17 juli 2016

Lieve lezers,

in dit blog wil ik eerst ingaan op een paar begrippen die in veel van onze teksten voorkomen. Voor sommige mensen zijn ze nog niet helemaal duidelijk en dus zal ik ze toelichten, maar ik wil ze ook als startpunt gebruiken en er een stapje verder mee gaan … Zonder iemand iets te willen opdringen, maar gewoon vanuit mijn eigen visie, mijn eigen aanvoelen en mijn eigen Waarheid.

Liefs,
Veerle

RV, GCR, voorspoed en welvaart … wat en hoe?

RV staat voor Re-Valuation. Dat is Engels voor Her-Waardering, maar voor de duidelijkheid (en omdat het gemakkelijker uit te spreken is dan ‘HW’) houden wij in al onze teksten RV aan. Die herwaardering betreft alle valuta en waardepapieren op de hele wereld. We weten allemaal dat ons geld eigenlijk geen waarde meer heeft, omdat alle (centrale) banken naar believen geld bijdrukken, zonder dat dit geld een tegenwaarde heeft in edelmetalen (zoals goud, zilver of platinum) of edelstenen (bijvoorbeeld diamanten). De waarde van alle valuta moet daarom worden teruggebracht tot reële proporties. Dat is de eerste stap naar het bevrijden van de mensheid uit de schuldenslavernij.

GCR staat voor Global Currency Reset, vrij vertaald is dat Wereldwijde Valuta Herstart. Na de herwaardering (RV) moet al de rijkdom (valuta en waardepapieren) opnieuw verdeeld worden onder de mensen. Het kan niet langer zo zijn dat een handjevol mensen niet weten hoe rijk ze zijn en dat de rest van de wereld hard moet werken voor (te) weinig geld of zelfs helemaal in grote armoede moet leven.

Om dat te bereiken moeten alle (onrechtmatige) schulden worden kwijtgescholden. Waarom zeg ik ‘onrechtmatige’? Omdat bijvoorbeeld een lening of hypotheek die is afgesloten om een huis mee te kopen, niet zomaar in alle gevallen kan worden kwijtgescholden. Maar: alle belastingen en (veel te) hoge rentes die gerekend worden, die hoeven na RV en met de GCR niet meer te worden betaald. Dus de lasten worden veel minder omdat alleen het nominale bedrag overblijft.

Ook de torenhoge rentes en boetes die regeringen van landen moeten betalen aan privébanken zoals de Wereldbank en de Federal Reserve zullen komen te vervallen. Hierdoor kan de belastingdruk en de noodzaak van bezuinigen wegvallen en het nieuwe bestuur van de landen zal de vrijgekomen gelden kunnen gebruiken voor de eigen bevolking. Dit is de tweede stap in de bevrijding van de mensheid uit de greep van de Cabal en wéér een opstap naar Ascentie.

Zodra de mensen bevrijd zijn uit de wurggreep van de financiële verplichtingen en niet langer leven onder de dreiging van armoede of tekorten, zullen ze zich kunnen gaan richten op hun ontwaken en hun spirituele groei … en dat opent de deur naar Disclosure: de aankondigingen die onze regeringen moeten gaan doen over het jarenlange contact/samenwerking met Buitenaardsen, de aanwezigheid van ruimteschepen rond de Aarde, de hulp die wij ontvangen van de bemanningen van die schepen en zo meer.

De volgende stap is dan de ontmoeting met de verschillende bewoners van zowel de Binnen-Aarde als de Schepen. Daarna kunnen onze mentoren beginnen aan hun taak: ons voorbereiden op de laatste stappen van onze Ascentie, waaronder de Lichtkamers.

Dit is in het kort het stappenplan waar we nu mee bezig zijn of heel binnenkort aan gaan beginnen (afhankelijk van de mate waarin ieder van ons al ontwaakt is).

Tot zover is dit informatie en kennis zoals die ons in al de berichten is aangereikt. Over het volgende onderwerp zijn op onze media over dit onderwerp ook al een aantal teksten verschenen, door op de volgende links te klikken kunt u ze meteen gaan lezen:
Revolutionaire Techniek ‘Bitcoin’
Byzantijnse Generaals
Bitcoin – wat, waarom, hoezo?

Ik heb enige tijd geleden een aantal bijzonder boeiende gesprekken gehad met een deskundige over een onderwerp wat in aanvang héél praktisch en ‘nuchter’ lijkt te zijn (en ook zo wordt beschouwd en besproken door de mensen die daarmee bezig zijn), maar waarvan ik na de eerste vijf minuten luisteren al dacht ‘dit is puur en zuiver 5D en dit wil ik héél graag delen met onze lezers’!

‘Sensationeel’ … ja, zo kun je dit wel noemen, denk ik!

Sinds 2009 zijn er nieuwe concepten de wereld ingestuurd met betrekking tot eerlijke en transparante financiële transacties. De bedoeling hiervan was onder andere om de rijkdom bij de mensen te houden. Met dit systeem is het onmogelijk om geld weg te sluizen of op oneerlijke wijze van de mensen af te nemen. Contracten kunnen niet worden verbroken, omdat ze automatisch worden uitgevoerd binnen de Bitcoin Blockchain. Stelen en bedriegen kan niet meer. Ook het drukken/aanmaken van fiat-geld (het onbeperkt drukken van geld, dat verder geen enkele waarde heeft) is niet mogelijk.

Natuurlijk zijn de banken en ook de regeringen niet blij met deze ontwikkeling. Dan zou je denken ‘dat proberen ze tegen te houden’ … maar dat doen ze niet. Eén van de redenen daarvoor is waarschijnlijk dat ze hopen – door er niet op te reageren en het dus geen bekendheid te geven – dat zo weinig mogelijk mensen dit te weten komen. En om de mensen die er wèl over horen alsnog te ontmoedigen, worden er behoorlijk wat negatieve verhalen de wereld ingestuurd.

Zo zou dit systeem leiden tot diefstal, fraude en een waardedaling van het geld. Waarmee is aangetoond dat ze niet weten waar ze het over hebben, want juist die drie dingen zijn onmogelijk met dit systeem! Waar ze natuurlijk ook rekening mee houden/zich zorgen om maken/bang voor zijn, is dat teveel mensen dit gaan ontdekken en gebruiken. Want die mensen zouden dan hun geld weghalen bij de (fraudegevoelige, dure en mogelijk omvallende) banken.

Daarmee verliest de door de Cabal geleide financiële wereld nog méér macht en controle. Dit willen ze uit alle macht voorkomen … dus denken ze er nu over om een ‘gelijkaardig’ systeem te gaan uitwerken, maar dan wel ontdaan van alle vrijheid, transparantie en eerlijkheid die het oorspronkelijke idee nu juist zo waardevol maken.

Met de info die wij in de berichten ontvangen over de nauwgezette bescherming van onze rijkdommen, RV en de Lichtwerkers die daarbij betrokken zijn, lijkt het me onwaarschijnlijk dat de bankenwereld in deze opzet gaat slagen.

Ik heb het natuurlijk over Bitcoin en Blockchain! Blockchain zouden we de drager, het raamwerk/netwerk of het fundament van Bitcoin kunnen noemen. Met Blockchain zijn er nog oneindig veel méér dingen mogelijk, maar afgezien van het feit dat die nog niet eens allemaal bekend zijn, zou daarmee dit blog ook véél te lang worden. Ik zal me daarom beperken tot Bitcoin, want alleen al daarover is héél veel te vertellen.

Het is bijzonder belangrijk dat we deze technologie bij zijn echte naam noemen, namelijk ‘Bitcoin‘ en dat we ‘Blockchain‘ duidelijk beschouwen als het ondersteunende Netwerk.

De reden waarom dit zo belangrijk is, is deze: de Bankenwereld maakt ook gebruik van deze technologie (meer hierover verderop in dit blog). Maar zij noemen het ‘Blockchain’ omdat ze – om voor de hand liggende redenen – niet graag de term ‘Bitcoin’ horen. Daarom ook trachten ze Bitcoin voor te stellen als de ‘slechte’ technologie die vooral wordt gebruikt voor misdaad, terrorisme en porno. Laat ons dus met trots de term ‘Bitcoin’ gebruiken, om de nadruk te leggen op de positieve toepassing ervan.

In de eerste plaats: Bitcoin is er voor ons allemaal.

Het biedt de mogelijkheid om geld te ontvangen, betalingen te doen, te sparen, eerlijke transacties uit te voeren … en dat alles razendsnel en op de meest veilige manier. De technische uitleg is te vinden op b.v. www.bitcoin.org/nl, www.weusecoins.com/nl/ en Google, voor wie daar interesse in heeft.

Ik wil mij beperken tot de mogelijkheden die ik zie met betrekking tot/in samenhang met de kennis uit de teksten die ik tot op heden heb vertaald aangaande 5D en RV.

Dit is zoals ik het zie, aan de hand van de berichten over dit onderwerp:

* Het hele concept van Bitcoin en Blockchain is bedacht en aan de mensheid gegeven door St Germain en Kuan Yin. Zij zijn de drijvende kracht achter de doorvoering van RV en GCR.
Door wie Bitcoin/Blockchain is bedacht en uitgewerkt, is onduidelijk. Er is een naam bekend: Satoshi Nakamoto, maar of dat één persoon is of een groep … dat weet niemand. We weten wel met zekerheid dat het eerste Bitcoin block gemaakt is op 3 januari 2009. Dit block bevat namelijk de cryptische boodschap ‘The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks‘ (The Times, 3 januari 2009, Minister staat op het punt de banken voor de tweede keer te redden’ – V). Dit verwijst naar de voorpagina van de krant ‘The Times’ met datum 3 januari 2009 en vormt het bewijs dat op deze datum de eerste Bitcoin werd gemaakt – maar het geeft ook aan in welke toestand de bankenwereld zich op dat ogenblik bevond.

Vanuit 5D-standpunt is dit verder niet belangrijk. Daarbij telt namelijk alléén het Hoogste Goed voor iedereen en wie daaraan heeft meegewerkt, dat doet er niet toe. Als het gewenste resultaat maar bereikt wordt … en naar mijn mening (na de uitleg die ik gekregen heb) gaat dat op schitterende wijze lukken!

* De Elders en (met name) de oude Chinese families zijn de bewaarders van de enorme rijkdommen waarop de RV gebaseerd is en die nu gaan worden vrijgegeven … zij wilden deze pas vrijgeven wanneer zij overtuigd waren van de veiligheid van de overdracht.
Bitcoin is momenteel het meest fraudebestendige en veilige betaalmiddel ter wereld. Bovendien zijn de uitvinding, de technologie en de volledige softwarecode van Bitcoin vrijgegeven aan het publiek. Dit wordt ‘Open Source’ genoemd.

Na die publiekmaking heeft Satoshi Nakamoto geen enkele controle of zeggenschap meer over de technologie of de software. Het beheer hiervan is nu in handen van de Open Online Bitcoin-gemeenschap. Zij moet elke verandering aan de kerntechnologie en/of kerncode goedkeuren, middels een technische vorm van ‘meerderheid van stemmen’.

* Er is hard gewerkt aan een manier van verdelen en overbrengen, welke volledig veilig en eerlijk is, zodat de Cabal ‘onze’ rijkdom niet in handen kan krijgen.
Met Bitcoin is de ‘eigenaar’ van de juiste, persoonlijke en sterk beveiligde codes ook de eigenaar van de Bitcoins die daarbij horen. Geen bank of regering kan die tegoeden afromen, weghalen of bevriezen. Het geld waarvoor u heeft gewerkt is en blijft uw eigendom.

Dit houdt ook in dat wij als ‘moderne mensen’ opnieuw moeten gaan leren om zèlf ons geld op een veilige manier te bewaren. In de voorbije eeuwen hebben we geleerd om ons geld toe te vertrouwen aan de banken. Nu moeten we zelf weer leren hoe we dit bewaren en opslaan, want nu zijn wij er voor de volle 100% verantwoordelijk voor.

* Er zal een geheel nieuwe ‘munt/valuta’ komen met een ongekend hoge waarde.
De waarde van Bitcoin wordt vrijwel per seconde aangepast aan de werkelijke waarde van dat ogenblik (afhankelijk van wat er wordt aangekocht/verkocht door de gebruikers). Dit gebeurt met computers en er komt geen menselijk ingrijpen aan te pas. De enige manier om die waarde te beïnvloeden, is door Bitcoin te kopen en te verkopen op de open markt. Hiermee is de kans op manipulatie en kunstmatige waardeschommelingen uitgesloten. Toen ik deze informatie hoorde (april 2016) lag de waarde van 1 Bitcoin rond de 400 euro, inmiddels (juli 2016) rond de 600 euro.

Bitcoin kan worden opgedeeld in 8 decimalen ‘eenheden’.
De kleinste daarvan is 0.00000001 Bitcoin = 1 Satoshi.
Zo zijn zelfs betalingen mogelijk van uiterst kleine bedragen.

* De hele RV zal op korte termijn worden doorgevoerd over de hele wereld.
Dit is alléén mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van veilige, digitale overdrachten. Ik zou er niet van opkijken als het ‘overbrengen van grote sommen over de landsgrenzen’ (zoals in de berichten staat) via Bitcoin is gebeurd.

* Belastingen zullen worden afgeschaft.
Bitcoin en Blockchain vragen geen namen of persoonlijke gegevens. Dat is niet nodig, omdat alles via computers verloopt en werkt met letter/cijfercombinaties. In tegenstelling tot een gewone bankrekening, waarvan de identiteit van de houder, het saldo en alle verrichtingen bekend zijn is dat bij Bitcoin niet het geval.

* Geldtransacties zullen eerlijk, open en transparant plaatsvinden.
Alle transacties – wereldwijd – gebeuren digitaal, en ze kunnen op ieder ogenblik worden bekeken door iedereen die een Bitcoin Wallet heeft. (Wallet = portemonnee, beurs, portefeuille – V). Let wel: alléén de transacties (als iets een bepaalde hoeveelheid Bitcoins stuurt naar iets anders) – niet de personen erachter! U leest het goed: als iets een bepaalde hoeveelheid Bitcoins stuurt naar iets anders! Ik schrijf bewust iets en niet iemand … en wel hierom:

in tegenstelling tot bij een bank, hoeft er bij Bitcoin geen persoonlijke rekening te worden geopend. Hierdoor kan een zelfstandig werkend voorwerp ook zelf Bitcoins bezitten en beheren. Ter illustratie: een auto (uitgerust met computer en toegang tot internet) kan zelf zijn eigen Bitcoin Wallet hebben. Hij is dan zèlf het taxibedrijf, de ritten worden door klanten aangevraagd per computer, de klanten betalen met Bitcoins en als er een reparatie of nieuwe banden nodig zijn, dan wordt de garage daarvoor betaald met Bitcoins … uit de Wallet van de auto.

Door de transparantie in het hele Bitcoin-gebeuren is er op elk willekeurig ogenblik onmiddellijk te zien hoeveel Bitcoins er in totaal in omloop zijn. Zo kan niemand iets ‘verduisteren’ of ‘wegsluizen’.

Er zijn technologieën in de maak waarmee de transacties in de Blockchain volledig anoniem – en dus onmogelijk te traceren – zullen zijn. Dit biedt belangrijke privacy mogelijkheden, zowel voor personen als voor bijvoorbeeld bedrijven, die vanwege hun concurrentiepositie niet willen dat hun concurrent te weten komt wat ze precies kopen of verkopen. Niemand zou de mogelijkheid moeten/mogen hebben om mijn transacties in te zien, als ik dat niet wil.

Anderzijds geeft de Bitcoin-technologie personen en organisaties de mogelijkheid om 100% transparant te zijn – als zij dat wensen. Stel u eens voor hoe geweldig dat zou zijn voor non-profit organisaties zoals het Rode Kruis en dergelijke. (Maar misschien willen ze dat juist niet, gezien de huidige corruptie bij de top van heel wat ‘goede doelen’ organisaties …)

Alle gegevens sinds het ontstaan in 2009 zijn nog steeds heel gemakkelijk terug te vinden.

* Diefstal en fraude worden onmogelijk gemaakt.
Elke Bitcoin die ooit werd of wordt uitgebracht, is en blijft altijd te volgen. In totaal zullen er 21 000 000 Bitcoins worden ‘gemaakt’, daarna stopt de productie en kunnen er nooit méér bijkomen. Hiermee wordt voorkomen dat de waarde te sterk daalt omdat er tevéél in omloop zijn.

Het is onmogelijk om gegevens te verwijderen of te wissen binnen het Bitcoingebeuren. Alles wat er heeft plaatsgevonden blijft altijd terug te vinden door de hele gemeenschap. Elke transactie wordt een aantal keren geverifieerd door verschillende computers op verschillende locaties, dit wordt ‘Mining en Proof-of-Work’ genoemd. Wat dat precies inhoudt leest u in ons vorige blog.

Niemand bezit de Bitcoin-technologie en zij wordt door niemand aangestuurd. Er is geen sprake van – of mogelijkheid tot – het maken van winst via bijvoorbeeld divident of aandelen. De enige winst die u met Bitcoins kunt maken is als ze – nadat u ze heeft aangekocht – in waarde stijgen op de open markt.

* De nieuwe valuta wordt een ‘overgangsvaluta’, tot de tijd waarin we geen geld meer zullen gebruiken.
Dan is er vrijwel geen betere manier te bedenken dan deze! Het geeft nog het idee van ‘geld’ zoals wij dat altijd hebben gekend. We kunnen dus langzaam wennen aan een nieuwe manier van denken, maar tegelijk is het ook een ‘ruilmiddel’ om weer eerlijk handel te kunnen drijven, zonder bemoeienis of tussenkomst van derden (die maar al te graag een graantje meepikken van de winst die anderen door hard werken hebben behaald).

De Bitcoin/Blockchain-technologie is eigenlijk een technologie voor het veilig en beschermd ‘veranderen van eigenaar’ van ‘gelijk wat’, zonder een tussenpersoon. Dit is mogelijk omdat er in de Blockchain een ‘notarieel’ bericht wordt aangemaakt, dat wordt voorzien van datum en tijd. U kunt dit vergelijken met een contract bij de notaris.

* In 5D zal er geen oorlog, geweld, wapens en dergelijke meer worden toegestaan op de Aarde.
Met het geld op onze reguliere bankrekeningen financieren de banken onder andere oorlogen en ze lenen het uit aan fabrikanten van wapens en ander oorlogstuig. We kunnen nog zo vredelievend zijn, ons geld wordt wel voor dat soort doeleinden gebruikt en wij hebben daar vrijwel geen zicht op en geen enkele zeggenschap over. (Ik weet het, er zijn banken die anders te werk gaan, maar op wereldschaal zijn ze te klein en zijn het er veel te weinig!)

Met Bitcoin is ons geld ècht van onszelf en kan niemand er rare dingen mee doen … dat is op zich wel een geruststellende gedachte.

We zullen in een ander blog nog terugkomen op het gebruik van Bitcoin en op een vorm van een systeem van vrijwillig ‘Pay it Forward’ (vrijwillig vooruitbetalen ten behoeve van iemand anders – V) om een Wereldwijd Basis Inkomen te financieren voor de hele mensheid. Het huidige, afgedwongen belastingsysteem kan onmogelijk werken met Bitcoin, dus moeten we een andere manier vinden. Bovendien vormt armoede de belangrijkste reden waarom de legerindustrie mensen ertoe kan overhalen om voor hen te gaan vechten in hun oorlogen. We kunnen het aantal bereidwilligen om oorlog te gaan voeren aanmerkelijk verminderen, als we hen veilige sociale omstandigheden kunnen bieden, middels een Wereldwijd Basis Inkomen.

In het kader van RV kunnen we de lijn dan nog verder doortrekken: als ons geld ècht van ons is, als we er volledig over kunnen beschikken en niemand een deel ervan kan opeisen … hoeveel méér blijft er dan over om mooie, fantastische en baanbrekende dingen mee te doen voor onszelf, onze naasten, Moeder Aarde en de mensheid?

Stel u eens voor welke schitterende en innovatieve projecten er door héél veel mensen geschapen konden worden, als zij zich geen zorgen meer hoeven te maken over hun financiële- en sociale omstandigheden, en zij niet langer gedwongen worden om een slecht betaalde baan aan te nemen – of erger nog: verplicht zijn deel te nemen aan de ‘werkervaringsprojecten’ van de regering.

5D draait om dromen, visualiseren, scheppen, manifesteren …

Wat nu, als wij het geld dat we méér gaan overhouden zouden besteden
aan het vervullen van die mooie dromen over een betere wereld,
aan voedsel en onderdak voor onze medemens in nood,
aan het verlichten van dierenleed,
aan de zorg voor de Aarde en de Natuur …

Wat nu, als er dankzij Bitcoin nooit meer iets ‘aan de strijkstok’ blijft hangen,
maar dat echt àl onze goede gaven terechtkomen
op de plek waarvoor wij het bestemd hadden?

Wat nu, als niet wij op RV wachten, maar RV juist wacht op ons?
Op onze bewustwording en op de verandering van onze aanpak en benadering?

Wat nu, als u na het lezen van deze blog in elk geval gaat nadenken
en voor uzelf gaat opzoeken of/hoe dit iets voor u kan zijn?


Ik heb er verder geen persoonlijk belang bij, ik krijg geen winstuitkering en heb geen aandelen … Ik wil ook niemand overhalen of overtuigen. Maar ik weet zeker dat het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ ook hiervoor geldt.

Jaren geleden heb ik voor het eerst hierover gehoord, maar het werd me nooit uitgelegd en dus kon ik er vrij weinig mee. Tot ik nu dus aan de hand van voorbeelden kreeg uitgelegd wat het is en wat de mogelijkheden zijn.

Daardoor kreeg ik het gevoel dat dit wel eens … misschien wel het antwoord op onze gebeden kon zijn … dat ons een oplossing wordt geboden die zo eenvoudig en zo zuiver is, dat het ons een grote stap vooruit kan brengen.

Lieve mensen, er is nog zoveel méér te vertellen over dit onderwerp en ik besef heel goed dat deze blog misschien méér vragen oproept dan beantwoordt.

Met uw vragen bent u welkom op info@spiritueellezen.org.
We zullen trachten ze zorgvuldig en duidelijk te beantwoorden.

Ik wéét ook dat er op internet veel negatieve verhalen de ronde doen, maar ik acht ieder van u prima in staat om een eigen mening te vormen aan de hand van uw eigen inzichten.

Liefs,
Veerle