Lieve mensen,

vandaag is het 11 september. Op deze datum stond de wereld 14 jaren geleden even stil.

Laat ons daar nu weer even bij stil staan. Niet met boosheid, verdriet, teleurstelling, medelijden … niet met al die negatieve emoties en gedachten die sindsdien de ronde doen over de wereld. Laat ons héél bewust NIET meedoen met die mallemolen.

Wist u dat elke cel in ons lichaam een eigen geheugen heeft? Daarin slaat het de ervaringen op die de cel zelf – en ons lichaam – ondergaan. Wist u ook dat ons lichaam zich elke 7 jaar volledig vernieuwt?

Er zijn inmiddels 14 jaren verstreken. Dat betekent dus dat ons hele lichaam al voor de tweede keer volledig vernieuwd is sinds die bewuste 11 september. In ons lichaam is geen enkele cel meer aanwezig die in zich de rechtstreekse herinnering draagt aan wat er toen is gebeurd, wat wij toen hebben gevoeld, gedacht, gezegd …

Al onze cellen zijn vernieuwd en we hebben er hard aan gewerkt om die nieuwe cellen hoog te doen trillen, zuiver te houden, om ze te vullen met Licht en Liefde, om ze voor te bereiden op onze Ascentie …

En dat is ons gelukt! Onze geliefde Meesters en de Hemelse Schare – zelfs Moeder en Vader God – hebben ons verteld dat het ons gelukt is! Ze vertellen ons dat wij nu zelf Scheppers zijn: van onze eigen wereld en zelfs van de Nieuwe Wereld! Waarom zouden wij dan onze hoogtrillende, zuivere cellen laten vervuilen door negatieve emoties, gedachten, uitspraken?

Gisteren hebben Kathryn en Christine bericht laten uitgaan dat ze zich voor onbepaalde tijd terugtrekken uit de wereldse beslommeringen, omdat ze het beu zijn dat al het goede wat Moeder en Vader voor ons in petto hebben, steeds maar weer wordt tegengehouden en vertraagd door de Cabal.

Bij het vertalen daarvan bedacht ik me dat uitgerekend deze dagen rondom 11 september wel eens de reden van die retraite konden zijn. De hele wereld herbeleeft nu weer ‘9/11’. Er wordt over gesproken, geschreven, de beelden worden opnieuw herhaald, er zijn herdenkingen en nog steeds verkondigen ‘deskundigen’ hun mening erover … zelfs al wil je het niet, door alles wat de media uitbrengen wordt je weer geconfronteerd met alle negativiteit van toen.

Maar is dat niet precies waar de Cabal op uit is? Ons telkens weer herinneren aan ‘de dreiging van terreur’? ‘Als zelfs het machtige Amerika zo kan worden aangevallen, hoe groot is dan het gevaar voor de rest van de wereld’? De Cabal heeft maar een paar doelstellingen voor de mensheid – en geen daarvan is positief of verheffend: ‘maak de mensen bang, ontneem ze hun persoonlijke vrijheid onder het mom van bescherming, breng hen onder toezicht, maak hen tot slaaf … ‘

De gebeurtenissen van 14 jaar geleden hebben ze sindsdien tot vervelens toe uitgebuit. Natuurlijk is het voor de nabestaanden van de slachtoffers nog steeds verdrietig en pijnlijk. Natuurlijk hebben vele mensen daar het leven gelaten – zowel ‘slachtoffers’ als hulpverleners. En natuurlijk dienen wij hen te herdenken. Maar niet in verdriet of boosheid.

Laat ons al die zielen herdenken met vreugde en dankbaarheid! Op 11 september zijn er zielencontracten nagekomen en uitgevoerd en beëindigd. Niemand is op die dag ‘per ongeluk’ of ‘onbedoeld’ om het leven gekomen. Naar menselijke maatstaven natuurlijk wel, maar niet volgens alles wat wij inmiddels geleerd hebben. Elke ziel komt naar de Aarde met een contract en dat contract biedt mogelijkheden om ervaringen op te doen, lessen te leren en contracten met anderen na te leven. Dat is precies wat al de ‘slachtoffers’ van 11 september hebben gedaan. Zij hebben mede de deur geopend naar het ontmaskeren van de Cabal en alles wat daar in het geheim bekokstoofd werd en wordt.

Sinds 11 september zijn over de hele wereld de mensen zich vragen gaan stellen bij de openheid en eerlijkheid van hun regeringen. De Cabal heeft zich na 9/11 zo sterk gewaand, dat ze hun eigen ondergang hebben bewerkstelligd. Hun benadering van de ‘problematiek’ en zeker ook de ‘oplossingen’ die zij daarvoor boden waren zo overdreven, zo duidelijk gericht op één doel, dat steeds méér mensen gingen beseffen dat de dingen misschien toch anders waren dan ze werden voorgesteld.

Dat was nu precies het doel – en de zin – van ‘de onschuldige levens die verloren gingen’. Ze gingen niet verloren! Ze gingen naar het Licht! Ze hebben tot de laatste seconde hun contract vervuld en zijn toen naar het Licht gegaan! Alleen is dat prachtige, vreugdevolle nieuws compleet verloren gegaan tussen de zwar(t)e berichtgeving over het gebeurde en de opgeklopte reacties die door de Cabal bewust in stand werden gehouden.

Maar Moeder en Vader hebben afgekondigd dat ze hun smerige spelletjes niet mogen verder zetten – niet op Aarde, maar ook nergens anders meer in het Multiversum.

Laat ons dan vandaag ook daar eens bij stilstaan. Of liever: laat ons daar vandaag voor in actie komen! Kathryn en Christine zijn nu volop aan het werk om eindelijk een einde te maken aan het eeuwige uitstel van al het goede dat onze kant op moet komen.

Zullen we hen helpen?
Zullen we al ons verbeeldingsvermogen en al onze scheppingskracht bundelen?
Zullen we onze harten en ons verlangen laten samenvloeien tot een Vuurbal die de explosies van 11 september doet verbleken?
Zullen we samenwerken om het beeld van de Nieuwe Gouden Tijd zo sterk te maken, dat het wel tot stand MOET komen?
Zullen we de Cabal … niet verslaan, in ‘verslaan’ zijn zij echt de beste … maar zullen we hen TONEN hoe wij het willen? Met een Liefdekracht die zelfs zij niet kunnen ontkennen of weerstaan?

We kunnen het, hoor! Wij kunnen dat, omdat wij de beste, meest trouwe en sterke bondgenoten hebben: wij hebben Moeder en Vader God, wij hebben de Hemelse Schare en … wij hebben elkaar! Als alle Lichtwerkers die dit lezen, de intentie uitspreken om hieraan mee te werken, dan geven wij Kathryn en Christine – en daarmee het hele Universum – het mandaat dat nodig is om het werk af te maken. Ze hebben gezegd dat ze ons rugdekking zouden geven … laten we hen daar dan nu massaal om vragen. Het kost geen moeite, alleen wat tijd.

Plaats uw Zuil van Licht, ontsteek de Diamanten in uw brein, hart en zonnevlecht – precies zoals AE Michael het ons heeft geleerd. Neem dan plaats in die Zuil en spreek uw intentie uit.

Zeg:

‘Met heel mijn wezen verlang ik naar de Nieuwe Gouden Tijd.

Ik ben volledig bereid om alles te doen wat nodig is,
om mijn aandeel te leveren aan de totstandkoming daarvan.

Ik vraag mijn Hoger Zelf en mijn Tweeling Vlam
om mij te sturen en aanwijzingen te geven,
zodat ik mijn bijdrage kan leveren.’

Blijf daarna alert op de aanwijzingen die doorkomen en natuurlijk blijft u ook bewust werken aan het hoog houden van uw trilling.

U gaat niet mee in negatieve meningen of uitspraken van familie, vrienden of collega’s.
U staat uzelf geen negatieve gedachten, gevoelens, uitspraken of daden toe.
U vraagt uw Arcturische- en Galactische Medische Teams, uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam om hulp en raad en u volgt die ook op.

Die Gouden Tijd had er al lang moeten zijn en het wordt de hoogste tijd dat ook wij aan de Cabal gaan duidelijk maken dat we geen verder uitstel meer dulden.

Als u zich in uw hart ertoe geroepen voelt om dit werk mee te doen, wéét dan dat uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam u daartoe aansturen. Mocht u tot dit ogenblik nog twijfels hebben gehad of die twee wel bij u waren en of u hen wel zou kunnen ‘verstaan’ … dan heeft u daar nu de bevestiging van: ze zijn bij u en ze sturen u en u kunt hen verstaan, want u wilt hieraan mee doen.

Dit was een lange blog, maar 11 september is dan ook een lang verhaal … 😉

In Liefde, Licht, Vreugde, Dankbaarheid, Vertrouwen, Hoop en Vrijheid,
xxx
Veerle