16 december 2016

Lieve mensen,

deze blog is een toelichting bij het bericht van Caroline Oceana Ryan van 5 december 2016 V & A over NESARA

Laat me beginnen met het belangrijkste: dit bericht werpt een heel ander Licht op onze kijk op RV/GCR, NESARA en GESARA! Deze nieuwe info zal voor sommige mensen als een schok komen, daarom wil ik in deze blog een paar dingen wat meer toelichten.

Maar de meest belangrijke boodschap is deze: NESARA is het grootste geschenk dat de mensheid ooit zal ontvangen – en de uitgifte/doorvoering ervan wordt alweer … nog steeds … telkens opnieuw … vertraagd door acties van de Cabal. Dat is al langer bekend, maar nu komt daar nog een extra factor bij: de Cabal is erin geslaagd om Lichtwerkers voor hun karretje te spannen! Wij, de Lichtwerkers, werken eraan mee om NESARA uit te stellen!?

Dat kan natuurlijk niet langer! Het wordt hoog tijd dat zoveel mogelijk mensen dit gaan weten en begrijpen, want alleen dan kunnen we op grote schaal gaan samenwerken om die tegenwerking te stoppen.

Ik raad u aan om éérst het bericht te (her)lezen (V & A over NESARA) en daarna naar deze blog terug te keren.

* * *

Welkom terug!
Ik wil verdergaan met het toelichten van mijn visie op een paar punten die vermeld worden in het laatste deel van Caroline.

In al die jaren van vertalingen was het steeds duidelijk – en meermaals werd het ook zo benoemd – dat berichten vanuit de Lichtrijken bij de lezers nooit ofte nimmer mogen leiden tot onrust, angst, bezorgdheid of gelijk welke negatieve emotie – tenzij daar tegelijk ook een goede en duidelijke oplossing voor wordt geboden.

Naar mijn aanvoelen is deze voorwaarde niet helemaal vervuld in dit deel van deze tekst.

Er wordt wel verteld wat het hele gedoe met Dinar, Dong en Zim wel en niet inhoudt, maar vervolgens bieden ze niet echt een oplossing aan de mensen die betrokken zijn bij dit proces.

Eerst wordt gesteld dat dit een oplichtingstruc is, om geld van Lichtwerkers naar de Cabal te sluizen, en dat de Cabal dat geld heeft gebruikt om veel kwaad toe te brengen aan de mensheid.

Dat kan wel kloppen, maar het is niet nieuw en het is ook echt niet alleen hiermee. Alle banken die in handen zijn van de Cabal (slechts enkele zijn dat niet) hebben jarenlang ons geld gebruikt om hun duistere zaken te financieren – en dat doen ze nog steeds!

Vervolgens wordt gezegd dat Lichtwerkers massaal in deze truc zijn getrapt (ook dat klopt, het werd immers heel slim gebracht als een mogelijkheid om héél veel foute dingen recht te zetten) en dat ze nu (feitelijk) allemaal hun Ascentie kunnen vergeten en dat ze ten dode zijn opgeschreven, zodra ze hun valuta willen inwisselen.

Als oplossing wordt gezegd dat ze die valuta dan nu meteen moeten inwisselen of dat ze de valuta moeten verbranden.

Dit zijn volgens mij niet echt ‘oplossingen’ en wel hierom:

het geld nu inwisselen (dus terug omzetten naar Euro of dollar of welke munt dan ook) moet gebeuren via banken of wisselkantoren. Die zijn nog steeds in handen van de Cabal. Als het leven van Lichtwerkers in gevaar komt wanneer ze de valuta inleveren NA de ‘valse’ RV … dan weet de Cabal toch nu ook al wie dat zijn? Alles wordt genoteerd en in de computer opgeslagen! Dus die levensbedreigende situatie wordt daarmee niet opgeheven.

Valuta verbranden … de meeste bankbiljetten zijn dusdanig gemaakt, dat het niet zo gemakkelijk is om ze te verbranden. Bovendien zetten we daarmee niet de Cabal buitenspel.

Jarenlang werd de RV als ‘zaligmakend’ aangeprezen … en nu is het plotseling precies het omgekeerde …

Natuurlijk moet ieder voor zich die beslissing nemen, maar ik heb vooral moeite met de negatieve benadering van dit probleem. En met de dreiging dat door deze misleiding (wat het voor de meeste mensen ook écht en oprecht was) onze persoonlijke Ascentie niet alleen in gevaar komt, maar zelfs al verbeurd is verklaard. Het komt op mij een beetje over als ‘paniekvoetbal’ … en daar is nog nooit iemand beter van geworden.

Maar stel nu dat de waarheid in het midden ligt?

Er wordt gesteld dat:
– de RV een complot is van de Cabal
– heel veel Lichtwerkers daarin zijn meegegaan
– met dat geld hele foute dingen zijn gedaan
– er geen GCR en geen GESARA komt

Maar stel nu dat:
– de RV al gaande is?
– er nog te weinig Lichtwerkers hiervan op de hoogte zijn?
– er mogelijkheden zijn om het geld dat Lichtwerkers nu hebben/ontvangen veilig uit handen van de Cabal te houden?
– GCR en NESARA/GESARA een héél andere vorm gaan krijgen dan wij altijd hebben gehoord of gedacht?

Als u nog even verder leest, zal ik mijn stellingen trachten te onderbouwen 😉

– RV komt uit het Engels en betekent ‘her-waardering’. We hebben lang gehoord en aangenomen dat het dan ging om goedkope valuta die ineens veel méér waard ging worden. Aangenomen dat dit na deze info nu niet meer opgaat voor de Dinar, Dong en Zim … dan gaat dat volgens mij nog steeds wél op voor andere/alternatieve valuta. Steeds méér mensen ontdekken Bitcoin als een betrouwbare en stabiele vervanger voor ons huidige geld: stabiel in de zin van een waarde die voornamelijk (langzaam maar gestaag) stijgt en slechts weinig terugval kent. Stabiel ook in de zin van: niemand anders dan de Lichtwerker aan wie het toebehoort, kan de bestemming bepalen van die fondsen.

– Lichtwerkers kregen steeds weer te horen, dat ‘wie het Licht wil dienen, zich niet bezig moet houden met geld’. Ja hoor, lekker makkelijk … dit werd ons ingeprent door de Cabal, zodat wij ons Licht niet zouden laten schijnen op hun duistere zaakjes – en op die manier hebben ze ons jarenlang behoorlijk onder de duim gehouden!

Terwijl onze Vrienden uit de Lichtrijken ons keer op keer vertellen: ‘de onmetelijke rijkdom van het Universum behoort u toe!’. Dit betekent dus, dat wij RECHT hebben op rijkdom en welvaart – uiteraard wel eerlijk verdeeld en voor iedereen. Maar dat is nu toch juist waar het met de Ascentie en de Nieuwe Wereld in 5D om draait? Dat we alles eerlijk en correct gaan verdelen en benutten, en gezamenlijk gaan genieten van alles wat mooi en goed en fijn is? Waarom moeten we daar dan mee wachten tot we (wat volgens de Cabal nooit zou gebeuren) ooit een keer ‘in de Hemel komen’? Wij kunnen en mogen nu genieten van alles wat ‘ons’ toekomt … ONS toekomt … dus ALLE mensen op de HELE wereld!

En daarom hebben zoveel Lichtwerkers zich gericht op die RV en NESARA. Dat was de kracht van deze hele oplichterij. Niet omdat Lichtwerkers rijk willen worden, maar met al die rijkdommen zouden ze zoveel GOED kunnen doen en zoveel onrecht ongedaan kunnen maken – voor de Aarde en al haar bewoners! Bijkomend voordeel (en de belangrijkste motivatie) voor de Cabal: de aandacht van de Lichtwerkers afleiden van het grote geheel dat NESARA vormt … Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap voor alle mensen! Want daarmee moesten wij ons ook vooral niet teveel bezighouden!

Daarom wil ik dat idee nog niet zomaar opgeven … zolang wij nog op deze Aarde verblijven, wil ik eraan meewerken dat wij GOED kunnen doen!

Als dat betekent dat Lichtwerkers met hun geld andere dingen doen dan de Cabal graag zou zien … dan is dat hun eigen keuze en dus ook hun eigen verantwoording, toch? En als zij dan vervolgens dat geld gebruiken om GOED te doen (iets waar de Cabal ook op tegen is) … dan moet dat gewoon kunnen.

In de tekst staat dat er geen GESARA zal komen. Daarmee ben ik het niet helemaal eens … want als NESARA ten volle wordt doorgevoerd in Amerika en vandaar uit zal worden uitgerold over de hele wereld … dan wordt N(ationale)ESARA toch vanzelf G(lobale)ESARA?

Laat het misschien een andere vorm krijgen dan wij allemaal ons hadden voorgesteld of hadden ‘verwacht’ … Ik zei het jarenlang tegen mijn lesgroepen: verwachtingen hebben = teleurstelling verwachten!

Want we hebben hier te maken met iets wat zo groots is, dat wij ons daar geen voorstelling van kunnen maken! Hoe kunnen we dan onze verwachtingen richten? In plaats daarvan heb ik altijd gezegd: ‘hou je hart leeg en je handen open, klaar om te ontvangen wat het Universum jou wil geven’. DAN kun je al de schatten en rijkdommen van het Universum (en ja, ook van deze wereld) ontvangen!

NESARA gaat niet om geld, lieve lezers, dat hebben we altijd wel geweten, maar het is goed om het nog een keer te benadrukken.

NESARA gaat niet om geld.
NESARA gaat om LEVEN IN VOLHEID, VRIJHEID EN LIEFDE …
met en voor elkaar.

Ter overweging wil ik u dit nog meegeven:
– aangezien ons geld al tientallen jaren lang gebruikt wordt voor hele nare, slechte dingen … stuur in gedachten Licht naar alle plaatsen en mensen die geleden hebben onder het (voor u ongeweten) misbruik van uw geld. En breng – indien mogelijk – uw (spaar)geld elders onder. Er bestaan echt ook ‘positieve’ banken!

– als u behoort tot de Lichtwerkers die in het bezit zijn van Dinar, Dong of Zim … laat u dan niet leiden door angst, raak niet in paniek – maar neem even de tijd om er rustig over na te denken, ga altijd bij uw eigen hart te rade en denk goed na voordat u gekke dingen doet ;-)! Zet vervolgens de nodige stappen (of laat alles bij het oude), precies zoals goed voelt voor U.

– met betrekking tot de Cabal die sluw en slim gebruik maakt van ons moeizaam verdiende geld … herlees misschien nog eens onze berichten over Bitcoin! Door uw geld om te zetten naar Bitcoin stelt u het veilig voor ontwaarding EN de Cabal kan er geen gebruik meer van maken! Alléén u beslist dan of en waarvoor u het wilt gebruiken. Zo draagt u beetje bij beetje bij aan de broodnodige veranderingen in het financiële systeem.

Tot slot wil ik u nog wijzen op een kort bericht van Mary Long (De NESARA commotie), waarin zij op liefdevolle en zachte wijze ook spreekt over NESARA.

Dan wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze lezers een fijne, mooie, liefdevolle en warme tijd toe te wensen en oprechte dank uit te spreken aan iedereen die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund in het voorbije jaar. Onze trouwe lezers en met name onze gulle donateurs zijn wij heel dankbaar!

De komende weken zullen we vertalingen blijven plaatsen naargelang ze zich aanbieden en uiteraard kijken wij nu al uit naar wat het nieuwe jaar ons zal brengen …

Liefs van uw DreamTeam – en voor deze keer doen we er een warme knuffel bij!

Xxx

Mieke, Annemie, Ann en Veerle

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen