Blog naar aanleiding van lezersvragen
17 maart 2016

Sinds 1998 heb ik voor mezelf besloten, dat ik karma onzin vond.

Dat behoeft uitleg, ik weet het … ik geloof in karma: dat het bestaat, dat het nodig is, dat wij het zelf opbouwen, dat het moet worden ‘afbetaald’ of ‘ingelost’. Dat ik het tegelijk ook onzin vind, komt doordat ik vanaf jonge leeftijd regelmatig mensen dingen hoorde zeggen als:

‘ja, maar dat is karma, daar kun je niks aan doen’ of
‘ik neem geen pijnstiller. Als ik nu zoveel pijn heb, dan zal ik in een vorig leven wel veel pijn hebben toegebracht aan anderen’ of
‘mijn man slaat mij, maar ik zal in een vorig leven wel een slecht mens zijn geweest, want dit is karma dus dit heb ik verdiend’

Daar kon ik woest om worden, maar aangezien ik zoveel jonger was dan die mensen kon/mocht ik hen mijn mening niet geven. In elk geval heb ik al héél vroeg besloten dat ik niet aan karma zou ‘doen’. Ik was bereid om mijn lessen te leren, om dienstbaar te zijn, om ‘een mens van goeden wille te zijn’ … maar ik weigerde pertinent om te lijden onder mijn karma.

Eén van de redenen waarom ik ‘karma’ afwijs is, dat het te vaak niet/onvoldoende wordt begrepen – meestal door de mensen die er te pas en te onpas mee schermen en/of zich erachter verschuilen. In de New Age-kringen was ‘karma’ namelijk een héééééle grote vlag die een hele onduidelijke – en vaak stinkende – lading moest dekken … en ik merkte dat veel mensen het woord gebruikten om onder hun verantwoordelijkheden uit te komen.

Als het karma is kan/moet ik er niets aan doen‘ … nou mooi niet: aan/met karma moet je juist héél bewust werken!

Elke ziel heeft vele levens geleefd en veel ervaringen doorgemaakt. Soms waren wij ‘uitdelers’ (positief of negatief) en soms ‘ontvangers’ (ook weer positief of negatief – en zelden in een zo ‘strikte’ opvatting).

De meeste ervaringen horen bij één leven en blijven ook daar – alleen de geleerde lessen worden opgeslagen in het collectieve bewustzijn van de ziel. Maar soms maken we dingen mee die echt hun sporen nalaten op onze ziel … die er als het ware krassen in maken. Die krassen dragen we dus mee, leven na leven … we zouden ze kunnen weghalen/we kunnen ze weghalen – als we maar wisten dat ze er zaten en hoe ze er uit zien. Die krassen kun je in de levens na datgene waarin ze zijn aangebracht, niet meer terugvinden … omdat wij geen bewuste herinnering hebben aan onze vorige levens! Maar in elk volgend leven ondervinden we wèl de gevolgen van die krassen/littekens; ze brengen ons pijn of invaliditeit, beperkingen of onverklaarbare maar onoverwinnelijke angsten, fobieën, enz.

Dit komt dus niet altijd doordat we ‘slecht’ waren in een vorig leven … dat kan, maar het is ook mogelijk dat een ervaring zo intens en heftig is, dat die gevolgen heeft in alle volgende levens … totdat er een bewustzijn ontstaat en de kras wordt weggehaald.

Hoe dan ook: zo lang wij geloven dat iets ‘karma’ is, zullen we het dus aanvaarden als ‘onvermijdelijk’ en ‘niks aan te doen’. Terwijl dat niet altijd zo is – heel vaak niet zelfs!

Ik ben géén dokter, ik heb geen enkele medische kennis die mij het recht geeft om anderen medisch advies te geven. Maar met het inzicht dat het mogelijk géén ‘slecht karma’ is, maar een ‘oud litteken’, is het misschien mogelijk om geholpen te worden. Want door het bewustzijn van de oorzaak, kan/mag heel vaak de oorzaak worden geheeld/weggenomen. Misschien kan een osteopaat of een andere therapeut hulp bieden. Je kan beslist ook je Medisch Team van de Arcturiërs vragen om raad/bijstand/healing.

Moet KARMA tot de laatste iota ingelost worden?

Dat ligt eraan … vroeger wel, omdat het de enige manier was om ‘vrij te komen’. Inmiddels hebben we zo hard gewerkt dat er vrijstellingen zijn gegeven. Nu is het dus afhankelijk van wat we in ons contract hebben vastgelegd, of we van die vrijstelling gebruik kunnen maken. En ja, die vrijstelling kan zelfs zover gaan dat er een héle grote spons overheen wordt gehaald.

Karma kan/mag/gaat NIET mee naar de Nieuwe Aarde/Tuin van Eden. Ook niet een beetje/afgeslankt/aangepast. Gewoon helemaal NIET!

In Liefde, Licht, Vreugde, Dankbaarheid, Vertrouwen, Hoop en Vrijheid,
xxx
Veerle

* * * * *

Website: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen