BLOSSOM GOODCHILD
10 januari 2015

BG: Hallo daar en welkom in het jaar 2015! Ik vroeg me af of het gepast zou zijn dat u ons een bericht geeft, over wat U ziet dat dit komende jaar ons gaat brengen?
FVL: In de grootste, Liefdevolle Energie, Geliefde Zielen, nemen wij weer deel aan dit gesprek. Met het overgaan van het oude jaar in het nieuwe is er een uitwisseling van Energie geweest tussen datgene wat niet langer nuttig was … en het overbrengen van een Nieuwe Energie. Een Hogere Energie waarvan u zult merken … zeer tot uw vreugde … dat hij u enorm helpt bij het verheffen van uw spirit-zelf naar een plek die veel vreugde brengt.
Tegelijk met het vieren van uw kersttijd … hetgeen kan leiden tot een zekere vermoeidheid, vanwege een mogelijke overdaad aan veel dingen … brengt ook deze uitwisseling van Energie een zekere vermoeidheid, omdat het een ‘inruiling’ brengt. Bij het loslaten van het oude … staat het het lichaam toe om toxines en bepaalde biologische vervormingen los te laten, welke moeten worden verwijderd uit uw rechtstreekse, innerlijke functioneren.

BG: Wanneer u zegt ‘inruilen’ … wat bedoeld u dan precies?
FVL: Wij bedoelen dat u deze energie ‘omruilt’ voor iets wat voor u tot nut is … voor een veel Hoger doel.

BG: Maar … wie/wat/waar/wanneer ruilen wij deze Energie dan in?
FVL: U stuurt haar terug naar de ‘plek’ waar zij eens vandaan kwam, om te worden hernieuwd tot een fijnere bron. Daardoor wordt die niet weggegooid … enkel maar gerecycled, zo u wilt … en voorzien van nieuwe energie, zodat deze opnieuw gebruikt kan worden.

BG: Hoe gaat dat dan?
FVL: Het is een vermenging/samengaan met Energieën die Hoger zijn dan die energie. Een geleidelijke vermenging. Vergelijkbaar met het toevoegen van ingrediënten aan een cake … een beetje per keer … om precies de goede vastheid te krijgen, zodat die kan rijzen.

BG: Goed dan, met deze Hogere Energieën … wat kunnen we verwachten?
FVL: U kunt een GEVOEL van opperste vreugde verwachten, zoals u nooit eerder ervaren heeft. U gaat over naar die volgende fase, in het komende jaar. Er is veel voorbereiding aan besteed – en veel toewijding van geest, lichaam en ziel hebben u geleid naar de drempel van een Hogere doorgang … waardoor u op gelijk welk moment zult kunnen binnentreden … wanneer u zich daar klaar voor voelt.

BG: Kunt u dit toelichten? Ben ik wel in de juiste straat? Laat staan bij de juiste deur?
FVL: Deze doorgang zal u brengen tot een Hoger begrip van uzelf. Het is van een meer Heldere gradatie van Licht/Liefde … alleen toegankelijk DOORHEEN deze doorgang.

BG: Om daar doorheen te gaan … is dat via meditatie?
FVL: Zeker. Maar, als u dat doet … zult u merken dat de U die u daardoor wordt … bij u blijft … in zeker mate … wanneer u datgene toepast wat u ‘vanbinnen’ ervaart … op datgene wat u er ‘daarbuiten’ mee doet. Klinkt dat begrijpelijk?

BG: Voor mij wel, ja. In de zin van: wij zullen op zielenniveau een deel mee ’terugbrengen’ van wat wij ervaren wanneer we aan de andere kant van de doorgang ZIJN. Hebben we daar een speciale meditatie voor nodig?
FVL: Nee. U moet alleen vertrouwen op WIE U BENT. De intentie is de sleutel. Uw intentie voor ALLES is de sleutel tot het ontdekken van de ‘rechtmatigheid’ van uw ervaring op Aarde. De ervaring van deze meditatie – wanneer die vaker herhaald wordt … zal steeds verder doorstromen/doordringen wanneer u keer op keer weer terugkeert.

BG: Waar kunnen we ons aan verwachten?
FVL: Op ontmoetingen met gelijkgestemde zielen, zowel van de Aarde als niet van de Aarde … en velen zullen een volgende versie van zichzelf ontmoeten. U bent er nu klaar voor om ‘DE OMSLAG TE OPENEN’ en uw instructies te ontvangen!

BG: WAUW! Dat is heel spannend. White Cloud heeft het hier vaak over gehad. Kunt u er nu meer over vertellen? … voor hen die zeggen ‘Omslag? Welke omslag? Komt die per post? Ik heb de mijne niet ontvangen?’ enzovoort.
FVL: Wij begrijpen wat u bedoelt. We zullen het als volgt uitleggen. Diegenen onder u die zich vrijwillig hebben aangemeld voor deze unieke uiting van Zelf op de Aarde, in deze tijd … zij die WISTEN dat het NU naar de Aarde komen … de grootste taak zou zijn die zij ooit zouden ervaren … en wij willen daaraan toevoegen: zouden ‘doorstaan’ … kregen ELK een bepaalde ‘rol’ toebedeeld. Om bepaalde ervaringen ’te beleven’, welke zouden leiden tot het ontvouwen van bepaalde geschenken … die op hun beurt ertoe zouden leiden dat ook de geschenken van anderen zich zouden ontvouwen. Met andere woorden … instructies … over hoe u hulp kunt bieden bij het Ontwaken van velen op deze planeet. Elke omslag is ontworpen voor Eenieder persoonlijk, om op te vatten en gebruik van te maken. Velen hebben al vaker gezegd dat zij WETEN dat ze hier zijn om iets te doen … met een doel … maar ze zijn niet zeker wat dat doel is. Door de beschikking te krijgen over die omslag … krijgen zij een duidelijker beeld.

BG: U zegt dus … dat we gewoon mediteren en dan ‘Boem’ … is het daar! Het antwoord tot ons persoonlijke doel op Aarde op dit moment.
FVL: Ja … dat zeggen we.

BG: Geweldig. Om eerlijk te zijn … dacht ik dat u ging zeggen: ‘misschien’ of dat u op één of andere manier rond de pot ging draaien. Maar nee! Meteen tot de kern … Mooi zo! Ik krijg het gevoel dat u misschien kunt helpen met deze meditatie … wilt u er nu één doorgeven?
Ik voelde toen dat dit het geval was, dus heb ik mijn recorder aangezet en ben meteen in deze geleide meditatie meegegaan. Omdat het heel spontaan ging, vraag ik u om alle geluiden van buitenaf – zoals vliegtuigen, vogels, kikkers, enz. erbij te nemen, u er niet door te laten afleiden en ze de ervaring zelfs te laten verdiepen! Ik heb getracht om er achtergrondmuziek bij te voegen, maar dat gaf een verstoring van de stem. Dus: hier is het! De ruwe versie! (17 minuten)*

BG: Dank u. Dat was prachtig. Wat een VREDE heeft u overgebracht in mijn Wezen. Wilt u nog iets zeggen, ter afsluiting?
FVL: Inderdaad. Wij spreken Dankbaarheid uit voor het laten doorkomen hiervan. Wij willen enkel nog opmerken … dat het ‘opnemen’ van de ‘instructies’ uit de omslag enige tijd zullen vergen om zich te ‘openen’ in het WETEN. Onthou ook … dat hoewel wij het woord ‘instructie’ gebruiken … dat dit ‘plannen’ zijn die U zèlf heeft uitgedacht voor UZELF. In het weten dat EENIEDER volledig kan bijdragen aan het naar voren brengen van hun gaven in/vanuit creatieve vorm en dat dit zal werken als een sleutel die vele deuren zal ontsluiten … voor vele zielen.
Dit is inderdaad een bijzonder spannende tijd voor ALLES WAT KOMEN GAAT.
Dit is een tijd waarin alles waarover wij in het verleden gesproken hebben ‘op zijn plek zal vallen’.
Dit is een tijd waarin U zult BEGRIJPEN waaruit U ontstaan bent en op een dieper niveau het hoe en waarom van uw komst hierheen zult inzien.
Geliefde zielen … wees in opperbeste stemming.
U loopt steeds dieper in het woud van Licht en Liefde en de bomen sturen een Hogere Energie uit dan ooit voorheen … ook de zuurstof die wordt geboden … is van een Hoger niveau … om tegemoet te komen aan het Hogere niveau van Liefde waartoe u uzelf nu laat komen.
WIJ HOUDEN VAN U.
WIJ ZIJN OPGEWONDEN OVER ALLES WAT U ZULT GAAN ONTDEKKEN OVER/VOOR UZELF …
En ondertussen … kijk … kijk gewoon, hoe snel de veranderingen in u en om u heen zich zullen voordoen. Zij zullen uw ziel verblijden … als een kind dat een cadeautje (in het Engels ‘a present’ – V) opent … en door het ontdekken van ’the Present (het Heden – V) … zal het ‘HEDEN’ van ‘WIE U BENT’ zich aan u ‘present’eren, op een manier die u nooit had kunnen dromen.

In diepste Dankbaarheid aan Iedereen op Aarde die standvastig is gebleven in zijn geloof en verder is blijven gaan onder omstandigheden die vaak onaangenaam waren.

WIJ EREN U …
GENIET ERVAN …

BG: O, dat zullen we. In Liefde en dank aan u, mijn vrienden.

*Hier is de geluidsopname voor dit bericht, inclusief de meditatie (Engels – V)
https://www.youtube.com/watch?v=a1QNPTAiNlM
Hartelijk dank aan Joe Pena.

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen