(toelichting bij de tekst van Andreas Antonopoulos. Om deze te lezen klik HIER)
16 juli 2016

Satoshi Nakamoto – de uitvinder van Bitcoin – heeft een wetenschappelijk computerprobleem opgelost dat sinds 1970 onoplosbaar leek. Dit probleem wordt ‘het probleem van de Byzantijnse Generaals’ genoemd en dit is waar het over gaat:

Twee legers, elk onder bevel van een Byzantijnse Generaal, hebben een stad belegerd en bereiden zich voor om die aan te vallen. Beide legers bevinden zich elk op een andere heuvel rondom de stad. Deze twee heuvels worden gescheiden door een dal en er is maar één manier om met elkaar te communiceren: een boodschapper moet het dal oversteken.

In het dal bevinden zich echter de verdedigers van de stad en zij kunnen de boodschapper onderscheppen en wijzigingen aanbrengen in de boodschap. Als de twee legers willen slagen in hun opzet, dan moeten ze deze stad gezamenlijk en tegelijkertijd aanvallen: een alleenstaande troepenmacht zal geen succes hebben en vermoedelijk zullen er veel doden vallen als ze dit proberen.

Daarom moeten ze een veilige en zekere manier vinden om met elkaar te overleggen en overeenstemming te bereiken voor een gezamenlijk moment om aan te vallen. Beide legers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie omtrent het tijdstip van de aanval correct is.

Het probleem hierbij is het risico dat de boodschapper die het eerste voorstel voor een tijdstip bij zich draagt onderschept kan worden, en dat dit voorstel door de vijand vervalst kan worden vóórdat het het andere leger bereikt. Dus zelfs al stuurt het andere leger een bevestiging van ontvangst, dan nog kan het eerste leger niet zeker weten of het om ‘hun’ – en dus het juiste – voorstel gaat.

De vijand kan het vervalst hebben om de legers te misleiden, zodat ze op het verkeerde tijdstip aanvallen – en daardoor de strijd verliezen. Er is op deze manier geen mogelijkheid om er zeker van te zijn dat de aanvalstijd echt de juiste is.

Satoshi Nakamoto heeft een oplossing gevonden voor dit probleem door het concept van ‘Proof-of-Work’ te creëeren. Dit betekent zoveel als ‘een bewijs-voor-uitgevoerd-werk’. Hiermee kan met zekerheid bewezen worden dat de meerderheid van de deelnemers in een netwerk gezamenlijk en binnen een vooraf overeengekomen tijd tot eenzelfde resultaat zijn gekomen.

Méér over Proof of Work en andere Bitcoin-informatie kunt u lezen in ons volgende Blog!

Liefs,

Veerle