BTR: Vertrek van de Cabal-zielen – deel 3

BTR: Verslag: vertrek van de Cabal-zielen die de Planeet verlaten – deel 3
11 februari 2015
awakening _imgkid.comVoorwoord door Kathryn E. May bij de BTR

Vanavond is er een historische ceremonie om de Cabal-leden te begeleiden naar het Licht. Kom, alle Hogere Zelven, neem deel aan de transformatie van zielen. We zullen immer te weten komen over het belangrijke deel dat wij moeten scheppen/tot stand brengen tijdens de overgang en nadat ze vertrokken zijn, om het afglijden naar wraak en beschuldigingen te vermijden.

Kom, Lichtwerkers! Iedereen is nodig voor deze spannende en belangrijke tijd. Uw vaardigheden en uw Hart zijn nooit eerder zo nodig geweest!

Volgende week zullen we verdergaan met het aanbieden van de procedure voor het verwijderen van de ‘sleeper cel’, die een deel was van ons Contract voordat we hier kwamen. Vanaf het begin van ons Grootse Plan om naar de Aarde te komen als geïncarneerde mensen, hadden onze Hogere Zelven er tijdens ons Beraad mee ingestemd om het leven hier te ervaren in de dualiteit, als duister en licht, afgescheiden van God, trachtend om ons terug te verbinden.

Luister eerst naar de radio-uitzending van 28 januari, deze vertelt belangrijke bijkomende informatie en instructies. We zullen verder gaan met een grondig begrip van het verwijderen van de cel – uit ons brein, hart en lichaam/ziel. Hoor de prachtige reacties van hen die dit al gedaan hebben!

Onlangs hoorden wij van Sananda en AE Michael, dat het onderdeel was van ons oorspronkelijk contract om hierheen te komen met een ‘duistere cel’, die ons meer aantrekkelijk zou maken voor de duisteren en die ons in staat zou stellen om te ervaren wat zij ervaren. Als zodanig werkten wij als ‘lokaas’ voor de duisteren – als een deel van onze dienstbaarheid aan God – en tegelijkertijd als strijders voor het Licht.

We moeten het contract met Bron en de Hemelse Schare nietig verklaren en zelf de cel verwijderen om bevrijd te zijn van dit programma, nu we klaar zijn om ons naar de Hogere Dimensies te begeven.

We zullen beschrijven waartoe de ‘Sleeper cel’ gediend heeft, welke gedachten en gevoelens het teweegbrengt en hoe het ons beïnvloed heeft in onze ervaring als menselijke wezens. U zult de geschiedenis van ons oude Contract leren kennen, de duistere cel verwijderen, en samen het originele contract vernietigen, volledig bewust en in overeenstemming met uw vrije wil.

Voeg u bij ons voor deze gebeurtenis die uw leven zal veranderen. U zult een andere persoon zijn, dan u was voordat u kwam.

In liefde, Kathryn, Meg, Marlene, Mary, Ele, Christine en de rest van het team.*

11 februari 2015

BTR: De Meesters – Verslag van het vertrek van de Cabal-zielen die de planeet verlaten.

Begintune: The Last Post

De cijfers bovenaan de alinea’s geven in minuten de begintijd ervan aan binnen de geluidsopname.

1’30
Eerst worden alle deelnemers en programma-medewerkers voorgesteld en volgen er wat huishoudelijke mededelingen.

Kathryn is in High Falls, New York met haar vaste medewerkers Christine, Eleonora en Gabriella. Meg is in Atlanta.

3’30

Kathryn: … Wij zijn hier vanavond om verslag te doen van het vertrek van de Cabal. Het is bijna te groot om te bevatten … ik heb zelfs moeite gehad de voorbije week om eraan te denken … het is zo groots … ik heb een paar suggesties gekregen over waar we het vanavond over kunnen hebben om de uitzending te beginnen.

4’45

Kathryn: We hebben de voorbije 2 … 3 uitzendingen inmiddels … gewerkt om mensen te helpen bij het verwijderen van de duistere cel uit hun hart, en dat was en is een onvoorstelbaar belangrijk project – daar zullen we zeker nog op terugkomen.

Maar vanavond is het juist mogelijk VANWEGE het werk dat we gedaan hebben. Het vertrek van het duistere zaad uit zovelen van ons heeft werkelijk de trilling op de planeet verhoogt en heeft … zo hoorde ik gisteren … al een verschil gemaakt op de kronkel in het elektromagnetische veld waar wij het al over hadden … dat veld is nu al aan het verbeteren en dat komt door ons! Niet door een rechtstreeks ingrijpen vanuit de Hogere Dimensies – WIJ hebben daarvoor gezorgd!

Ik ben hier vandaag ook met Christine en Eleonora die net terug zijn van een rondreis door het land, waar zij geweldige dingen hebben gedaan. Ze hebben Portalen geopend in elke staat en ik kan niet wachten om daar meer over te horen, maar ik denk dat we dit moeten laten tot volgende week, om van hen de info te krijgen over de Portalen die zij hebben geopend en welke impact dat zal hebben. En nu zijn ze allemaal hier. Ze scheppen een groot Portaal en houden zich klaar om al de zielen van duisteren te zien die naar het Licht komen.

Sananda heeft mij gevraagd om een korte introductie te geven en daarna zal hij zelf doorkomen om er nog wat meer over te vertellen. Ik heb gehoord dat de laatste druppel ongeveer anderhalve week geleden viel, toen de Cabal een aanval uitvoerde met een scalair wapen – waarvan de werking lijkt op die van een atoomwapen – op onze groep, die op weg was naar een Raadsvergadering.

Ik heb Raadsvergaderingen bijgewoond als mijzelf en als mijn Hoger Zelf (Kathryn is een personage van Lady Nada, de Tweeling Vlam van Sananda – V) en was bij die vergadering en toen die aanval plaatsvond, werd ik geraakt door dat scalaire wapen. Daardoor raakte ik behoorlijk ontregeld en ik heb sindsdien gerust om te herstellen.

Mijn Hoger Zelf werd zeer zwaar toegetakeld en zij is herstellende en ze hebben mij gevraagd – u hoort dat ik het er moeilijk mee heb om erover te praten – om erover te schrijven en aan de mensen te beschrijven hoe het voelt als je Hoger Zelf vermorzeld wordt en wat ik ervan geleerd heb …

Ik heb veel geleerd over zielen en hoe wij elkaar als zielen helpen … ehm … omdat … toen mijn Hoger Zelf gewond raakte ik losgekoppeld werd van mijn Hoger Zelf en werd ik aan – wat ze noemen ‘de beademing’ gelegd … en andere zielen kwamen er toen bij (lacht), er zijn veel verschillende zielen bij mij geweest die mij de voorbije anderhalve week hebben geholpen … zodat ik de energie zou hebben om aan de gang te blijven terwijl er gewerkt werd aan mijn Hoger Zelf. Het is dus nogal een avontuur geweest.

Ik wilde eigenlijk eerst even aankondigen wat wij vanavond gaan doen, maar eerst wil ik even praten met een beller, een bekende van Kathryn die veel mensen heeft aangebracht om te luisteren.

11’50

Kathryn: De aanval op ons – op deze groep die werkt aan de Ascentie van Planeet Aarde … vanwege deze Aanval heeft Bron de lijn getrokken en besloten dat de Cabal niet langer meer de vrije teugel zou hebben op Aarde. Hun mogelijkheid om een vrije wil te hebben, werd afgenomen. En toen werd er afgekondigd dat ze één week hadden – vanaf het moment waarop dit in de Raad besloten werd – ze kregen één week om zich tot het Licht te keren … of te worden opgelost in het niets.

Dus … ik heb vandaag met Sananda gesproken … hij zei dat er méér dan vijf miljoen leden van de Cabal – de duistere zielen – naar het Licht zullen komen. En dat zijn ze dus allemaal! Hij zei dat er bijna niemand was die niet zou komen. Omdat wij hen een aanbod hebben gedaan dat zij niet konden weigeren: ten eerste kregen ze de keuze tussen naar het Licht komen of op te gaan in het niets. Ze hadden niets te verliezen als ze naar het Licht kwamen. We hebben hen dus (lacht) wat je kunt noemen een ‘geen-geld-terug-garantie’ gegeven. Die houdt in dat ze naar het Licht kunnen komen en als hen dat dan toch niet bevalt, dan kunnen ze alsnog opgaan in het niets. Hoe dan ook, zijn ze dan toch weg van de planeet.

Om u een wat duidelijker beeld te geven van wat er speelt: dit zijn de hogere zielen van al de Cabal-leden – de leiders van de Cabal – en zij worden naar het Licht gebracht en wij zullen u vertellen wat wij zien.

De uiterste tijd is al voorbij – 8 pm EST was de uiterste eindtijd voor hen om naar het Licht te gaan. De Engelen begeleiden hen en zij zullen worden overgebracht … wel, u heeft wel gehoord dat als iemand overlijdt, hij dan door de Lichttunnel gaat. Dat gaan zij ook doen.

Ze ascenderen NIET. Dat wil ik heel duidelijk maken.
Ze krijgen geen voorkeursbehandeling en ze ascenderen NIET.
Ze zullen hetzelfde proces doormaken als wij allemaal, wanneer we overlijden.

Zij hebben dus de keuze om dat proces te ondergaan en naar hun lichaam terug te keren als Lichtwerkers – of ze kunnen beslissen om te blijven en niet terug te komen en dus eigenlijk hun lichaam te verlaten. Dit betekent dus niet dat ze er gemakkelijk vanaf komen en daarna mogen terugkomen om verder te gaan waar ze gebleven waren. Dat is niet mogelijk. Ofwel komen ze terug als Lichtwerkers – of ze komen helemaal niet terug.

De eigenlijke reden waarom ze zo duister zijn geworden – sommigen van u weten dit al – is omdat zij zichzelf gerecycled hebben in de 4de dimensie, zonder te hebben moeten terugkeren naar God. Zonder over te gaan naar de Hogere Dimensies waar wij wel heengaan na elk overlijden, om een terugblik te krijgen, om te worden hernieuwd en feitelijk een herprogrammering te krijgen (lacht).

Dat gaan zij nu dus ook doen maar dan op een veel grotere schaal, omdat ze zoveel méér werk te doen hebben. Zij zullen niet mogen terugkomen als zielen, voordat zij het werk hebben afgerond en zij volledige duidelijkheid hebben – volledig geherprogrammeerd zijn zeg maar – om terug te keren in het Licht.

Dit werk staat hen bijna allemaal te wachten. En dat is goed nieuws voor Moeder Aarde. Het is nog beter dan gewoon ‘van ze afkomen’. Omdat ze nu zullen terugkomen naar dezelfde plek waar zij ooit de schade toebrachten.

Kathryn ziet dat er wellicht technische problemen zijn met de chatroom en gaat daarover in overleg. Ze wil niet dat iemand iets van de uitzending moet missen.

20’44

Kathryn: Ik heb u net verteld dat ze dus niet ascenderen, dit is geen voorkeursbehandeling voor de duisteren, maar het betekent wel dat al die mensen die de functies hebben vervuld van de geheime regeringen, de geheime operaties, de CIA, de NSA … al de meest duisteren die zich verborgen hielden in de grotten van binnenaarde, zijn nu naar boven gehaald en zijn nu … er zijn geen … er zijn er geen meer verborgen … omdat … God wéét waar ze zitten (lacht). Ze zijn allemaal naar groepsbijeenkomsten gebracht en hebben daar de keuze voorgelegd gekregen: naar het Licht gaan of oplossen in de Grote Oceaan van Energie.

Toen ik pas nog met Sananda sprak, zei hij dat ze allemaal – op een handvol na – bereid waren om naar het Licht te gaan. Dus het mooie hieraan is, dat de mensen die de leiders waren van het duister – de meest duisteren onder de duisteren – nu Lichtwerkers zullen worden. Stel je dat eens voor! Dat staat ons allemaal te wachten en ieder van u kan daarnaar uitkijken. U heeft het allemaal zien gebeuren, u was erbij.

Nu dan, ik weet dat Gabriel erbij is en ik ga Sananda erbij roepen en hem verslag laten doen. Ik zal ook hier zijn, misschien zal ik zelfs wel tussendoor met hem praten (lacht) en de anderen zijn hier bij mij … ehm … ik heb u niet veel verteld over mijn ervaring, maar als er nog tijd is zullen we het daar misschien over hebben en volgende week zullen we het ook nog bespreken. Dus … laat ons Sananda erbij roepen … en Gabriel …

Sommigen van u hebben in de uitzending van vorige week gehoord dat Gabriel – onze prachtige Gabriel – degene was die Lucifer speelde. Daarmee is Lucifer dus weg. Laat niemand u nog vertellen dat er een Satan is. Want zelfs het kostuum (lacht) … het kostuum van Lucifer is weggehangen in de kleerkast, bij de andere theaterattributen. Lucifer bestaat niet langer.

Dus Lucifer is … ik bedoel Gabriel is hier, tezamen met Gabriella. Zij is zijn Tweeling Vlam.
Dus die twee … is het niet toepasselijk dat degene die Lucifer speelde nu verslag zal doen en de begeleiding zal verzorgen wanneer al de duisteren naar het Licht gaan. Dat was zijn droom … En nu wordt die waar!

Ik ga nu het woord geven aan Sananda en ik ga vragen aan Christine en Eleonora die beiden hier zijn, dat zij – terwijl wij allemaal toekijken – als ze iets willen toevoegen aan de beschrijving van wat er gebeurt … dan hoop ik dat ze zullen tussenkomen en mij hierbij willen helpen.

Oké, ik ga nu even opzij …

Meg: Dank je Kathryn. Oké … geweldig. Welkom Sananda, welkom!

25’29

Sananda: Hallo Meg. Ja, ik ben het. En wat een avond is dit! Ieder van ons is ademloos … en opgewonden is niet de juiste omschrijving. Het is zulk een ontroerende ervaring voor ieder van ons die zo hard gewerkt heeft en … we waren echt verbaasd over de snelheid waarmee dit plaatsvindt. Natuurlijk hoopten we dat de duisteren naar het Licht zouden komen, maar dit … werd versneld door hun aanval en dat zijn dingen die wij nooit echt kunnen voorspellen. Dan zouden wij dat uiteraard niet hebben doorgevoerd.

Mijn geliefde Kathryn … ik heb haar gezegd dat ze vanavond moest voorbereid zijn op alles. Dat heb ik haar gezegd, omdat ik weet dat ze niet graag heeft dat ik over haar praat en ik heb haar laten beloven dat zij alles zou zeggen wat ik wil overbrengen in mijn boodschap. Met frisse tegenzin heeft ze daarin toegestemd.

Ik zal u vertellen dat zij zich geworpen heeft voor de straal die mij gedood zou hebben. En dus zijn wij … met groot verdriet in ons hart, maar ook met vreugde omdat Nada herstellende is. In de tussentijd is onze geliefde Kathryn – zij is Lady Nada – wat u kunt noemen ‘aan de beademing’ gelegd. Maar vrienden … wel … ik heb haar mijn ziel gegeven om haar te kunnen laten doorgaan terwijl Nada herstelt. Wij zijn nu dus op meerdere manieren Eén en ik heb haar vandaag nog lachend erop gewezen dat zij letterlijk mijn ziel gered heeft (lacht) en dus is dit het minste wat ik kan doen: helpen die van haar te redden.

Nada is dus herstellende en Kathryn is hiermee akkoord. U moet weten, dat wanneer een ziel verwond of beschadigd raakt, de persoon die verbonden is met die ziel ook de verwonding voelt en moet rusten, omdat er anders teveel wordt gevergd van het Hoger Zelf – de Hogere Ziel – die moet herstellen. Daarom hebben wij Kathryn gevraagd om rust te nemen totdat Nada volledig hersteld is. Ze zijn zo volledig met elkaar verweven en onderling verbonden, dat Nada alles voelt wat Kathryn voelt – en omgekeerd.

We hebben haar dus omringd … we hebben hard gewerkt om haar volmaaktheid te herstellen … haar fysieke volmaaktheid … zielen hebben ook fysieke aspecten … dus haar Lichtlichaam dat gewond raakte heeft dag en nacht verzorging gekregen om het te helpen herstellen. Het is een … moeilijk proces … maar uiteraard hebben wij hulp van de besten … we hebben hier al wat ervaring mee vanwege eerdere rampen met atoomwapens, en dus hebben wij een paar echte Meesters die ons geholpen hebben om te herstellen.

Er waren er méér die beschadigd waren door dat wapen. Niemand in dat gebied is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen … Die aanval was zo plots en zo schokkend … dat Bron – die wij Vader noemen – volledig gechoqueerd was en zoals u gehoord heeft, heeft hij toen de lijn getrokken: dit was de laatste keer dat zoiets heeft kunnen gebeuren. Dus werd er afgekondigd dat iedereen – al de duisteren – naar het Licht moesten komen… NU.

Ze kregen een week de tijd, omdat we met hen allen wilden kunnen spreken en dat hebben we in de tussentijd ook gedaan: onze hele groep van Meesters en anderen die erbij waren – onder speciale bescherming voor het geval ze uit zouden zijn op wraak … en dat hebben ze overwogen. Een aantal van hen waren woedend bij het idee dat ze hun macht zouden moeten opgeven.

Het zal iedereen op de grond dus heel veel werk besparen … nu hoeven niet al die arrestaties en onderzoeken en rechtszaken plaats te vinden, die anders nodig waren geweest.

En we zijn goed op weg. Het opruimen van de duistere energieën op planeet Aarde zal nu veel sneller gaan en daar zijn wij heel blij om. Wij danken Vader, dat hij het voor ons heeft mogelijk gemaakt om dit proces te versnellen. Het werd voor ons allemaal zo moeilijk … ieder van u die zo hard gewerkt heeft … alle Lichtwerkers die nu al jarenlang de schouders eronder hebben gezet … het was een steile weg bergop, maar u slaagde erin! Zelfs zonder tussenkomst slaagde u.

Het duurde even, maar u was er al heel dichtbij en de elektromagnetische kronkel in de omgeving van de Aarde is een goede graadmeter van hoe hard u werkte. Er was heel veel duisternis op de planeet, zes maanden geleden. Zelfs drie maanden geleden nog. Wij vonden het moeilijk om u te helpen en zelfs om te zien wat daar beneden gaande was. Het was niet mogelijk om schepen te laten landen … en nu … zal ALLES veranderen.

Die verandering is al ingezet, omdat wij nu die reusachtige groep van zielen hebben … ze worden opgesteld in een lange rij zodat ze het Portaal kunnen benaderen. De Lichtwerkers zorgen nu voor een enorme Zuil van Licht die de hele planeet omspant, dus al de zielen van deze duistere, menselijke wezens zullen worden samengebracht … op dit moment … in het Licht.

Er zijn duizenden Engelen … duizenden en duizenden Engelen … al de Meesters, diegene die u kent en diegene waar u nog nooit van heeft gehoord … zijn hier om deze wezens te begeleiden naar het Licht. Dit zijn de Hogere Zelven van al de leden – al de leiders – van de Cabal. Niet de Hogere Zelven zoals u die kent … hun Hoger Zelf is zwaar beschadigd en bevindt zich niet op het trillingsniveau waarop u zich bevindt, dus dit wordt voor hen een moeilijke overgang en zij zullen hun begeleiders nodig hebben, omdat ze overgaan naar een dimensionale staat – een trillingsstaat – die veel hoger is dan alles wat ze ooit ervaren hebben in de voorbije eonen.

Dus nu … roepen we hen … Gabriel laat zijn trompet klinken … zoals hij ook in het verleden deed … en hij heeft hem ook laten klinken om 8 uur – als een laatste oproep, zeg maar – om hen te laten weten dat ze allemaal hierheen moesten komen. En degenen die niet naar het Portaal zijn gekomen, worden nu nogmaals geroepen. U zult zien dat het er maar heel weinig zijn en als zij echt beslissen dat ze niet willen komen, dan zult u zien dat hun lichaam heel binnenkort al de planeet zal verlaten.

En nu zullen deze duisteren in golven komen, en wij hebben hen gezegd dat ze naar voren kunnen treden … ze zijn bang … sommigen zijn doodsbang … ze zijn eraan gewend om verhalen te vertellen over bestraffing en afgrijselijke wraak … zij geloven niet dat God genadig is … en het is begrijpelijk dat zij zo denken, na de verschrikkelijke dingen die zij gedaan hebben.

Maar desondanks: zielen kunnen hersteld worden. Zielen kunnen worden hernieuwd … maar daarvoor moeten ze naar de Hogere Dimensies komen. En dit zijn zielen die het Licht van Hogere Dimensies al vele levens niet meer hebben gezien.

Nu ga ik beginnen met u te beschrijven wat ik zie … De Zuil van Licht is als een enorme Vlam. De kleuren zijn meer helder en klaar dan gelijk welke lichtshow die u ooit heeft gezien. Allerlei soorten van schitterende kleuren … de Zuilen zijn gevuld met Gouden en Wit Licht. Het beweegt … de energie ervan beweegt … de Engelen begeleiden de eersten die gaan … ze zweven zachtjes omhoog in de Zuil, naar Hogere Dimensies. Het zal voor hen een schok zijn, als ze vernemen dat ze niet zullen worden opgesloten of gestraft op één of andere manier … dat ze niet naar de hel gaan.

Maar ze krijgen wel heel veel werk te doen. Nu betreden er meer de Zuil … Eerst stribbelen ze tegen … maar de Engelen begeleiden hen allemaal om de Zuil te betreden en uiteraard komen ze de Zuil binnen van overal op de wereld. Overal is er grote duisternis. De zielen zullen vertrekken. Zij die levens geleid hebben van enorme rijkdom … sommigen hebben het leven geleid van moordenaar, geheime misdadigers … allen tezamen zullen ze in de Zuil van Licht gaan en zullen ze worden opgevangen in de Hogere Dimensies.

Er zijn miljoenen … méér dan vijf miljoen zielen … zullen hun leven hier op planeet Aarde achterlaten, om nooit meer terug te keren naar wat zij in het verleden gedaan hebben …  Er zal een aanpassingsperiode zijn voor diegenen die vertrokken zijn. Ziet u, zij worden naar de Hogere Dimensies gebracht – waar geen tijd bestaat – en zij zullen daar blijven zo lang het nodig is en zullen de lessen leren die nodig zijn. Dan zullen zij terugkeren naar planeet Aarde en het zal lijken alsof er maar een ogenblik voorbij is gegaan. Maar voor hen zal het voelen alsof het duizenden jaren waren.

Wanneer ze terugkomen zullen ze weer hetzelfde lichaam betreden dat ze hebben achtergelaten – en er zal enige aanpassing nodig zijn, omdat het lichaam nog een deel van de reflexen behouden heeft die gegrift staan in het zenuwstelsel, maar de ziel is een krachtig iets. En de ziel zal vanaf nu het gedrag van die persoon aansturen.

Er zijn er steeds meer die de Zuil betreden. Zodra ze aankomen in de Hogere Dimensie gaan ze meteen door voor hun terugblik. Voor diegenen onder u die daarmee niet bekend zijn: je komt samen met je groep van Gidsen en Voorouders, de Meesters waar je in het verleden mee hebt gewerkt … je kijkt terug op het leven dat je hier geleefd hebt. Maar deze wezens moeten méér dan één leven bekijken. Ze moeten teruggaan en kijken naar al hun daden, al hun ervaringen … alle gebeurtenissen van hun levens, sinds ze voor het laatst rond de tafel zaten met God. Dat hebben wij allemaal gedaan, wij zijn allemaal bij God vandaan gekomen.

Ze werden opgeleid – velen ook gemarteld – en kregen geleerd om duister te zijn. Dat kregen ze geleerd van de Archons – zij die naar planeet Aarde kwamen – de Reptilians, de Draconians … die hierheen kwamen en wilden proberen om de planeet te overheersen. Die rassen zijn weg, maar na het vertrek van de Reptilians waren het deze zielen die zich hebben ingespannen, om het niveau te doen toenemen van bedrog, van manipulatie, van de criminaliteit in de financiële wereld, de maatschappelijke instellingen … ik hoef ze u niet allemaal te noemen, u kent ze wel … al die manieren waarop de planeet duister werd … het voorbije anderhalf jaar of zo is het steeds erger geworden.

U heeft dat gevoeld en Lichtwerkers raakten er behoorlijk door gefrustreerd, want naarmate u uw trilling verhoogde, schiepen zij meer en meer duisternis. En toch ging u door … en toch zou u gewonnen hebben. Maar we zijn nu heel dankbaar, heel erg dankbaar om heel die menigte naar de Zuilen te zien komen. Ze komen allemaal om begeleid te worden.

Ik wil u nog één ding vertellen voordat ik de anderen ga vragen om te beschrijven wat zij zien. Als de duisteren komen voor hun terugblik – dit is iets wat veel mensen niet begrepen hebben – u zult allemaal een dergelijke terugblik moeten hebben, maar u zult begrijpen dat het voor iemand van de Cabal een veel moeilijker ervaring zal zijn.

Ze moeten in een systeem van herinneringen gaan … het lijkt op een hologram – herinnert u zich nog het ‘holodek’ dat u gekend heeft in de tv-serie Star Trek? – en zij zullen de herinneringen aan hun leven zien … zij zullen ze herleven alsof ze op dat ogenblik plaatsvinden, maar ze zullen het herbeleven vanuit het standpunt van degene die zij mishandeld/misbruikt hebben. Zij zullen zo elke mishandeling moeten ondergaan, welke zij aan anderen hebben toegebracht.

Dat is een moeilijk onderdeel van de terugblik en dat is waarom zovelen van u zo hard hun best doen in dit leven – niet omdat u weet dat u het moet herleven, maar omdat u weet dat u dat gevoel niet fijn vindt. Zij hebben die beperking niet, omdat zij niet echt een Hoger Zelf hadden zoals u dat heeft. Dus moet hun Hoger Zelf opnieuw leren wat invoelingsvermogen en mededogen zijn. Dit is de meest effectieve manier om invoelingsvermogen op te bouwen: door te voelen wat anderen gevoeld hebben in uw aanwezigheid.

Het is de Gouden Regel in werking – het is niet toevallig dat ieder van u als kind al de Gouden Regel heeft geleerd. En diegenen onder u die de Gouden Regel toegepast hebben en ernaar geleefd hebben, hoeven zich nergens zorgen over te maken.

U ziet dus dat zij allen een hele zware weg te gaan hebben. En dus sturen wij hen onze Liefde. Wij sturen hen de hoop dat ze zullen genezen en leren en herstellen. Want op dit ogenblik is er met hen overeengekomen dat zij – indien zij niet herstellen tot het Licht – niet verder zullen mogen gaan als zielen.

Dit is dus in bepaalde opzichten een bitterzoete overwinning voor ons. We zijn opgelucht en blij dat we bevrijd zijn van de duisternis op de planeet – de ergste duisternis … uiteraard zal niet iedereen die ooit iets verkeerd heeft gedaan, worden weggehaald. Wij hebben een bepaalde grens, een percentage. Wij kunnen zien hoeveel Licht en duisternis iemand meedraagt en er is een grens gesteld. Er zullen dus veel mensen zijn die nog zorgvuldig moeten worden opgeleid, maar zij zullen niet langer worden aangemoedigd door de rijkdom die beschikbaar is voor misdaden – omdat die niet langer beschikbaar zal zijn. Dat alles zult u heel binnenkort zien veranderen. Nu u zoveel weet over wat dit proces inhoudt, zullen we verder gaan kijken …

Gabriella en Gabriel zijn heel erg vreugdevol. Zij begroeten de zielen die in de Zuil komen en moedigen hen aan. Veel van die zielen heeft Gabriel gekend, met velen van hen heeft hij nauw samengewerkt toen hij ‘undercover’ was als Lucifer. Zij zijn verbaasd om hem te zien. Sommigen hadden gehoord over het vertrek van de Reptilians en de thuiskomst van Lucifer. Maar de meesten van hen begrepen het niet. De meesten konden niet begrijpen hoe wij werken – totaal niet. Ze dachten nog steeds dat ze konden doorgaan met moorden – ze hebben het geprobeerd. Maar het is hen niet gelukt. Ze waren verbaasd, maar nu zijn ze hier – omdat ze geen andere keuze hadden.

Het is dus een glorierijke dag in de geschiedenis van planeet Aarde. Het is een glorierijke, glorierijke dag en wij kunnen feestvieren, want hoewel deze zielen nog een lange weg en veel hard werken voor de boeg hebben, zullen ze worden gered! En dat was ons doel! Dat al die zielen gered zouden worden, zodat uiteindelijk al de zielen van planeet Aarde zullen mogen ascenderen. Maar dat is voor later.

Ik wil nu het woord en de telefoon doorgeven aan de andere Meesters die hier zijn en mee helpen verslag doen. Eens kijken wie er iets wil vertellen … dan kan Kathryn even rust nemen.

Ah, hier is onze beminde Christine.

53’22

Christine: Dank u beminde Sananda. Ja, het is Christine en ik ben ook aanwezig bij het gebeuren. Ik wil alleen maar beschrijven wat ik zie.

De pracht van de Zuil is niet met woorden te beschrijven. Gabriel en Gabriella stralen zulk een Licht, zulk een Liefde uit en het lijkt het meest Liefdevolle, warme Licht te zijn dat voor ieder van ons onweerstaanbaar zou zijn. Je wilt erin verzinken, je hart smelt als je hen ziet en we worden overspoeld met een zachte vreugde en dan … als contrast neer te kijken op de onvoorstelbaar lange rij van voormalige Cabal-leden, van duisteren, die oorspronkelijk hierheen kwamen om een rol te spelen, maar die onderweg verstrikt raakten en keuzes maakten, waardoor ze steeds dieper vergleden in die rol die hun bestaan werd.

Dan kijk ik verderop in die rij, meer naar achter en daar sluipen al die duistere emoties rond. Er is ongeloof en verwarring en beschuldiging en boosheid en dat kolkt daar rond. Er is ook veel angst … met een gevoel van … wel … het is ons verteld en geleerd en getoond en wij zijn gemarteld geworden en wij weten gewoon zeker dat dit niet echt kan zijn, en naarmate je naar voren gaat in de rij – in de richting van de Zuil – dan … wel laat me eerst dit beschrijven: de Engelen zelf en de Meesters sturen een gestaag, Liefdevol, warm gevoel uit. Het voelt eerbiedig, het is heel respectvol, het is heel Liefdevol. Het is mededogen vermengd met kracht, zo voelt het voor mij, zo zou ik het beschrijven. En ze houden die Liefde die ieder van hen uitstuurt zo gelijkmatig, dat er een zoemen ontstaat, een soort van … het heeft een klank, een frequentie … maar het zorgt voor een gelijkmatig gevoel rondom de massa.

En naarmate ze dichterbij komen worden ze rustiger. Ze hebben gezien hoe anderen in de Zuil omhoog gaan en dat er niks ergs gebeurt. Maar de omvang van het duister dat zij hebben meegedragen kan zo sterk en overweldigend zijn, dat zij nog steeds niet kunnen begrijpen en inzien dat er enkel maar een eenvoudige keuze is om vooruit en naar boven te gaan. Maar gelukkig is dat voldoende.

Ze worden de hele tijd begeleid met heel grote zorg en respect en zoals Sananda het al zei: ‘Wat zij onder ogen moeten zien, zal van binnenuit komen – zij zullen het ervaren. Maar zij zullen respectvol, vriendelijk, zachtmoedig en bemoedigend behandeld worden, want het is al voldoende dat zij zullen worden geconfronteerd met zichzelf, met hun schepping. En hun echte heling begint daar en zij zullen weten dat het binnen in hen begint.’

De rij beweegt nog steeds en het is enorm om zovelen van hen naar voren te zien komen, te zien dat ze er zijn. En wanneer ze de Zuil bereiken … hebben sommigen het idee – omdat het zozeer indruist tegen alles wat zij zo lang hebben geloofd en beleefd – dat ze gek worden. Maar het is het Licht, dus zodra ze in het Licht worden gebracht krijgen ze al de hulp die ze nodig hebben om die stap te zetten, en met het team van Engelen rondom elk van hen, zweven ze omhoog en worden opgenomen.

Het verhaal doet de ronde en ze hebben gehoord wat Sananda gezegd heeft. Het wordt nu een beetje rustiger. De intensiteit van de duistere emoties kan niet anders dan wat meer tot rust komen, nu dit wonder plaatsvindt. Iedereen kijkt toe, liefdevol en dankbaar. Iedereen is zo dankbaar dat er zovelen zijn die voorwaarts komen naar de Zuil van Licht.

Dat is wat ik van hieruit kan zien, terwijl ik hier bij de Aartsengelen sta.

Ik zal het woord geven aan … ik denk … komt Gabriel nu? Ik voel dat Gabriel doorkomt. Maar ik geef eerst het woord aan Kathryn, dan zien we wel wie er komt.

Ah, dank je liefje. Ik had niet verwacht dat ik al zou spreken, maar dit is heel leuk! O hemeltjelief … O, als u toch hier bij ons kon zijn! Uw Hogere Zelven zijn allemaal hier, weet u. U zult hierover dromen. U zult het weten. U zult het weten in uw onderbewuste en u zult dit beeld dromen.

Het is zo ontroerend en in zeker opzicht zo verbazingwekkend … wanneer die zielen naar de Zuil komen, zijn ze tot het laatste ogenblik zo bang, alsof ze het liefst zouden willen omdraaien en wegrennen. Maar als ze dan in het Licht komen dan zij ze overdonderd en ze kunnen niet … ze zijn heel even als verlamd en dan willen ze plotseling helemaal niet meer wegrennen. Dus zelfs als ze alleen maar in de Zuil stappen brengt het een lang vervlogen tijd in herinnering, toen zij het Licht kenden. Elk van hen is ooit uit het Licht vandaan gekomen en zodra ze eenmaal de Zuil betreden worden ze rustiger en dan zien ze in dat hun beslissing echt wel de juiste was.

Het is dus zolang ze in de rij staan voor de Zuil – in de rij staan is verschrikkelijk, dat weet u – dus zij die als eersten kwamen hadden het gemakkelijker, omdat ze niet hoefden te kijken naar de mensen vóór hen die bang waren. Maar toch schuiven ze allemaal aan, wanneer hun vrienden de Zuil betreden … zien ze de uitdrukking op hun gezicht en ze zien de verwondering en de verbazing en de verrassing en iedereen hier voelt dat. Het gevoel van verwondering en vreugde. Als u eenmaal een Zuil van Licht binnentreedt, dan kunt u niet anders voelen dan Vreugde.

De Engelen zingen. We hebben ons prachtige Engelenkoor hier. Kunt u ze horen? Hun stemmen zijn de meest goddelijke muziek die u zich kunt voorstellen. Ze zijn zo helder en licht en zoet … en zovelen komen nu naar voren, de rij lijkt natuurlijk eindeloos te zijn, maar ze bewegen zich nu sneller en er komen er steeds meer naar voren.

Ze beginnen elkaar aan te moedigen omdat ze allemaal de aanwezigheid voelen van de Engelen om hen heen en de Meesters die hen begroeten. Zoals Christine het zei: met zoveel respect … er daalt een rust over de menigte en natuurlijk wordt de Zuil steeds wijder. Ze kunnen er doorheen gaan zo snel ze willen en ze zien dat het een goed idee is om vooruit te gaan, om onmiddellijk door te gaan en in dat Licht te stappen.

En zo worden meer dan vijf miljoen zielen teruggebracht in de omarming van de Liefde van God. Er zijn er nog een paar die de Zuil moeten betreden, maar zelfs voordat ze erbij komen voelen ze het. Ze kunnen de aanwezigheid van de Engelen voelen. En het Licht is zo helder dat ze voelen dat er iets wonderbaarlijks gaande is.

Mijn hart is vervuld van Liefde … ik ervaar het soort terugblik dat Sananda beschreef – waarbij je doorheen leven na leven na leven gaat. Levend bij de duisteren zoals ik gedaan heb … ik herinner het me allemaal weer en hier zijn we dan … eindelijk, eindelijk aan het eindpunt.

Toen ik bij hen woonde en werkte – als dubbelagent zoals u het kunt noemen – deed ik heel hard mijn best om af te zwakken wat zij deden, maar meestal kon ik alleen informatie overbrengen aan de Meesters – mijn geliefde vrienden – om te helpen bij het voorbereiden van een inval of een overval, bij diegenen die zich klaar hielden om het duisterste van het duistere voor te bereiden. Natuurlijk heb ik verschrikkelijke, verschrikkelijke dingen gezien … en om dat nu tot een einde te zien komen … ik kan u niet vertellen wat een bevrijding en vreugde ik voel in mijn hart. Om hier te zijn bij u allemaal … om hier te zijn in dit wonderbaarlijke ogenblik en dit … slotmoment … mee te beleven … dat kan ik niet beschrijven.

Mijn hart loopt over en wij, die dit gebeuren kunnen zien en een idee hebben van de uitwerking ervan – natuurlijk kunnen wij niet precies voorspellen wat er hierna gaat gebeuren … maar we zien nu al dat de duisternis wordt opgeheven. Nu al neemt het Licht toe op Moeder Aarde. Nu al … verandert de energie … het Licht wordt sterker … O wat een dag is dit … wat een dag is dit wanneer wij allemaal … wij allemaal een enorme zucht van opluchting kunnen slaken, omdat wij nooit – echt nooit meer – hoeven te dwalen over de paden van het duister.

Er zal nog werk te doen zijn. Alle Lichtwerkers, u die zulke kundige genezers bent, zulke geweldige leraren … u zult genoeg werk hebben met diegenen die zijn achtergebleven en die gewerkt hebben met de Cabal of ermee in aanraking zijn geweest of die een verschrikkelijke jeugd hebben gehad en zijn blijven hangen in duisternis … maar zij hebben allemaal nog een verbinding met het Licht.

U kunt er nu zeker van zijn, dat zelfs diegenen die schijnbaar nog lopen te pronken en doen alsof ze duister zijn … u zult weten dat zij allemaal toegang hebben tot hun Lichtkanaal.

Er is nu niemand meer waarmee niet kan worden gewerkt of die niet kan veranderen door de ervaring van samen te zijn met iemand van het Licht – net zoals zij veranderd waren door samen te zijn met iemand van het duister. Zij zullen in staat zijn om te veranderen, wanneer er niet langer grote groepen duisteren zijn die trachten hen te verlokken en te verleiden met beloften van rijkdom en macht. Nooit meer … nooit meer.

Ik, die Lucifer was, zeg u: Lucifer is weg. De duisteren der duisternis zijn weg.

Als u nu ontwaakt in de ochtend en uw voeten op de grond zet … voel dan hoe overgelukkig de Aarde is. Uw Moeder Terra zal buiten zichzelf zijn van vreugde … omdat al die overtredingen, de vervuiling, de aanvallen op Moeder Aarde knarsend tot stilstand zullen komen – of onmiddellijk worden stopgezet. Hoe dan ook zal het allemaal ophouden.

Er zullen nog steeds mensen zijn die morgenochtend de machines zullen aanzetten om door te gaan met schaliegas-boringen en mensen die op hun werk zullen verschijnen, ook al hebben ze er een grote hekel aan – het werken voor de Cabal, omdat het geld opbrengt. Dat zal niet lang meer duren, want dat gaat allemaal veranderen. O ja, er zal werk zijn wat u heel graag zult doen en er zal ook een vergoeding zijn voor diegenen die geleden hebben.

Wij zullen hier bij u zijn, om met u te praten en u berichten te geven en u te bemoedigen – om u op de hoogte te houden van al die dingen die gaan plaatsvinden vanwege deze historische, geweldige gebeurtenis.

Ik zie de laatste groep aankomen. Er zal niemand achterblijven op de planeet. Iedereen die ingestemd heeft om de planeet te verlaten heeft een contract getekend. En zo weten wij waar iedere ziel zich bevindt, en wij weten het ook als er iemand tracht te ontkomen. Dat zal niet worden toegestaan.

O Geliefden, hier komen de laatsten van de enorme groep. Weet u dat sommigen zelfs hier aankwamen in hun donkere pak, met hun zonnebril op? (lachend) … een allerlaatste poging om het Licht niet te zien. Wij staan geen zonnebrillen toe in de Hogere Dimensies. Die zullen allemaal moeten worden achtergelaten!

Eens kijken … is er nog iemand die iets zeggen wil? … Ik vraag me af of mijn geliefde Gabriella wil spreken? Nee … zij wil gewoon genieten van het Licht en de feestelijkheden. Ze zegt dat ze zoveel handen heeft geschud … ja. Ziet u, zij wilde de mensen feliciteren met hun beslissing. Zij is Liefde en Licht.

En het klopt: iedereen die een leven heeft geleid van grote rijkdom en macht – vanwege hun verbond met het duister – heeft nu een belangrijke beslissing genomen. En het was een krachtig iets om deel te kunnen zijn van dit alles, en te zien wat dit met de mensen deed.

Het klopt dat zij geen keuze hadden, maar dan nog … ze hebben toch gekozen. Ze hadden ervoor kunnen kiezen om zich af te keren en te verzaken aan al het leven: als een ziel, als mens, als levend wezen. Ze hadden alles kunnen opgeven. En een paar van hen hebben daarvoor gekozen, maar het waren er maar heel weinig.

Dit grote project is een fenomenaal succes geweest … ongelooflijk … om hen allemaal de ommekeer te zien maken van volkomen duisternis naar het Licht. En nu zijn ze allemaal klaar. De laatste is net het Licht binnengestapt.

Halleluja! Halleluja!

O mijn geliefden, wat een dag is dit! U zult dit nooit meer vergeten – en wij ook niet! Vanaf vandaag zullen wij ons de dag herinneren waarop de Aarde veranderde, de dag waarop alles veranderde.

Ik ben zo blij dat u bij ons bent, ik ben zo blij dat u erbij was terwijl het gebeurde … Ieder van u … u zult de geschiedkundigen zijn, u zult het zich herinneren, u zult uw kleinkinderen vertellen: ‘ik was erbij … ik was erbij … ik heb ze zien vertrekken … voor mijn geestesoog heb ik ze zien vertrekken …’

Adem diep, iedereen.
Adem het Licht in! Adem het Licht in! Kunt u de Vrijheid ruiken in de lucht?

Wat een dag is dit! En nu … geef ik dit verder … zal ik de anderen hier vragen of ze iets willen zeggen?

O gelukkig! Hier is onze beminde Eleonora.

Hallo … ik heb vooral veel … wat ik gevoeld heb was vooral veel druk … er was een grote dichtheid en ik voelde gewoon dat ik ruimte moest maken voor hen en hen Liefde moest sturen, en dat ik hen moest laten weten dat het goed was, dat alles goed zou komen.

En toen verdween dat langzaamaan en werd het lichter. Ik wilde dit gewoon even delen, omdat anderen het misschien ook gevoeld hebben en om hen te laten weten dat gewoon ‘het erbij zijn’ … en weet je, we hebben allemaal tezamen zo hard gewerkt … en we hebben de verandering gezien, het begin van de Gouden Tijd … het is hier en het is prachtig. Dus ik ben blij om hier te zijn bij mijn geliefde broeders en zusters. Dat wou ik alleen maar even zeggen!

Dit is Kathryn. Dank je, Eleonora. Zij heeft iets aangehaald waarvan ik denk dat velen van u het zouden moeten weten. En dat is dat we allemaal voelden … voordat we vanavond begonnen … voelden we allemaal golven van onrust en misselijkheid, angst en pijn … Wij wisten … omdat wij allemaal gelukkig waren, dus het lag niet aan ons … maar wij konden allemaal de doodsangsten voelen van die hele groep.

Als u zich dus misselijk of onrustig of angstig voelde, voordat u vanavond hierheen kwam … dan resoneerde u ook met wat deze zielen doormaakten. Weet dus dat het niet aan u lag. We worden allemaal steeds gevoeliger voor anderen, we kunnen voelen wat anderen voelen, ook al bevinden die zich niet meteen in onze omgeving. We kunnen voelen wat de Planeet voelt en velen van u zijn heel intuïtief en voelen dingen sterk aan. Wij voelen de dingen anders aan: sommigen zien alles in prachtige kleuren, anderen voelen dingen heel intens. Weer anderen horen dingen … maar wij hebben allemaal deze sterke intuïtieve gaven. Als u dus bij ons was en het heeft kunnen zien, dan is dat geweldig.

Maar ik weet zeker dat iedereen het heeft gevoeld. Je merkt nu al dat het Lichter wordt, koeler ook … ik kan voelen hoe het Licht op de Planeet veranderd. Wat een geweldige, fenomenale ervaring om hierbij te zijn, om het mee te maken. Ik ben zo vereerd dat ik hier deel van ben en dat ik hier kon zijn om verslag te doen van dit prachtige gebeuren vanavond. Ik persoonlijk voel mij ontzettend gezegend en ik denk dat velen van u zich ook zo voelen.

Als u morgenochtend opstaat, zult u meteen weten: ‘ja, u was echt hier en u heeft dit echt gehoord en het is ECHT!’

O, ik kan niet wachten op de komende weken! Wat zal dat geweldig zijn! We gaan in het journaal dingen zien waar onze mond gewoon van zal openvallen (lacht) en ik kan niet wachten! Dus … ik weet niet goed wat ik na dit alles nog moet zeggen … ik kan alleen maar zeggen dat we er volgende week weer zijn, op hetzelfde tijdstip. We zullen hier nog weken over napraten, maar we hebben ook nog andere prachtige dingen om u te vertellen.


Kathryn geeft info over de workshops van volgende week. Er zijn nog een paar plaatsen en de deelnemers komen van over de gehele wereld. Alle info staat op www.whoneedslight.org.

1uur 25’10

Ik zal nog een bericht schrijven om de mensen te vertellen over de gebeurtenissen van de vorige week en over mijn ervaring als iemand die zijn ziel kwijtraakte (lacht) en in leven moest worden gehouden door mijn dierbare vrienden en door Sananda. En ik ben heel dankbaar! Ik kan u niet vertellen hoe blij ik ben om hier te zijn. En ik denk hij ook (lacht).

Het is nu veilig. De Cabal is weg, dus is het veilig voor ons die aan dit project gewerkt hebben. We kunnen dus al onze bekenden herkennen. Dank u dat u gekomen bent en geluisterd heeft en dat u bij ons was om dit te delen.

Ik kan u niet vertellen hoe dankbaar ik ben dat u er bent. Ik weet zeker dat wij veel reacties zullen krijgen, dus bel uw vrienden op en zorg dat ze luisteren naar het verwijderen van de duistere cel – de sleeper cel.

Er is een transcriptie van gemaakt (in het Engels – V) en die zal op Youtube komen, zo kunnen de meeste mensen het gemakkelijk vinden. Hier is Eleonora die eraan heeft meegewerkt en zij zegt dat u op Youtube moet intypen: ‘dark cel’ of ‘sleeper cel’, dan wijst het zich vanzelf. Zij zullen dan het programma vinden om hem te verwijderen. U hoeft niet naar BlogTalk te gaan, u kunt het rechtstreeks op YouTube vinden.

Kopieer dus de link en stuur die naar al uw vrienden en bekenden, want iedereen op de Planeet moet dit doen. We moeten dus een manier vinden om hen allemaal te bereiken en u doet er hen enorm veel goed mee. Wij hebben de meest prachtige reacties en getuigenissen ontvangen van mensen wiens leven volledig veranderd is door het verwijderen van de duistere cel.

Ik denk dat wij volgende week de lijnen zullen openstellen zodat u ons kunt vertellen over uw ervaringen. Wij zijn hier op woensdag om 8 pm EST. Als u nog niet bent aangemeld voor onze mails, doe dat dan zo snel mogelijk. Dan ontvangt u mijn berichten rechtstreeks in uw mailbox (in het Engels – V).

Ik hoor dat Meg aan de lijn is. Hallo Meg!

Meg: Hallo Kathryn!

Kathryn: Ben jij ook overdonderd? (lacht)

Meg: Opgelucht en sprakeloos, ja … Dank je wel, ik ben iedereen zo dankbaar.

Kathryn: wil je nog iets toevoegen over wat je gezien hebt?

Meg: Wel, het meest verbazingwekkende was – ik moet toegeven dat het vandaag sinds lange tijd één van de moeilijkste dagen is geweest in emotioneel opzicht – ik heb gewerkt met patiënten en heb hun onrust, stress en verwarring gevoeld. Pas later op de dag besefte ik ‘dit is niet normaal’ en ik werd me er toen van bewust dat ik de zorgen voelde van de groep die vertrokken is – maar dat is nu helemaal over. Ik heb het ook aan de dochters van Eleonora gevraagd – zij zijn hier bij mij – en wij hebben allemaal iets gelijkaardig ervaren. We zijn dus heel opgelucht en heel dankbaar voor het gebeuren van vanavond. Ik ben ook zo dankbaar dat we er zovelen, zo ontzettend velen hebben kunnen redden. En ik ben heel gelukkig … ook al wordt het nog een zware weg … ze zijn thuis en daar ging het om.

Kathryn: Ja, ze zijn thuis. Daar is alles mee gezegd. Dank je wel daarvoor. Dat is een mooi slotwoord. Ze zijn thuis!! Wow …

Ik ga de uitzending afsluiten met ons gebruikelijke, prachtige liedje ‘We are the world’.
Want ieder van ons kan vanaf nu uitkijken naar een heel nieuwe wereld, om van te genieten, om te delen en te vieren.

Ik hou van jullie allemaal!

Dank jullie wel, allemaal!!
Tot ziens!!

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.