21 februari 2017

Lieve mensen,

Ik wil het in dit blog hebben over fouten maken, schuld bekennen, vergeving vragen, verdergaan …

Ieder van ons heeft dit wel zelf ervaren, hetzij als ‘doener’ hetzij als ‘ontvanger’. Toch is hierbij de schuldvraag niet het belangrijkste … omdat ook de ervaring met fouten nodig is voor de groei en de ontwikkeling van onze ziel.

Voordat we incarneren stellen we ons levensplan op, we maken afspraken met alle zielen die we in dit leven zullen ontmoeten, we verdelen de rollen en bespreken het script. Vóór onze incarnatie is alles glashelder en duidelijk … maar zodra we incarneren zijn we dat allemaal vergeten en ervaren we veel dingen als een ‘verrassing’ – al dan niet aangenaam.

Als de schuldvraag niet belangrijk is, wat dan wel?

BEWUSTWORDING! Als we ons ervan bewust worden dat we dingen fout hebben gedaan of dat de fouten van iemand anders hun invloed hadden op ons, dan pas komen we toe aan vergeving vragen/krijgen … aan/van anderen en aan/van onszelf.

Niet alleen als we fouten begaan hebben moeten we die moed opbrengen. Ook als we door fouten van anderen geraakt werden. Want dat betekent dat wij het hebben toegestaan. Wij hebben bewust of onbewust toegestaan dat die fout ons raakte … wij hebben meegewerkt aan het mogelijk maken of in stand houden van een foute handeling.

Het begint dus bij bewustwording … en heel vaak is daar grote moed voor nodig. Het betekent immers het genadeloos onder ogen zien van onze daden – en daarvoor de verantwoording nemen. Vervolgens kunnen en moeten we dan gaan werken aan onze verdere groei.

Dat kan zijn door de dingen recht te zetten, door de schade te herstellen, door ons in te zetten voor de slachtoffers van onze daden … maar vooral ook door ons er voortdurend van bewust te zijn dat we op ieder ogenblik kunnen kiezen voor het Licht – of voor het duister. Die keuze is aan ons, maar het is een bewust proces … en het is niet altijd makkelijk, zeker niet in het begin wanneer het duister nog grip heeft op ons.

Maar met de hulp van Vader-Moeder God, onze Gidsen, Engelen en de Hemelse Schare kunnen we ons dat proces eigen maken, tot het even vanzelfsprekend is als ademhalen! In aanvang fluistert het duister ons in (via ons eigen ego) ‘het is te moeilijk, het kan niet, het is teveel gevraagd, dit lukt me nooit …’

Maar ook dàt zijn de momenten waarop wij kunnen kiezen voor het Licht en voor het goede. We kunnen weglopen van duistere inspiraties, er niet naar luisteren.

Het maakt niet uit hoe lang geleden we een fout begingen, het maakt niet uit hoe lang ons foute gedrag aanhield, het maakt niet uit of de betrokkenen nog in onze omgeving zijn of niet … vergeving kan altijd worden geboden en ontvangen.

Als een persoonlijk contact daarover niet meer mogelijk of gewenst is, dan staat ons het meest krachtige en Liefdevolle middel tot vergeving ter beschikking: het Ho’oponopono!

U kunt het op uw eigen manier doen … of u kunt zich deze manier eigen maken 😉 …

Plaats of versterk indien nodig uw Ascentiezuil, uw Zuil van Licht (zoals Commandant Ashtar ons heeft geleerd (klik HIER). Maak de verbinding met Moeder Aarde en met Vader-Moeder God in de Lichtrijken. Laat uw eigen Licht helder stralen, in uw Zuil en ver daarbuiten.

Richt nu uw intentie op de fout die werd begaan of op de mensen die erdoor getroffen werden. Reken ook uzelf hiertoe, want zowel ‘doener’ als ‘ontvanger’ behoren tot de betrokkenen! Stel uw hart open om de vergeving en de Liefde te ontvangen, die gaan worden uitgestuurd.

Spreek dan vanuit het diepste van uw hart de meest helende en krachtige woorden die de mensheid ter beschikking staan, het HO’OPONOPONO:

Het spijt me.
Ik hou van je.
Vergeef me, alsjeblieft.
Dank je!

Vraag daarna aan Vader-Moeder God, aan uw Gidsen, uw Engelen en de Hemelse Schare dat ze u helpen om voortaan te kiezen voor het Licht – onder alle omstandigheden.

Liefs,
Veerle

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen