BLOSSOM GOODCHILD
13 juni 2015

Engelstalige video:
https://youtu.be/Wo_kFmni7qI

BG: Goede morgen. Er is iets wat ik u vandaag wou vragen. Het betreft het einde van de maand september van dit jaar, 2015. Er wordt veel gezegd over de data tussen 22 en 28 september … dat er dan iets groots te gebeuren staat. Een deel van wat er gezegd wordt is verlichtend en hoopvol, maar natuurlijk … wordt er ook het tegendeel beweerd. Ik vroeg me af of u wellicht uw standpunt wilt geven over deze tijdspanne?
FVL: Met open hart en geest groeten wij iedereen.

BG: Ik voelde plotseling een heftige verandering in de Energie … ik heb mijn ogen gesloten en me opengesteld, zodat zij konden spreken. Hier is de link om te luisteren naar wat ‘Zij’ gezegd hebben en hieronder staat de transcriptie. Ik beveel STERK aan … ook al geeft u er de voorkeur aan om te lezen (en ook al verstaat u geen Engels – V) … om toch naar de audio (hierboven) te luisteren, vanwege de Energie die vervat ligt in hun verklanking. 
FVL: Gegroet iedereen die de tijd heeft en de moeite neemt om te luisteren naar wat wij willen overbrengen op deze dag in uw tijd. Wij zijn ons zeer bewust van de gestelde vraag, aangaande die tijdspanne van de maand september van dit jaar, 2015.
Wij zeggen u … in Waarheid … zoals wij altijd hebben gedaan en altijd zullen doen … dat er inderdaad veel speculatie gaande is over deze tijdspanne voor uw wereld en over wat er mogelijk wel of niet zou kunnen plaatsvinden.
Er zijn er die spreken over ‘verrukking’ … er zijn er die spreken over … wij zeggen dit met een glimlach … ‘ontvoeringen door buitenaardsen’ … wij glimlachen nog steeds!
Geliefden … wij komen op deze manier bij u … op deze dag … om u te vertellen dat er inderdaad GROTE VERANDERINGEN zullen plaatsvinden in die periode van uw tijd.

Wat die zullen zijn? … Vraagt u zich af. Zullen ze echt plaatsvinden? … Vraagt u zich af. Wij vragen u om vanuit uw hart … de Energie te VOELEN die in dit bericht vervat ligt.

WIJ HOUDEN VAN U.
Wij hebben nu reeds vele jaren met u gesproken en wij zijn al veel langer in uw Zielenruimte geweest. Deze tijdspanne … hoewel er geen tijd bestaat daar waar wij ons bevinden … is nu dichtbij … want voordat het jaar 2015 voorbij is …
ZULT U WETEN …
ZULT U VOELEN …
ZULT U ERVAREN …
EEN ENORME VERANDERING IN DE ENERGIE VAN UW PLANEET AARDE.
Deze Energie die gaat komen … die zal instromen … en opgenomen zal worden door Iedereen … door Elk Levend Wezen … zal u helemaal veranderen hoe u uzelf en de wereld waarin u leeft, ziet.
Elk Wezen … Elk wezen dat bestaat … zal de kans krijgen om een grote vlucht te nemen.
Deze ervaring zal het niveau verhogen van de aantrekking van uw Trilling, tot een plek die tot dusver voor u onbekend is. U zult vanaf dan wakker worden met een heel ander GEVOEL, ten aanzien van de FEITELIJKE ESSENTIE VAN WIE U BENT.
LIEFDE.

Blossom vraagt ons … Zal het een geleidelijke verandering zijn? Of gaat er echt een ‘GEBEUREN’ plaatsvinden … zoals we in het verleden al zo vaak hebben besproken?
Wij geven u deze woorden in opperste Vreugde … omdat wij weten dat ‘JA’ … er zal ‘Een Gebeuren’ zijn … want het zal GEVOELD worden. Voor diegenen die niet in staat zijn om de omvang daarvan te ervaren … vanwege waar zij zich bevinden … en hiermee bedoelen we niet uw woon- of verblijfplaats … maar eerder de weerklank waarin ze zich bevinden.
Nogmaals vraagt Blossom ons … wat gaat er precies plaatsvinden?
HET UITSTROMEN VAN EEN HOGERE, MEER ZUIVERE ENERGIE … DIE UW WERELD VAN DAN AF ZAL VERANDEREN.

Zij die dit bericht horen … wij vertrouwen erop dat zij diep in hun binnenste … in hun diepste kern … de Waarheid zullen VOELEN, welke wij brengen.
Wij zijn hier nog voorzichtig, omdat we het hebben over een bepaalde tijd. Die kan nog worden aangepast vanwege omstandigheden en daarom willen wij geen valse hoop geven. Maar toch … als u de glimlach kon zien op het gezicht van het voertuig dat wij gebruiken (ze bedoelen Blossom – V) … de glimlach die ook de onze is … dan zou u WETEN omdat u zou VOELEN … aangezien deze woorden Energetisch worden gegeven … dat ergens ‘binnenkort’ … wij zeggen nogmaals ‘binnenkort’ … omdat wij ons bewust zijn van de verwarring rond dit begrip … dat de dingen zoals u ze kent … ALLES … ELKE levensstijl die u kent … verheven zal worden naar een Hogere Trilling. Eén met een Hogere Energie … van LIEFDE.

Blossom vraagt nog steeds … Zal het worden gevoeld? Alleen maar gevoeld? Of zal er een afgetekende gebeurtenis zijn, die in de geschiedenisboeken zal worden opgenomen?
Geliefden … laat uw hart vervuld zijn van hoop … Laat de Waarheid in uzelf het antwoord hierop WETEN.

Nog steeds vraagt onze onvermoeibare vragenstelster … Of er nu wel of niet … iets zal ‘Plaatsvinden’ … een echt ‘Gebeuren’?
Wij genieten zo van haar volharding en toch … willen wij zeggen … ‘Ja. Dat zal er zijn’ … maar tegelijkertijd – ten aanzien van hoe het zal zijn – … bewaren wij liever het stilzwijgen over hoe het zal worden vormgegeven.
Er is geen plaats meer voor teleurstellingen … in de komende dagen. Nogmaals, wij zeggen u ‘voordat het jaar ten einde is’ … zult u een GROTE VERANDERING ervaren.
Nu deze Energie zich voegt bij de Energie van uw planeet en uzelf …
BEDENK WIE U BENT.
GEDENK DE ADEM.
DENK ERAAN OM ENKEL IN UW HART TE ZIJN.
DAAR LIGT UW WAARHEID.
DAAR ZULT U WETEN DAT DATGENE WAT PLAATSVINDT VAN DE HOOGSTE WAARHEID IS.
In de Zielenruimte is er bij velen van u veel opschudding. Nogmaals … oude patronen zijn opgedoken. Kwesties waarvan u dacht dat ze waren opgelost en verdwenen … hebben opnieuw het hart en de geest geraakt.

Dit is het laatste loslaten. Het loslaten van alles wat niet langer nuttig is. Want zo moet het zijn … om uw Energie te zuiveren van elke negativiteit ten opzichte van uzelf en anderen … om uzelf leeg te maken zodat u open kunt staan om deze Nieuwe Energie te ontvangen.
Wanneer deze Energie samengaat … met uzelf … met ALLES … dan zal het VOELEN alsof u op lucht loopt.
Vertrouw op uzelf. Op niemand anders.
Vertrouw op de LIEFDE die u VOELT.

Naarmate de dagen vorderen … vanaf vandaag … zult u gaan VOELEN hoe de Energie zich opbouwt. De verwachting van iets wat gaat komen. Maar, het komt niet vanuit uw hoofd … enkel vanuit het hart.
Geliefde Zielen van de Aarde … u heeft standgehouden … u heeft dapper verder geploeterd. Soms twijfelend aan alles wat u beschouwde als uw Waarheid. Dan weer … vervuld met een toestroom van Energie, waardoor u weer WIST dat u op weg was naar huis.

Voor vandaag … laten wij het hierbij … maar wij zullen deze kwestie nog verder bespreken.

De dame vraagt … de dame Blossom vraagt waarom wij niet eerder over deze tijdspanne hebben gesproken? Wij hebben heel vaak over dit gebeuren gesproken. Wij willen niet noodzakelijk zeggen dat HET GEBEUREN waarover wij gesproken hebben … datgene is wat zo nabij is. Want u moet begrijpen … dat u zich in een bepaalde Trilling moet bevinden … en de Energie van velen moet ook op dat niveau zijn … voordat HET GEBEUREN … HET GROOTSE GEBEUREN … kan plaatsvinden.

En toch, datgene wat gaat gebeuren voordat het jaar om is … zal u zoveel Geluk brengen … zoveel Vreugde … zoveel Vrede … zoveel Begrip … zoveel Liefde … op een dieper niveau … dat – wanneer uw Leven zich doorzet op die manier … het u verder zal leiden naar HET GROOTSE GEBEUREN waarover wij spraken.
Vul uw hart met uzelf. HOU VAN elk onderdeel van uw wakende en slapende tijd.

U bent nu zo dichtbij … Onze Familie van Licht … Die zo moedig zich vrijwillig heeft gemeld om nu op Aarde te zijn, ondanks al de beproevingen en de onderdrukking … om deel te zijn van de transformatie die is vastgelegd in het Goddelijk Plan.
WIJ HOUDEN VAN U … en hiermee eindigt deze overdracht.
Dank u zeer.

Einde van de sessie.

Bezoek aub ook De Aanroeping ‘Wij Veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen