Lieve mensen,

we leven in spannende, maar ook onzekere tijden.
Er doen veel verhalen de ronde … sommige zijn overduidelijk onzin, maar andere zijn de moeite waard om misschien eens over na te denken.

Dat laatste gevoel heb ik zeker bij de twee interviews met David Icke (spreek Icke uit als Aaick – V), die ik onlangs heb vertaald.
Deel 1 duurt ongeveer 45 minuten (althans het deel dat vrij te beluisteren is). Deel 2 duurt 2 uur en 30 minuten.

Er hebben duizenden mensen live naar gekeken, en ze werden ook uitgebracht op openbare platforms zoals Youtube. Het filmpje van het tweede interview werd binnen een uur na plaatsing al verwijderd van vrijwel alle openbare platforms.
Schijnbaar vond ‘men’ de inhoud ervan toch te explosief … of te dicht bij de Waarheid, zo u wilt.

Als u de video’s wilt bekijken – en dat raad ik zeker aan! – vindt u deze hier:
https://londonreal.tv/the-truth-behind-the-coronavirus-pandemic-covid-19-lockdown-the-economic-crash-david-icke/ (deel 1),
op https://londonreal.tv/the-coronavirus-conspiracy-how-covid-19-will-seize-your-rights-destroy-our-economy-david-icke/ (deel 2)
en https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/ (deel 3).
U moet daar wel uw mailadres invullen, daaronder het vierkantje aanklikken en daaronder op de groene balk klikken.

De info die David Icke geeft is duidelijk, de feiten kunt u gewoon op Google opzoeken, en zijn méér dan 30 jaren ervaring met opzoekwerk naar alles wat de niet-Lichtkrachten al eeuwenlang bedenken, plannen en uitvoeren, maken hem tot iemand met enorme parate kennis.

U zult begrijpen dat een gesprek van ruim 2 en een half uur ook een lang bericht oplevert, maar we vonden het de moeite waard om er onze tijd en het werk aan te besteden, om het met u te delen.

Deel 3 van de reeks werd onlangs aangekondigd en staat gepland voor 3 mei 2020. Dit gesprek zal moeten plaatsvinden op een geheime locatie, aangezien de censuur van de wereldleiders anders beslist zou leiden tot een inval, en het stopzetten van het gesprek en de opname – wellicht zelfs met gerechtelijke vervolging voor Brian Rose (interviewer), David Icke en andere betrokkenen.

Zoals Brian Rose aan het begin van het interview zegt:
‘Ik ben het misschien niet altijd eens met wat jij vertelt, maar ik zal tot het uiterste gaan voor de bescherming van jouw recht om je uit te spreken.’

Daar ben ik het volledig mee eens, en daarom zal ik mijn uiterste best doen om deel 3 van het interview op tijd in handen te krijgen en te vertalen.

Het kan zijn dat dit alles u niets zegt en dat is ook prima.

Maar als dit onderwerp uw interesse heeft, dan stel ik voor dat u een grote pot thee of koffie zet, een rustig plekje opzoekt en er uitgebreid de tijd voor neemt om te lezen welke inzichten David Icke met ons deelt.

Liefs,
Veerle

 

David Icke interview met LondonReal deel 1

18 maart 2020 – gesprek duurde ongeveer  45 minuten (vrij te beluisteren)
Link naar de video op LondonReal

Dit is een transcript. Alles wat wordt besproken zal worden weergegeven (tenzij anders aangegeven), maar het is geen letterlijke overname van het  gesprek. – V

Transcript

Brian: Dit is LondonReal, ik ben Brian Rose en mijn gast vandaag is David Icke. David Icke heeft onder andere 21 boeken geschreven, 10 dvd’s gemaakt en lezingen gegeven in meer dan 20 landen.
Hij is hier om te spreken over de coronavirus-pandemie, de wereldwijde Covid19 lockdown en de dreigende, wereldwijde recessie. David, welkom terug bij LondonReal!

David: Dank je, Brian.

Brian: Geweldig om je hier te hebben. Er zijn heel veel mensen met vragen, er is veel verwarring, dit is een rare tijd … Vandaag is het 18 maart 2020. Ik wil je een paar van mijn standpunten vertellen en daarna wil ik jouw inzichten horen, en dan kunnen we samen een goed gesprek hebben hierover. Ik wil ook een aantal cijfers geven, voor zover die nu bekend zijn.

Om te beginnen met mijn eigen standpunten: ik geloof niet dat het coronavirus gemaakt is door derden, ik denk dat het op natuurlijke wijze is ontstaan. Ik geloof in de wetenschap en ik geloof in vaccins. Daar zullen we het zeker over hebben. Ik ben van plan om mijn griepspuit te halen en in de toekomst ook het coronavaccin … hoewel hetgeen jij vertelt, me dat misschien anders doet beslissen … Ik volg nu de richtlijnen van de regering op, ik voldoe aan het doorgeven van informatie – we zullen zien wat ze daarmee gaan doen – dat gezegd zijnde ben ik er nu ook van overtuigd dat het virus niet meer kan worden ingedamd in de westerse wereld.

Als gezonde man van 40+ ben ik bereid om het nu te krijgen en ik geloof niet dat ik eraan zal sterven. We hebben elkaar net een hand gegeven … en op de langere termijn denk ik dat 70-80% van de bevolking het zal krijgen en er hopelijk immuun voor zal worden. Maar ik begrijp ook dat het voor de veiligheid van de oudere mensen – daar gaan we het nog over hebben – en mensen met verzwakt immuunsysteem en longklachten nodig is om afstand te bewaren, om zo de curve laag te houden en de medische opvang niet te overbelasten. Tot slot wil ik nog zeggen dat ik denk dat we nu in een post-coronawereld leven, waarin het virus nog lange tijd aanwezig zal blijven en dat dit ons gedrag zal veranderen. Ik geef je nog wat cijfers en dan kunnen we hierover praten.

Vandaag, 18 maart 2020, zijn dit de cijfers: 208 221 bevestigde besmettingen wereldwijd en 8272 bevestigde doden. Landen zoals China met 81 besmettingen hebben ongeveer 3200 doden. Italië 31 000 besmettingen, 2500 doden. Iran 16 000 besmettingen, 988 doden. Spanje 13 000 besmettingen, 533 doden. In Amerika zijn er 6500 besmettingen en 116 doden, en hier in het Verenigd Koninkrijk (VK) 1950 besmettingen en 71 doden.

De beurzen in Amerika staan nu méér dan 25% lager dan hun hoogste punt, en een wereldwijde recessie is vrijwel onvermijdelijk. De Federal Reserve heeft de rente teruggebracht naar bijna 0%. In de VS zijn steunpakketten goedgekeurd voor bijna een miljard dollar, in het VK voor 330 miljard pond. Veel bedrijven staan onder druk: de luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus, de entertainment industrie, de detailhandel … en zo zijn er nog veel méér.

Mijn bronnen vertellen mij dat we in de komende dagen legertroepen mogen verwachten, hier in Londen …
David, er is een oude Chinese wijsheid die zegt: ‘Moge u leven in interessante tijden’ … hoewel sommigen zeggen dat het een vervloeking is. Wat zie jij in de wereld, waar maak jij je zorgen over, en wat voorzie jij voor de mensen in het VK en de rest van de wereld?

David: Oké … wel, misschien moet ik even wat achtergrondinfo geven en dan kunnen we van daaruit verdergaan.
Gedurende dertig jaren heb ik de mensen gewaarschuwd – in mijn boeken en op alle mogelijke manieren – dat deze wereld onder de controle staat van een cult. Deze cult kent geen grenzen; ze is werkzaam in alle grote landen en uiteindelijk in alle landen, en dan met name in die landen, die de wereldleiders zijn. De cult vormt dus de kern van het systeem in China, het systeem in Amerika en zo verder.

Wat heb ik in die dertig jaren verteld over wat deze cult wil? Ik heb gezegd – ook in onze eerdere gesprekken: deze cult wil een wereldwijde staat creëren die véél verder gaat dan de Orwelliaanse gedachte, waarbij een kleine groep mensen hun wil opleggen aan alle anderen. Ik noem dat ook wel de Hongerspelen-maatschappij (de Hunger Games – de Hongerspelen is een computerspel en een film – V). Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen, kun je je een piramide voorstellen. Aan de top van de piramide staat een klein aantal onvoorstelbaar rijke mensen, zij zijn verbonden met deze cult. We hebben ze ook een naam gegeven, we noemen hen ‘de 1%’.

Onderaan deze piramide in de Hongerspelen-maatschappij staat de rest van de mensheid, die afhankelijk is van de 1%. Tussen die twee lagen bevindt zich een kwaadaardige, genadeloze politiestaat die de wil van de 1% oplegt aan de mensen, en die moet voorkomen dat de bevolking in opstand komt tegen de 1%. Deze Hongerspelen- maatschappij valt niet onder het klassiek fascisme of communisme – hoewel het resultaat in de zin van tirannie hetzelfde is – maar het is een technocratie. Een technocratie wordt omschreven als een maatschappij die wordt bestuurd door bureaucraten, experts, wetenschappers, ingenieurs en technocraten. Om zulk een situatie tot stand te brengen, heb je smart technologie en AI nodig (Artificial Intelligence – kunstmatige intelligentie – V).
Het idee is, dat alles verbonden zal zijn met AI – daar is het internet voor bedoeld – en als je luistert naar de gestoorde mensen van Silicon Valley, dan vertellen zij jou dat omstreeks 2030 – een jaar dat telkens weer van alle kanten opduikt – we zover zullen zijn dat het menselijk brein verbonden zal worden met AI. Degene die dan de controle heeft over AI zal verbonden zijn met de mensheid, en hun waarnemingen kunnen aansturen vanuit één centraal punt, via dit smart-netwerk; het wereldwijde smart-netwerk. Dat is dus de structuur die zij willen. Ze willen ook een maatschappij zonder contant geld, waar alles met digitaal geld gebeurt. Dit zal één enkele wereldmunt zijn die gebruikt wordt via het smart-netwerk.

In diezelfde 30 jaren heb ik steeds gezegd dat er twee belangrijke technieken zijn, die worden toegepast om dit alles tot stand te laten komen. De eerste die ik heb ontdekt was in de jaren ‘90 en is de ‘probleem/reactie/oplossing’, waar je in het geheim een probleem schept, je gebruikt de deerniswekkende, nooit vragenstellende pers, om aan het publiek die versie van het probleem over te brengen die jij wilt dat ze gaan geloven. Dan kijk je naar de tweede stap: de reactie. Dit is bij voorkeur de angst – want dat geeft controle – of woede … afhankelijk van wat het probleem is, en dan let je op waar het publiek naar vraagt, wat de mensen willen dat er gebeurt of op zijn minst het aanvaarden door het publiek, dat er dingen moeten veranderen vanwege het probleem.

Op dat ogenblik kunnen zij, die het probleem hebben veroorzaakt, openlijk de oplossingen aanbieden voor de problemen die zijzelf in het geheim hebben geschapen. Die veranderingen brengen ons dan stap voor stap steeds dichter bij die Hongerspelen-maatschappij. Er is nog een manier, die noem ik de ‘geen probleem/reactie/oplossing’. Daarbij heb je geen écht probleem nodig, maar alleen het IDEE ervan … zoals de vernietigingswapens in Irak … zodat je toch nog je oplossing kunt doorvoeren die de maatschappij zal veranderen.

De gebruikelijke reactie op de probleem/reactie/oplossing is wat ik de totalitaire aanwijzing
(totalitarian tip tell) noem. Daarbij begin je bij ‘a’ en je weet dat je zult eindigen bij ‘z’, maar je wéét dat als je daarin te snel gaat, de mensen zullen opkijken van hun spelprogramma en talentenjacht, en zullen vragen wat er gaande is … omdat de verandering te groot is. Je gaat dus zo snel als je kunt naar je doel, maar niet zo snel dat er teveel mensen gaan opmerken dat er een patroon in zit. Je wilt dat de mensen blijven geloven dat alles ‘toevallig’ is. In verband hiermee heb ik nog een uitspraak: ‘Als je het resultaat kent, weet je wat de reis was’.

Als je niet weet waar deze wereld heen wordt gebracht door deze cult, dan lijkt alles toeval. Coronavirus? Toeval! Klimaatverandering? Toeval! Economische ineenstorting? Toeval! Maar als je weet waar we naartoe worden geleid – je kent dus het resultaat, dat is die Hongerspelen-maatschappij – dan worden die schijnbaar toevallige gebeurtenissen duidelijke stappen naar dat resultaat toe.

Laat ons nu dit alles eens toepassen op het coronavirus en wat er nu gaande is. Dan kunnen de mensen voor zichzelf bepalen of zij denken dat het feit dat de hysterie rondom het coronavirus – die voldoet aan elk van die voorwaarden voor dat resultaat – toeval is. Ik geloof dat absoluut niet!

Jij zei eerder dat jij niet gelooft dat dit virus opzettelijk werd gemaakt, maar het blijft een feit dat het – of het dat nu wel of niet is – er verder niet toe doet. Want als je eenmaal begint met het uitrollen ervan, dan wint het vanzelf wel aan kracht.

Brian: Daar ben ik het wel mee eens.

David: Daaruit volgt dat datgene wat zich nu ontvouwt, wanhopig voorspelbaar was … bovendien … en hier komen we later nog op terug … hebben 2 héle grote organisaties van de 1% groep – één ervan slechts zes weken voordat dit virus in China aan het licht kwam – al simulaties gehouden waarin dit scenario werd geoefend, precies zoals het zich nu ontvouwt. Wat zij toen zegden dat er zou gaan gebeuren, is exact hoe het nu ook gebeurt, tot in de kleinste details.

Brian: Oké, maar het coronavirus is écht – en het is gevaarlijk. Dat geloof je toch?

David: Eh, wel … niet zo zwart-wit, nee …

Brian: Maar het is écht?

David: Wel, het is duidelijk dat er een streng van dit coronavirus is – er zijn heel véél coronavirussen – die anders lijkt te zijn. Maar als je kijkt naar hoe gevaarlijk het is, dan is het gevaarlijk voor een bepaald deel van de maatschappij. Wist je dat de reguliere dokters … ik zag een dag of drie geleden een interview met één van hen in Amerika en die zei: ‘om het in context te brengen … 80% van de mensen die positief testen op het coronavirus hebben’ … en dit zijn zijn eigen woorden … ‘hele milde symptomen’. Degenen voor wie het gevaarlijk is – voor wie overigens gelijk welk virus gevaarlijk is, waaronder ook de gewone griep – zijn mensen met een verzwakt immuunsysteem. Dat zijn dus oudere mensen en mensen met zogeheten ‘onderliggende gezondheidsklachten’. Dat komt doordat die onderliggende klachten al een dusdanige druk leggen op het immuunsysteem, dat dit al verzwakt is wanneer het door het corona wordt aangevallen en dat kan problemen geven. Maar mensen met een gezond immuunsysteem zullen er weinig last van hebben.

Dan nog iets: hebben we inmiddels nog steeds niet geleerd om alles wat de autoriteiten ons vertellen met een korrel zout te nemen, totdat het tegendeel bewezen is? Er was een dame, ze heet Deborah Birx, en zij is de coördinator van de coronavirus-commissie van het Witte Huis. Zij zei twee dagen geleden tijdens een persconferentie, dat in Zuid-Korea méér dan 96% van de mensen die getest werden op het coronavirus negatief testten, en dat de testresultaten in Amerika ongeveer dezelfde cijfers laten zien.

Je bent dus eigenlijk op grote schaal diagnoses aan het stellen op basis van symptomen. Hoe kun je in vredesnaam weten of iemand déze ‘streng’ van het coronavirus heeft, en dat het niet iets anders is? Mijn zoon Gareth en ik voelden ons enige tijd vóór kerstmis – en we zijn zelden ziek, daarom weten we het nog zo goed – allebei niet zo lekker. Maar als ik nu lees wat de symptomen zijn van dit coronavirus, dan hebben wij letterlijk elk van die symptomen toen al gehad. Dit kan één van deze twee dingen betekenen: ofwel deed deze streng van het coronavirus toen al de ronde in het VK, nog voordat het uitbrak in China … of … en dat is véél waarschijnlijker … wij hadden iets anders, met precies dezelfde symptomen. Ik wil dus terughoudend zijn wat betreft het geloven van de cijfers … en ik zou ook …

Brian: De cijfers die ik heb opgenoemd, twijfel je daaraan?

David: Ik twijfel aan alle cijfers die de pers publiceert. Ik onderzoek al dertig jaar de pers en weet je … meestal … als ze al de waarheid vertelden … dan zouden ze waarschijnlijk ontploffen door de schok. Ik trek dus alles in twijfel … en als het klopt, dan klopt het. Maar ik neem het niet zomaar aan, omdat iemand in een net pak mij vertelt dat ik het moet geloven.

Zoals bijvoorbeeld in 2017-2018. Toen kregen er in Amerika volgens de cijfers van het CDC (Centrum voor controle over Ziekten) 45 miljoen mensen de griep, daarvan stierven er 61 000. Waarom was er toen geen hysterie? Er stierven 61 000 mensen!

Brian: Wel, ze zeggen dat dit virus veel gevaarlijker en veel besmettelijker is, en dat er mogelijk méér mensen aan zullen overlijden. Het is anders wel een goede vraag, David, want iedereen vraagt zich af waarom niemand zich zorgen maakte toen de griep 50 000 slachtoffers maakte. Nu zijn er maar 8000 mensen gestorven.

David: Het punt is, dat volgens de officiële instanties 80% van de mensen die het coronavirus krijgen – althans 80% van wie erop getest wordt, hetgeen niet wil zeggen dat ze het ook allemaal hebben – slechts hele milde symptomen hebben. Het overgrote deel van de resterende 20% heeft ‘gematigde’ symptomen, en dan is er nog een kleine groep mensen met een verzwakt immuunsysteem. Zij krijgen de ernstige klachten, maar zij krijgen ook ernstige klachten van de griep en andere virussen.

Brian: Dat zijn de mensen die zorgen voor de overbelasting van de Italiaanse gezondheidszorg … wel, als je gelooft dat dat waar is.

David: Het komt er nu op aan – en dat moeten we beslist doen – om ons te richten op die mensen, en voor hen moeten we al het nodige doen om hen en hun immuunsysteem te beschermen voor de gevolgen. Maar om dan de overgrote meerderheid van de bevolking, waarvan de meeste slechts milde klachten hebben en een groot deel helemaal géén klachten krijgt …

Ik herinner me nog het verhaal van één van de eerste mensen in Schotland die besmet was met het virus. Hij werd geïnterviewd bij een lokaal station van de BBC. Hij zei dat hij wat lichte verhoging had gehad. Maar wat betekent dat? Dat het immuunsysteem zijn werk deed! Het verhoogt de temperatuur om de aanvaller (het virus) te doden! Zo hoort het immuunsysteem te werken. Hij vertelde: ik werd getest en kreeg te horen dat ik besmet was en naar het ziekenhuis moest. Hij antwoordde dat hij alleen wat pijntjes had hier en daar, maar zich verder wel goed voelde. Tegen de tijd dat hij in het ziekenhuis kwam, waren die symptomen verdwenen. Maar hij ging dus wél de statistieken in als een ‘bevestigde coronapatiënt’.

Wanneer je dus mensen die het niet hebben – of zelfs als ze het wél hebben – op zulk een grote schaal gaat indelen qua percentage aan bevestigde besmettingen, dan krijg je een nog véél groter aantal die het niet hebben. En daarvoor vernietig je – want dat is wat we nu met onze eigen ogen zien gebeuren, Brian – daarvoor vernietig je het wereldwijde economische systeem.

Nu even terug naar het begin: één van de dingen waar ik op heb gewezen bij het verhaal over probleem/reactie/oplossing waarmee de maatschappij moest worden hervormd – overigens heb ik in één van mijn boeken beschreven hoe een pandemie één van de mogelijkheden was, omdat het voldoet aan alle criteria – maar wat ik nu al ruim 30 jaar verkondig is dat ze voor een ENORME economische ineenstorting zouden zorgen … en sinds 2008 ben ik dat zelfs nog méér gaan zeggen, omdat 2008 echt wel wat weg had van een nachtmerrie. Maar wat ik bedoel te zeggen is, dat ze proberen om 2008 te laten lijken op een speeltuin, in vergelijking hiermee. Deze hysterie rondom het coronavirus geeft hen het excuus om te doen wat ze nu doen, en het resultaat en de gevolgen van wat ze nu doen is het ontmantelen van de wereldeconomie.
Nog iets wat ik altijd heb gezegd: in deze Hongerspelen-maatschappij is het de bedoeling dat er wereldwijd geen kleine bedrijven en zelfs geen middelgrote bedrijven meer zijn, maar enkel nog enorme corporaties die alles beheersen en maken. Amazon is een klassiek voorbeeld hiervan.

Deze coronavirus-hysterie zorgt voor een situatie die zich met het uur méér ontvouwt, en die wereldwijd de kleine bedrijven, de familiebedrijven, de middelgrote bedrijven en zelfs de nog iets grotere bedrijven volledig vernietigt. De grote erfenis van alles wat er nu gaande is, zal op de langere termijn niets te maken hebben met gezondheid maar economie. Het gaat catastrofaal worden! Maar dan komt het: wat gebeurt er met al die mensen wiens bedrijf niet meer bestaat? Wat gebeurt er met al die werknemers? Café’s, hotels, al die bedrijven die het doelwit waren … ga daar niet meer heen, die moeten sluiten … wat gebeurt er met hen? Die vallen naar de bodem van de Hongerspelen-maatschappij. En wat we nu elke dag opnieuw zien is dat die Hongerspelen-maatschappij steeds meer en méér dichterbij komt, zogenaamd om ‘de mensen te beschermen’.

Ik heb nieuws voor je: als je wat dieper graaft in dat systeem … dan geven ze daar GEEN KLAP om ‘de mensen’. Wij moeten nu geloven dat dit systeem begaan is met de ouderen. ‘We moeten de ouderen beschermen … we moeten de wereldeconomie vernietigen om de ouderen te beschermen’ … dit zijn dus wel precies die ouderen die hun hele leven belastingen hebben betaald, en die na afloop daarvan een minimaal pensioen krijgen uitgekeerd, dat hen de keuze laat tussen ‘warm hebben’ of ‘eten hebben’. En wat brengt dat dan, als de mensen niet eens meer de meest essentiële dingen hebben omdat het systeem niets om hen geeft, en ze alleen maar ongezond eten kunnen betalen? Ze kunnen geen voedzaam eten krijgen om hun immuunsysteem sterk te houden want daar hebben ze geen geld voor, en bovendien horen ze in de pers alleen maar dat ze die toch niet nodig hebben. En tegelijkertijd ademen ze verontreinigde lucht in, drinken ze vergiftigd water en andere dranken die vol zitten met suiker, hetgeen een enorm vernietigende werking heeft op het immuunsysteem …

Dit alles is nu al gaande. Wij leven in een elektromagnetische, technologisch opgewekte soep van stralingsvergiftiging … en dit systeem heeft dat toegelaten. Het heeft toegestaan dat bedrijven dat deden en nu … nu dat allemaal gedaan is en grote schade heeft toegebracht aan het immuunsysteem van de ouderen … moeten wij geloven dat het systeem begaan is met de gezondheid van de ouderen!? Daar geeft het GEEN KLAP om! En ik heb het niet over de verpleegkundigen en de artsen! Ik heb het over die 1% die dit alles aanstuurt. Het idee dat dit alles nodig is om de ouderen te beschermen … zij geven niks om de ouderen … die zijn alleen maar een excuus om ons precies die maatschappij op te dringen, waar ik al zo lang over spreek.

Als je kijkt … wanneer deze dingen gebeuren en er grote, Orwelliaanse toestanden worden doorgevoerd … ‘Dit moeten we doen vanwege het probleem!’ … maar meestal verdwijnt het probleem vanzelf … zolang we ons er niet mee bemoeien. Maar wat je telkens weer ziet – en 11 september is daar een goed voorbeeld van – is dat ze altijd wel een beetje van de maatregelen terugdraaien, maar nooit helemaal tot hoe het vroeger was. Alles is telkens weer een beetje verder opgeschoven, richting de Hongerspelen-maatschappij.

Ik heb trouwens al eens aangehaald dat een belangrijk doel van … wanneer schreef ik daar voor het eerst over? In 1993! … ze willen een wereld zonder contant geld. Een wereld zonder contant geld, met alleen één digitale valuta voor de hele wereld. Dit zal onvoorstelbaar grote gevolgen hebben … ze willen dus geen contant geld meer. En toen ik dat zei, was er nog heel veel contant geld in omloop. De mensen zegden toen ‘wat, geen contant geld meer?’ En kijk nu eens …

Wat was het ook weer dat Tedros (Adhenom – V) zei? Hij is het hoofd van de WHO – overigens zou ik die man nog niet vertrouwen als hij me in een kamer vol klokken zou vertellen hoe laat het was … Hij zei: raak geen contant geld meer aan maar gebruik uw bankkaart, want het virus kan worden overgedragen via geld.

Toen ik vandaag hierheen kwam, werd tot drie keer toe mijn contant geld geweigerd op plaatsen waar dat nooit eerder een probleem was. Overal was het ‘neen, we accepteren alleen kaartbetalingen’. Als dit zo nog even doorgaat, dan zullen ze contant geld kunnen uitbannen vanwege het feit dat het virus hierdoor kan worden overgebracht, en omdat ze zeggen ‘dit mag nooit meer gebeuren, dat mogen we niet meer toestaan’. We zullen dus gaan zien dat ze de mensen steeds vaker technologisch zullen testen, om te kijken of ze verhoging hebben en dergelijke … en alles wat ‘toezicht houdt’ zal steeds verder doorgevoerd worden. Precies zoals in China het geval is. Als de mensen denken dat het in China méér dan Orwelliaans is, kijk dan maar eens wat ze al hebben doorgevoerd als gevolg van dit coronavirus.

Brian: Laat ons even praten over die technologie, want dat is wel een goed punt. Neem bijvoorbeeld Italië. We kijken nu naar Italië en wat wij te zien krijgen zijn ziekenhuizen die overvol zijn, de mensen sterven, er is onvoldoende apparatuur om te beademen enz. Daar moeten we toch iets aan doen, David? Jij zegt wel dat het zal voorbijgaan en dat we onze globale economie om zeep helpen – en dat heeft feitelijk veel grotere gevolgen dan de gezondheidsproblemen, dat ben ik met je eens. Hiermee wordt het leven van heel veel mensen vernietigd.

David: Dat niet alleen, maar het zal ook leiden tot enorme aantallen mensen met een zwakke gezondheid en overlijdens.

Brian: Ook daar ben ik het mee eens. Het maakt het allemaal alleen nog erger. Maar hoe zit het dan nu, met mensen die sterven in overvolle ziekenhuizen? Dat is toch nu onze werkelijkheid?

David: Wel, ik heb altijd gedacht en dit lijkt nu ook het geval te zijn … dat de variant van het virus die nu in Italië huishoudt van een andere, sterkere soort is dan in de rest van de wereld. Hetzelfde voor Iran. Daar horen we minder over, maar dit is een land dat onder vuur ligt van Amerika en Israël, en toen dit virus zich buiten China ging vertonen … van alle landen in de hele wereld … kreeg Iran ermee te maken, en véél erger dan elders … voordat het ook in Italië de kop opstak.

Brian: Dat was wel vreemd, ja. Maar het kan toeval zijn geweest.

David: Brian, na de voorbije dertig jaar is ‘toeval’ iets waarvan ik niet zo snel overtuigd kan worden. Omdat toevalligheden niet zomaar gebeuren, meestal worden ze teweeggebracht. Maar hoe dan ook, niet alleen had Iran schijnbaar een sterkere variant van het virus, maar het maakte slachtoffers binnen de leiders van het regime – en dat al in een heel vroeg stadium! Is dat toeval? Hoeveel toevalligheden wil je nog hebben? En dan is er nog iets: ik heb het al gehad over … één van de probleem/reactie/oplossingen waarover ik het in mijn boeken heb, en die ze zouden gaan gebruiken om deze Hongerspelen-maatschappij te rechtvaardigen, was een pandemie! … als je kijkt naar de film ‘Contagion’, ik denk uit 2011.

Brian: Ik heb die vorige week gekeken …

David: Die gaat erover dat het uit China zou komen en zo meer …

Brian: Ja, met Steven Soderberg en Jude Law … heel interessant en heel goed gemaakt!

David: Dat klopt. Maar ik heb het hier in onze eerdere gesprekken ook al over gehad: het principe van vooraf programmeren. Waarbij ze in een film uit Hollywood iets tonen dat in het onbewuste – of zelfs het bewuste – brein wordt opgenomen, en dat dan op een later tijdstip ook écht gebeurt. Ik kreeg een document uit 2010. Het was uitgegeven door de Rockefeller Foundation, die natuurlijk het uithangbord is voor de Rockefeller familie, welke FUNDAMENTEEL betrokken is bij deze wereldwijde cult. De Rockefellers en de Rothschildts waren de oprichters van de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie), die zich bezighoudt met de gezondheidsregels en de gezondheid in al zijn vormen, vanuit één centraal punt.

Brian: Jij hebt absoluut géén vertrouwen in de WHO?

David: Wel, momenteel wordt die geleid door een man die Tedros heet. Hij komt uit Ethiopië en was lid van het Polit Bureau in de Marxistische regering die Ethiopië al heel lang bestuurt. Hij was daar minister van Volksgezondheid en werd tot 2 keer toe betrapt op het verdoezelen van een cholerauitbraak. En nu is hij hoofd van de WHO en vertelt hij ons wat er gaande is omtrent het coronavirus. U zult begrijpen dat ik geen woord geloof van alles wat hij verkondigt. Zie je, deze organisaties staan niet in dienst van de mensen. Zij dienen alleen de agenda. Wie trad er naar voren en zei ‘raak geen contant geld aan, daardoor verspreidt je het virus’? Dat was Tedros! Hij is degene die China lof toezwaaide voor de geweldige manier waarop zij het coronavirus hebben aangepakt. Maar dat document van de Rockefeller Foundation ging over een scenario van een griepepidemie en het beschreef wat er zou gebeuren … dat China zou overgaan tot autoritaire en draconische maatregelen om die uitdaging het hoofd te bieden, en dat het Westen daar in eerste instantie niet in zou volgen, maar al snel toch ook zulke maatregelen zou gaan invoeren. Deze hele, wereldwijde lockdown stond beschreven in dat document!

Dan komen we bij ongeveer zes weken voordat het virus de kop opstak in China. Toen vond Event201 plaats. Dit was een simulatie van een coronavirus-pandemie, waarbij het Wereld Economisch Forum (WEF) – dat jaarlijks bijeenkomt in Davos, Zwitserland … dit is de 1% van de 1%, de Bill en Melinda Gates Foundation … Bill Gates is de man die de hele wereld wil vaccineren EN die de fondsen biedt voor het trackingsysteem; het systeem waarmee de regering kan volgen welke mensen er wel en niet gevaccineerd zijn. Hij doet dit via een door hem opgerichte stichting met de naam GAVI. Zij leidden deze simulatie met de naam Event201, waarin ze scenario’s en nieuwsberichten simuleerden – en als je het opzoekt op internet dan kun je het bekijken, het was allemaal levensecht zoals wij het kennen! Ze overlegden hoe en wat ze konden doen, en er was een groot deel van deze simulatie waar ze samen overlegden hoe ze de informatie konden beïnvloeden. Ze hadden het erover, hoe ze konden omgaan met de anti-vaxxers (mensen die tegen vaccinaties zijn – V), hoe zorgen we ervoor dat de officiële verslaggeving omtrent de pandemie de overhand houdt op internet en alle andere vormen van communicatie, en dat er geen zogenaamde ‘complot-theorieën’ de ronde gaan doen, welke een ander standpunt belichten. En alles wat zij in dit scenario hebben geoefend, is ook daadwerkelijk zo gebeurt!

We hebben Google en Facebook die ervoor hebben gezorgd dat met name de WHO gratis reclametijd kreeg, en afwijkende meningen – wat zij complot-theorieën, foute informatie of fake nieuws noemen … wie bepaalt eigenlijk wanneer dat het geval is? Zij dus! – worden verwijderd. Afgelopen week heeft YouTube aangekondigd dat zij, omdat hun team van werknemers niet zo groot is als bij anderen, video’s zullen verwijderen met behulp van AI … dat zijn dus wiskundige algoritmen … en dat er dus véél meer video’s zullen worden verwijderd, ook al gaan die niet in tegen de algemeen geldende spelregels voor plaatsing. Alles wat dus werd besloten in die bijeenkomst van Gates, WEF en de 1% van de 1%, zes weken eerder …

Brian: En dat zij dat deden was publiekelijk bekend? Of heb jij daar bericht van gekregen?

David: Nee, ik heb het document gelezen van de Rockefeller Foundation, met daarin het scenario zoals het zich nu ook daadwerkelijk heeft afgespeeld, maar de Event 201 simulatie is gefilmd en terug te vinden op het internet.

Brian: En nu volgen ze dat script?

David: Precies, tot op de letter! En dan nog iets: tegelijkertijd dat die simulatie plaatsvond, woonden 10 000 mensen van het leger en de ondersteuning daarvan, de Militaire Wereld-Spelen bij … in Wuhan, China! Nu zeg ik niet DAT het zo is gegaan, maar we moeten hier toch naar kijken … als we ons niet voor de gek willen laten houden moeten we niet de officiële berichtgeving volgen, maar zelf onderzoeken welke mogelijkheden er verder nog zijn. Een andere mogelijkheid is, dat die Militaire Wereld-Spelen een geweldige afleiding waren om in datzelfde gebied een virus te verspreiden. Dit alles is toch iets waar we naar moeten kijken en waar we ook rekening mee moeten houden. Wat gebeurt er, als we alleen maar de officiële verslaggeving geloven? Zal dan de officiële oplossing voor het probleem waarin we geloven, ons niet steeds dieper in de problemen brengen, naar een maatschappij waar George Orwell over schreef? En alles wat ik heb gezegd wat deze cult verlangt, krijgt deze cult nu … vanwege het coronavirus.

Brian: Oké. Wat doen we met de toestand in Italië? Denk jij dat het correct is om iedereen in isolatie te plaatsen, als dit daadwerkelijk een sterkere variant is? Is dat dan het verstandigste om de ziekenhuizen te ontlasten? Want je bent het er toch mee eens, dat de mensen daar zeer waarschijnlijk sterven? Wat is de oplossing in deze toestand? Is er een punt waarop een sterk ingrijpen vereist is? Want ik wéét dat jij ook om mensen geeft, David.

David: Je moet de reactie in verhouding houden tot het probleem. Misschien is er méér nodig in bepaalde plaatsen in Italië, maar het punt is dat je ook de rest in de gaten moet houden en dat je … de wereld volledig getransformeerd en economisch vernietigd kunt zien, door de manier waarop nu wordt gereageerd … wat onvoorstelbare gevolgen zal hebben in de toekomst. Als je kijkt naar het gemiddelde over de hele wereld en in de meeste andere landen … is het aantal mensen dat hier ernstig door zijn geraakt, indien afgezet tegen de mensen waarbij dat niet zo is … dan is de manier waarop de complete economie is stilgelegd geworden eigenlijk pure zelfmoord. En wat gebeurt er wanneer het zover komt dat die, in zijn huidige staat, niet meer verder kan … niet meer kan overleven? Dan ontstaat er een heel nieuw economisch systeem, en dat gaat het systeem zijn dat deze cult wilt!

Ik zal je nog iets vertellen. Ik praat nu al heel wat jaren over het feit dat de klimaatverandering veroorzaakt zou zijn door mensen, één grote grap is. Het is een hoax. De mensen vragen dan ‘waarom zouden ze van klimaatverandering een hoax maken’? Kijk dan maar eens naar ALLE OPLOSSINGEN voor klimaatverandering. Dan zie je dat dit telkens weer opnieuw IDENTIEK DEZELFDE OPLOSSINGEN zijn als voor het coronavirus!

Wat zei prins Charles, in Davos, niet meer dan twee maanden geleden? Hij zei ‘tegen 2030 – dit jaartal dat overal maar blijft opduiken vanuit alle richtingen – hebben wij wereldwijd een nieuw economisch systeem, een economische orde nodig, om het hoofd te bieden aan de uitdaging van de klimaatverandering. Wat heb ik de afgelopen 30 jaren geschreven? Deze cult wil de economische gang van zaken in de wereld TRANSFORMEREN tot een technocratische, AI gecontroleerde tirannie.

Zowel het coronavirus als de klimaathoax zorgen voor het probleem – ik zou zeggen dat het in veel opzichten de ILLUSIE van een probleem is, zeker ten aanzien van de klimaatverandering waar de mens verantwoordelijk zou zijn – om de oplossing te bieden van PRECIES DATGENE WAT ZIJ WILLEN: een getransformeerde, centraal geleide, AI gecontroleerde wereldeconomie. En daarin is geen plaats meer voor familiebedrijven. Het zal geen plaats bieden aan kleine bedrijven, zodra ze die eenmaal hebben kapotgemaakt.

Brian: Maar in Amerika hebben we Trump en zijn adviseurs – net als in het VK waar Boris Johnson en zijn adviseurs zijn – en die zullen zeggen dat we NU drastische maatregelen moeten nemen. Dat gaan ze zeggen: ‘we moeten nu alles stilleggen om te voorkomen dat er duizenden doden vallen in de komende weken.’ En dat zou kunnen, dat is mogelijk met dit virus als het zich ineens op grote schaal gaat verspreiden. Dat klopt toch? Maar jij gelooft dat dit hiermee niet het geval is.

David: Waar ik steeds weer bij uitkom, is de invloed ervan op de gezondheid van de overgrote meerderheid van de bevolking. Bij de meeste mensen maakt hun immuunsysteem korte metten met dit virus. Maar deze kleine groep van onder andere ouderen – die een verzwakt immuunsysteem hebben, vanwege de redenen die ik eerder heb omschreven – en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen, waardoor ze een verzwakt immuunsysteem hebben … zij lopen dus gevaar. Als we ons dus volledig op hen zouden richten en hen – indien nodig – zouden isoleren, en al onze middelen op hen zouden richten zodat er niemand honger zou lijden of iets tekort zou komen … maar de rest van de bevolking … 80% … met milde of helemaal geen klachten … anderen met gematigde symptomen … Gaan we de hele wereldeconomie vernietigen door te zeggen dat die mensen ook binnen moeten blijven en niet naar hun werk mogen? Ik vind dat van de gekke! Richt je op de mensen die gevaar lopen, geef hen alles wat nodig is, geef hen indien nodig een echt veilige plek … maar doe dat eerlijk en met mededogen en volledige steun.

Wat betreft de rest van de bevolking … ik herhaal het nog eens: ik heb kort voor kerstmis precies dezelfde symptomen gehad! En ik ben gewoon blijven werken. Het was een paar dagen wat minder aangenaam, ik heb wat gehoest en zo … maar daar kom je gewoon ook weer overheen. En dit is bij de meeste mensen het geval. Ik zal je een vergelijking geven, Brian … jaren geleden – misschien herinner jij je dat ook nog – hadden we iets wat we ‘het weer’ noemden. En het weer was veranderlijk. Er waren stormen of andere extreme weersomstandigheden. En wij noemden dat ‘het weer’. Nu, elke keer als zich zulke omstandigheden voordoen – zoals ze dat altijd hebben gedaan – noemen ze het ‘klimaatverandering, en we gaan er allemaal aan dood’.

En wat we nu hebben, is de coronavirus-versie daarvan. Alles is nu ‘coronavirus’. We weten niet eens of en hoeveel mensen die nu binnenzitten het hebben – of misschien al hebben gehad! Als je, zoals ik eerder al zei, gaat testen op symptomen … wel, die symptomen treden op bij heel véél andere dingen. Wie bepaalt dat deze of gene het wel of niet heeft gehad? Dat weten we niet! Maar het punt is: ze gaan er niet aan dood! De meeste mensen hebben er weinig tot geen last van … Waarom sluiten we hen dan op en vernietigen we onze wereldeconomie, bedrijven, mensen hun jobs, hun mogelijkheid om de huur en de rekeningen te betalen? Waarom doen we dat, in plaats van ons volledig te richten op de mensen die in de problemen zouden kunnen komen, vanwege hun leeftijd of verzwakt immuunsysteem?

Brian: Dat klopt? Maar ze vertellen ons …

David: Ik zal je vertellen waarom: omdat, als zij zouden verdergaan en dat zouden toestaan, dan zou de wereldeconomie niet onderuitgaan. En ze willen juist dat die onderuitgaat, zodat ze die kunnen vervangen. Probleem/reactie/oplossing.
Daarom!!


Het interview gaat verder, maar om dat te kunnen zien moet je ingeschreven zijn als lid van LondonReal.

Dit is het eerste deel in een reeks van drie interviews. Deel 2 staat ook op onze website. Deel 3 wordt gehouden op 3 mei en zullen wij ook trachten te vertalen. – V

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, en deze op uw website of social media plakken.
Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen