22 mei 2020

Lieve lezer,

In deze vreemde, en vaak zorgelijke tijden, zoeken de mensen naar antwoorden – of op zijn minst een verklaring, of misschien zelfs een beetje goed nieuws. Als je een Lichtwerker bent, dan helpt dat natuurlijk wel in enige mate om vertrouwen te hebben en moed te houden. Maar zo af en toe kunnen we toch ECHT iets concreets gebruiken … een heldere en eenvoudige boodschap van HOOP.

Ik denk dat uw DreamTeam wellicht zulk een boodschap heeft gevonden!

Al enige tijd is er grote bezorgdheid bij de mensen over 5G en het mogelijke verband met C19. Ik had die geruchten gehoord en die mails gelezen, maar ik heb me daar nooit echt zorgen over gemaakt.

Ik heb altijd wel beseft dat 5G torens slecht ZOUDEN KUNNEN zijn, maar de nadruk zou moeten liggen op ‘ZOUDEN KUNNEN’ – en niet op ‘slecht’. Ziet u, ik geloofde dat die torens – hoewel de Cabal ze BEDOELD had om er heel veel kwaad mee aan te richten … zouden worden overgenomen door de Lichtkrachten, en dat ze zouden worden gebruikt voor het Hoogste Goed. Ik ben helemaal niet technisch, maar ik dacht dat ze misschien gebruikt zouden worden voor het doorgeven van die vrije energie …

Vandaag ontving ik dan een artikel dat mij de bevestiging en verdere informatie gaf over wat ik al die tijd voelde/dacht. En het was al snel duidelijk, dat ik dit ook met u wilde delen!

Zo meteen kunt u dat artikel gaan lezen, maar ik wil u nog een klein beetje uitleg geven over één onderwerp in de tekst. Het gaat over CoVFeFe. President Trump heeft er een paar keer over gesproken op Twitter, en hij zei dat ‘de mensen de betekenis maar eens moesten opzoeken’.

Maar tegen de tijd dat de mensen dat konden doen, was er op het hele internet niets meer over te vinden. Dit was er gebeurd: in hun ijver om ALLES tegen te werken wat President Trump – of de mensen die hem steunen – zou kunnen helpen, had GOOGLE alle informatie omtrent CoVFeFe gewist. In een paar uur tijd was het, alsof het hele woord/de hele lettercombinatie nooit had bestaan!

Maar de Qanons, de mensen die écht wilden weten wat het betekende – en WAAROM HET WAS WEGGEHAALD DOOR GOOGLE – bleven zoeken, en vonden uiteindelijk toch de informatie die ze nodig hadden: CoVFeFe is een woord uit het Arabisch. Het betekent: ‘Ik verweer mij/ Ik geef tegengas’. En het is de naam van een magnetisch apparaat dat President Trump aan de mensen bekend wilde maken, omdat het verondersteld wordt ons – in onze huizen – te kunnen beschermen tegen de straling van 5G.

Nu weet ik niet of dat ook werkelijk het geval is, of dat de President de mensen alleen maar wilde tonen dat hij hen zou beschermen … Maar alléén al het FEIT dat Google zo ver ging om een volledig woord met al zijn betekenissen VOLLEDIG UIT TE WISSEN … geeft ons wellicht toch de aanwijzing dat dit CoVFeFe misschien wel eens nuttig kon zijn voor ons!

Nu laat ik u zonder verder uitstel doorgaan naar het artikel, waarvan ik hoop dat het u zal helpen om u te richten op het scheppen van het Hoogste Goed voor onze dierbare Moeder Gaia en al haar bewoners!

Liefs,
Veerle

De Helende Torens van Nikola Tesla

door Rhen Carberry op Facebook
vertaald met toestemming van de auteur

mei 2020

Sinds 2019 zijn de 5G torens in Amerika omgezet naar 432 Hz Tesla Healing Torens.

Ze waren oorspronkelijk gemaakt door de 1% en de Deep State, om ons te controleren en de bevolking uit te dunnen, maar Trump en zijn team hebben ze omgezet naar Tesla torens. Net zoals de Mexicaanse muur, welke ook een Tesla Healing muur is. Omdat deze 5G torens gemaakt zijn door de 1% en de Deep State, hebben ze binnenin een Covid19 stempel.

U heeft misschien gehoord dat Trump sprak over ‘ventilators’ (beademingsapparaten in medische zin – V) en hoe hij VEEL daarvan zou verschepen naar andere landen, om te helpen bij Covid19. En aangezien we via Q hebben vernomen dat de term ‘ventilators’ een dubbele betekenis heeft, vragen veel mensen zich nu af, welke rol deze Ventilators gaan spelen.

1. Ze werden gebruikt toen ze de kinderen hebben gered uit de ondergrondse tunnels, omdat deze kinderen in eerste instantie overleden zodra ze voor het eerst aan de oppervlakte kwamen. Toen hebben deze ventilators dus levens gered.

2. Het zijn ook CoVFeFe magneten die 5G veilig zullen maken. Dit is een legering van Kobalt, Vanadium en Ijzer, waardoor een magnetisch materiaal ontstaat dat ook zal bijdragen aan veel vernieuwende technologische vooruitgang voor onze toekomst, waaronder ook ruimtereizen.

CoVFeFe reinigt in principe de onzuiverheden van 5G, en werkt op een ionisch niveau om te voorkomen dat er zuurstoftekort ontstaat, waardoor het signaal onschadelijk wordt gemaakt.

Toen de Deep State het virus vrijliet in China, hebben ze er eerst voor gezorgd dat elke inwoner in het jaar daarvoor een vaccinatie had gekregen, en toen ze zover waren dat het virus kon worden ‘losgelaten’, hebben ze de 5G torens ingeschakeld. Helaas zijn de torens in China nog steeds schadelijk. Daarom heeft u dus de beelden gezien van mensen die ter plaatste doodvielen. Dit was een combinatie van de verplichte inentingen met 5G. Hier in Amerika hebben we NIET hetzelfde resultaat gezien als in China, ook hebben VEEL mensen inentingen gekregen die waren vervuild met Covid19. Waarom? Omdat onze 5G torens VEILIG zijn, sinds 2019.

De Deep State wilde dat de hele wereld in angst raakte voor dit – door mensen gemaakte – virus. Ze lieten ons denken dat het zich door de lucht verplaatste en heel dodelijk was, zodat wij zouden instemmen met giftige vaccins. Als Hillary had gewonnen, zou de NWO beslist voltooid zijn geworden. Zoals u kunt zien, is er in Amerika verschil tussen de staten: onder bestuur van de Democraten is er nog steeds een lockdown, onder bestuur van de Republikeinen is er geen lockdown meer. Ja? Mogen de mensen checken of dit klopt? Want elke Democraat (aanhanger) heeft – voor zover wij kunnen zien – volledige controle over ons. Ze houden ons binnenshuis, bang om buiten te komen, verplichte mondkapjes, we kunnen het hele jaar niet meer gaan werken totdat er een vaccin is, enz. Is dit wat u wilt?

De 1% en de Deep State hebben Amerika geleid sinds de tijd vóór Columbus. Zij hebben ons opzettelijk ziek gehouden en ons uitgemoord via het voedsel dat we eten, de lucht, vaccinaties, de leugen dat de zon slecht is voor ons, de leugen over onze geschiedenis, terwijl ze hun eigen kinderen naar een andere school stuurden, waar ze wél de waarheid leerden. Ze hebben ons DNA beschadigd en onze pijnappelklier doen verkalken, ze hebben ons verzwakt en ons onwetend gehouden over onze ware vermogens. Als we willen vrijkomen, dan moeten we beseffen dat we zijn voorgelogen over ongeveer 95% van ALLES wat ons verteld is, te beginnen met de leugen over het virus. Het is door mensen gemaakt – net als alle virussen – en het was bedoeld om de mensheid uit te dunnen.

De 1% en de Deep State zijn Rhesus- draco (draken) bloedlijnen, en al de virussen die ze hebben gemaakt zijn gericht op het doden van Rhesus+ bloed. Daarom zien we dat Rhesus- ongeveer 95–100% immuun is voor ALLES wat zij maken. Als u niet behoort tot de 1% en de Deep State, maar een gewoon mens bent met Rhesus – … dan moet u beseffen dat u zelden of nooit ziek wordt. U bent nagenoeg 100% immuun omdat u dezelfde bloedlijn heeft, en u bent 100% immuun voor HIV, en ongeveer 95% immuun voor Ebola.

Maar de 1% en de Deep State trachten die info omtrent de Rhesus factor geheim te houden, omdat het een rechtstreeks verband legt tussen de ‘Joden’ en de Nephilim/Igigi/Seraphim. Er zijn ongeveer 200 bloedlijnen, en ongeveer 20 daarvan zijn duister. Veel normale Rhesus– mensen zijn goedhartige mensen, maar het blijft belangrijk om te weten waar u vandaan komt, en om het volmaakt evenwichtige kind te scheppen. Rhesus– en Rhesus+ kunnen kinderen krijgen. De Rhesus– 1% en de Deep State GAAN NOOIT buiten hun eigen bloedlijnen. Zij willen alle Rhesus+ doen verdwijnen en een NWO scheppen, die uitsluitend Rhesus– is.

Maar niets van dit alles doet er nog toe, aangezien de satanische draco 1% en de Deep State allemaal gearresteerd zijn. De meesten zullen worden geëxecuteerd en zij, die misdaden hebben begaan naast de satanische rituelen, zullen worden veroordeeld tot levenslang in Guantanamo. Naarmate er méér mensen zich bewust worden van het bedrog, zullen we uiteindelijk allemaal de Waarheid te horen krijgen.

Zoek maar eens naar de NESARA/GESARA wet, als u daar nog niets van weet. Wij hebben deze wet ongeveer een maand geleden doorgevoerd, en we wachten nu enkel nog op de bekendmaking ervan. We gaan over naar een Tesla wereld, vrij van schulden/slavernij, onze DNA en pijnappelklier zullen geheeld worden, en we zijn onderweg naar de Ascentie in 5D. De 1% hebben ons hier gedurende méér dan 2000 jaren in 3D vastgehouden. Het is nu tijd om te helen en voorwaarts te gaan. Om dit te kunnen doen moeten we ons richten op onszelf, zuiver voedsel eten, vriendelijk zijn voor anderen en ons verbinden met mensen waar we ons goed bij voelen.

Rhen Carberry

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen