25 januari 2020
Blog naar aanleiding van lezersvragen

Als ik mails krijg of mensen in mijn omgeving hoor praten over de toestand in de wereld, dan hoor ik heel vaak uitspraken als ‘dit is toch onmenselijk!’, ‘hoe kunnen *ze* dit toestaan?’, ‘komt er dan nooit een einde aan?’, ‘dit is toch méér dan een mens kan verdragen’ …

En dan besef ik dat er nog zoveel mensen zijn die het niet weten, niet zien, niet begrijpen … ook al ontvangen we al vele jaren de berichten uit de Lichtrijken, waarin we worden gewaarschuwd voor en voorbereid op precies deze omstandigheden. Er zijn mensen die enorm gaan twijfelen, die zich niet kunnen/willen/durven bevrijden uit de negatieve spiraal, die er het bijltje bij (willen) neergooien.

Ik doe mijn uiterste best om hen te begrijpen, maar het lukt me niet … Misschien komt dat, omdat ik voor mezelf wél de antwoorden voel/heb, op de vragen waar zij mee worstelen … of misschien komt het doordat ik bij het vertalen van al die berichten niet alleen de woorden, maar vooral ook de Kennis, de Wijsheid, de Liefde en de Kracht in mij heb kunnen opnemen.

Ik heb vele jaren Lessen gegeven en daarna ben ik ‘alleen maar’ blijven vertalen. Misschien is nu de tijd gekomen om de Lesstof die ons gegeven werd, op mijn manier over te brengen aan de mensen.

In dit blog vertel ik mijn antwoorden en inzichten aan de hand van de berichten van de Federatie van Licht en White Cloud. Misschien spreekt het u aan, helpt het u verder of brengt het u duidelijkheid … Wellicht haalt u er alleen maar bemoediging uit, of bewustwording.

Dit is hoe ik de dingen zie in deze spannende tijd. Laat me even teruggaan naar de vragen uit het begin van dit blog.

‘de wereld/de mensheid is gek geworden’
Zo lijkt het wel, ja. Maar wat er wérkelijk gebeurt, is dat de mensheid is ontwaakt! Het slaapliedje dat ons zo lang gesust en in onwetendheid heeft gehouden, is gestopt. Dus nu ontwaken we en zien we de wereld zoals hij werkelijk is, zonder de wazige filter die ons sinds mensenheugenis werd voorgehouden. We zijn eonen lang sluimerend gehouden en we werden gedwongen om onze prachtige Moeder Aarde te vervuilen, leeg te roven en te vernielen.

We gingen lang geleden slapen in een paradijselijke wereld en we worden nu wakker in een rampgebied. Bovendien wil men de schuld voor de huidige toestand bij ons neerleggen, want ‘de mens heeft dit teweeggebracht’ … volgens hen die ooit de macht over ons hadden. Ze denken dat ze nog steeds die macht hebben of weer kunnen terugkrijgen, dat ze ons wel weer in slaap kunnen krijgen, dat niemand ooit zal weten wat zij ons hebben aangedaan … maar de beerput is ontploft, het deksel is weg en nu zal hij toch echt tot op de bodem leeg gaan! Het zal nog een tijd duren voordat alles is opgeruimd. Maar er wordt aan gewerkt en dat is voor nu het belangrijkste.

‘zo gaan we heel snel op wereldoorlog 3 aan’
Dat willen ze ons doen geloven, en de media verspreiden gretig dat gerucht! Maar om een aantal redenen gaat dat niet gebeuren.

Om te beginnen verliezen de vroegere machthebbers hun greep op ons. (Voor het gemak zal ik ze in dit blog ‘de machthadders’ noemen, maar ze worden ook wel de duistere machten, de Reptilians, de Illuminati of de Cabal genoemd. Deze benamingen zijn onderling verbonden maar niet helemaal hetzelfde.) Steeds minder mensen zijn bereid om blindelings bevelen op te volgen en ‘voor God en Vaderland’ hun leven te geven – of dat van anderen te nemen.

Daarbij komt het feit dat er steeds minder negatieve energie is in de wereld. En juist die energie hebben de machthadders nodig om hun plannen te kunnen uitvoeren. Overigens is dit ook de reden waarom diezelfde machthadders zo hun best doen om toch opnieuw bronnen van angst en haat te verspreiden. Dreiging van conflict hier, dreiging van oorlog daar, dreiging van klimaatverandering en natuurrampen, van besmettelijke ziekten, dreiging van alles en nog wat … maar ze krijgen hun plannen niet uitgevoerd. Ze doen hun best, want ze hopen zo hun energievoorraad weer aan te vullen – maar het lukt ze niet om grootschalig hun plannen uit te voeren.

En dan is er nog de Afkondiging van Vader/Moeder God: ‘er zal aan onze Kinderen geen verder kwaad meer worden berokkend.’

Ik hoor u denken ‘o nee? Zou Veerle de laatste tijd het nieuws wel hebben gevolgd?’

Heel eerlijk? Ja ik volg het nieuws, zij het mondjesmaat. Ik hoef niet alle beelden te zien of elk detail te horen. Ik wéét en voel wat er gaande is, en mijn dagelijks Lichtwerk is gericht op opruimen en ondersteunen – niet het voeden van alle negativiteit er omheen.

Maar leest u nog eens goed de Afkondiging?
‘Er zal aan onze Kinderen geen VERDER kwaad worden berokkend.’

Het sleutelwoord hier is VERDER.

Vader/Moeder God zeggen het heel duidelijk: het Spel moet nu nog zijn beloop hebben, het moet volgens de nu geldende regels worden uitgespeeld. Met dit verschil tegenover vroeger: de regels worden niet meer veranderd en er worden géén nieuwe regels meer toegevoegd. Wat er nu gaande is, dat moet nog worden afgerond. Maar er komt niks nieuw bij!

Dat wil zeggen: geen nieuwe wapens, geen nieuwe conflicten, geen nieuwe oorlogen, geen nieuwe ellende.

Maar alles wat al was voorbereid, alles wat al op gang was … dat moet doorgang vinden. Het Spel is pas uit, alles iedereen over de Finishlijn is.

‘dit is toch onmenselijk!’
Dat klopt inderdaad, al wordt er meestal iets anders mee bedoeld dan hoe ik het zie. Niets van alles wat er nu gaande is, is menselijk van oorsprong. Mensen zijn erbij betrokken, mensen voeren het uit, mensen vechten ervoor (of ertegen), voeden het of zwakken het af … maar het is niet bedacht of gewenst door mensen.

De machthadders waren en zijn geen mensen. Het zijn Energieën en Entiteiten die een menselijke vorm hebben aangenomen, omdat ze zo gemakkelijker hun macht konden uitoefenen. (Hierover heb ik eerder al een blog geschreven, u kunt het vinden op http://spiritueellezen.org/blog-er-betere-tijden-op-komst/ )

Maar raad eens? Wij, de Lichtwerkers, zijn ook geen mensen in de gewone zin van het woord! Wij zijn Lichtwerkers en Lichtwezens, en ook wij hebben om praktische redenen een menselijke vorm aangenomen.

Wij zijn de Elitetroepen van de Lichtrijken, wij zijn de Uitverkoren Strijders van het Licht, wij zijn de Dappersten onder de Dapperen, de Sterksten onder de Sterken, wij zijn speciaal uitverkozen om IN DEZE TIJD, OP DEZE PLEK DE STRIJD AAN TE GAAN VOOR MOEDER AARDE EN DE MENSHEID …
(Meer info hierover in eerdere blogs: http://spiritueellezen.org/het-aarde-project-deel-1/  en http://spiritueellezen.org/blog-het-aarde-project-deel-2/ )

Wij zijn opgeleid, getraind en voorbereid om het hoofd te bieden aan ALLES wat de machthadders en het Spel ons toewerpen.

Natuurlijk voeren wij deze strijd niet alléén. We hebben de hulp, bemoediging, aanmoediging, leiding, steun en Liefde van ontelbare Lichtwezens!

