‘Bitcoin is méér dan een rariteit, het is wellicht een manier om de wereld te verbinden.’
Andreas M. Antonopoulos

Dit is het transcript van een lezing die ik gaf op de Cryptofinance Hacketon Bitspace,
16 oktober 2016 – Oslo, Noorwegen.

Goede middag, mijn naam is Annemie Bergmans Nilsson, ik ben de penningmeester van de Norway Bitcoin Association.

We zeggen wel eens ‘niets is te gek’ … maar wat nu als die uitspraak niet meer van toepassing is wanneer het aankomt op de Bitcoin technologie!

Bitcoin had eigenlijk helemaal niet moeten bestaan, maar het is er toch … Om dieper in te gaan op de filosofie achter Bitcoin is het niet zo belangrijk om grondige kennis te hebben van begrippen als ‘hard fork’ of ‘soft fork’, ‘lightning’ of ‘scaling’ … zolang we maar begrijpen dat Bitcoin technologie de oplossing is voor heel veel – zo niet alle – wereldproblemen waar we op deze Planeet mee te maken hebben.

De wereld van de ‘hen die de macht hebben’ of liever ‘hen die de macht hadden’, is zo verkeerd! Hun wereld kan enkel bestaan omdat het ieder van ons onze vrijheid en souvereiniteit ontneemt. De Bitcoin technologie zet dit weer recht – en daarom brengt deze technologie de wereld in beroering.

Het oude systeem werkt niet meer … gelukkig maar!

Hoe zullen ‘de machtigen’ – voor zolang het nog duurt – verdergaan met het beïnvloeden/belemmeren/neerhalen van Bitcoin? Zij houden nog steeds vast aan oude ideeën, aan een niet langer werkend/inadequaat verleden. Ze houden uit alle macht vast aan de macht die ze eens hadden, en aan het inperken van de rechtmatige mensenrechten van anderen. Ze willen verdergaan met het scheppen van een omgeving waarin niemand nog de dingen kan doen die ze zo wanhopig willen en moeten doen. Tot nog toe heeft dit alleen nog maar geleid tot winst en nog méér winst voor steeds dezelfde, kleine kliek.

Ondanks al de berichten en gruwelverhalen van oorlogsdreiging, trachten ze u enkel maar ervan te overtuigen dat hun macht over ons de enige manier is om ons te beschermen tegen het kwade – wat dat ook mag zijn. Terwijl ze eigenlijk maar één ding trachten te beschermen: hun eigen onvolkomenheden en rijkdom.

Maar wat ze ook proberen, de Bitcoin technologie zal evolueren, ze zal sterker en beter worden, groter groeien en zich nog verder uitbreiden. Welke negativiteit er ook wordt ingezet om te proberen het aan te vallen, het zal er alleen maar toe leiden dat de Bitcoin technologie sterker, beter en weerbaarder wordt en zich nog méér zal aanpassen …

Maar als je probeert het te claimen of te beperken, als je er je eigen beperkte regels aan wilt opleggen en Bitcoin wilt benaderen vanuit een foute en verouderde manier van denken – wanneer je intentie dus enkel voortkomt uit de drang tot zelf-verrrijking en hebzucht – dan zul je niet alleen rampen en mislukkingen bekomen … Dan maak je het tot iets wat het niet is! Dan snij je het af van zijn kernbeginsel.

Hoewel de Bitcoin technologie niet echt een tastbare kern of centrum heeft, kunnen we ons een wereldwijd netwerk voorstellen, dat iedereen in de wereld onderling verbindt … echt iedereen, geen enkele ziel die buiten het netwerk valt! Het biedt aan iedereen een plek waar ze hun eigen keuzes kunnen maken, omdat ze hun eigen zeggenschap weer terugkrijgen, de zeggenschap over hun eigen geld, de zeggenschap over hun eigenwaarde! Kunt u zich het rimpeleffect voorstellen, dat hierdoor zal ontstaan??

Wat betekent dit nu eigenlijk?

Laat ons aan de hand van een voorbeeld uit het echte leven eens bekijken wat de Bitcoin technologie zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor de mensen in Haïti in de nasleep van orkaan Matthew.

Haïti is het armste land ter wereld en toen het eiland in 2010 vernield werd door orkaan Tomas, heeft het Amerikaanse Rode Kruis bijna een half miljard dollars ingezameld, om te helpen bij de wederopbouw van het land – althans, dat zeggen ze. Tot op heden zijn er slechts 6 huizen gebouwd van de 900 die er nodig zijn. Vandaag, zes jaren later, wonen er nog steeds 55 000 Haïtianen in tenten of andere onderkomens. We kunnen ons afvragen waar de rest van al dat geld gebleven is?? En hoe de mensen die zo gul gedoneerd hebben zich nu voelen, als ze ontdekken dat hun hulp helemaal niet gebruikt is zoals zij dat bedoeld hadden.

Vandaag, met alle vernielingen die het land onlangs wéér te verduren kreeg door orkaan Matthew, hebben de Haïtianen zélf gevraagd of de mensen dit keer alsjeblieft niet willen doneren aan het Amerikaanse Rode Kruis.

Met de Open Source/openheid en transparantie van de Bitcoin technologie zal het niet meer mogelijk zijn dat een zogeheten Wereld Hulporganisatie en/of oneerlijke regeringen hun oplichterspraktijken en sluwe daden kunnen verbergen … dan niet meer.

Deze nieuwe technologie zal ervoor zorgen dat geen enkele organisatie nog winst kan maken uit de tragedie in iemands leven. Want de donateur kan er zeker van zijn dat het geld dat hij doneert – tegen een bijzonder laag tarief – ook echt zal terechtkomen bij de persoon die het echt nodig heeft. De ontvanger zal vrijwel onmiddellijk het geld ontvangen en hij zal zélf kunnen beslissen wat hij ermee wil doen, zonder dat iemand hem daarin beïnvloedt.

Wat zou dit betekenen voor de Haïtiaan? Vanaf dat ogenblik is hij de bezitter van zijn eigen bank, hij beslist zélf wat hij met het geld wil doen. Hij kan er eten voor kopen, medische zorg mee betalen, zijn huis mee herbouwen. Misschien zal hij een deel van het geld gebruiken om samen te werken met anderen die dat ook doen, om de scholen weer op te bouwen en te beslissen welk onderricht ze hun kinderen willen geven.

Dorpen kunnen gaan samenwerken om de infrastructuur te herbouwen. Misschien vinden ze zelfs nieuwe manieren om te leven en op te bloeien, door het scheppen van nieuwe banen en bedrijven, ze kunnen aansluiten op ‘smart contracts’ (eerlijke contracten – V) … want met de onafhankelijkheid die ze hebben gekregen is dat nu mogelijk. Maar boven alles zullen deze mensen – misschien voor het eerst in vele eeuwen – opnieuw hoop krijgen!

Een ander voorbeeld is de toestand in Spanje: gedurende de laatste 10 maanden heeft dit land geen traditionele, nationale regering meer. Na twee verkiezingsronden had geen van de partijen voldoende zetels gewonnen en er kon geen coalitie worden gevormd om te regeren. Desondanks heeft de Spaanse bevolking het onmogelijke gedaan: ze hebben overleefd zonder regering!

Voor het eerst in de geschiedenis van Spanje als moderne democratie heeft dit land met 47 miljoen inwoners een interim-regering, en nu ervaren zij hoe het leven kan zijn als politici gewoon aan de kant gaan en niet langer in staat zijn om hen schade te berokkenen.

Het leven in Spanje verloopt prima. Wie het nodig hebben krijgen nog steeds hun staatshulp, de gewone ambtenaar ontvangt nog steeds zijn loon. De straten zijn schoon, het openbaar vervoer werkt zoals gewoonlijk. Sterker nog: de Spaanse economie is in de voorbije 15 maanden gegroeid met méér dan 3% – en er was geen corrupte regering die ingrijpende wetten kon opleggen aan de bevolking.

Misschien zijn de angstwekkende verhalen die men ons verteld heeft – over dat het onmogelijk is om te leven zonder de veiligheid die enkel kan worden geboden door een regering – enkel maar bedacht om twijfel en angst op te roepen bij de mensen.

Natuurlijk moeten de mensen in Spanje nog steeds een manier zoeken – met de nodige ups en downs – om samen te komen en een leefbare gemeenschap te bouwen. Maar misschien kan Spanje wel het eerste autonome land worden … wie weet??

Met de openheid, transparantie en vlakke organisatie die de Bitcoin technologie is, hoeven we dus aan niemand toestemming te vragen om nieuwe uitvindingen te scheppen, nieuwe bedrijven op te richten en nieuwe investeringen te doen – die op hun beurt voor nieuwe niveaus van succes zullen zorgen. Wat zou dat voor invloed hebben op reizen, onderricht, gezondheidszorg, gemeenschappen, politiek, en zo meer?

Dit kan enkel maar gebeuren als één iemand (of een groep mensen) gaat weigeren om te denken of te doen zoals iedereen denkt of doet, als hij beslist om het anders te doen en nieuwe toepassingen, nieuwe projecten en nieuwe bedrijven gaat ontwikkelen, waar niemand ooit eerder aan heeft gedacht of aan begonnen is.

Vanuit dit beginsel heeft de Bitcoin gemeenschap een grote verantwoordelijkheid … deze onvoorstelbare, baanbrekende technologie gaat het antwoord zijn … elk project zal een investering zijn voor het hoogste goed voor iedereen.

Laat ons nu eens de puntjes verbinden, laat ons de lijnen intekenen:
– communicatie
– onderricht
– eigenwaarde
– onbegrensd
– financiële vrijheid
– persoonlijke integriteit
– je eigen bank
– autonome voertuigen
– gratis verbonden met anderen
– basisinkomen
– creatieve mogelijkheden
– kosteloze vernieuwing
– autonome organisaties
– openheid
– zelfverzorgend
– smart contracten (eerlijke contracten)
– transparantie
– vrij denken
– vrij Zijn!

Het komt allemaal neer op universeel, neutraal vertrouwen … en de Bitcoin/Blockchain technologie geeft ons daarvoor het fundament, de bouwstenen om te scheppen wat wij maar willen … waar dromen uitmonden in opbouwende oplossingen. We zullen zien hoe groepen en initiatieven elkaar vinden en nieuwe manieren en toepassingen bedenken om iets uniek op te bouwen, terwijl we tegelijkertijd andere groepen ertoe inspireren om nog méér onbeperkte ideeën vorm te geven en verder te reiken dan alles wat we ooit gekend hebben!

Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de mensheid!

We geraken er … we geraken er echt … één Satoshi per keer!

Dank u.

Annemie Bergmans Nilsson

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen