BLOSSOM GOODCHILD
14 maart 2015

BG: Hallo daar. Ik vroeg me af of ik u iets mag vragen over iets dat mij steeds meer ‘bezig houdt’. Soms, bijvoorbeeld wanneer ik tussen de mensen ben, VOEL ik heel sterk alsof ik in het midden zit van één of ander computerprogramma. Ik kan het niet anders beschrijven … en alsof de mensen die ernaar kijken ‘het Spel’ in zeker opzicht nogal belachelijk vinden. Kunt u hier met mij over spreken en misschien wat opheldering geven? Indien mogelijk zou ik liever hebben dat u vandaag niet via mij zou spreken, want ik denk dat ik vragen zal moeten stellen. O! Sorry! Goede morgen.
FVL: En Groeten van de Hoogste Liefde ook voor u.
Dit is inderdaad een ingewikkelde kwestie … en niet iets om licht op te nemen. Er is ruimte voor veel verwarring, vanwege de enorme omvang van de mate waarin het voorkomt. Maar eerst willen wij verwijzen naar een bepaald document dat u toegezonden kreeg om te lezen. Wat VOELDE u daarbij?

BG: Heel ongemakkelijk. Ik weet dat u gezegd heeft dat wanneer iets ‘niet klopt’ we het terzijde moeten leggen. Maar, ik weet niet goed hoe ik het verschil moet zien tussen wat wellicht de WAARHEID is … maar niet echt leuk om onder ogen te zien … en daarom, met dit document … veel ervan klopte wel en veel ervan dan weer niet.
FVL: Omdat het Waarheid is, gemengd met onwaarheden. Het doet er niet toe waar het document over gaat of van wie het zou komen. Als het u ECHT ongemakkelijk maakt … STOP DAN MET HET TE LEZEN!

BG: Ja, maar zoals ik al zei … wat als het WAAR IS en ik het gewoon niet wil weten?
FVL: Laat ons dit heel duidelijk stellen. Uw herkomst … is LIEFDE. Dat WEET u. Hier hameren wij steeds opnieuw op. Daarom: wat niet ‘klopt’ voor u … waar u zich ongemakkelijk door gaat VOELEN … kan niet overeenkomstig zijn met de Trilling die u nu heeft bereikt. Daarom is het niet UW WAARHEID.
Enkel iets wat voor u ‘klopt’ … waar u zich goed bij voelt … IS WAAR VOOR U.

BG: Maar het verwarrende is … misschien wil ik gewoon de Waarheid niet kennen?
FVL: U KENT de WAARHEID. UW WAARHEID.
Door te blijven in het LICHT en in alles wat u Gelukkig maakt … leeft u in UW WAARHEID. Niet die van een ander … de uwe. Als u zich ERGENS ongemakkelijk over VOELT … dan komt dat omdat het niet in afstemming is met wie u WERKELIJK bent. U leest … dat uw Aarde en de mensen die haar bewonen … slaven zijn … zelfs nog in het leven na de dood. Het is allemaal een val … omdat u een computerprogramma heeft, binnen in u … Juist?

BG: Ja, normaal gesproken lees ik dit soort dingen niet en ’trap ik er niet in’. Maar ik heb me doorheen het ‘dit voelt niet goed’ gewerkt, omdat ik zo vaak VOEL dat wij in een soort van programma zitten – en dit specifieke schrijven trok mij daar gewoon in mee. Het heeft 24 uur lang mijn hele wereld op zijn kop gezet … Maar ik kwam er doorheen en IK KENDE MIJN WAARHEID … en ik voelde dat een groot deel ervan bestond uit … angst opwekken. Misschien is dat wel goed om af en toe te doen, voor het zelf.
FVL: Waarom? Wat heeft u erbij gewonnen? Behalve onrust … diepe onrust.

BG: Misschien ben ik er een beetje door gegroeid.
FVL: Denkt u dat dat het geval is?

BG: Wel, in zekere zin. Ik kwam er doorheen … ik heb het voor mezelf uitgedokterd. Dat heeft mij ‘meer’ geleerd over mijzelf. Maar het bracht me er ook toe om meer te willen weten over ‘Het Spel’ waar wij volgens u in zitten. De illusie. Een deel ervan klonk wel logisch, vanuit dat standpunt.
FVL: Liefste vriendin. U wilt hier dus dieper in graven? Wij kunnen goed begrijpen waarom. Maar wij willen u tegenspreken door te zeggen … dat u veel van wat u erover zou willen weten … niet kunt weten … terwijl u er middenin zit.
De GEVOELENS die u heeft over U … Uzelf … Liefde … Geluk … Vreugde … Mededogen … Dankbaarheid … en zo meer. Alle GEVOELENS die het u mogelijk maken om U TE VOELEN … maken het u ook mogelijk om ’te winnen van het systeem’ … zo u wilt.
DAAROM BLIJVEN WIJ STEEDS MAAR TERUGKOMEN OP HETZELFDE ONDERWERP.
OMDAT HET EEN MANIER IS OM U TE BEVRIJDEN.
En hoe meer u bevrijd raakt … des te meer begrijpt u ‘Het Spel’ … en des te meer leert u, hoe het gespeeld moet worden! En hoe beter u daarin wordt … des te meer ‘doorziet’ u deze illusie en gaat u over tot de WAARHEID over uzelf.

BG: Dus ik ben mij bewust van al de programmering/controle van buitenaf … via media … financiën … regeringen … al de leugens en zo meer. Maar zijn wij ‘van binnen’ dan ook echt in een programma? Zijn er programmeringen binnen in ons, die ons ook neerhalen? Die ons ervan weerhouden om de WAARHEID van ons Licht te Zijn? Onze GEVOELENS onderdrukken en zo?
FVL: Ons antwoord aan u is NEE. Niet op de manier zoals u het zich voorstelt … als ‘implantaten’ … zoals dit programma het stelt.
Er is op dit ogenblik zeker een verlangen van diegenen die niet afgestemd zijn op het Licht … om te overheersen en te onderdrukken en neer te halen … daarover is geen twijfel. Maar dit gebeurt door een tactiek van buitenaf, die van invloed is op het innerlijk. Zowel het brein als het lichaam.

BG: Bedoelt u dan dingen zoals chemtrails, vaccinaties, voedsel en zo?
FVL: Ja, wij bedoelen precies dat en nog veel meer. Er zijn verfijnde technieken in werking … waarvan u niet eens weet dat u erdoor wordt beïnvloed. Inderdaad, heel veel door uw media, de populaire muziek die zovelen van de jongere generatie beluisteren en waarmee zij ‘overspoeld’ worden.
Het is belangrijk voor hen die bewust zijn, dat zij steeds meer de controle verliezen om ‘grip te krijgen’ op de jongeren. Velen worden hier onbewust in meegezogen … en wij zeggen … dit dient niet Het Geheel.
Wij zeggen ook … dat wij u de sleutel bieden. Wij hebben u die aangeboden op een schaal … wij hebben die voor uw neus laten bungelen.
Wij zeggen het nog eens … DE ENIGE MANIER OM UZELF TE BEVRIJDEN … DE ENIGE MANIER OM THUIS TE KOMEN … IS DOOR LIEFDE.

BG: Ik begrijp het. Echt waar! Maar men moet wel heel erg sterk zijn om niet te worden meegesleurd door de ‘negativiteit’ die vaak wil overheersen. Het VOELT soms als een eindeloze ‘strijd’.
FVL: Wij begrijpen waarom u dat woord gebruikt. Maar wij willen u hierin verbeteren … het is nooit EINDELOOS.

BG: Toch voelt het vaak wel zo. Begrijp me niet verkeerd … IK HOU ERVAN OM IN VORM TE ZIJN. Alles is logisch, wanneer ik in vorm ben. IK SNAP HET … wanneer ik in vorm ben. Het is alleen … dat ik niet altijd in vorm ben! En dat vraagt u wel van ons … om ons te kunnen bevrijden. Om de sleutel te kunnen pakken, die in het slot te steken, hem om te draaien, de deur te openen en dan BAM!
FVL: Wij stellen voor … dat hoe meer u zich bewust wordt van het verschil voor u … en daarmee voor ALLES … des te meer u vastbesloten bent om de programmering te doorbreken. Zoals wij het zeggen … ‘om het systeem te verslaan’. Er is geen andere manier.
NIETS EN NIEMAND KAN BEHEERSEN WIE U BENT … IN ESSENTIE.
WEET DIT!
Uw geest kan versluierd raken … uw GEVOELENS kunnen worden overmeesterd, wanneer u toestaat dat alles wat u wordt aangereikt uw WAARHEID wordt.

