BTR: Sleeper Cel verwijderen – deel 1

BTR: Sleeper Cel verwijderen en ons contract nietig verklaren
28 januari 2015

spiritual-healing-picture.beritapost.info
Voorwoord door Kathryn E May (uitzending met meditatie)

Vanavond zullen we de eenvoudige procedure voorstellen voor het verwijderen van de Sleeper Cel, die een deel was van ons Contract voordat we hierheen kwamen. Vanaf het begin van ons Grote Plan om naar de Aarde te komen als geïncarneerde mensen, hadden Onze Hogere Zelven in onze Raad afgesproken om het leven hier te ervaren in de dualiteit, als duister en licht, afgescheiden van God, trachtend om ons terug te verbinden.

Onlangs werd er ons verteld door Sananda en AE Michael, dat het een deel van ons oorspronkelijke contract was om hierheen te komen met een “duistere cel”, die ons meer aantrekkelijk zou maken voor de duisteren, en die het voor ons mogelijk maakte om te ervaren wat zij ervaren. Als zodanig werkten wij als een “lokmiddel” voor de duisteren – een deel van onze dienstbaarheid aan God – en tegelijkertijd als strijders voor het Licht.

We moeten het contract met Bron en de Hemelse Schare nietig verklaren, en zelf de cel verwijderen om bevrijd te zijn van dit programma, nu we klaar zijn om ons te verplaatsen naar de hogere dimensies.

We zullen beschrijven waartoe de “Sleeper cel” gediend heeft, welke gedachten en gevoelens het teweegbrengt en hoe het ons beïnvloed heeft in onze ervaring als menselijke wezens. U zult de geschiedenis van ons oude Contract leren kennen, de duistere cel verwijderen en samen het originele contract vernietigen, volledig bewust en in overeenstemming met uw vrije wil.

Voeg u bij ons voor deze levensveranderende gebeurtenis. U zult een andere persoon zijn, dan wie u was voordat u kwam.

In liefde, Kathryn, Meg, Marlene, Mary, Ele, Christine en de rest van het team.

We hebben een gevulde uitzending vanavond. Ik heb wat extra zendtijd gereserveerd …

Vanavond gaan we het hebben over de sleeper cel. Wat die is, de geschiedenis ervan, waarom dit besloten werd, wie het besloten heeft, wat het is, wat het doet … en dan zullen we het verwijderen en praten over wat de gevolgen ervan waren en hoe het verwijderen ervan ons leven zal veranderen.

Een deel daarvan is dat wij die cel moeten verwijderen, maar we moeten ook ons contract verbreken. Om dat te doen moeten we begrijpen wat het contract was en hoe we het kunnen verbreken.

Pas de voorbije paar weken was ik aan het praten met Sananda en AE Michael en nog een paar Meesters en ik vroeg ze hoe ik dit kon doen en hoe ik het kon aanleren. Dus hebben ze mij deze week een korte opleiding gegeven … (lachend: elke keer als ik ergens om vraag, dan krijg ik het) …

Ze vertelden me waar die vandaan kwam en gaven me een verslag van hoe het omschreven kon worden. Intussen kreeg ik telefoontjes en e-mails en elke keer als ik verder wou gaan, kwam er weer iets tussen – de hele dag lang, met de meest vreemde telefoontjes die me echt lastig vielen. En het werd steeds erger! En ik bedacht me, dat ik dat echt onaangenaam ging vinden. Uiteindelijk voelde ik me alsof ik belegerd werd. Gewoonlijk kan ik dat goed van me afzetten, maar elke keer als ik mijn trilling verhoogde … kwam er weer iets op de proppen.

En toen bedacht ik me: ‘o … zo voelen andere mensen zich dus. Dat wist ik wel, maar nu kon ik het ook gaan voelen: wanhoop en angst en verwarring en dit hele rare gevoel van ‘het is me allemaal teveel’. En ik had me in geen 15 jaar zo gevoeld en vroeg me af waar dat vandaan kwam. Dus ben ik gaan zitten aan mijn computer en ben ik met Sananda en de anderen gaan praten. Ik vroeg hen waar dit allemaal goed voor was en zij zegden: ‘wij wilden dat u zich dit zou herinneren, hoe het voelde.’ En ik dacht ‘o lieve help, dat was ik vergeten. Dit wist ik niet meer!’ En zij zegden: ‘ja, jij hebt die sleeper cel weggehaald, jaren geleden met je werk met Amos, waarvan we nu weten dat het Sanat Kumara was.’

Ik was dus helemaal vergeten hoe het was om afgescheiden te zijn van God, om omgeven te zijn met de duistere gedachtevormen door te leven in deze wereld. Ik ben er grotendeels immuun voor omdat ik jaren geleden die sleeper cel al heb weggehaald. Zij zegden: ‘we wilden alleen dat je het je herinnerde – hoe het voelt.’ En ik dacht: ‘O god, dit is verschrikkelijk! Dus lieve mensen: ik begrijp wat het is waar we hier mee te maken hebben. Sinds gisteren begrijp ik het echt. Ik ben altijd gevoelig geweest, dus ergens ‘wist’ ik het wel, maar nu begrijp ik pas hoe belangrijk het is.

Het is van levensbelang dat wij dit werk doen en dat we het goed doen, NU. Want als mensen willen ascenderen, dan moeten we die kwijt. En als mensen hun trilling willen verhogen, dan kan dat niet met dat ding in hen. Dat is alsof je tegen de stroom ingaat en dan raak je uitgeput en kun je niet verder.

En wat leef ik nu met jullie mee! Dus ben ik er echt op gebrand, om met ieder van jullie te spreken over hoe we dit kunnen aanreiken, zodat de mensen het kunnen begrijpen en onthouden en erop kunnen terugvallen … om de sleeper cel te verwijderen en volledig te genezen.

Dat is dus mijn korte introductie over hoe ik deze week werd wakker geschud. Als het kan helpen, kun je dit gebruiken als een referentiepunt. Telkens wanneer onze Vrienden daarboven willen dat wij iets echt begrijpen, dan brengen ze het ons echt bij. Op gelijk wel niveau, want zo leren we onze lessen. Maar zelfs dan willen ze niet dat we het vergeten en zorgen ze ervoor dat we het nog een keer bijgebracht krijgen – en dat is wat er ook met mij gebeurd is.

Geschiedenis van de duistere cel

Toen ik hierover sprak met Sananda en Bron, nadat ze me dat allemaal hadden laten ervaren, wou ik heel duidelijk weten:
– Wat is dat duistere zaad?
– Wat doet het met ons?
– Wanneer is dit begonnen?

Ik kreeg eerst te horen dat dit contract werd opgesteld, voordat gelijk wie van ons als mensen naar de Aarde kwam. Ik vroeg om een datum en ze zegden: ‘zowat 100 000 jaren geleden’.

Dit contract dat wij zijn aangegaan, diende een aantal doeleinden. Zo hebben ze het mij verteld: het gaf ieder van ons een mogelijkheid om onszelf en onze vaardigheden te testen en onze toewijding aan het Licht, terwijl we tegenstand ontmoetten; de tegenstand van de duisteren en van de duistere cel die we zelf meedroegen. De duistere cel bevat dus het beginsel, het idee: ‘ik ben alleen’. Aanvankelijk was dat het enige wat het moest doen: ‘ik ben afgescheiden van God en ik ben alleen’. Wat we daarmee deden, was dus onze uitdaging: ‘ik ben afgescheiden, God kan mij niet meer zien want ik kan Hem niet meer zien’ … dat gevoel dus. En meer hoefde het in eerste instantie niet te zijn.

Toen kwamen de duisteren en die gingen ermee aan de slag. Toen kwamen dus de ideeën van ‘alleen zijn’ tot volle bloei op planeet Aarde. Het idee van ‘afgescheiden zijn van God’ was dus het begin. Maar waarom zijn wij hiermee akkoord gegaan?

Ik vroeg of dat voor ons eigen leerproces was, of dat er een grotere, kosmische dienstbaarheid aan vastzat. En ze zegden: ‘dat is de juiste vraag’. Het was de wens van Vader, van Bron, dat wij erin zouden slagen om de invloed van de duisteren uit te schakelen, zodat het Licht zou kunnen overwinnen. De duisteren werden in sommige delen van ons Universum veel te machtig, met name in ons sterrenstelsel. Dus werd er bedacht dat wij allemaal (de hele mensheid, die geschapen waren om Lichtstrijders te zijn) zich bij Terra zouden voegen om het Grootse Plan te volbrengen.

Het Grootse Plan bestaat uit verschillende lagen:
Ten eerste gaf dit de zielen die dit plan hebben ontworpen, de mogelijkheid om het plan uit te voeren.
Ten tweede diende het als lokaas, om de duisteren naar de Aarde aan te trekken; dit was onderdeel van het oorspronkelijke plan. De mensheid was daarin als het ware een rookgordijn en wij waren als een delicatesse voor de duisteren. Door het duistere zaad in ons waren wij kwetsbaar voor hun trilling, omdat dat zaad een verwantschap voelde met hen en hen aantrok. En dat werkte: vanuit het hele universum kwamen de duisteren naar de Aarde, met zijn prachtige voorraden en grondstoffen en een hele bevolking van mensen, waarvan zij dachten dat zij ze tot slaaf konden maken.

Uiteindelijk werd het een rechtstreeks conflict tussen de filosofische strijd tussen het Licht en het duister – en het begon met de aanwezigheid van het duistere zaad. Het bood de kans om zielen het afdalen in een lagere trilling en een lichaam met een lage dichtheid te laten ervaren (hetgeen heel anders is dan het leven in het Paradijs, de Hogere dimensies) en het was een diepgaande, interessante en stevige uitdaging voor iedereen.

Dat was dus het eerste plan: dat wij hier zouden komen als rookgordijn en dat wij na elk leven zouden terugkeren naar God om terug te blikken op ons leven en onze verbinding te hernieuwen … om vervolgens terug te komen en het allemaal opnieuw te doen.

De voorwaarden van het eerste contract waren als volgt: dat alle zielen die voorbestemd waren om te incarneren op Aarde tezamen dit plan hebben bedacht, en dat ze er allemaal – zonder uitzondering – aan zouden voldoen tot het allerlaatste einde. Wij zouden vele levens hier doormaken, onder hele bijzondere omstandigheden. Wij zouden bijvoorbeeld ‘tijd’ leren kennen en het leven in een vast lichaam waarin de gevoelens heel intens zijn en we zouden ook dualiteit ervaren: licht tegen donker, goed tegen slecht. Die voorwaarden zouden in onze Aardse omgeving aanwezig zijn. We zouden hier ook vrije wil ervaren en de illusie dat alles wat wij doen alleen onze eigen zaak is, onder onze eigen controle. Maar daarbij kwam dan nog het duistere zaad …

Daar waren we dan: met een vrije wil en het idee dat wij en wij alleen verantwoordelijk waren voor wat we deden … en dan die duistere cel. Wij zouden dus onze kracht en ons verbond met God bevestigen, door naar Hem terug te keren na elk leven … hopelijk.

Iedereen die dus naar de Aarde kwam in een menselijk leven, ging ermee akkoord om dat duistere zaad in zich op te nemen om de duisteren aan te trekken en hen ertoe te brengen om hun energie te richten op onze planeet waar wij dan – en dit is opwindend, ik ga herhalen wat ik heb opgeschreven, want dit is zo spannend: wij kwamen om het Universum te bewijzen dat het Licht – in de handen en de harten van de mensheid – kon uitstijgen boven alle uitdagingen van de duistere kant en uiteindelijk zou de Zege van het Licht over het duister de trilling van de planeet verhogen, zodat Moeder Aarde ook zelf de dageraad van de Nieuwe Gouden Tijd kon doorvoeren, op de planeet en doorheen het Universum.

Wij zijn dus allemaal hier om het hele Universum te bewijzen dat wij kunnen uitstijgen boven het duister en wij zijn hier om Moeder Aarde te helpen haar Ascentie te volbrengen, tezamen met ons. Maar om dat te doen moeten we dat duistere zaad verwijderen, omdat het ons tegenhoudt.

Er is nog meer te vertellen over het contract, maar daar kom ik later op terug. Eerst wil ik even naar het team gaan en kijken of iemand mij nog iets wil zeggen, of dat ik iets vergeten ben …

Meg: … wat werken met het Ho’oponopono-gebed betekent is, dat je de verantwoording neemt voor jezelf, voor het nieuws, voor wat de mensen in je omgeving wel of niet voor je doen … voor alles. Je bent geen slachtoffer, je bent niet zielig … je bent verantwoordelijk en dus kun je er iets aan doen/veranderen; dat is de betekenis van het Ho’oponopono-gebed. Je schept dan de ervaring die je wilt hebben en zo schep je een volmaakte wereld. De vrede die je zoekt, verandert de hele wereld. Als je zegt dat mensen belangrijk zijn, hun Licht en hun keuze zijn belangrijk … en als wij allemaal aan onszelf werken, dan verandert de wereld.

Kathryn: We gaan het allemaal samenbrengen voor de mensen: het Ho’oponoponogebed, de sleeper cel verwijderen en het contract verbreken. Ik zal Sananda en AE Michael vragen om ons te leiden bij het verwijderen van de duistere cel, om ons te tonen hoe dat moet. Daarna praten we over de heling, zodat we al deze duisternis helemaal kunnen achterlaten, die zo’n onlosmakelijk deel is van ons leven, ons denken, ons voelen.

Wij kwamen dus met het idee ‘ik ben afgescheiden van God’ om dat te kunnen ervaren. Toen kwamen de duisteren en zij zagen onze kwetsbaarheid en bouwden het ‘ik ben afgescheiden van God’ verder uit naar ‘ik ben niet goed, ik voldoe niet, ik ben lelijk, het leven is verschrikkelijk en dan ga je dood’ … komen voort uit de programmering van de duisteren.

Sananda zal ons stap voor stap doorheen het werk leiden en wat wij gaan doen zal een absolute verschuiving brengen in uw leven. Dat betekent: Nultolerantie voor duisternis! Maar daarvoor moet de duistere cel verdwijnen. Daarna volgt het Ho’oponopono-gebed en daarna het contract verbreken. Vervolgens blijven herinneren om niet te hervallen.

Maar eerst de cel verwijderen en vragen om het programma te beëindigen dat iedereen van zo’n sleeper cel voorziet. Dat gaan we vandaag doen. Het moet bewust, vrijwillig en je moet het zelf doen. Het kan niet door iemand anders worden gedaan, alleen door jezelf. Dat is een onlosmakelijk deel van het contract.

Sananda:

Wij zijn zo blij om hier bij u te zijn om u hiermee te helpen. Weet u, wij wisten hoe belangrijk dit is en we hebben al die tijd gehoopt dat u het zou begrijpen en dat u zou samenkomen en zou vragen om deze hulp. Omdat wij natuurlijk vanwege de Universele Wetten u niets kunnen opleggen en niet kunnen ingrijpen in uw opleiding als u daar niet om vraagt. Zeker hierbij niet, omdat het een heel oud contract is en er bij het opstellen ervan duidelijk gesteld werd, dat het van kracht zou blijven tot het moment dat de mensen van de Aarde – in menselijke vorm – zouden vragen om het te herroepen. Ziet u, wij hadden dat niet kunnen doen. Enkel wanneer mensen erom vroegen om de sleeper cel te verwijderen en hun eigen, persoonlijke contract te herroepen, kon het gebeuren.

Hier zijn we dan eindelijk, en we zijn zo blij dat we sommigen van u kunnen helpen om hiermee te beginnen. Wanneer u voelt hoe het is om die cel uit uzelf verwijderd te hebben, zult u uw familie en vrienden erover willen vertellen, omdat het uw leven zal veranderen. Met de introductie tot nu toe, hoop ik dat iedereen begrijpt hoe onvoorstelbaar belangrijk dit is voor uw Ascentie, dat u dit nu leert, dat u hem weghaalt en dat u tezamen feestviert over deze stap, die u met zevenmijlslaarzen vooruit zal brengen in uw ontwikkeling bij het verhogen van uw trilling.

Ik wil hier nog aan toevoegen: kijk eens hoe ver u gekomen bent ONDANKS deze sleeper cel! Ondanks dat u dit duistere element met u meedroeg … kijk toch hoe ver u gekomen bent! Daarom zijn wij u blijven vertellen hoe dapper en moedig en vastbesloten u bent en hoezeer wij u bewonderen. Nu gaat u meer bevrijding ontvangen dan u zich kon voorstellen. Laat ons daarom nu beginnen.

Het is geen moeilijke of ingewikkelde procedure. Ieder van u zal herkennen wat ik ga zeggen, u zult het voelen, u zult het weten.

Haal nu diep adem. Wees heel stil en ontspannen. Volg mijn woorden …

In uw brein is er een holte met daarin opgeslagen datgene wat wij de ‘sleeper cel’ noemen. Het lijkt op een computerchip en het stuurt de gedachte uit ‘Ik ben alleen. Ik ben afgescheiden van God’. Ondanks dat hebben velen van u het genegeerd en afgewezen en aan de kant geschoven. Dus bleef het voor velen van u daar op zijn plek.

Terwijl u ademt, ademt u diep in en breng de zuurstof naar uw brein. Dan zult u het voelen. Het voelt als hoofdpijn, in het voorste deel van uw brein. Dit wordt de pre-frontale hersenkwab genoemd. De voorkant van uw brein, op de lijn van uw derde oog. Het heeft invloed gehad op uw derde oog en natuurlijk ook op uw gemakkelijke en soepele verbinding met ons en met God. Het lijkt op een computerchip die daar ingebed ligt en ieder mens heeft hem geplaatst gekregen alvorens naar de Aarde te komen.

Nu hebben een paar van u ook al echt hersenwerk gedaan, net zoals het intense werk dat Kathryn deed met haar mentor. Dat werk was specifiek ontworpen om dit channel vrij te maken – al doende ontdekte zij de sleeper cel en heeft zij deze verwijderd. Dit is heel bijzonder en ongebruikelijk.

Maar haar werk met Visual Centering heeft haar ertoe gebracht om die te ontdekken en zij die Visual Centering geleerd hebben kunnen het intens voelen. Zij kunnen zien dat er nog steeds dat insluitsel is dat u ervan weerhoudt om verder terug te gaan naar uw centrum en daar te blijven, en uw leven te leiden in innerlijke vrede en een diepe verbinding met ons, welke blijvend is. Dit beloven wij u, wanneer u deze cel verwijdert.

Voel hem dus, omring hem en adem naar dat deel van uw brein. U kunt het voelen als een pijnlijke druk of een scherpe pijn, tussen uw ogen, op ongeveer 1/3 diepte van uw brein. Misschien helpt het als u de stand van uw ogen iets verlaagt, dan voelt u hem daar zitten.

Haal nu diep adem … voel uw hele lichaam … uw hele Zelf en wéét dat u met al uw macht en overtuiging, u die het bevel voert, u met al uw ervaring in dit leven dit gaat verwijderen. En al doende zult u vragen – tussen u en Schepper – dat u vrijverklaard zult worden van de sleeper cel en dat uw contract van dan af niet langer geldig is en verbroken werd. Dit betekent dat u nu de sleeper cel kunt verwijderen, die duistere cel die u liet geloven dat u afgescheiden en alleen was. En wanneer u hem verwijdert, kan en zal die nooit meer kunnen worden teruggeplaatst, dus zult u van dan af vrij zijn.

Nu dan, richt u erop. Voel de energie die opwelt vanuit uw hart. Het is liefdevolle, krachtige energie. Stuur ze omhoog doorheen uw chakra’s en in uw brein, en in die plek daar vooraan, waar de sleeper chip ligt … en duw die bewust en vrijwillig, met uw eigen energie – omhoog en naar buiten, door de kruin van uw hoofd en geef ze aan uw Hoger Zelf.

Diepe ademhaling, nog een duwtje en daar gaat hij! Voel nu hoe uw Hoger Zelf met u mee viert. Uw Engelen juichen: ‘ja, het is volbracht!’ U, Geliefden, bent de eersten die vrij zijn. Leer dit – deze eenvoudige procedure – aan anderen aan, maar als u dat doet moet u hen uitleggen, dat zij zonder enige uitzondering hiervoor hebben gekozen voordat ze naar de Aarde kwamen. Allemaal hebben ze toegestemd, niemand uitgezonderd.

Ik zal dit herhalen: er zijn geen uitzonderingen. U kon niet hierheen komen in een menselijk lichaam, zonder deze sleeper cel, deze duistere cel bij u te hebben. Dat was immers de overeenkomst, het oeroude contract waar alle zielen mee hebben ingestemd voordat ze hierheen kwamen. Nu hebben we die weggehaald en nu begint uw heling-werk. Voel de vrijheid, voel het Licht dat over u neerdaalt. Nu kan het Licht van Bron in u doordringen, kan het die plek verzachten en tot rust brengen.

U zult een enorme golf van creativiteit voelen en een enorme opluchting. Sta dat toe, sta dat gevoel van opluchting en verbonden zijn toe. U voelt mijn aanwezigheid, nietwaar? Meer dan voorheen? Neem ze op … ja, u bent NIET alleen. Natuurlijk bent u nooit alleen geweest, maar laat mij u een beeld schetsen van wat u net gedaan heeft, zodat u het kunt volgen.

Hier bent u, op de oppervlakte van planeet Aarde en u neemt deel aan dit prachtige experiment waaraan u – moedig als u bent – zelf wilde deelnemen, ook al wist u dat het zwaar zou zijn, wist u dat u een rookgordijn was voor de duisteren, dat u dapper de stortvloed aan duistere gedachtevormen zou weerstaan en alle andere manieren waarop ze zo succesvol waren: u bombarderen met films, televisie, nieuwsberichten … overal om u heen … zelfs … laat ons nu de laatste week nemen, toen er een zware storm op de Oostkust (van Amerika – V) afkwam: elk tv- en radiostation, elke vorm van nieuwsberichten had het over de gevaren en de dreiging die op komst waren, over de noodzaak om uzelf voor te bereiden en hoe erg het wel zou zijn … wel, uiteindelijk bleek dat het helemaal niet zo erg was – gelukkig maar! Omdat dit keer een heel aantal mensen bij zichzelf dacht: ‘ok, er komt een sneeuwstorm aan. Hoe erg kan dat zijn? Toen ik jong was hadden we vaker anderhalve meter sneeuw en dat hebben we ook overleefd.’

Steeds meer mensen beginnen deze ‘wordt maar vast bang’-houding van de media in vraag te stellen. Maar hiermee bent u overspoeld geworden, geliefden. Nu kunt u zien wanneer in het verleden die luidsprekers verkondigden dat u ongerust en bang zou (moeten) zijn en hoe u op uw hoede moest zijn voor slechte dingen, hoe dat inwerkte op de sleeper cel.

Adem nu diep in en herval niet in het weer oproepen van die gedachtevormen en ideeën. Ik ga nu over naar het positieve, want het is heel belangrijk dat u nu op uw strepen gaat staan, zodat u nooit meer die harde luidspreker laat doorklinken in u. Laat hem nooit meer toe om zijn lage trilling door u heen te jagen. Het is een lage trilling en die zette vroeger de duistere cel in werking. Die is nu verwijderd, maar de bedrading ligt er nog en als u dat echt wil, dan kunt u die opnieuw in werking stellen. Als u dat echt wil. Maar als u volhoudt dat u er klaar mee bent en dat u nooit meer op die lage, diepe, duistere trilling zult meegaan, dan bent u vrij. Maar het moet van uw kant een bewuste en vrijwillige beslissing zijn.

Nu moet u verklaren, voor uzelf: ‘hiermee eis ik vrijheid van de duistere cel, zo lang ik zal leven. Het is gedaan, het is voorbij. Ik heb die ervaring beleefd en het is klaar.’ Nu ziet u uzelf hier op de oppervlakte van planeet Aarde en daar bent u: omringd door Licht en nu kunt u voor uzelf rondom u een gevoel scheppen van een Lichtkoepel, en overal om u heen gaat het bla-bla-bla heen en weer over hoe slecht en erg alles is. Maar het ketst af op uw koepel, want in u is niks meer wat op die trilling reageert.

Nu moet u voor uzelf ervan overtuigd zijn dat al die bla-bla-bla geen deel is van u. Het is ook geen deel van uw wereld. Want als u eenmaal vrij bent om niet langer als een stemvork mee te trillen op die duistere gedachtevormen en ideeën, dan zult u om u heen kijken en zien hoe prachtig dit leven is, hoe mooi deze planeet is en hoezeer wij vervuld kunnen zijn van hoop bij het vooruitzicht om iedereen te bevrijden.

Dus zelfs al ziet u de gruwelen om u heen, die dagelijks op tv te zien zijn, dan kunt u ernaar kijken en zeggen: ‘er zijn nog steeds mensen die zich nog niet bevrijd hebben van de sleeper cel. Eens kijken wat ik kan doen om hen te helpen.’ Dan garandeer ik u, Geliefden, dat dingen zoals armoede en wanhoop en depressie zullen verdwijnen in het niets. Omdat de mensen elkaar zullen gaan zien in het licht van uw gedeelde menselijkheid.

Ieder van u kwam hierheen om deze ervaring te delen, gezamenlijk. Nu ziet u dat u hier bent, op het oppervlak. Kijk eens om u heen, u bent vaker tegen elkaar op gebotst, helemaal in de greep van die duistere cel, kijkend naar de grond, met uw tanden knarsend om de dag door te komen … kijk naar boven, verhef uw hart en kijk omhoog! Hier zijn wij, wij omringen u, wij omringen planeet Aarde: onze Engelen en al de Meesters die hier zijn om te helpen. Wij allemaal kijken naar u met zoveel Liefde. Wij zijn zo blij, zo ontzettend blij dat u uw vrijheid opeist en dat u anderen zult helpen om hetzelfde te doen. Wanneer u dat doet, dan zal het Licht op Aarde toenemen, met reuzensprongen.

U kunt zien dat wij u omringen. Kijk naar boven, kijk omhoog! U kunt ons nu zien, nietwaar? U bent nu vrij om te resoneren met onze trilling en hoe meer u omhoog kijkt en uw hart verheft, des te hoger zal uw trilling worden. U zult voelen dat u bij ons kunt komen zoals nooit voorheen – en de woorden ‘wij zijn Eén’ zullen voor u een nieuwe betekenis krijgen.

Kijk nu eens verder dan ons … de sterren, de sterrenstelsels … naar onze Bron, die glimlacht en Licht en Liefde uitstuurt om u allemaal te verheffen om het te vieren. Het is uw geboortedag, het is echt uw geboortedag … omdat u vanaf vandaag een heel ander leven zult hebben. Nu heeft u gehoord over het Ho’oponopono-gebed. Het is door het nemen van de verantwoording voor uzelf en de hele geschiedenis, dat u de innerlijke vrede en vreugde zult vinden waartoe u geboren bent.

Nu uw lichaam en uw DNA veranderen tot een meer kristallijnen vorm, bent u nog Lichter van hart en in staat om vreugde en Licht te ervaren. En nu die duistere cel weg is kunt u het laten binnenstromen om troost en verzachting te brengen voor ALLES wat op uw weg komt – en ik bedoel ALLES. Vanaf nu is het idee dat het leven van een leven en dat leven achterlaten geen verdrietig idee meer. Het is gewoon een transitie/overgang. Dat kun je nu zien, nietwaar? Je bent niet alleen, wij zijn vlakbij! We hebben misschien geen lichaam terwijl wij tegen je praten, maar wij zijn vlakbij. En als je overgaat, dan kom je hierheen … en dan zijn we nog steeds allemaal samen.

Nu zal ik je even tijd geven om te ademen en de opluchting en het plezier te voelen.

Je bent niet meer alleen. Al kun je misschien het geweldige gevoel hebben dat je ‘solo’ bent … ‘Solo’ als in: de meest geweldige operazanger die zijn hele leven heeft geoefend en nu eindelijk zijn eigen aria mag zingen. U, Geliefde zielen, bent allen alleen hierheen gekomen – maar u was nooit ‘alléén’.

Wanneer u dus de verantwoording neemt voor uw leven en voor wat er in uw brein leeft, dan eist u het op: ‘dit is mijn lichaam, dit is mijn brein … ik eer het en ik ben er zo blij mee. Ik ben dankbaar voor dit leven en voor deze kans, die nooit meer terugkomt. Dit is een unieke en wonderlijke ervaring.’ Ieder van u, Geliefden is volkomen uniek … en wij zijn Eén!

En dit ogenblik, dit ogenblik van Zege, dit leven op Aarde … zal nooit meer terugkomen. Er is immers geen andere ‘u’, zoals het liedje zegt: ‘er zal nooit een andere jij zijn’.

Geniet dus van dit moment, koester het en geniet ervan en van het gezamenlijk leren.

Mijn hart stroomt over van Liefde voor u en van plezier omdat we nu samen kunnen spelen.

Namaste aan allen.

Ik zal hier blijven om nog met u te spreken en we zullen antwoorden geven.

We gaan nu even naar Meg en daarna gaan we naar AE Michael. Ik denk dat hij een gebed zal willen doen voordat we dit gesprek afsluiten.

***

We zijn begonnen aan een nieuwe fase in onze Ascentie, dit is een nieuw begin!
Dit is een nieuwe golf, neem allemaal je surfboard en ga mee!

***

AE Michael:

Ho’oponopono-gebed meditatie voor healing

Hallo Geliefden,

hallo allemaal. Wat een glorierijk gebeuren is dit.

Wel, Geliefden, vandaag is een nieuw begin. Ik weet dat u dit in uw leven eerder heeft gehoord: een huwelijk is een nieuw begin … of een verjaardag of een afstuderen …
al die dingen vallen nu samen: u studeert af, u verbindt zich met ons op een nieuwe manier en dat voelt als een enorm grote bruiloft. Iedereen zal met ons dansen en vieren en zingen en ons hart is vervuld van Liefde, omdat wij WETEN welk een vrijheid u gaat ervaren.

Het is alsof u een rugzak van 25 kilo heeft meegedragen vanaf uw geboorte en die mag u nu afleggen. U zult zich zo licht voelen, dat u als het ware in de lucht gaat zweven. En dat is het begin van uw Ascentie, natuurlijk. U heeft allemaal zo hard gewerkt, u heeft zo gestreden om tegen die duistere cel in te gaan – en u bent daarin geslaagd!

Velen van u hebben dit kunnen bereiken en dat is voor ons zo geweldig. Natuurlijk mochten wij u daar niet bij helpen, dat zou tegen onze overeenkomst zijn geweest. Wij mochten niet zeggen dat u gewoon die duistere cel kon verwijderen en dat contract kon verbreken. Dat mochten wij niet. Maar o, hoe hebben wij uitgekeken naar het moment waarop u dat wel zou doen.

Dit is echt een nieuwe dag. Wij vieren met u mee, wij grijnzen van oor tot oor en kijken naar u met vreugde en blijheid en ja, het bericht is uitgegaan naar het hele Universum. Vader Bron glimlacht naar jullie. Jullie zijn de pioniers, de voortrekkers, de dapperen. Zoals u zei: u bent op de eerste golf – en wat voor een golf. U gaat iedereen met u meenemen. Verhef uw hart, dat vervuld is van Vreugde.

Laat mij u nu herinneren aan het prachtige gebed dat u kunt gebruiken, elke keer dat u zelfs maar de minste zweem van een duister gevoel krijgt – wat het ook is.

Ik ga de gevoelens benoemen maar ik vraag u om ze niet in u op te nemen. Dit is een oefening waar u heel goed in zult worden: stel u uzelf voor in uw Lichtkoepel en in die koepel zijn er alleen gevoelens van Liefde en Licht, vreugde, geluk, troost, vriendschap, vrijheid, vrede … o ja, vooral vrede en gemak. Een gevoel van troost en verbinding met God dat het mogelijk maakt om vrede te voelen, ook al bevindt u zich te midden van een orkaan of een tornado. Dan zou u in het oog daarvan zijn en vrede voelen.

Wat er ook rondom u gebeurt, u kunt in die staat van vrede blijven omdat u vrij bent. En wanneer u dat aanvaardt, als uw manier waarop u vanaf nu zult leven, dan krijgt het prachtige gebed dat wij tezamen beoefend hebben een heel nieuwe betekenis.

Ik hou van je.
Dit betekent: ik hou van jou, jij houdt van jezelf, je houdt van de mensen om je heen, je houdt van ons, God lacht naar ons.

En als je zegt: het spijt me, dan weet je nu waar je spijt van hebt. Je weet dat je spijt hebt van die duistere cel die iedereen bij zich draagt, zovelen hebben geleden. Het was niet de bedoeling toen het eerste contract werd opgesteld, dat de duisteren zoveel macht over u zouden krijgen. De verwachting was dat de enorme kracht van de mensheid in staat zou zijn om de vernietigingsdrang van de duisteren te overwinnen. Maar in zeker opzicht zou u kunnen stellen dat het experiment een beetje TE succesvol was. Zoveel duisteren zijn gekomen, dat u overrompeld werd door duistere energieën, gedachtevormen, propaganda …

Hou nu uw koepel rondom u en terwijl ik deze dingen beschrijf, moet u ze BUITEN uw koepel van vrede en Licht zien voorbijkomen. Ze zijn daarbuiten. Vroeger was u erdoor omringd, stond u er middenin … maar nu niet meer. U trilt niet meer op hun niveau. U blijft in uw Lichtkoepel en u beseft nu dat er daarbuiten nog steeds mensen lijden.

Als u nu dan zegt: het spijt me, dan begrijpt u dat ook echt. U heeft er spijt van dat wij geleden hebben onder dit contract dat wij getekend hebben, deze overeenkomst die wij zijn aangegaan. We wisten dat het zwaar zou zijn, we wisten dat we hierheen kwamen om problemen te ondervinden … maar het spijt me dat het zo zwaar is geweest. En nu voel ik blijdschap in mijn hart, nu ik weet dat wij dit allemaal gaan vrijmaken, dat we er allemaal vanaf zullen geraken.

Vergeef me alsjeblieft, omdat ik niet beseft heb dat jij ook leed.
Ieder van u ging bij tijden zodanig op in de gedachten en de zorgen over uw eigen leven, dat u vergat dat anderen ook te lijden hadden. Dat was een natuurlijk iets, omdat het zo moeilijk was en u overrompeld was door al die problemen … blijf eraan denken, dat ze zich nu buiten uw koepel bevinden … dat alles … u kunt er nu naar kijken … zoals wij kunnen kijken naar alles wat er op de oppervlakte gebeurt. Wij zien het, wij voelen het, wij begrijpen het. Wij weten dat u lijdt, maar wij kunnen u Liefde en Licht sturen – en nu kunt u dat ook! Nu bent u verbonden met ons en met ons Licht. Dus vanuit uw koepel stuurt u Liefde naar anderen en die bereikt hen ook. Uw hele Lichtkoepel straalt Licht uit. En zij zullen de troost en het gemak voelen dat u voelt en dat zal hun hart verheffen, overal om u heen.

Wanneer u dan zegt: Dank u … dan straalt dat gevoel van dankbaarheid en vreugde uit, overal om u heen. Iedereen voelt het – wij voelen het. En wij zeggen dank … aan u: dank u voor uw moed, dank u voor uw grote intelligentie, uw toewijding. Dank u dat u dit werk met ons doet.

Wij zijn dankbaar … en als u ‘dank u’ zegt tegen de mensen rondom u, dan begrijpen ze misschien niet de diepgang van wat u zegt, maar ze voelen het wel. Ze zullen de Waarheid kennen, van die dankbaarheid in uw hart.

Dank u voor deze vrijheid die wij nu allemaal tezamen voelen.
Dank u en … Namaste aan u allen, geliefde broeders en zusters.

Namaste.

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/01/29/sananda-and-aamichael-removing-the-dark-cell-and-cancelling-our-contract

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.