Lieve mensen,

aan het schrijven van dit blog is het nodige overleg met uw DreamTeam vooraf gegaan, want met het onderwerp waarover ik het wil hebben begeef ik mij namelijk in onbekende wateren …

Als eerste wil ik u iets vertellen over een reeks video filmpjes van een Nederlandse schrijfster en onderzoekster, Janet Ossebaard.
Ze bevatten informatie die – naar mijn mening – in lijn ligt met wat de Federatie van Licht ons heeft verteld: dat de Waarheid over de gruweldaden van de Niet-Lichtkrachten onthuld zou worden.

Deze filmreeks doet dat – of maakt daar in elk geval een begin mee.
De eerste 8 afleveringen brengen op indringende wijze onderwerpen en feiten aan het Licht die de mensheid duidelijk maken wat de duistere krachten de mensheid hebben aangedaan … en wie die duistere krachten zijn.
De twee laatste afleveringen brengen een boodschap van Licht en Hoop.

Waarom ik dan toch nog twijfelde of ik dit met u moest delen?
Omdat het niet aan mij is, om te bepalen wat u zou ‘moeten’ zien of horen. Het is de bedoeling dat u zélf onderzoekt en bepaalt wat voor U de Waarheid is en in welke vorm u die wenst te vinden.
Daarom vraag ik u: voel voor uzelf aan, of u deze filmpjes wilt zien.
Ze zijn soms heftig en confronterend, maar we wisten dat de Onthullingen van de Waarheid precies dat zouden zijn.

Als u na mijn uitleg besluit dat u ze wilt bekijken, dan is hier de link naar de Nederlands gesproken versie:
https://www.youtube.com/watch?v=OY01Ft9AEsk

Het tweede onderwerp van dit blog was ook aanleiding tot overleg binnen uw DreamTeam … het betreft namelijk een aantal teksten die in niets lijken op wat u van ons gewend bent.
De berichten die u normaal op onze website vindt, geven nooit datum- of tijdsbepalingen.
Wij weten van de Federatie van Licht dat ze ons die info niet KUNNEN geven, omdat er teveel variabele invloeden zijn.
Echter: de Federatie heeft ons óók gezegd, dat wij voorafgaand aan het Gebeuren een waarschuwing zouden krijgen …

De berichten verderop in dit blog doen precies dat … ze geven een waarschuwing voor wat er de komende dagen en weken KAN gaan gebeuren. De eerste datum die genoemd wordt is 31 maart 2020.

ZIJN WE ER ZEKER VAN DAT DIT ZO ZAL GAAN?
Neen. Die variabelen blijven natuurlijk gewoon bestaan …
Daarom heb ik ook getwijfeld over het plaatsen van deze info.
De kans bestaat dat er niets van dit alles gaat plaatsvinden.

MAAR … ik heb deze info ontvangen, ik heb het gelezen en vertaald.
Het wordt inmiddels ook gesteund door een aantal andere, betrouwbare bronnen. Er wordt telkens – met name – gesproken over Amerika, maar de kans is reeël dat het dan ook voor de rest van de wereld zal gelden.

Dat wil zeggen dat, MOCHT HET TOCH ZOVER KOMEN … MOCHT DE INFO KLOPPEN … ik wél op de hoogte was, maar u niet …

Vandaar dat we toch deze info willen plaatsen.

Niet om paniek te zaaien of bang te maken, maar een gewaarschuwd mens kan voorbereidingen treffen en de rust bewaren als dat nodig is.

Dus opnieuw vraag ik u om voor uzelf aan te voelen of dit voor u Waarheid is. Wanneer het u niet aanbelangt, dan verzoek ik u om het naast u neer te leggen. Boze mails naar mij omdat het anders gaat dan de inzichten die Dr. McGregor deelt, hebben géén nut! Voor vragen kunt u natuurlijk wél altijd een mail sturen naar veerle@spiritueellezen.org. Indien mogelijk zal ik ze beantwoorden.

Onderstaande berichten zijn een vervolg op/liggen in de lijn van de info uit de eerder besproken filmpjes.
Nogmaals wil ik u waarschuwen: NIEMAND wéét of dit zo zal gaan, ook de schrijver ervan wéét dat niet. Hij gaat uit van wat hij wél weet, van de informatie die is vrijgegeven – en bouwt daarop verder!

Het zijn en blijven nog steeds spannende tijden.
Laten we lief en zorgzaam zijn voor elkaar, en ons koesteren in het Licht dat onvermoeibaar onze Weg verLicht!

Waar wij gaan als Één, gaan wij Allen!

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Liefs,
Veerle

*****
Uitleg van de begrippen in de tekst:
POTUS staat voor President Of The United States. Dit is Donald J. Trump.
Deep State: andere naam voor Schaduwregering, Illuminati of Cabal.
Goeden: in het Engels ‘White Hats’, de (Licht)krachten die voor het Licht werken – in tegenstelling tot de Slechten, de ‘Dark Hats’, die het duister dienen.
Q: voorlopig nog onbekende figuur/bron achter de berichten over de strijd tegen de Deep State.
QAnons: mensen die de berichten van Q volgen en ontcijferen.
WWG1WGA: ‘Where we go one, we go all’ is het motto van de QAnons. In het Nederlands: ‘Waar wij gaan als Één, gaan wij Allen’.
#TheStorm: de Strijd of Storm die de laatste dagen van de Deep State zal betekenen en ons het Grote Ontwaken zal brengen.

Bron: Dr. Russel McGregor @KillAuDeepState

Dr. McGregor is failliet sinds hij uit het medisch ambt is gezet door de Medische Raad van New South Wales, Australië. De reden die zij daarvoor gaven is ‘het hebben/onderhouden van een paranoïde samenzweringsblog’ waarin hij steun betuigt aan president Trump/Q.

Bericht van 15 maart
Aandacht, Vaderlandslievende landgenoten!

Mijn LAATSTE analyse van hoe #TheStorm zich zal afspelen!
#Qanon #MAGA #POTUS #WWG1WGA

Ik zal al de Q puzzelstukjes samenbrengen. Hiermee zal ik mijn idee geven over hoe de IDEALE Militaire Strategie KAN worden opgezet, om #TheStorm te voltooien.

Ik ben bereid om de kritiek te ondergaan, als mijn inzichten niet grotendeels zouden uitkomen.

Laat ons beginnen met het virus.

SARS-Cov-2 valt onder psychologische misleiding. Het virus bestaat echt, maar het veroorzaakt weinig klachten of overlijdens. Het is een vrij mild virus, waarover de wereld zich minder zorgen zou hoeven maken dan over het griepvirus.
Het virus kan wel een probleem vormen voor mensen met een ernstige, onderliggende en mogelijk dodelijke ziekte – dit zijn vrijwel altijd ouderen.

Dit gezegd zijnde – zullen er toch voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen, totdat #POTUS laat weten dat het veilig is.

Antivirale middelen zoals remdesivir zullen nuttig zijn bij behandeling op de IC.

Het virus is gemaakt door de Deep State, aan de Universiteit van Noord Carolina, Fort Detrick en het Laboratorium voor Diergeneeskunde (AAHL) in Geelong, Australië.

Maar het werd afgezwakt/geneutraliseerd door de Goeden.
Van twee van de vier HIV toevoegingen zijn de basisstrengen aangepast, om de ‘werking’ ervan te verbeteren.

China, Iran en Italië staan allemaal aan de kant van #POTUS.

Zij hebben de crisis grotendeels teweeggebracht, door hun controle over het vrijgeven van misleidende, foute informatie.

Bedenk dat Italië betrokken was bij #spygate (de affaire rondom het onderzoek naar de invloed van Rusland op Trump – V), ze hadden dus iets goed te maken.

De meeste doden zijn feitelijk overleden aan de griep. Daarom zijn de gebruikelijke behandelingsmethoden/voorzorgsmaatregelen voor de griep zo belangrijk.

China heeft het virus losgelaten op de afgesproken tijd.

Het doel was het teweegbrengen van PANIEK, als afleiding voor (geheime – V) operaties.

De quarantaines zullen nog worden opgevoerd in de grote wereldsteden.
Bijvoorbeeld in Sidney zal dit woensdag 18 maart 2020 worden ingevoerd.
(Dit bericht werd geschreven op 15 maart – V)

De actie die wordt ondernomen zal totaal overdreven zijn, gezien het feitelijke risico. De pers hoopt dat het virus heel erg dodelijk zal zijn, en in politiek opzicht het einde zal inluiden van #POTUS.
Dat is het niet en dat gaat niet gebeuren.
Zij zullen de PANIEK nog groter maken, omdat ze geen andere keuze hebben. Ze denken dat het virus nog steeds zijn oorspronkelijke, Deep State vorm heeft.

Gedurende deze periode van wereldwijde quarantaine zullen er stille, gelijktijdige arrestaties plaatsvinden van mensen die de Deep State hebben meegeholpen, maar die nog laag op de ladder staan. Hiertoe behoren MS-13 in de VS, de maffiosa in Italië en de supporters van de Canberra Raiders in Australië.

Deze in-slechte personen zullen worden geplaatst in Quarantaine Kampen, geleid door het Wereldleger van de Goeden. (een kaart met daarop de locatie van de kampen is bijgevoegd in het originele bericht – V)

Over deze arrestaties zullen we niet veel horen – hoewel sommigen ervan reeds voorzichtig werden aangekondigd. Deze vreselijke personen zullen dus niet op dramatische wijze worden gearresteerd.

Stilte is – strategisch gezien – de beste optie. De quarantaine van steden over de hele wereld zal aanhouden na de toegenomen persoonlijke voorbereidingen, tot ze op 10 april (Goede Vrijdag) zullen worden opgeheven.

Voorafgaand hieraan zullen de 10 dagen van duisternis zijn, die zullen beginnen in de ochtend van 1 april en zullen eindigen in de ochtend van 10 april 2020. Vlak voordat de duisternis begint, zal “POTUS een tweet uitsturen met daarin ‘Mijn mede Amerikanen … de Storm is begonnen …’

Doordat het dan 1 april is, zullen de eerste zorgen omtrent de optredende duisternis nog worden afgezwakt.

Wanneer de duisternis aanbreekt, zal er wereldwijd een piek zijn in de paniek rondom COVID19 en de medische krijgswet. Er zal inderdaad een Quarantaine/Medische Krijgswet zijn opgelegd geworden in de meeste grote steden, in de dagen voorafgaand aan (of beginnend op – V) 1 april 2020.

Veel mensen zullen al in afzondering thuis zitten. De meesten zullen ook genoeg voedsel en dergelijke hebben ingekocht.

In Australië zullen de werklozen en de gepensioneerden op 31 maart een bedrag ontvangen van 750 dollar.
Andere landen zullen ook voorzieningen treffen. Dit betekent dat er weinig mensen zullen verhongeren.
Er zullen noodwinkels open blijven om indien nodig te voorzien in behoeften, maar de meeste winkels zullen gesloten zijn.

De 10 dagen van duisternis houden ook in dat er geen sociale media of internet is. Er zal wel elektriciteit zijn, maar geen TV of radio.

Er worden ook geen kranten gedrukt. Het leger van ieder land zal deze stilleggen.

#POTUS zal als ENIGE de mogelijkheid hebben om wereldwijd het publiek te bereiken, gedurende de 10 dagen van duisternis. Dit zal gebeuren via het Nood Uitzend Systeem. Elk leger, wereldwijd, zal dit uitzenden naar televisies en dergelijke, in hun eigen land.

#POTUS zal ofwel in het buitenland verblijven, dan wel aan boord van de AirForce 1 (AF1, het presidentiële vliegtuig – V) tijdens de Dagen van Duisternis, om het overzicht te houden.

Kennelijk is de reden voor het gebruik van AF1 de veiligheid en/of het risico op besmetting.

Het Nood Uitzend Systeem (NUS) zal worden uitgezonden vanuit AF1.

Er zal een daadwerkelijke, volledige nieuws stilte zijn, behalve voor #POTUS.
Wereldwijd zullen er via het NUS documentaires worden uitgezonden naar televisies en dergelijke.

Deze professioneel gemaakte films zullen al de gruwelen en misdaden uitleggen, evenals de details omtrent Q. Dit alles zal wel geschikt zijn om met het hele gezin te kijken. Het zal onweerlegbaar zijn.

#POTUS zal uitleggen dat hij geen ‘politicus’ is, en hoe hij door het VS leger gevraagd werd om zich kandidaat te stellen, om de Deep State aan te pakken. Hij zal het Q-verspreidingsprogramma bevestigen.

Deze documentaires zullen ook opgenomen bekentenissen bevatten van bekende Deep State politici en hoogwaardigheidsbekleders.

De manier waarop de wereld werd gecontroleerd, zal duidelijk worden.

Er zal bewijs worden geleverd voor die misdaden. De vonnissen van Militaire rechtbanken zullen worden bekendgemaakt.

Deze uitzendingen zullen 8 uur per dag duren, gedurende 10 opeenvolgende dagen.
De overige uren zullen er herhalingen zijn, zodat de mensen die toch moeten werken niets hoeven te missen.

De Nood Uitzendingen zullen 24 uur per dag doorgaan.
Gezinnen zullen niets anders te doen hebben dan te kijken.

De meest gruwelijke video’s/bewijzen zijn niet geschikt voor iedereen – voor wie ze wil zien komen ze beschikbaar op het internet, na de 10 dagen van duisternis.

Er zal tijd zijn om na te denken, tijdens elke dag van deze 10 dagen.

#QAnon #MAGA #WWG1WGA #POTUS

Er zal massale schok/walging en verwarring zijn.

Vaderlandslievende landgenoten hebben de taak om te zorgen voor kalmte, bevestiging, mededogen en geruststelling.

Veel landgenoten die tot dan altijd te bang waren om te spreken, zullen dat nu wel kunnen.

Het is niet waarschijnlijk maar wel mogelijk, dat JFK Jr (de zoon van de overleden president John F. Kennedy) en anderen hun bijdrage zullen leveren aan het bevestigen van de Waarheid omtrent deze operatie.
(JFK Jr zou een aantal jaren geleden zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk, maar wellicht klopt dat verhaal niet. Er werden nooit lichamen gevonden – V)

Wanneer de 10 dagen van Duisternis eindigen op Goede Vrijdag, zal er een enorm vertoon zijn van spiritualiteit.

Op Goede Vrijdag zullen de mensen te horen krijgen dat het virus nu veilig is en dat ze weer naar buiten kunnen en mogen samenkomen.

De kerken, synagoges en moskeeën zullen vollopen. Er zal veel verdriet zijn, maar ook opluchting.
Er zal een klein percentage zijn – misschien 5%, die te ver ‘heen’ zijn en te zeer gehersenspoeld zijn om de Waarheid te aanvaarden. Zij zullen – zoals ze gewend zijn – trachten om voor oproer te zorgen. Zij zullen echter al snel beseffen dat ‘Het Volk’ veel méér terecht boos, gedisciplineerd en mogelijkerwijze gewelddadig is.

De Deep State zal voor altijd de controle verliezen over wat er ‘op straat’ gebeurt. Het leger zal TV-stations en krantenkantoren bewaken, om vandalisme te voorkomen.

Na het stilleggen zal de pers volledig worden blootgelegd en zij zullen niet proberen om een tegengeluid te laten horen.

De Deep State spelers die zich niet hebben overgegeven en naar Guantanamo zijn overgebracht, zullen collectief zelfmoord plegen in het weekend van 11 en 12 april 2020.

Zij die daarna nog overblijven, zullen aan hun lot worden overgelaten, ten overstaan van de massa – die dan van alles op de hoogte is.

Er komt mogelijk een economische herstart binnen de 10 dagen van duisternis, waarbij een einde komt aan de Federal Reserve en de Goud standaard wordt hersteld, maar dat weet ik niet zeker.

Dit is mijn beste inzicht omtrent hoe #TheStorm zal verlopen …

In zekere zin moeten we Gerechtigheid eisen, maar we moeten ook zoveel mogelijk medemenselijk zijn.

En uiteraard zal dan #TheGreatAwakeningWorldwide (het Wereldwijde, Grote Ontwaken) écht gaan beginnen!!

21 maart Dr McGregor

Hoe het Duister ZOU kunnen eindigen

Ik heb onlangs (op 18 maart 2020 -V) een paar berichtjes geschreven over dit onderwerp, maar sommige mensen vonden dat te ingewikkeld – daarom zal ik het trachten te vereenvoudigen.

Dit is hoe ‘de Show’ (of de film) ZOU kunnen eindigen …

Het is noodzakelijk om mijn veelgelezen bericht van vorige week over de misleiding rondom SARS-CoV-2 te lezen, voordat u aan dit bericht begint. Diezelfde waarschuwingen gelden hier ook.

Nogmaals, dit is enkel een ZO GOED MOGELIJKE INSCHATTING, waarbij ik tracht om de puzzelstukjes samen te passen.
Stel u een scenario voor, waarin we in quarantaine zitten zonder internet – waarbij dus enkel het #POTUS Nood Uitzending Systeem (NUS) beschikbaar is als communicatie.

In deze situatie zal er angst zijn om zich naar buiten te begeven en veel dubbelzinnigheid over hoe lang die opzettelijke/opgelegde ANGST nog zal aanhouden.

Uit een bericht zoals geplaatst door Q (op 14 januari 2018 – V) en ingevoegd bij dit bericht:
Wij VECHTEN voor het LEVEN.
Wij VECHTEN voor het GOED.
Wij zijn in OORLOG.
Niet alles zal netjes zijn.
‘ANGST’ is een noodzakelijk gebeuren.
VERTROUWT u het VS leger?
VERTROUWT u de Bevelhebbers?
Heb VERTROUWEN – WIJ HEBBEN DE CONTROLE.
VADERLANDERS.
VADERLANDER DAG.
HEB VERTROUWEN.
U BENT GEKOZEN MET EEN REDEN.
U ZULT DE HOOGSTE NIVEAU AAN INFORMATIE ONTVANGEN DAT OOIT PUBLIEKELIJK BEKEND WERD GEMAAKT, IN DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD.
GEBRUIK HET – BESCHERM EN TROOST DE MENSEN OM U HEEN.
WAAR WIJ GAAN ALS ÉÉN, GAAN WIJ ALLEN.
Q

Deze opbouw is waarschijnlijk bijzonder verontrustend zijn geweest en het grootste deel van de mensen zijn ERVAN OVERTUIGD dat er groot gevaar dreigt.
Hoe kan die operatie onmiddellijk worden stopgezet zodra de Film ten einde is – terwijl we toch de mensen veilig houden?
Met andere woorden: er kan naar het einde toe niet voldoende worden benadrukt dat het hele proces een misleiding was – anders kan het leiden tot rellen op straat.

Vanuit datzelfde standpunt kan het ‘sein veilig’ niet worden gegeven zonder een ingrijpende verandering van de omstandigheden, waardoor het mogelijk wordt om weer buiten/op straat samen te komen.
Daarom kan niet enkel worden gezegd dat het virus nu minder dodelijk – en vrijwel verdwenen is! …
Dit zou een dubbele boodschap afgeven en vrijwel niet uit te leggen zijn, gezien de opbouw van PANIEK die gebruikt werd om tot quarantaine te komen.

Wat rest ons dus nog? Uit deze toestand is er eigenlijk maar één uitweg!

En dat is de plotse aankondiging van een volwaardig GENEESMIDDEL.
Ik verwacht dat dit zal gebeuren op Goede Vrijdag of kort daarvoor – mits mijn eerste tijdsinschatting stand houdt. Elke fatsoenlijke misleiding met een Biologisch wapen MOET een GENEESMIDDEL hebben!

In het ideale geval zou zulk een geneesmiddel goedkoop/beschikbaar zijn, moet het bekend zijn bij de mensen en weinig bijwerkingen hebben.

Het medicijn moet al deze eigenschappen hebben, opdat het grootste deel van de mensen het zal willen gebruiken. De inleiding tot een dergelijke ‘ontdekking’ zou de publicatie zijn van meerdere medische tests (Randomised Controlled Tests of RCT’s).

Veel landen zouden zulk een RCT uitbrengen, waarmee de werkzaamheid van dit medicijn wordt bewezen.

Die kunnen dan worden samengebracht in een grootschalige analyse, voor een definitief bewijs van de werking ervan.
De afronding van die tests zou dan versneld kunnen worden tegen het einde van de 10 dagen van Duisternis.

Er zou een enorme opluchting zijn, als eenmaal de uiteindelijke bevestiging komt – dat de ‘ontdekking’ zo goed werkt, dat de quarantaine onmiddellijk kan worden opgeheven.
Op dit ogenblik is de medicatie die het beste past binnen dit profiel de hydroxyChloroQuine (CQ).

Dit voldoet op alle criteria die ik heb aangehaald en het kan heel snel in grote hoeveelheden worden geproduceerd. In generische vorm is het bovendien ook goedkoop – slechts een paar cent per tablet.

Misschien heeft Q al wel de voorzet gegeven … voor de mogelijkheid dat CQ de hele operatie zou kunnen ‘afgelasten’ op 9 april 2020 (twee jaren geleden, zie post 1116 van QAnon).

Recente tests hebben ook al aangetoond dat hydroxychloroquine mogelijkerwijs een preventieve rol kan spelen.

De groepen met hoog risico en de ouderen zouden deze medicatie dus vlak voor Goede Vrijdag al kunnen krijgen … en dan vertrouwvol weer buiten kunnen komen.

Dit scenario zou voldoen aan de meeste voorwaarden met betrekking tot een snel hervatten van eenieders normale dagelijkse leven. Het is interessant dat een recent artikel beschreef hoe CQ werkzaam was tegen de voorganger van het huidige coronavirus, in 2005 – maar hoe dit niet werd opgepikt.

Er zijn nog andere, veelbelovende medicijnen, zoals redesivir of immuun therapie.

Hoe dan ook … het proces zou hetzelfde moeten verlopen als hierboven beschreven, voor een ideale operatie.

Natuurlijk zouden medicijnen die duurder zijn, worden gesubsidieerd.

25 maart Dr McGregor

Ik geloof dat #POTUS op 31 maart een strikt opgelegde thuisquarantaine zal opleggen aan alle Amerikanen, ingaande op 1 april!
Deze zal 10 dagen duren, tot en met Goede Vrijdag.

Hij zal iedereen feliciteren met hun inspanningen, maar hij zal met name de doeltreffendheid vermelden van de Chinese en Italiaanse … aanpak om het virus in te dammen.

Tegelijk zal hij de productie en verdeling van hydroxychloroquine en azithrimysine willen versnellen, als voorbereiding dat zijn ‘instinct’ zal kloppen.

Tijdens deze periode, misschien rond 2 of 4 april 2020, zullen de dubbelblind RCTs (met placebo) voltooid zijn.

Deze zullen bewijzen dat de combinatie een door testen BEWEZEN medicijn is! Met uitschakeling van het virus binnen zes dagen.

#POTUS zal volledig in het gelijk worden gesteld voor zijn eerste en intuïtieve beslissingen.

De quarantaine zal niettemin nog volledig worden voortgezet, om een opflakkering van het virus te voorkomen.

De combinatie zal als preventief middel worden gezien.
De pers zal vernederd worden voor het niet willen inzien van de mogelijke werkzaamheid van H+A, omdat ze te bevooroordeeld waren.

Zo denk ik dat het zal gaan.

#QAnon #MAGA #WWG1WGA #POTUS

You can follow @KillAuDeepState.

Veerle: Een korte aanvulling op bovenstaande info, als ik mag …
Vers van de pers, zo u wilt … David Wilcock heeft zondag 29 maart op YouTube een video geplaatst (de derde in een reeks), waarin hij in grote lijnen deze info bevestigd. Hij heeft het echter over 3 dagen van quarantaine zonder internet en gsm verkeer, en na die drie dagen zouden dan de bekendmakingen volgen. Er zou inderdaad géén stroomuitval zijn, maar de mensen blijven toch best binnen, voor hun eigen veiligheid. Volgens hem en andere bronnen, is de Federal Reserve NU AL (sinds een paar dagen) in handen van de Treasury, dat wil zeggen dat ze niet langer eigendom is van de cabal. China zou inmiddels al zijn overgegaan op de Goudstandaard als enige waarde voor valuta.

Nieuwsberichten gaven zondagavond aan, dat er in New York een huisarts is die 699 corona patiënten heeft genezen met de medicijncombinatie die Dr. McGregor hierboven noemt. Geen enkele patiënt is overleden, slechts 4 patiënten hadden ziekenhuisopname nodig, ook zij zijn inmiddels genezen. Ook in Frankrijk is een team van artsen tot dezelfde resultaten gekomen.
Dat hydroxychloroquine wellicht zou werken, was kort na aanvang van de corona verspreiding al bekend gemaakt door een Belgisch laboratorium.