Lieve lezer,

dit blog sluit aan op onze eerdere teksten met betrekking tot Bitcoin. We merken dat dit onderwerp uw interesse heeft gewekt.

Van een lezer kregen we de opmerking dat er voor het ‘maken’/’minen’ van Bitcoins buitensporig veel energie/elektriciteit nodig is. Een andere lezer gaf aan dat méér info en uitleg welkom zouden zijn.

We hebben een Bitcoindeskundige bereid gevonden om wat meer uitleg te geven omtrent het hele Bitcoin-gebeuren. Uw vragen over deze en andere onderwerpen blijven welkom op info@spiritueellezen.org!

Liefs,
Veerle – 17 juli 2016

***

Bitcoin – wat, waarom, hoezo?

Het klopt dat de prijs van de energie/elektriciteit een belangrijk deel uitmaakt van de Bitcoin-mining vergelijking.

Maar enkel kijken naar de hoeveelheid energie die er nodig is voor het minen van Bitcoin geeft ons geen representatief beeld. Wij moeten dit afzetten tegen de achtergrond van wat we ervoor terugkrijgen en dat vergelijken met andere, overeenkomstige energietoepassingen.

Het grote verschil in vergelijking met alle andere vormen van energieverbruik is, dat de energie van het Bitcoin minen niet verspild wordt, maar dat het wordt omgezet in een geldelijke waarde (!) en dat het zorgt voor de veiligheid van ’s werelds meest veilige, gedeelde kasboek!

Het merendeel van de grote mining-farms zijn momenteel gelegen op plekken waar de energieprijzen laag zijn, zoals IJsland en China. Dit patroon van enorme, gecentraliseerde Bitcoin-farms zal binnenkort veranderen, en dan zullen we een betere verspreiding gaan zien van kleinere miners, wanneer de ontwikkelingssnelheid van ASIC-chips de grens bereikt van Moore’s Wet. Nieuwe apparatuur om te minen zal nu 18-24 maanden meegaan in plaats van de 3-4 maanden, zoals we dat de voorgaande jaren zagen.

Zelfs met de huidige concentratie van grote mining-farms is het voor niemand mogelijk om de informatie van de Bitcoin Blockchain te manipuleren. Niets – geen transacties of gelijk welke andere informatie op de Bitcoin Blockchain – kan door wie dan ook worden gemanipuleerd.

De enige manier om de prijs/waarde van Bitcoins te beïnvloeden, is door Bitcoins te kopen of verkopen op ’s werelds enige volledig ongereguleerde markt.

Laat me enige toelichting geven over de manier waarop Bitcoins worden geschapen of gemined – met mining-apparatuur en met een proces dat ‘Proof-of-Work’ wordt genoemd – en waarom er energie voor nodig is.

’s Werelds eerste Verdeelde Consensus Systeem
Het Bitcoin Blockchain netwerk is ’s werelds eerste ‘Verdeelde Consensus Systeem’, uitgevonden door Satoshi Nakamoto in 2008. Dit betekent dat we nu een verdeeld netwerk hebben waarvan niemand de eigenaar is, dat door niemand wordt gecontroleerd en dat ons in staat stelt om ’te komen tot een eenstemmige beslissing over iets, zonder eenduidige steun van iedere persoon’. Voorheen was hiervoor altijd een centraal toezicht nodig om de groep of het netwerk aan te sturen.

Proof-of-Work (Bewijs van Werkzaamheid – V)
Het Bitcoin netwerk ofwel Blockchain is het meest veilige netwerk ter wereld en het wordt beveiligd door een methode die ‘Proof-of-Work’ wordt genoemd. Geen enkel systeem van banken, multinationals of regeringen kunnen een gelijkaardige beveiliging bieden.

Het Bitcoin Blockchain netwerk wordt beveiligd door Miners. Een ‘Miner’ is een cryptografische algoritme software, die werkt op een computersysteem dat in het bezit is van een persoon of een organisatie.

De Miners houden toezicht op alle transacties die er plaatsvinden op het Bitcoin netwerk en zij plaatsen alle geldige transacties in een Block. Dit Block wordt dan gesloten en verzegeld, door het aanmaken van een cryptografische ‘hash sum’ voor de inhoud van dat Block. (Een ‘hash sum’ is een reeks van letters en cijfers die een code vormt in samenhang met het onderwerp dat gecodeerd wordt. Hiermee kan naderhand altijd worden bepaald of de inhoud ook werkelijk onveranderd/onaangetast is. – V)

Het werk van het aanmaken van de cryptografische hash sum van het Block is dusdanig ontworpen dat een computer er 10 minuten aan werkt. Dit is het Proof-of-Work en dit bewijst dat iemand er daadwerkelijk die computerwerktijd – en dus die energie – aan heeft besteed.

De Miner die als eerste de correcte cryptografische hash sum van het Block berekent, krijgt een aantal ‘Nieuwe Bitcoins’ als beloning – zo komt de eigenaar van de Miner aan zijn ‘Goud’.

Energieverspilling?
De energie die wordt besteed aan het scheppen van Bitcoins wordt niet verspild, maar wordt omgezet naar een geldwaarde.

Als we de ‘omzetting van energie’ om ‘het meest veilige netwerk ter wereld’ te scheppen gaan vergelijken met wat de energie kost die gebruikt wordt door de veel minder veilige en niet-productieve financiële sector, dan zien we al snel dat we op de goede weg zijn met het produceren en gebruiken van Bitcoin.

Vergeleken met onze fiat-valuta zoals de Euro, die geen wezenlijke waarde heeft en die – sinds we de Goud Standaard niet meer gebruiken – gebaseerd is op Schulden en op Politiek, worden Bitcoins gemaakt met een zekere hoeveelheid aan energie.

Bitcoin heeft echter een wezenlijke waarde, omdat het de bezitter ervan in staat stelt om onveranderlijke, in de tijd vastgelegde en onuitwisbare berichten op te slaan en terug te vinden in een wereldwijd gedecentraliseerd kasboek: Blockchain genoemd. Hierdoor kan de bezitter bewijzen dat hij op een specifiek tijdstip de eigenaar is van een document, maar hij kan ook wereldwijd en onmiddellijk dat eigendom overdragen via het Internet, zonder tussenpersoon.

Dit is een functie die enkel mogelijk is met Bitcoin in het Blockchain Netwerk (en andere, gelijkaardige Crypto Valuta die gebaseerd zijn op Bitcoin).

Mining
Het proces van het maken van Bitcoins wordt ‘Mining’ genoemd, in navolging van het ‘echte’ delven van kostbare metalen zoals goud en zilver. Iedereen kan beginnen graven/wassen om goud te zoeken, maar om enigszins winstgevend te zijn moet men een vrij grote investering doen in graafmachines, apparatuur om het erts te verwerken, onderhoud, lonen, vergunningen en dergelijke.

Iedereen kan Bitcoins gaan ‘minen’ met zijn eigen computer, dat is slechts een kwestie van een knop omzetten in de Bitcoin Wallet software. Maar om enigszins rendabel te zijn, moet u investeren in een grotere ‘Mining-machine’ ofwel in een aantal computers die speciaal hiervoor bedoeld zijn – en u moet ervoor zorgen dat u goede afspraken maakt met uw elektriciteitsleverancier.

ASIC
Tot nu toe was de ontwikkelingssnelheid van deze speciale computers voor het minen van Bitcoin – deze worden ASIC (Application Specific Integrated Circuit) genoemd – verbazingwekkend. Als u vandaag een gloednieuwe ‘Mining-machine’ kocht, dan werd deze 3-4 maanden later alweer voorbijgestreefd door een nieuwer model dat veel beter en efficiënter – en dus winstgevender – was. Vanwege de huidige behoefte aan zowel grote aantallen ASICs als aan lage energietarieven, zijn de Bitcoin Miners geconcentreerd tot grote data-centra op plekken waar de elektriciteit goedkoop is, zoals IJsland en China.

China
Vele grote Bitcoin Mining-bedrijven zijn gevestigd in China. Daarvoor zijn meerdere redenen. De eerste reden is dat op sommige plaatsen in China de elektriciteit letterlijk vrijwel niets kost, omdat de locatie waar de energie wordt opgewekt gelegen is in het ene deel van het land, terwijl de snel groeiende industriële afnemers gevestigd zijn in een ander deel van het land. Door het ontbreken van een mogelijkheid om de energie over een lange afstand te transporteren, kan die elektriciteit dus niet efficiënt worden verdeeld.

Ook het fysiek afleveren van de ASIC-computerchips door de fabriek aan de mining-centra speelde een rol. De meeste van deze ASIC-chips worden in China gemaakt.

Moore’s Law
De ontwikkeling van de ASIC-chips heeft inmiddels de huidige fysieke grens van de chipfabrikant bereikt (14 nm circuits). De toekomstige ontwikkelingssnelheid van de ASIC Bitcoin mining-chip zal nu vertragen tot de snelheid waarmee gewone computerchips worden ontwikkeld. Die bedraagt 18-20 maanden en wordt Moore’s Wet genoemd.

Dit betekent dat nieuwe Bitcoin mining-apparatuur 18-24 maanden zal meegaan in plaats van 3-4 maanden. Hierdoor zullen méér mensen kunnen investeren en zullen er méér rendabele Bitcoin mining-plekken gaan komen op méér locaties in de wereld.

Stephan Nilsson