BG: Het valt mij op dat u het woord ‘overmeesterd’ gebruikt. ‘onrechtmatig overnemen of bezetten’ …
FVL: Wij gebruiken het opzettelijk … omdat … dit de intentie is van degenen die … op dit moment in hun hart … niet de vrijheid wensen In/Als/Door/Van Liefde. Hun intentie is het, om een ziel zich zo gedesillusioneerd te laten VOELEN … zo ontevreden met haar Lot. Zij willen dat u zich ALTIJD VOELT ALSOF U MOET VECHTEN OM TE OVERLEVEN … en dat u al doende uw Vreugde verliest … door de aanhoudende waterval van programmering over alles wat ellendig en vernietigend is.

BG: Oké, mag ik u dan vragen om ons iets meer te vertellen over de ‘illusie’ … gewoon een beetje meer zodat ik het kan bevatten?
FVL: Blossom, wanneer jijzelf op het podium staat in een toneelstuk … dan bent u zich ervan bewust dat u in een toneelstuk staat … het verhaal of misschien de komedie … wordt gespeeld, is niet echt. Het is een soort van voorstelling. U doet alsof u iemand anders bent. U beeldt iemand uit die u niet bent. Juist?

BG: Ja.
FVL: Dat is wat u op Aarde doet … u speelt in een toneelstuk.

BG: Maar waarvoor? Wie is het publiek?
FVL: ALLES! Wij hebben het gehad over Het Spel … het experiment om LIEFDE uit te breiden In/Als/Door/Van ZICHZELF.
Een onvoorstelbare kans … om LIEFDE uit te drukken zoals die nooit eerder kon worden uitgedrukt … in al zijn verschillende vormen … in al zijn verschillende Trillingen … van zichzelf.
Vrije keuze heeft het gebracht tot de plek waar u er nu in leeft. Voor alle redenen van bewuste uiting van het individuele … en toch collectieve zielzelf.
Door vrije keuze … werden beslissingen genomen om de richting te veranderen waarin het traject eerst liep. Daaruit … IS ALLES WAT WIJ U VERTELLEN … en zullen blijven vertellen … voortgekomen.
OM HOGEROP TE KOMEN …
NAAR EEN STRALENDER PLEK …
EEN STRALENDER WERELD OM IN TE WONEN EN GELUKKIG IN TE ZIJN …
U BESLIST …
EENIEDER VAN U.
Het is aan EENIEDER om te kiezen hoe zij dit willen laten gebeuren … op hun eigen manier … in vorm of niet!
Iedereen is deel van Het Geheel … iedereen SCHEPT het meest prachtige pad ‘weg van hier’ … zoals u zou zeggen.
ER IS GEEN ENKELE KANS MEER, DAT HET FOUT ZOU KUNNEN LOPEN. ABSOLUUT GEEN ENKELE KANS. U BENT DE ONTWERPERS VAN DE NIEUWE, FRISSE, OPWINDENDE WERELD DIE U HEEFT GEKOZEN OM IN TE WONEN.
U ZORGT ERVOOR DAT HET PLAN TOT STAND KOMT.
U zorgt ervoor – als een groot verbond van de fysieke belichaming van LIEFDE … In/Als/Door/Van LIEFDE … dat het nu tijd is voor u om het tot stand te brengen … en dit … stuurt u aan met elke glimlach … met ieder van uw vriendelijke gedachten, woorden en handelingen.
U wijst de weg naar huis, Geliefde, dierbare Zielen.
U bent het die de weg wijst … en wij kunnen vanuit onze bevoorrechte plek … iedereen zien die vlak na u komt … met bemoediging in hun hart en het WETEN in hun Wezen … dat eindelijk … na zulk een heel, heel, heel lange reis … zij in het Licht en Liefde naar de VRIJHEID lopen.

BG: Ik VOEL dat we het hierbij moeten laten. Dank u. U heeft mij ECHT VERHEVEN … NOG MAAR EENS. Daarboven waar wij thuishoren … in LIEFDE … en inderdaad … IK BEN … IN LIEFDE!
FVL: Wij zijn zo bijzonder Dankbaar voor de mogelijkheid … IN LIEFDE.

Engelstalig bericht:
http://blossomgoodchild.com/

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen