15 november 2016

Onderstaande reactie/vraag ontvingen wij op onze website – met dank aan A! Deze vraag leeft bij meer mensen, vandaar dat ik de antwoorden in een blog plaats. Waar nodig is de tekst aangepast om privacy redenen.

Liefs, Veerle

‘Het is nu november 2016, ik zie gerust de veranderingen. Ik heb een vraag: ik heb sinds heel wat jaren alleen maar gezeur en ben een paar jaar geleden uiteindelijk gescheiden. In 2013 wordt mijn kind door zijn moeder weggehouden. Ik heb het duister gezien en meegemaakt ook de enkelbijters.

In 2015 nog gaven ze mij ook waarschuwingen via mensen die vatbaar zijn voor dit soort dingen: ”weet je wel hoe machtig wij zijn?”, zei de man tegen mij. Hij herinnerde het zich niet dat hij dat gezegd had een aantal dagen daarna. Ik wil hiermee zeggen dat u aangeeft dat de strijd gewonnen is rond 2014. Is dit wel zo, als ik deze enkelbijters nog ervaren heb in 2015? Tevens begint u over financieel profijt, ik ben alles materieel kwijtgeraakt – niet het belangrijkste vind ik – maar hierdoor is de strijd over mijn kind nog zwaarder. Ik blijf in liefde, maar ik vraag mezelf af of dit wel echt de bedoeling is. Ik hoor graag van jullie’.


Een deel van het antwoord staat al in de vraag … ‘via mensen die vatbaar zijn voor dit soort dingen’ … mensen die nog bij die groep horen, hebben nog banden met de duistere energieën. Ook nu nog zijn er grote groepen met interesses die NIET gericht zijn op het zoeken naar/vinden/volgen van het Licht.

De top van de Cabal of enkelbijters is vertrokken in 2014. Maar ze lieten een heel groot leger aan onderdanen/volgelingen/slaven achter. De bedoeling was, dat die zich ook (kort daarna) tot het Licht zouden keren, maar hun dorst naar macht en rijkdom heeft hen afgeleid van dat plan.

Ook vandaag nog hebben we te maken met deze laag van vroegere dienaren, die zich nu gerechtigd voelen om de plaats van hun vroegere meesters in te nemen. Alleen: ze doen maar alsof. Ze hebben geen echte macht, geen echte kennis en geen echte inzichten. Ze volgen nog steeds de plannen zoals ze die eeuwenlang hebben gekend – maar ze kunnen zelf geen stappen voorwaarts bedenken of uitvoeren.

Dat is één van de redenen waarom enerzijds de Cabal zozeer verzwakt raakt, maar anderzijds is het ook de oorzaak van alle conflicten die we nu nog zien in de wereld. Ze houden vast aan het oude liedje, maar de plaat raakt stilaan grijsgedraaid en steeds minder mensen willen nog naar hun pijpen dansen.

Er bestaat een groots, Goddelijk plan voor de financiële vrijheid van alle mensen. Dat plan ontvouwt zich gaandeweg, het staat onder toezicht van Vader/Moeder God en hun Hemelse Schare, St Germain en Moeder Sekhmet, de Chinese Elder-families en de Hoeders van de ontmetelijke rijkdommen die voor de Cabal verborgen werden gehouden, tot ze konden worden teruggegeven aan de mensheid. De snelheid waarmee dat plan kan worden uitgevoerd is volledig afhankelijk van de omstandigheden hier op Aarde.

Het wordt hier uitgevoerd door Lichtwerkers die door Hen zijn aangewezen en met hen samenwerken. Het tijdsschema dat zij aanhouden wordt voortdurend opgevolgd en bijgesteld – want zoals gezegd: er zijn nog steeds kwaadwillenden die uit zijn op de enorme rijkdommen die zullen worden vrijgegeven … maar dat kan pas zodra die kwaadwillenden er niet meer mee vandoor kunnen gaan.

Op internet doen veel berichten de ronde over datum en tijd, maar daar wil ik niet in meegaan. Ik wéét/ben ervan overtuigd dat de Hemel weet waar ze mee bezig zijn … en ik hou mijn hart open en mijn handen leeg, om alles te kunnen ontvangen wat Zij mij wensen te geven.

In elk geval komen er de laatste maanden/weken steeds meer berichten dat het nu dichterbij is dan ooit: het ogenblik waarop het Goddelijk Plan zich eindelijk aan ons zal kunnen/mogen openbaren.

We weten allang dat het voor Lichtwezens moeilijk is om te werken met onze tijdsindeling, omdat zij daar ten eerste niet aan gewend zijn en ten tweede onze voortgang/waarneming van tijd ook steeds verandert. De tijd gaat immers steeds sneller, in overeenstemming en samenhang met het verhogen van de trilling.

Volhouden en moed houden, er zijn ècht betere tijden op komst!

Liefs,

Veerle

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen