20 augustus 2016

Lieve mensen,

‘Sananda vertelt in zijn autobiografie dat Kathryn zijn Tweelingvlam is en dat dus Maria Magdalena is geïncarneerd als Kathryn … maar hoe kunnen er dan nog zoveel channelingen van MM zijn? Als ze geïncarneerd is, kan ze toch niet meer optreden als MM? Kun je dit uitleggen?’

Bovenstaande is de samenvatting van een vraag die een lezer stuurde. Een terechte vraag en – vanuit 3D – ook heel logisch. Dank je wel hiervoor aan M.D., dit geeft mij de kans om een antwoord in bredere zin uit te werken in een blog!

De informatie die Sananda geeft klopt. De interpretatie ervan … niet helemaal. Hij zegt: ‘Kathryn is de incarnatie van MM’. Dat is niet hetzelfde als ‘MM is geïncarneerd in/als Kathryn’.

Deze uitleg is hierover te vinden in onze V & A:
Kathryn is één van de incarnaties van de Overziel die indertijd ook Maria Magdalena was. Maar om ervoor te zorgen dat belangrijke info toch de mensen bereikt (liefst zo breed mogelijk) kan een Overziel ervoor kiezen om contact te leggen met meerdere channelers/boodschappers. Dat is niet hetzelfde als een incarnatie. Sommige van deze channelers/boodschappers LENEN hun stem aan Maria Magdalena en Jezus’. Zij zijn/waren géén incarnatie van die ziel.

Hierop geef ik graag nog een toelichting.

Elke ziel (ook de onze) heeft zich sinds zijn ontstaan opgesplitst in meerdere delen, zoals ook de bedoeling was. Elk van die delen werd/wordt uitgezonden naar verschillende dimensies en tijdlijnen, in levens en personages. Sommigen daarvan vinden tegelijkertijd plaats.

Hoewel in de Lichtrijken alles Eén is en er dus geen onderverdeling bestaat, wil ik het in dit blog voor de duidelijkheid wèl even zo voorstellen.

Laat ons zeggen dat de Oorspronkelijke Ziel de ‘Overziel’ is. Dan noemen we al de opsplitsingen de ‘Deelzielen’. Deze blijven verbonden met/deel uitmaken van de Overziel en keren daar ook altijd weer naar terug. Bovendien zijn/worden alle ervaringen gevolgd door/opgeslagen in het Bewustzijn van de Overziel. En doordat elke Overziel in Eénheid verbonden is met ‘Alles Dat Is’ … wordt al de informatie uit al die ervaringen dus óók gedeeld in het Collectieve Bewustzijn van Bron.

Dat was de opzet van het hele Scheppingsplan en het experiment van de mensheid op Aarde: dat Bron zichzelf kon ervaren in elk denkbaar opzicht.

We weten dat het begrip ’tijd’ alléén maar bestaat op Aarde – en dat het een illusie is: wij spreken van ’tijd’ en leven er ook naar, maar eigenlijk vindt alles altijd tegelijk en op hetzelfde ogenblik plaats, wáár dan ook in het Universum.

Voorbeeld: een aantal Deelzielen van één Overziel kunnen tegelijkertijd – als verschillende personages – ervaringen opdoen op verschillende tijdlijnen en in verschillende dimensies. Zo kunnen ze in dit leven op Aarde gelukkig getrouwd zijn en kinderen hebben, in de Middeleeuwen deelnemen aan een riddertoernooi, in 5D een bijeenkomst bijwonen van één of andere Raad van Licht, in 4D lessen volgen aan de Lichtscholen en op enig ander niveau doorheen de ruimte reizen naar andere, onbekende Planeten. En ondanks de Universele, Goddelijke Eénheid is géén ervan zich feitelijk bewust van de anderen en wat die doen. Zo werkt het ècht, al klinkt het heel erg science fiction-achtig!

Héél af en toe kruisen echter de tijdlijnen of de herinneringen aan ervaringen zich. Dit verschijnsel wordt ook wel déjà vu genoemd: het is onmogelijk, maar toch lijkt het alsof je iets al eerder hebt gezien/gehoord/meegemaakt. Als je zéker weet dat het niet in dit leven was, weet dan dat je even een inkijkje hebt gehad in de ervaringen van één van de andere personages.

Hoe vaak gebeurt het niet dat je worstelt met een probleem waar je geen oplossing voor ziet. Dan ga je ‘er een nachtje over slapen’ en droomt over de oplossing. Of – als je je die droom niet herinnert … je wordt wakker en wéét hoe je het gaat aanpakken. Dan wordt gezegd ‘de nacht brengt raad’, maar eigenlijk heb je gewoon contact gemaakt met één of meerdere van de andere personages die een dergelijk probleem hebben ervaren – en je brengt hun oplossing mee wanneer je terugkeert van je nachtelijke reis!

Hierin ligt ook het antwoord op de lezersvraag: MM is niet ‘geïncarneerd’ als Kathryn. Kathryn is ‘een incarnatie’ van MM, ze is een Deelziel, een personage van de Overziel die MM is.

MM kan als Overziel channelings of berichten doorgeven aan meerdere mensen/lichtwerkers hier op Aarde, als zij dat nodig vindt. Dit geldt overigens voor alle leden van de Hemelse Schare. Zij kennen het hele plaatje en vullen dat in met info, aanwijzingen of richtlijnen voor ons. Heel vaak werken zij met ‘vaste’ channelers, maar ze zoeken ook regelmatig andere manieren/wegen om hun boodschap over te brengen.

Het is soms onwennig om buiten de 3D-begrippen te denken, maar als we ertoe bereid zijn en ons ervoor openstellen … dan is daadwerkelijk het Universum onze speeltuin en krijgen wij een idee van hoe het is om onbegrensd te leven.

Probeer zoveel mogelijk 5D te denken: onbegrensd, onbeperkt, ongebonden … dan zal vanzelfsprekend ook uw leven gaan veranderen: het wordt dan onbegrensd … onbeperkt … ongebonden … VRIJ!

Liefs,
Veerle

* * * * *

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!