11 april 2016
Dit blog is geschreven op aanwijzing van de Hemelse Schare.
afb: AlviaAlcedo

Over RV en Draken – beiden zijn géén sprookje!
Dit hele proces (RV) heeft niet alleen te maken gehad met grote weerstand, maar ook met de méér dan reële dreiging van sabotage op alle fronten.

U weet inmiddels dat het grootste deel van de rijkdommen die de basis vormen voor de RV in bewaring werden gehouden door hoogstaande Lichtwezens. Velen daarvan – en met name de ‘hoofdverantwoordelijken’ – behoren tot Oude Chinese families. Hun energieën zijn nauw verwant met de Draken en dat is ook van invloed op hun zienswijze en handelen. Wij willen met een voorbeeld uitleggen waarom ze zo voorzichtig en beschermend zijn.

U weet uit de sprookjes wat er verteld wordt over draken: ze zijn heel beschermend, ze waken bijzonder fel over de hun toevertrouwde schatten (dat kan een jonkvrouw zijn, maar ook goud, geld en rijkdommen). Daaruit wordt afgeleid dat ze erg bezitterig en hebzuchtig zijn en alleen uit zijn op het vergaren van rijkdom.

Laat ons dat denkbeeld meteen ontkrachten: Draken behoren tot de meest hoogstaande en onbaatzuchtige Wezens die er bestaan. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Zij hebben een feilloos inzicht in de energie en intentie van degene die hen benadert en zij zullen nooit iemand kwaad doen. Maar ze beschermen vurig datgene wat zuiver is en aan hun hoede werd toevertrouwd! De jonkvrouw uit de sprookjes staat symbool voor zuiverheid – net zoals de zuivere herkomst van de rijkdommen voor RV – en dat wordt door elke Draak tot het uiterste beschermd.

‘Drakendoders’ (meestal nobele prinsen) zijn dan ook een verzinsel om mensen in angst te houden. Een echte nobele prins (een mens of ziel met een voldoende hoog Lichtquotiënt) heeft een zuiver hart en daarom hoeft hij een Draak niet te doden. Hij hoeft hem slechts zijn zuivere intentie (in dit voorbeeld: zijn oprechte Liefde voor de jonkvrouw) te tonen en dan gééft de Draak hem ‘de schat’.

Maar wie een Draak benadert met duisternis in zijn hart of met slechte bedoelingen ten aanzien van de schat … die krijgt zijn eigen duisternis dubbel en dwars naar zichzelf teruggestuurd!

Ditzelfde is er gebeurd met de rijkdommen voor de RV. Geholpen door echte Draken hebben de Oude families hun verdediging van de schatten zelfs nog versterkt, toen eenmaal duidelijk werd dat de Cabal lucht had gekregen van de plannen voor RV – en dachten daar hun voordeel mee te kunnen doen.

Ze hadden maar al te graag hun handen gelegd op de vele schatten en rijkdommen die bestemd zijn voor de mensheid – en ze hebben er letterlijk alles aan gedaan om daarin te slagen. Ook nu nog proberen zij dat, al is hun macht sterk verminderd.

Zolang er sprake is van ook maar de minste dreiging (of schijn daarvan) dat de rijkdom NIET terecht zou komen bij de mensheid, weigeren de Oude families om ze vrij te geven. Dat is wat er nu gebeurt. Want toen de Cabal dat eenmaal dóórhad, bleven ze dus zowel echte als valse signalen afgeven dat een dergelijke dreiging nog bestond.

Hierdoor werd de RV heel wat keren vertraagd en moesten de plannen aangepast en steeds weer worden bijgesteld. Dat was vooral voor de Lichtwerkers heel vervelend en ook ontmoedigend, want telkens weer werden hun hooggespannen verwachtingen niet vervuld. De gevoelens van teleurstelling en boosheid, waren voedsel voor de Cabalvolgelingen … en hoewel ze niet aan de fondsen konden geraken, kregen ze op die manier wèl weer toegang tot heel veel mensen.

Trap er niet in! Ga niet mee in de twijfel en de negatieve uitspraken omtrent RV! Geloof in het proces en vertrouw op Hen die het proces uitvoeren. Zo eenvoudig is het!

Door ons geloof en vertrouwen (en daarmee ons Licht!) hoog te houden krijgt de Cabal geen energie van ons, maar steunen wij juist de inspanningen van de Lichtwezens die er alles aan doen om RV/GCR uit te voeren.

Hier wil ik nog aan toevoegen wat ik al in een eerdere blog schreef: VERGEET DAT GELD! Natuurlijk willen we het allemaal beter krijgen, zowel voor onszelf als voor onze medemensen. Maar het geld is NIET het belangrijkste! Die rijkdommen zijn slechts een heel klein – maar aangenaam – deel van het hele plan voor NESARA en ASCENTIE.

Wat nu als wij onze aandacht zouden afwenden van de RV en ons zouden gaan richten op wat daarna komt? Op leven in vrijheid, op het herstel van Moeder Aarde, op de Landingen, onze mentoren, het bekend worden van de Waarheid, de hereniging met onze families en Moeder en Vader God …

Wij zijn mede-scheppers, dus als wij ons verlangen op die dingen gaan richten, dan MOETEN die wel tot stand komen. En op die verlangens heeft de Cabal geen greep … die kunnen ze niet begrijpen en doen ze af als ‘zweven, onzin, waanbeelden’ …

Misschien – naar mijn mening althans – is het tijd
voor een ‘plan B’ vanuit de mensheid.

Plan A (RV/GCR) laten we dan over aan de Hemelse Schare om te volbrengen. Natuurlijk blijven we er positieve energie naartoe sturen, maar we richten onze aandacht VOORNAMELIJK op wat ons verderop te wachten staat.

Sinds mijn vorige blog over de RV ben ik daar al voor mezelf mee begonnen, misschien wilt u het ook eens proberen? Het voelt goed om niet meer zo gericht te zijn op die hele financiële toestand, maar om juist toe te werken naar de Vrijheid en de Vrede die daaruit zullen voortkomen!

En ik kijk er al naar uit om weer met de Draken te kunnen praten, knuffelen (dat doen ze o, zo liefdevol en voorzichtig!) en … met ze te vliegen!

Liefs,
xxx
Veerle