6 mei 2020

Lieve mensen,

Zolang ik al vertaal, heb ik me vrijwel nooit uitgesproken over politiek. Dat doe ik ook nu niet, hoewel dat misschien niet zo blijkt uit wat ik verder nog ga vertellen.

Zoals u weet, leven we momenteel in behoorlijk spannende, onzekere en onrustige tijden. De mensen zoeken naar houvast, maar die lijkt er niet te zijn. Onze regeringsleiders komen met de meest drastische plannen en voeren wetten door, onder het mom van ‘wij beschermen u’, of gewoon vanuit het idee dat mensen die thuis (moeten) zitten er toch niet tegen kunnen protesteren. En niemand weet hoelang deze ‘dwangbuis’ nog blijft gelden en hoe de wereld er straks zal uitzien.

En dan is daar nog die man in Amerika … de machtigste man ter wereld … Donald Trump. Die, als we het nieuws en de kranten moeten geloven, de meest waanzinnige, idiote en LEVENSGEVAARLIJKE dingen roept …

Ik geloof de media al heel lang niet meer. Ik vertrouw alleen op wat ik zelf zie en hoor. Daarom heb ik de voorbije weken (‘s nachts, dus rechtstreeks) bijna alle persconferenties gezien die hij heeft gegeven. En als ik dan later hoorde, wat de pers daarover schreef … dan vroeg ik me oprecht af, of wij dezelfde persconferentie hadden bekeken!

Vanaf dag 1 toen hij zich kandidaat stelde, heb ik gezegd ‘deze man is gek (dat hij dit wil doen), maar dit is PRECIES wat Amerika en de wereld nu nodig hebben’. Datzelfde zei ik overigens ook over president Putin van Rusland. Neen, dat maakt mij geen Trump ‘supporter’ (supporters zijn meestal blind voor de fouten van hun idool) … maar laat me uitleggen waarom niet. Even een korte geschiedenisles:

Toen Amerika in 1914 werd overgenomen door de Federal Reserve (de Fed) – een privé bank, in handen van de Rothschild familie – hield de ‘Republiek Amerika’ op te bestaan. De Grondwet, die aan de basis lag van de oprichting van de Republiek, verloor hierdoor ook zijn kracht. De trotse Republiek Amerika werd het bedrijf ‘Amerika Inc.’ … en hoewel er op het eerste zicht niet veel veranderde, veranderde toen eigenlijk alles: de president en de regering waren enkel nog marionetten die moest dansen naar de pijpen van de bankiers, die alle macht in handen hadden en alle beslissingen namen. De inkomstenbelasting, normaal gesproken de inkomsten waarmee een land alles betaalt wat de bevolking ten goede komt, werd geïnd door – en verdween rechtstreeks in de zakken van – de bankiers. Amerika mocht geen eigen geld meer drukken, dat mocht alleen de Fed. Deze leende dat geld dan aan Amerika (en later op precies dezelfde manier ook aan andere landen, via de Centrale Banken in elk land) tegen een torenhoge rente.

Let wel: het geld dat zij uitleenden bestond niet echt, maar alleen op papier. De rente moest echter wél in harde valuta worden terugbetaald (dat is trouwens wereldwijd nog steeds het geval). Langzaam maar zeker werden op die manier eerst Amerika – en later bijna alle andere landen in de wereld – leeggezogen en tot armoe en schuldenslavernij gebracht … door de Fed (en dus de familie Rothschild, die altijd al heel erg rijk was en hierdoor nog méér rijkdommen verwierf).

Tot voor kort was dit niet geweten bij het grote publiek, want aangezien de Fed en de ‘deep state’ – een klein groepje mensen die ook wel ‘de elite’ of de cabal worden genoemd, en die achter de schermen letterlijk de hele wereld in hun macht hebben en besturen – ook de media bezitten, werden hun praktijken nooit bekendgemaakt en de mensen werden in slaap gehouden.

Maar nu ontwaken er steeds méér mensen; we worden ons bewust van het feit dat alles niet is zoals wij dachten of zoals ons werd voorgehouden.
In 2012 vond er een grote verschuiving plaats in het Energieveld van de Aarde. Het éne tijdperk kwam ten einde en er brak een nieuw tijdperk aan.

Zovele Lichtwerkers hebben daar met heel hun hart en Ziel aan bijgedragen, naartoe gewerkt, voor gebeden en ja, ook geleden … en ook nu gaat ons werk nog verder. Er komt steeds nieuwe informatie (die we héél goed moeten onderzoeken of aanvoelen, voordat we het in ons opnemen!) en kleine tekenen van vooruitgang … Wij blijven moed houden, we blijven volhouden en we blijven vertrouwen.

Maar wat nu, als we nog een stapje verder kunnen gaan?
Wat nu, als we gericht kunnen helpen bij het Grote Werk dat nu gaande is?
Wat nu, als wij ons kunnen inzetten om die mensen te helpen die nu hun plek op het wereldtoneel hebben ingenomen, om onze Aarde en haar mensheid voor eens en altijd te bevrijden?

Zou u zich daarvoor willen inzetten? Zou u daarvoor Lichtwerk willen doen? Mediteren, bidden, positieve energie sturen, visualiseren, mantra’s zingen, … gewoon op uw eigen manier uw bijdrage leveren aan dit Grote Lichtwerk, waar we allemaal onze eigen rol, ons eigen aandeel in hebben.

Als uw hart daar ‘ja’ op heeft gezegd, dan vraag ik u om onderstaand artikel te lezen. Het is geschreven in november 2019, en het legt heel duidelijk uit hoe ‘die gek in het Witte Huis’ helemaal geen gek is, maar een Ziel die zijn opdracht heel gewetensvol en dapper tracht te volbrengen. En hoe hij soms de gek uithangt, juist om zijn doel te bereiken.

Is hij arrogant en brutaal en bij tijd en wijle onbeschoft? Ja.
Is hij een heilige, hoort hij op een voetstuk? Neen. Hij is een mens zoals u en ik, maar met een onvoorstelbaar zware opdracht en hij kan daarbij gerust wel wat hulp gebruiken, zeker in deze tijden.
Moeten of kunnen we hem blind vertrouwen? NEEN! Maar dat hoeft ook niet. Als we hem het vertrouwen geven, dat hij zijn taak tot een goed einde kan/zal brengen, dan is dat voldoende. Vervolgens werken wij eraan, om onze eigen taak tot een goed einde te brengen. Want zo hebben we dat afgesproken, voordat we hierheen kwamen.

Als u het zelf niet heeft gevolgd, gelooft u mij dan: wat de pers over hem vertelt klopt niet! Ik heb hem horen spreken en de dag daarna schreef de pers precies het tegenovergestelde. Maar hij is hun vijand, de bedreiging van hun gevestigde orde … en dus trachten ze hem op alle mogelijke manieren in diskrediet te brengen.

Logisch toch? Als hij wint, zijn zij verloren …
En als zij verliezen dan winnen wij – als mensheid – onze VRIJHEID terug!
Dan kunnen Vrede, Voorspoed en Welvaart daadwerkelijk op Aarde bestaan.

Daarom mijn verzoek aan u: ga te rade bij uw eigen hart, voel aan of dit overeenkomt met uw Ziel.
Zo nee, dan is dat ook prima. Dan kunt u dit bericht negeren en verder gaan met werken voor het Licht zoals u dat gewend bent of fijn vindt.
Zo ja, leest u dan het onderstaande artikel en daarna, als het voor u nog steeds goed voelt en met de nieuwe inzichten die u hieruit heeft geleerd, kunt u misschien Licht, Liefde, Steun, Kracht, Bescherming en vooral Dankbaarheid sturen aan de twee Zielen die hierin vernoemd worden als onze voorvechters. Of in elk geval hoeft u dan niet langer de negatieve energie van twijfel aan en afkeer voor hen uit te sturen. Ook dat helpt al veel!

Liefs,
Veerle

Door Sylvain Laforest op 15 november 2019
https://orientalreview.org/2019/11/15/about-trump/

De andere kant van Trump

HET IS TIJD

Dit is het moment waarop iedereen moet gaan begrijpen wat Donald Trump doet, en gaat trachten de éénduidigheid van zijn werkwijze te doorgronden. De controversiële President heeft een veel duidelijker agenda dan wij ons kunnen voorstellen, zowel wat betreft buitenlandse politiek als voor binnenlandse kwesties. Maar aangezien hij aan de macht – en in leven – moet blijven om zijn doelen te bereiken, is zijn strategie dusdanig verfijnd en subtiel, dat bijna niemand het doorheeft.

Zijn grotere plan is zo ambitieus, dat hij soms vreemde omwegen moet maken om van punt A naar punt B te komen. Daarbij doet hij ‘zetten’, waardoor de mensen hem totaal niet meer kunnen volgen. Daartoe behoren onder andere de onafhankelijke journalisten en de zogeheten alternatieve analisten, maar ook de Westerse ‘fake news’ (onjuist/nepnieuws – V) media, en het grootste deel van de bevolking.

Betreffende zijn strategie kan ik een snelle en toepasselijke vergelijking maken met het toedienen van medicijnen: de meeste pillen zijn bedoeld om een klacht te genezen, maar hebben ook een aantal bijwerkingen. Wel, Trump gebruikt die ‘medicatie’ uitsluitend omwille van hun bijwerkingen, terwijl hij die pil slikt om zijn positie en zijn leven te behouden.

Tegen het einde van dit artikel zult u zien dat deze vergelijking van toepassing is op vrijwel al zijn beslissingen, daden of verklaringen. Als u eenmaal begrijpt wie/wat Trump is, dan zult u waardering krijgen voor het buitengewone presidentschap dat hij brengt. Geen enkele van zijn voorgangers kwam daar zelfs maar bij in de buurt.

EERSTE STAP: AAN DE MENSEN DE WAARHEID TONEN

Laat ons om te beginnen één aspect van zijn opdracht ophelderen. Deze is héél erg rechtoe-rechtaan: hij is de éérste en enige Amerikaanse President die ooit werk heeft gemaakt van de grootste zwakheid van de mensheid: de totale onwetendheid over de werkelijkheid.

Omdat de mediakanalen en het onderwijs beiden in handen zijn van een handjevol miljardairs die de macht over de wereld hebben, weten wij heel weinig over onze ‘echte’ geschiedenis – omdat die volledig verdraaid werd in het voordeel van de winnaars – en wij hebben geen enkel idee over onze huidige wereld. Toen hij de politieke arena betrad, bracht Donald de term ‘fake news’ naar buiten, om de mensen in Amerika en de rest van de wereld ervan te doordringen, dat de media ons altijd voorliegen.

Die uitdrukking is nu algemeen bekend, maar beseft u hoe onvoorstelbaar schokkend het is, dat bijna alles wat u denkt te weten feitelijk onjuist is? De media liegen niet alleen over de geschiedenis en de politiek, maar zij hebben ons een vals beeld geschetst over onderwerpen zoals de economie, ons voedsel, het klimaat, onze gezondheid … over alles eigenlijk.

Wat als ik u vertelde, dat wij precies weten wie JFK heeft doodgeschoten; dat de voorkennis over Pearl Harbor bewezen is in de rechtbank; dat het CO2 broeikaseffect wetenschappelijk gezien absurd is; dat ons geld wordt geschapen via leningen door banken die zelf niet eens over zoveel geld beschikken; of dat de wetenschap met 100% zekerheid kan bewijzen dat 9/11 (11 september 2001 – V) een ‘inside job’ (door eigen – Amerikaanse – mensen uitgevoerd – V) was?
Heeft u ooit een reguliere journalist, een documentaire op de publieke zenders of een universiteitsdocent gezien, die u over dit soort zaken vertelde? 44 presidenten kwamen en gingen, zonder ook maar met één woord te reppen over dit enorme probleem … totdat de 45ste zijn intrede maakte. Trump wéét dat het bevrijden van de mensen uit deze onmetelijke onwetendheid, de eerste stap is naar algemene vrijheid … en dus begon hij met de reguliere journalisten en hun nieuwszenders de naam te geven die zij verdienen: die van pathologische leugenaars.

HOE TRUMP ZICH VOORDOET, IS NIET HOE HIJ IS

Laat ons één ding duidelijk maken: voor de gevestigde orde wordt Trump niet als achterlijk beschouwd, maar hij wordt beslist wél gezien als een mogelijke bedreiging voor hun wereld. Sinds hij in het Witte Huis is getrokken, wordt Trump neergezet als een narcist, racist, sexist en klimaat-scepticus – naast al de schimmige verhalen over zijn verleden en zijn mentale gesteldheid.

Hoewel ongeveer 60% van de Amerikanen geen vertrouwen meer heeft in de media, hebben velen van hen toch het verhaal geloofd dat Trump enigszins gek is en niet geschikt is om president te zijn – en die statistieken worden zelfs nog hoger wanneer je buiten de VS gaat kijken. Natuurlijk doet Donald niets bijzonders om het diepgaande, negatieve beeld dat zoveel journalisten en de bevolking van hem hebben, te veranderen. Hij is openlijk boos en uitdagend op Twitter, hij klinkt heel vaak impulsief en dom, hij reageert onnadenkend, liegt vrijwel dagelijks en smijt met maatregelen en bedreigingen alsof het snoepjes zijn uit de zak van Sinterklaas.

We kunnen meteen al één hardnekkige media-mythe ontkrachten: het beeld dat Trump ons geeft is zelf-vernietigend en is precies het tegendeel van hoe een pathologische narcist tewerk gaat, aangezien die eropuit is om door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er totaal niks om of je hem mag of niet mag, en daarom is hij juist een ANTI-narcist. Dat is niet gewoon maar een mening, dat is eenvoudigweg een onweerlegbaar feit.

DE MACHT WEER TERUGBRENGEN WAAR DIE HOORT: BIJ HET VOLK

In grote lijnen is zijn plan gebaseerd op zijn favoriete uitspraak: ‘Wij zullen de macht teruggeven aan het volk’, omdat de VS en het imperialistische web dat is uitgestrekt over de hele wereld – gedurende meer dan een eeuw – altijd in handen is geweest van een paar globalistische bankiers, militaire industrieën en multinationals.

Om dit plan uit te voeren, moest hij de buitenlandse oorlogen beëindigen; de soldaten weer thuis brengen; de NAVO en de CIA ontmantelen; de controle terugnemen over de Federal Reserve; elke band verbreken met buitenlandse bondgenoten; het financiële SWIFT-systeem afschaffen; de ‘macht door propaganda’ van de media verbreken; het moeras droogleggen van de deep state (die de spionage-agentschappen aanstuurden), de schaduwregering uitschakelen die invloed had op de Raad voor Buitenlandse betrekkingen, en de kantoren van de Trilaterale Commissie opheffen. Kortweg: hij moest de Nieuwe Wereld Orde en hun globalistische ideologie vernietigen. Dat is een enorme en beslist ook gevaarlijk taak. Gelukkig staat hij er niet alleen voor.

Voordat we toekomen aan zijn technieken en tactiek, moeten we iets méér weten over wat er werkelijk gaande is in de wereld.

MACHTIGE STEUN VAN RUSLAND

Sinds tsaar Peter de Grote is de hele geschiedenis van Rusland een voortdurend bewijs van de wil om zijn politieke en economische onafhankelijkheid te behouden, buiten de greep van internationale banken en het imperialisme – en dit geweldige land heeft al veel kleinere landen geholpen bij hun gevecht om hun eigen onafhankelijkheid te behouden.

Tot twee keer toe heeft Rusland de VS geholpen tegen het Britse/Rothschild Rijk: de eerste keer door hen openlijk te steunen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog – en opnieuw tijdens de Burgeroorlog – toen de Rothschilds de Confederatie steunden om het land politiek af te breken, zodat het kolonialisme van het Britse Rijk weer kon worden hersteld. Rusland heeft ook Napoleon en de Nazi’s verslagen, welke beiden financieel werden gesteund door de internationale banken die hen zagen als middel om de onafhankelijke landen economisch klein te krijgen. Onafhankelijkheid zit in het DNA van de Russen.

Nadat de Westerse grootmachten bijna tien jaar lang de Russische economie hadden overgenomen (na de val van de USSR in 1991), greep Putin de macht en legde hij het Russische moeras droog. Sindsdien is elk van zijn stappen en daden erop gericht geweest om het Amerikaanse Rijk te vernietigen – dat wil zeggen: de entiteit die in 1944 het Britse Rijk heeft vervangen. Het Britse Rijk is een andere benaming voor de Nieuwe Wereld Orde, alleen wordt die niet zo snel in verband gebracht met complottheorieën. Het nieuwe rijk is feitelijk dezelfde opzet, ook met centrale banken maar de eigenaren zijn veranderd: niet langer het Britse leger maar de NAVO zijn nu hun ‘wereld Gestapo’.

Totdat Trump opdook, heeft Putin in zijn eentje de NWO bevochten, wiens eeuwenoude obsessie het is om de macht te krijgen over de oliemarkt, omdat olie nu eenmaal het levensbloed is van de wereldeconomie. Olie is duizend keer waardevoller dan goud. Vrachtschepen, vliegtuigen en het leger kunnen niet functioneren op batterijen. Om dus de globalisten tegen te houden, liet Putin de beste verdedigings- en aanvalsraketsystemen ontwikkelen. Met als resultaat dat Rusland nu elk onafhankelijk olieproducerend land kan verdedigen, zoals Syrië, Venezuela en Iran.

De centrale bankiers en de schaduwregering van de VS houden nog steeds vast aan hun plan, hoewel dat ten dode is opgeschreven, want zonder de overwinning in Syrië kunnen zij Israël niet uitbreiden, en dus komt er een einde aan de eeuwenoude droom van het samenbrengen van de volledige olieproductie uit het Midden-Oosten, in de handen van de NWO. (Vraag het Lord Balfour maar, als u hieraan twijfelt.) Dat was overigens de echte aanleiding voor de oorlog in Syrië – en die is nu op sterven na dood.

EEN EEUW LANG AAN LEUGENS

Omdat er een schaduwregering is die rechtstreekse opdrachten geeft aan de CIA en de NAVO, in naam van de banken en de industrie, heeft Trump geen macht over het leger. De deep state heeft een hele rits aan vast aangestelde medewerkers die de lakens uitdelen in Washington en het Pentagon – en beiden gehoorzamen ze uitsluitend aan die opdrachten. Als u nog steeds gelooft dat de ‘Commander in Chief’ (de Opperbevelhebber van het leger – V) de macht heeft, leg dan eens uit waarom er elke keer als Trump opdracht gaf om terug te trekken uit Syrië en Afghanistan, er juist méér troepen werden gestuurd?

Terwijl ik dit schrijf (15 november 2019) werden het VS leger en de manschappen van de NAVO die werden teruggetrokken uit Koerdisch gebied naar Irak gestuurd, en kwamen daar rondom de olievelden aan met nog zwaarder materieel. Donald moet nog veel méér van het moeras droogleggen voordat het Pentagon écht gaat luisteren naar hem.

Trump had woedend kunnen worden en luidkeels kunnen verkondigen dat de militaire top zich niets van hem aantrekt … maar dat zou leiden tot een onvoorstelbare chaos, en het zou mogelijk zelfs een burgeroorlog ontketenen in de VS – waar de burgers ongeveer 393 miljoen wapens in hun bezit hebben – als bekend zou raken dat het leger geleid wordt door privé-belangen. Het zou ook leiden tot een eenvoudige, maar ingrijpende vraag: ‘Wat is nu precies het doel van democratie?’. Deze wapens zijn het enige wat de bevolking nog kan beschermen tegen een totalitaire Big Brother (een maatschappijvorm waarbij de overheid alles weet van/alle macht heeft over de bevolking – V).

Bedenk eens hoeveel moeite het leger van de VS en de spionage-agentschappen hebben moeten doen om gedurende méér dan een eeuw al die false flag operaties op te zetten, zodat hun ingrijpen altijd rechtmatig leek en ter bevordering van de democratie, de mensenrechten en de rechtvaardigheid op de planeet.

Ze lieten in 1898 het schip de Maine ontploffen om de Spaans/Amerikaanse oorlog te kunnen beginnen, en in 1915 ook de Lusitania om WW1 te beginnen.

Ze dreven Japan tot de aanval op Pearl Harbor in 1941, ze wisten al 10 dagen eerder van deze aanval en hebben de legerbasis in Hawaï niet op de hoogte gebracht.

Ze verzonnen een Noord-Vietnamese torpedo-aanval op hun vloot in de Tonkin Baai, enkel om hun leger naar Vietnam te kunnen sturen. Ze bedachten in het verhaal dat Iraakse soldaten couveuses vernielden, zodat ze Koeweit konden binnenvallen.

Ze verzonnen massa-vernietigingswapens, zodat ze Irak opnieuw konden binnenvallen in 2003.

En ze zetten de aanslagen van 11 september 2001 op touw, zodat ze de Grondwet van 1789 nietig konden verklaren, Afghanistan konden aanvallen, en de Oorlog tegen Terreur konden beginnen.

Dit totaal valse masker van deugdelijkheid moet worden volgehouden om de mening van de Amerikaanse bevolking – en hun wapens – onder controle te houden. De mensen moeten blijven geloven dat zij (de deep state) de ‘goede strijders voor de democratie’ zijn.

Maar hoe reageerde Trump toen hij merkte dat de Amerikaanse troepen weer terugkeerden naar Syrië? In elk interview en elke verklaring bleef hij steeds maar herhalen dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veiliggesteld’ en hij voegde daar zelfs nog aan toe ‘Ik denk erover om Exxon daarheen te sturen, om zorg te dragen voor de Syrische olie’.

De Neocons, de Zionisten en de banken vonden het geweldig, maar alle andere mensen waren razend, omdat de overgrote meerderheid niet begreep dat Trump bereid was om deze ‘pil’ te slikken, vanwege de bijwerkingen.
In de bijsluiter van deze pil stond in hele kleine lettertjes ‘het gebruik van dit medicijn kan ervoor zorgen dat de Amerikaanse/NAVO troepen gedwongen worden tot terugtrekking uit Syrië, vanwege de druk van de wereldgemeenschap en de overdonderde Amerikaanse bevolking’. Trump maakte het onmogelijk voor de NAVO om nog langer in Syrië te blijven, en de manier waarop hij dit heftige, schokkende en politiek incorrecte standpunt is blijven herhalen, toont zijn ware intentie. Hij vernietigde méér dan een eeuw aan valse deugdelijkheid – in één enkele zin.

TRUMP IS – HISTORISCH GEZIEN – EEN ONREGELMATIGHEID

Trump is pas de vierde president in de geschiedenis van de VS die daadwerkelijk opkomt voor het volk, in tegenstelling tot de overige 41 presidenten die voornamelijk het geld van de bevolking namen en het doorsluisden naar de privé banken. De eerste was Andrew Jackson, die werd neergeschoten nadat hij de Second National Bank had opgeheven, welke hij er openlijk van beschuldigde dat ze in handen was van de Rothschilds en the City (financieel district – V) in Londen.
Dan was er Abraham Lincoln, die vermoord werd nadat hij ‘groen’ nationaal geld had gedrukt dat werd verstrekt door de staat om de soldaten te betalen. Lincoln weigerde namelijk om geld te lenen van Rothschild – tegen 24% rente.
Toen kwam JFK (Kennedy – V) die vermoord werd om heel veel verschillende redenen, maar voornamelijk omdat hij het opnam tegen (hoge) winsten van de banken en de militaire industrieën.
En nu is er Donald Trump, die luidkeels verkondigde dat hij ‘Amerika zou teruggeven aan het volk’.

Zoals de meeste zakenmensen haat Trump de banken voor de enorme macht die zij hebben op de economie. Lees anders maar eens het boek van Henry Ford ‘The International Jew’ (De internationale Jood – V) om te leren hoe diep zijn wantrouwen en haat waren, tegen de internationale banken. Trump’s bedrijven hebben veel geleden onder deze instellingen, die u feitelijk eerst een paraplu lenen en die – zodra het gaat regenen – weer terugnemen.

De controle van de privé-banken over het drukken van geld en de rentevoeten, via elke Centrale Bank van vrijwel elk land, is een blijvende macht over die landen, ver boven de kortstondige macht van (wisselende) politici. Tegen het jaar 2000 waren deze plunderaars van landen nog slechts een paar stappen verwijderd van hun planetaire, totalitaire droom … maar er kwamen een paar stokken in hun wielen: Vladimir Putin en 393 miljoen Amerikaanse wapens. Vervolgens kwam dan Donald met zijn oranje gezicht: het laatste stukje van de puzzel, dat ‘wij het volk’ nodig hadden om een einde te maken aan 250 jaar macht van de banken.

ZIJN WERKWIJZE EN TACTIEK

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde de nog vrij naiëve Trump een rechtstreekse aanpak – door zichzelf te omringen met rebellen tegen de gevestigde orde zoals Michael Flynn en Steve Bannon – en vervolgens door elk van zijn buitenlandse bondgenoten voor het hoofd te stoten, drie vrijhandelsverdragen op te zeggen, belasting te heffen op de invoer van hun goederen, en hen in hun gezicht te beledigen op de G7 bijeenkomsten in 2017 en 2018.

De reactie was heftig en iedereen dook vol op het belachelijke Russiagate (de beschuldiging dat Rusland zich had bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, ten voordele van Trump – V), omdat dat de enige mogelijkheid leek om deze man te stoppen op zijn pad naar globale vernietiging. Zoals te voorspellen viel, leidde deze aanpak tot niets: Flynn en Bannon moesten vertrekken en Trump raakte verstrikt in een aantal onderzoeken die hem deden inzien dat hij met transparantie niets zou bereiken. Hij moest een manier vinden om de meest gevaarlijke mensen op de planeet uit te schakelen, en tegelijkertijd moest hij de macht behouden en in leven blijven. Hij moest dit slimmer aanpakken.

Vanaf toen heeft hij zijn briljantheid losgelaten op de wereld. Hij veranderde volledig zijn strategie en aanpak, en hij begon met het nemen van absurde beslissingen en het tweeten van schokkende uitspraken. Hoe bedreigend en gevaarlijk deze op het eerste gezicht ook leken, Trump gebruikte ze niet voor hun betekenis als dusdanig, maar hij richtte op het oprechte, onderliggende effect dat zijn daden zouden hebben. En het maakte hem niet uit wat de mensen van hem zouden denken als hij zo deed, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Op Twitter speelde hij vaak de lomperik om over te komen als naiëf, gek of volslagen idioot … wellicht in de hoop dat men zou gaan denken dat hij niet wist wat hij deed, en men hem dus niet als gevaarlijk zou beschouwen. Hij is opzettelijk politiek incorrect, om zo het lelijke gezicht te tonen dat de VS verbergt achter zijn masker.

De eerste keer dat hij deze nieuwe aanpak uitprobeerde, was om te trachten het toenemende gevaar af te wenden van een aanval op en invasie van Noord-Korea door de NAVO. Trump beledigde Kim Jung-Un via Twitter, hij noemde hem Raket-man en dreigde ermee om Noord-Korea plat te bombarderen met nucleaire wapens. Zijn openlijke politieke incorrectheid hield wekenlang aan, totdat iedereen ervan doordrongen was dat dit toch geen goede redenen waren om een land aan te vallen. Hij verlamde de NAVO. Daarna had Trump een ontmoeting met Raket-man, ze wandelden samen in het park en vormden een mooie vriendschap, ze lachten samen en kwamen niet tot onderhandelingen omdat er niets te onderhandelen viel. Veel mensen hadden het al over de Nobelprijs voor de Vrede, maar daarbij beseffen ze niet dat die meestal wordt uitgereikt aan witteboordenoorlogscriminelen zoals Obama of Kissinger.

Toen kwam Venezuela. Trump voerde zijn tactiek nog wat verder op, om ervoor te zorgen dat niemand nog steun zou verlenen aan een aanval op een vrij land. Hij zette de meest doorgewinterde neo-cons die hij ter beschikking had op deze zaak: Elliott Abrams, eerder al veroordeeld voor samenzwering in de Iran-contra deal in de jaren 80, en John Bolton, de bekende eersterangs oorlogsstoker. Trump bevestigde vervolgens zijn keuze voor presidentskandidaat voor Venezuela: Juan Guaido, een dom leeghoofd die niet eens doorheeft hoezeer hij wordt gebruikt. Opnieuw dreigde Trump ermee om het land af te branden, terwijl de hele wereld in ontzag toekeek op het totale gebrek aan subtiliteit en diplomatie in Trump’s gedrag. Met als resultaat dat zowel Brazilië als Colombia zich terugtrokken en zegden dat ze niets te maken wilden hebben met een aanval op Venezuela. Door deze ‘pil’ van Trump bleven er wereldwijd slechts 40 landen over, met presidenten en eerste ministers die voldoende hersendood waren om – zij het flauwtjes – Guaido de Clown te steunen. Donald kon Venezuela afstrepen op zijn lijstje en ging over naar het volgende punt.

Toen kwamen er twee cadeaus aan Israël: Jerusalem als hoofdstad en de Syrische Hoogvlakten werden bevestigd als eigendom. Netanyahu, die niet de slimste is, maakte een vreugdedansje en iedereen riep dat Trump een Zionist was. De nawerking echter was, dat het hele Midden-Oosten zich nu verenigde tegen Israël, waardoor niemand hen nog kan steunen. Zelfs hun historische bondgenoot Saoedi-Arabië heeft openlijk afkeuring uitgesproken voor deze enorme klap in het gezicht voor de Islam. De twee cadeaus van Trump waren in feite de ruggesteek voor de staat Israël, wiens toekomst er heden ten dage niet meer zo florisant uitziet, aangezien de NAVO zich uit die regio zal terugtrekken. Denk hier maar eens over na.

NU HET BESEF VAN DE WERKELIJKHEID DOORKOMT

Maar er is nog veel méér! Doordat hij geen controle heeft over de NAVO en het leger, is Trump heel erg beperkt in wat hij nog kan doen. Op het eerste gezicht lijken de versterkte economische maatregelen tegen landen als Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere heel erg hard en genadeloos. Maar het bestaan van deze maatregelen heeft een aantal van deze landen uit het SWIFT gedreven; een financieel systeem dat bedoeld is om de landen onderworpen te houden aan de almacht van de dollar – en nu ontglippen al die landen aan de greep van de internationale banken. Het heeft Rusland, China en India verplicht tot het opzetten van een alternatief systeem om handelsbetalingen te verrichten, een systeem gebaseerd op de nationale munt van die landen. De bipolaire wereld is nu een feit, en met de komende nieuwe maatregelen zal Trump nog méér landen uit het SWIFT systeem verdrijven. Deze zullen zich bij de andere kant (Rusland, China, India – V) voegen, terwijl alle grote banken in Europa zullen beginnen omvallen.

Zelfs temidden van de politieke orkaan die rondom Trump woedt, vind hij toch nog de tijd om zijn – bijna kinderlijke – arrogante humor te vertonen. Kijk naar de prachtige manier waarop hij Hillary Clinton en Barack Obama heeft belachelijk gemaakt door een foto te nemen in een zogeheten ‘werkkamer’, terwijl zij deden alsof ze toekeken hoe Baghdadi de dood vond – op een plek waar hij helemaal niet kon zijn – precies zoals de presidentiële voorgangers dat lang geleden deden, toen ze deden alsof Bin Laden vermoord was. Hij ging zelfs nog verder en voegde eraan toe, dat de nep Kalief van Daesch herkend was door een hond die aan zijn ondergoed had geroken. Nu u weet waar Trump werkelijk op uit is, zult u misschien wat meer kunnen genieten van de show, in al zijn grootsheid en echte betekenis.

‘Wij hebben de olievelden in Syrië veiliggesteld’ … inderdaad, met dat éne korte zinnetje voegde Trump zijn stem bij die van generaal Smedley Butter, die 80 jaar geleden de wereld deed schudden met een klein boekje dat ‘War is a racket’ (Oorlog is bedrog – V) heette. Plunderen en olie stelen is beslist niet zo deugdzaam als het bevorderen van democratie en gerechtigheid. Wat mij verbaast is, dat al die ‘alternatieve’ journalisten en analisten wel bekend zijn met iedere technische onmogelijkheid omtrent 11 september, of met de wetenschappelijke waarheid over de absurde theorie van de opwarming van de aarde, maar dat ze nog steeds niet doorhebben waar Trump mee bezig is in die drie jaren van zijn presidentschap … omdat zij de media volgen, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump niet helemaal goed bij zijn hoofd is.

Voor diegenen onder u die nog steeds twijfelen aan de bedoelingen van Trump … gelooft u werkelijk dat de overduidelijke ineenstorting van het Amerikaanse imperialisme in de wereld ‘toeval’ is? Denkt u nog steeds dat het komt door de Russische invloed op de verkiezingen van 2016, dat de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congress, de Federal Reserve, de Democratische partij en het oorlogszuchtige deel van de Republikeinen hem tegenwerken en zelfs proberen hem af te zetten?

Zoals het meeste wat in onze media naar buiten wordt gebracht, is de waarheid precies het tegenovergestelde van wat ze u vertellen: Trump is misschien wel de meest toegewijde man die ooit het Oval Office heeft betreden. En hij is beslist het meest ambitieus en het meest politiek incorrect.

CONCLUSIE

De wereld zal drastisch veranderen, tussen 2020 en 2024. De tweede en laatste termijn van Trump als president valt samen met de laatste termijn van Putin, als president van Rusland. Er zal in heel lange tijd waarschijnlijk nooit meer een dergelijke mogelijkheid komen, en ze weten allebei heel goed dat het nu of anders misschien nooit is. Tezamen moeten ze de NAVO opheffen, een einde maken aan SWIFT, en de Europese Unie ten val brengen. Terrorisme en het idee van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde zullen mee ten onder gaan met hun bedenkers.

Trump zal het moeras moeten droogleggen binnen de CIA en het Pentagon, en hij moet de Federal Reserve weer nationaliseren. Tezamen met Xi (president van China) en Modi (minister-president van India) kan hij een einde maken aan de macht van privé-banken in het openbare leven, door te weigeren om nog één cent van hun schuldvorderingen te betalen, en de wereldeconomie een herstart te geven door over te gaan op nationale valuta die worden gedrukt door de regering … waardoor de privé-banken zullen omvallen als dominostenen, omdat er geen handlangers meer zijn zoals een Obama, om hen te redden met uw belastinggeld.

Zodra dit klaar is, zullen er ongekende vrede en voorspoed kunnen heersen op onze planeet, aangezien onze belastingen zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van onze landen, in plaats van er nutteloze militaire apparatuur mee te kopen of rente te betalen op leningen bij bankiers, die zelf nooit het geld voor die lening gehad hebben.

Als u Donald Trump ook na het lezen van bovenstaand verhaal nog steeds niet begrijpt, dan bent u niet te helpen. Of misschien bent u Trudeau (Canada), Macron (Frankrijk), Guaido (Venezuela) of één van die andere marionetten, die nog steeds niet beseffen dat het tapijt al onder hun voeten is weggetrokken.

Sylvain Laforest

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link kopiëren en op uw website of social media plaatsen. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org

Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen