13 juli 2021

Lieve mensen,

dit is deel 2 van het blog. Hoeveel delen er nog gaan volgen weet ik niet. Ik zal ze in elk geval trouw een volgnummer geven. 😉

Ik heb beloofd dat ik het zou hebben over de testen en over griep, C en virussen. Over testen is al veel gezegd, maar ik wil u toch ook mijn visie geven.

Er zijn diverse mogelijkheden om C te testen en die zijn niet allemaal even geschikt. Of eigenlijk … het zijn allemaal prima testen, maar de conclusies die worden getrokken aan de hand van de resultaten kloppen niet altijd.

De PCR test is de meest gebruikte. En tegelijk ook de minst geschikte. Dat is door de uitvinder van deze test al vanaf het begin gezegd: ‘de door mij ontwikkelde test is geschikt voor het testen op/vinden van virusdeeltjes. Niet meer en niet minder. Of die virusdeeltjes levend of dood zijn, van eerdere besmettingen of recent … mijn test is niet geschikt om dat te bepalen. Het is enkel een eerste stap in een proces van onderzoek’.

Hiermee kunnen we dus vaststellen dat de uitspraken die media en regeringen doen, dat ‘zoveel positieve testen’ gelijk staan aan ‘zoveel besmettingen’ totaal onjuist is. Terwijl dat nu juist de basis vormt voor alle maatregelen, wereldwijd.

Ik heb vanaf het begin gezegd tegen wie het maar horen wou – dat waren er maar weinig 😉 – elke positieve test is precies dat: POSITIEF!!!!!! Want het betekent dat mensen een/het virus hebben gehad en er nu dus immuun voor zijn!

Dan zijn er nog een deel andere testen die vooral in medische situaties worden gebruikt, het bloedonderzoek naar antistoffen en natuurlijk de sneltesten en de thuistesten. Over de werkwijze omtrent de medische testen laat ik mij niet uit, daarvoor weet ik er te weinig van. Maar als die dezelfde werkwijze volgen als de PCR test (dus wel testen op aanwezigheid van virusdeeltjes, maar daar niet de juiste conclusie uit trekken) dan geven die dus hetzelfde probleem … Over de sneltest en de thuistest kan ik kort zijn: daar heb ik totaal geen vertrouwen in, niet in de test en niet in de manier waarop die wordt afgenomen.

Nogmaals: die testen kunnen op zich prima in orde zijn, maar de manier waarop ze worden uitgevoerd moet – naar mijn mening – toch voldoen aan bepaalde criteria, en niemand weet of daaraan wordt voldaan. Dus de cijfers van die testresultaten zijn wellicht niet juist en dus niet betrouwbaar. Dan blijft natuurlijk nog het feit dat er enorm werd aangedrongen op ‘iedereen moet zich laten testen, liefst minstens 2x per week’. Ja natuurlijk … met testen die 80 tot 90% vals positief resultaten geven? Om dan vervolgens AL die resultaten in te zetten als middel om maatregelen toe te passen of strenger te maken?

Wat nou, als iedereen eens zou stoppen met testen? Maar echt helemaal stoppen: geen teststraat, geen bloedonderzoek, geen thuistest … wat zou er dan gebeuren met ‘de cijfers’? Zouden die ineens op wonderbaarlijke wijze kelderen? Of zouden ze andere manieren vinden om ze kunstmatig hoog te houden?

Want zonder hoge cijfers kunnen mensen de noodzaak van maatregelen in twijfel gaan trekken … en daardoor verliezen de machthebbers hun greep op ons.

Kan de oplossing uit deze wurggreep echt zo eenvoudig zijn? Door te stoppen met testen en de media niet langer te geloven? Ik denk van wel … maar zolang de mensen een prik voor een vakantie of een test voor een festival ‘geen probleem’ vinden, werken ze er zèlf aan mee om hun eigen gevangenis in stand te houden – en daarmee helaas ook die van de mensen die wèl voorbij de leugens kunnen kijken.

Virussen … wat en hoe?

Begin 2020 kwam er een filmpje op internet van een man met een hele brede wetenschappelijke kennis, vanwege zijn opleiding en zijn werk. Hij was onder andere viroloog, hetgeen voor deze uitleg zijn belangrijkste kennisveld is.

Dit is wat hij vertelde:

‘Ons lichaam kent vele virussen. Wat zijn virussen eigenlijk en hoe ontstaan ze? Om te beginnen: virussen zijn lichaamseigen. Dat wil zeggen dat ze in ons lichaam ontstaan en op die manier NIET besmettelijk of gevaarlijk zijn voor andere mensen. Een virus kan niet overleven of bestaan buiten zijn ‘gastheer’, dat wil zeggen een lichaam (van mens of dier). Virussen worden door ons lichaam aangemaakt wanneer ons lichaam ‘vervuild’ raakt door overbelasting. Dat kan zijn door stress, ziekte of verdriet, maar ook door ongezond voedsel of ongezonde lucht.

Ons lichaam gaat die ‘vervuiling’ te lijf door het te omringen met afweerstoffen. Die afweerstoffen ‘omhullen’ de vervuiling, waarna het lichaam die afvoert. Dat gaat vaak gepaard met (soms hoge) koorts en een algeheel gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten’. Dit is zeker het geval wanneer we griep hebben’.

Zoals gezegd is een virus NIET OVERDRAAGBAAR OF BESMETTELIJK. Een virus kan uitsluitend en alleen worden overgedragen door het (in levende en/of verzwakte toestand) TE INJECTEREN bij iemand anders.

Hoe komt het dan dat we ieder jaar weer te maken hebben met een griep-‘epidemie’? Lees eens terug, hierboven? Als ons lichaam vervuild raakt … overbelasting … ongezond voedsel of ongezonde lucht.

Wanneer valt het griepseizoen? In de winter! Wanneer eten wij het meeste ongezond voedsel en krijgen we het minste gezonde lucht? In de winter! En dat geldt voor de meeste mensen … dus gaat hun lichaam in ongeveer dezelfde periode nagenoeg dezelfde virussen aanmaken … en dan krijgen ze gelijkaardige symptomen’. Hier wordt al jarenlang heel handig gebruikt van gemaakt door de pharma en de beleidsmakers, want door het te doen lijken alsof mensen elkaar ‘besmetten’ konden zij hun griepspuit promoten.

In plaats van onze eigen immuniteit op te bouwen en te vertrouwen op de kracht van ons lichaam om ons veilig te houden, hebben we dat vertrouwen gegeven aan anderen die daar veel geld aan verdienen … Onbegrijpelijk, als je het in dit licht beschouwt.

Over de prik is ook al veel gezegd. Maar veel dingen blijven buiten de media en zijn alleen te vinden op de alternatieve kanalen.

Om een écht vaccin te maken, heb je (een deel van) een virus nodig. Daarvoor is het nodig dat het virus wordt ‘geïsoleerd’ bij iemand die ziek is. Tot op heden is het C virus – ondanks de hoge aantallen ‘zieken’ – nog nooit geïsoleerd. Er zijn grote geldsommen uitgeloofd voor degene die het geïsoleerde C virus kan aantonen. Dat geld is nog door niemand opgeëist. We kunnen dus aannemen dat het nog niemand gelukt is, om het C virus te lokaliseren.

Daarom noem ik de huidige prik ook geen ‘vaccin’. Het is een serum … waarvan kankerverwekkend, ziekmakend, gezondheid ondermijnend de kenmerken zijn van elk van de ingrediënten.

Niemand Рook de makers z̩lf niet Рwist precies wat het in ons lichaam zou doen. De huidige onderzoeksperiode (op mensen) loopt nog tot minimaal 2023. Iedereen die nu de prik neemt, doet zonder voorafgaande info vrijwillig (en zonder het te weten) mee aan een klinisch onderzoek.

Wat we inmiddels wel al weten, is dat de belangrijkste bijwerkingen (met de meest ernstige gevolgen) allemaal te maken hebben met het feit dat de eiwitten met hun stekels zich vasthechten aan de wand van de bloedvaten en daardoor zorgen voor het ontstaan van bloedproppen/klontering/stolsels. Die verstoppen de aderen ter plekke, maar kunnen ook worden meegevoerd met de bloedstroom, tot ze op andere plekken in het lichaam voor een verstopping zorgen en grote schade of zelfs de dood kunnen veroorzaken.

Bovendien is het met dit serum zo, dat het zich verspreidt door het lichaam.

Het blijft dus niet – zoals een normaal vaccin – in de spier waar het werd ingespoten. Het verplaatst zich naar de organen zoals hart, longen, lever en nieren en ook naar de hersenen. Deze bijwerkingen zijn bekend bij de instanties, maar worden vrijwel niet bekend gemaakt in de media om de ‘prik bereidheid’ niet te beïnvloeden.

Daar waar natuurlijke immuniteit met 160 afweerstoffen levenslang aanhoudt, is de beschermende werking van de prik nu ingeschat op ongeveer 6 maanden en volgens de beleidsmakers zouden de mensen die begin dit jaar geprikt zijn dus nu alweer ‘in gevaar komen’ en een nieuwe prik nodig hebben.

Dit lijkt mij een gebed zonder einde …

We kunnen ons echter ook prima redden zonder tussenkomst van de pharma-industrie! Geniet van al het mooie om je heen, lach veel, omring je met positieve mensen en dingen, mediteer of bid, eet en drink gezond, neem voldoende rust, voedingssupplementen bieden ondersteuning, ga naar buiten in de natuur, en vooral … VERTROUW OP DE TOEKOMST en HOU JE TRILLING HOOG! We moeten hier nu eenmaal doorheen, maar dit blijft niet duren.

In december 1940 dachten de mensen ook ‘volgende kerst is dit voorbij’. En dat dachten ze 5 jaren lang … Maar ze bleven hoop en vertrouwen houden, ook al veranderden ze ‘volgende kerst’ naar ‘ooit’.

Dat voorbeeld van de moed en het doorzettingsvermogen van mijn grootouders wil, kan en zal ik nooit vergeten.

We zitten momenteel in de Eindtijd. Het Einde van deze (donkere) tijd is niet ver meer.

Is er een datum op te zetten? Nee. Maar ik blijf hopen op en toewerken naar ‘morgen’ … er is immers altijd weer een Nieuwe Morgen!

 

Liefs,
Veerle

In het volgende blog bespreek ik met welk gif wij worden ziek gemaakt en hoe dat in zijn werk gaat …

Heeft u iets gelezen of gehoord waar u méér over wilt weten of wat u besproken wilt hebben? Stuur dan het verhaal of de link naar: info@spiritueellezen.org, wellicht kan ik het dan verwerken in een blog. Alstublieft geen persoonlijke verhalen of vragen, zoals ik al zei kan ik daar niet over adviseren.

Ik wil er nog op wijzen dat ik géén medische of wetenschappelijke opleiding heb en dus geen advies daarin kan geven. De bovenstaande info heb ik van mensen die wél gedegen studie, kennis en ervaring hebben op gebied van wetenschap, geneeskunde, virologie, labonderzoeken, economie en politieke spelletjes. De meningen en inzichten in dit blog zijn volledig van mezelf en het staat u vrij om ze naast u neer te leggen.

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link kopiëren en op uw website of social media plaatsen. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen

Telegram: Spiritueel Lezen