Maar wij, u en ik, wij zijn hierheen gekomen – op ons eigen verzoek – om deze eindtijd mee te maken. Met al zijn beproevingen, met al zijn ellende, met al zijn chaos, twijfel, onzekerheid, pijn en verdriet …

En wij hebben speciaal om DEZE TAAK verzocht, omdat WIJ TOEN WISTEN DAT WIJ HET ZOUDEN AANKUNNEN. Wij wisten dat we sterk, wijs en liefdevol genoeg waren, om dit te doorstaan en er Zegevierend weer uit te komen. Dat wisten we toen we de opdracht aanvaardden, maar door zo lang hier in 3D te verblijven, waren we het vergeten.

Daarom zijn bijvoorbeeld White Cloud en de Federatie van Licht ons tegemoet gekomen. Met aanwijzingen, met bemoediging, met verwijzingen naar wie wij werkelijk zijn en om ons voor te bereiden op onze terugkeer tot het volle besef van WIE WIJ WERKELIJK ZIJN – EN WAARVOOR WIJ HIERHEEN ZIJN GEKOMEN.

Zij kwamen om ons te helpen HERINNEREN: wie wij zijn, wat wij kunnen, waarvoor we kwamen. Ze hebben ons de hulpmiddelen aangereikt en ons geholpen om in onszelf het vermogen te vinden – de wapens, zo u wilt – waarmee wij deze Strijd kunnen voeren … en winnen! Ze brachten informatie, een vooruitzicht op wat ons te wachten staat, meditaties, visualisaties, de mantra IK BEN HET LICHT! IK BEN DE LIEFDE! I AM! … en vooral hun Liefde en Wijsheid, voelbaar aanwezig in elk bericht.

Daarom weten we nu: we hebben alles in huis om te slagen … als we er maar mee aan de slag gaan.

Bij de pakken neer gaan zitten; ons omlaag laten halen door alle ellende die we zien; mee lijden met Moeder Aarde, de natuur en haar bewoners; ons alléén maar richten op alles wat niet mooi en goed is in de wereld om ons heen …

Dat is NIET waarvoor wij hier zijn!
Dat is NIET de opdracht die wij aanvaard hebben!
En het is zeker NIET de manier waarop wij deze Strijd gaan winnen!

Pas in het heetst van de Strijd, komen de meest geharde Strijders tot hun volle potentie. Naar mijn mening staan we aan de vooravond van deze Strijd. Alles wat we nu in de wereld zien, is slechts de aanloop er naartoe. De mensen moeten gaan beseffen wat er allemaal fout is gelopen en dat kan alléén maar, als de feiten open en bloot boven tafel komen. Daarom is er nu zoveel tegelijk aan de orde. Iedereen moet zich bewust worden van de noodzaak van deze uitzuivering, deze Strijd en deze Veranderingen. Mensen moeten worden wakker geschud, want zachte kusjes en voorzichtig hun naam roepen heeft hen niet doen ontwaken. Dus nu zijn de grote middelen aan de beurt.

‘hoe kunnen *ze* dit toestaan?’
Wie worden er bedoeld met *ze*? De wereldleiders, de regeringen, de wetenschappers, de rijksten der Aarde? Niet alleen staan zij dit toe, ze werken er aan mee! Want een verzwakte, zieke mensheid komt niet in opstand tegen hun plannen.

Als de mensen gelukkig, gezond, sterk en welvarend zijn … dan komen ze zomaar op rare ideeën zoals ‘iedereen is toch gelijk’ en ‘we moeten respect hebben voor Moeder Aarde en haar rijkdommen’ of ‘we moeten die rijkdommen rechtvaardig en eerlijk verdelen onder iedereen’ … Stel je voor, dat zulke ideeën winnen aan kracht en dat dan de machthadders iets minder macht of rijkdom zouden hebben! Dus doen ze er alles aan om de mensen zwak en onderdrukt te houden: ziekte, oorlog, (door de mens veroorzaakte) natuurrampen, epidemies, schulden …

Maar de grootste nachtmerrie van de machthadders wordt nu werkelijkheid: de mensen worden wakker en beginnen te zien wat er allemaal mis is. Ze zijn het niet meer klakkeloos eens met de gang van zaken, dus nu moet alles uit de kast worden getrokken om ons weer in het gareel te krijgen. Besmettelijke virussen, enorme bosbranden, manipulatie van het weer, dreiging van terreur en oorlog, nog méér belastingen … allemaal in de hoop dat de mensen weer bang worden, dat ze gaan twijfelen of ze toch niet beter volgzaam kunnen zijn en hun lot in handen van de machthadders leggen … en dat ze elkaar daar ook op gaan aanspreken.

De vraag is dus eigenlijk niet ‘hoe kunnen *ze* dat toestaan?’, maar zou moeten zijn ‘gaan *WIJ* dit nog langer toestaan?’ Ik hoop oprecht dat héél véél mensen daar samen met mij ‘NEEN’ op antwoorden!

‘komt er dan nooit een einde aan?’
Jazeker wel! Maar het zal niet voor morgen of volgende week zijn. Sterker nog: als wij proberen er een datum op te plakken, dan kunnen we er vanuit gaan dat we teleurgesteld zullen worden. Laten we ons richten op het uitvoeren van onze Taak. Wanneer we er op die manier naar kijken, dan zal het sneller voorbij zijn dan we nu denken. Dat is mijn vaste overtuiging!

Zoals gezegd moet alles wat al gepland en voorbereid was, zijn beloop hebben. Op die manier wordt de negatieve energie opgebruikt, welke nu nog aanwezig is op de Aarde. Met elke zet van de machthadders wordt er energie uit hun voorraad gebruikt. Het is aan ons, de mensheid, om die voorraad niet meer aan te vullen.
Wij kunnen dus beter hun angstverhalen beantwoorden met Liefdevolle afwijzing en er verder geen aandacht aan besteden.

De Federatie van Licht heeft ons keer op keer verteld dat de beerput MOET en ZAL opengaan en dat héél veel mensen in schok zullen geraken, héél boos of juist verdrietig zullen worden en zullen gaan twijfelen aan alles en iedereen.

Ze hebben ons verteld dat dit ging gebeuren en ze hebben ons geleerd dat wij JUIST te midden van al die chaos en onthullingen, degenen zullen zijn die standvastig en vol vertrouwen onze focus op het Licht en ons leven OP KOERS moeten houden, zodat onze medemensen zich kunnen optrekken aan onze kracht en ons voorbeeld.

Ze hebben ons diverse middelen aangereikt, ze hebben ons opgeleid en voorbereid, zodat we zelfs in stormen met orkaankracht toch het roer in handen kunnen houden. Dat alles en nog méér hebben we al die jaren van hen mogen leren.

We zijn nog maar aan het begin van alles wat MOET gebeuren om Moeder Aarde te zuiveren. Dit is nog maar een briesje in vergelijking met wat nog komen gaat. De keuze is aan ons: zetten wij ons schrap en geven we alles wat we hebben? Of springen we overboord en laten we ons meesleuren door de golven?

ALLES MOET EN ZAL AAN HET LICHT KOMEN, OM TE WORDEN GEZUIVERD EN GEREINIGD.

Er zijn al zoveel méér mensen ontwaakt in de voorbije decennia, maar het proces van bewustwording VAN DE GEHELE MENSHEID moet worden opgeschaald. Wij moeten véél sneller te weten komen wat ons eonen lang is aangedaan.

Dat is nodig, omdat die beerput écht leeg moet. Dat kan alleen door bewustwording … Alle gruwelen die erin zitten, moeten worden onthuld en bekend gemaakt. Op die manier kunnen alle Zielen die op gelijk welke manier betrokken zijn bij gelijk welke van die gruwelen, de Energetische banden ermee verbreken en écht BEVRIJD worden.

Een heel belangrijk onderdeel van dit werk, is VERGEVING.
Bij het besef van onze betrokkenheid en het verbreken van onze banden ermee, moeten wij héél bewust en vanuit het diepst van ons hart Liefdevol vergeving schenken … aan onszelf en aan AL de andere betrokkenen. Dat is de enige manier waarop wij onszelf écht kunnen ZUIVEREN van elke smet.

Géén schuldgevoel, géén schaamte, géén oordeel … alleen maar vergeving vanuit een Liefdevol hart!

‘dit is toch méér dan een mens kan verdragen’ …
De mensen die nog niet of nog maar net ontwaakt zijn, kunnen dit niet verdragen. Wij hebben de Kennis, het Inzicht en de Voorbereiding gehad. Zij worden letterlijk in het diepe geworpen en dreigen kopje onder te gaan in twijfel, angst, verdriet, boosheid, verwarring …

Daarom is het zo belangrijk dat wij ons werk serieus nemen, maar vooral: DAT WIJ AAN HET WERK GAAN!! Wij zijn hierheen gekomen om onze medemensen (de Zielen die nog niet/nog niet volledig tot bewustwording zijn gekomen) te helpen.

Het is aan ons om hen vertrouwen te geven dat het goed komt. Om onze Kennis en Inzichten met hen te delen, om hen te helpen zich in héél korte tijd Bewust te worden van wie zij zijn en welke vermogens daarbij horen. Maar zeker ook om hen te helpen NIET mee te gaan in de negatieve energie die moet worden opgeruimd, maar zich te richten op de positieve Energie die hen de Kracht geeft om zich staande te houden en te helpen bij de opruiming.

Zo kunnen zij op hun beurt ook Lichtwerkers worden, die anderen kunnen helpen. Dit is een werk wat wij SAMEN moeten doen, net zolang tot iederéén over de Regenboogbrug naar de Nieuwe Wereld kan gaan.

‘Al die jaren van bidden, berichten lezen, Lichtwerk doen en vertrouwen hebben … zijn voor niks geweest. Ik zie er niks van terug, ik wil een teken dat mijn werk iets betekend heeft, maar ik zie alleen maar negativiteit’.
Een veel gehoorde verzuchting … maar onterecht. Al het werk van al die jaren heeft juist ertoe geleid dat NU die uitzuivering kan plaatsvinden! Wij hebben blokkades opgeruimd, wolken van duistere en zware energie opgelost, het Astrale Rijk ontdaan van negatieve Entiteiten, wezens van het Duister hebben we naar het Licht gebracht, we hebben mensen helpen ontwaken, we hebben de Waarheid verspreid en het Licht verankerd in onszelf en in de Aarde …

En NU … nu zien we waar al dat werk goed voor was: we kunnen EINDELIJK gaan beginnen met onze feitelijke taak. De Grote Verandering, het Gebeuren, de Gebeurtenis of hoe u het ook wilt noemen … kan eindelijk gaan beginnen. En WIJ hebben dat mogelijk gemaakt! DAT IS HET TEKEN dat ons werk wel degelijk belangrijk was en zijn doel heeft bereikt.

Daar mogen we trots op zijn, daar mogen we met Vreugde op terugkijken, daar mogen wij in ons hart intens gelukkig om zijn. We zijn geslaagd in het eerste deel van onze opdracht. En we mogen beginnen en deelnemen aan het tweede deel!

Zullen we te maken krijgen met pijn, verdriet, ellende, gruwelijke beelden en onthullingen, boosheid, argwaan, twijfel, afwijzing en zelfs agressie? Waarschijnlijk wel, want dat is waar de machthadders nog steeds naartoe werken.

Zullen we ons daardoor laten meeslepen, zullen we hun spel meespelen en hen onze kostbare Levensenergie afstaan?

Die keuze is aan ieder van ons persoonlijk, maar mijn antwoord is een duidelijk NEEN!

Mijn Licht en mijn Levenskracht behoren alléén mij toe, en ik KIES ERVOOR om ze in dienst te stellen van het Lichtwerk voor het HOOGSTE GOED voor Moeder Aarde en al haar bewoners.

Dus roep ik ieder van mijn mede-Lichtwerkers op, om hun taak nu ten volle te gaan uitvoeren … met opgeheven hoofd, de blik gericht op het Licht, het hart vol goede moed en de armen wijd gespreid om Liefde uit te dragen naar allen die het nodig hebben. Ieder op zijn/haar eigen plek, ieder naar zijn/haar eigen vermogen, ieder volgens zijn/haar eigen opdracht … in Licht, Liefde en Eénheid … voor zolang als het nodig is!

Als u naar aanleiding van dit blog vragen of opmerkingen heeft, kunt u deze mailen naar  veerle@spiritueellezen.org.
Ook vragen over eerdere berichten of andere onderwerpen zijn welkom!
Wanneer een persoonlijke vraag in aanmerking komt voor een blog, worden uiteraard alle persoonlijke of herleidbare details daaruit weggelaten.

Liefs,
Veerle

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze teksten en vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen