door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

vertaling door spiritueellezen.org op 1 november 2018 – dit bericht bestaat uit 2 delen!

Op verzoek van een lezer heb ik alsnog deze tekst vertaald.
Hoewel het een bericht is uit 2015, wordt er door Blossom bij elk van haar berichten naar verwezen. Daaruit blijkt dat het toch nog steeds belangrijk is. Als eerste staat het bericht waaruit het tweede deel – de Aanroeping – is voortgekomen. Hoe méér mensen er aan dit Lichtwerk gaan deelnemen, des te groter wordt de uitwerking ervan! Doet u mee?  Liefs, Veerle

9 mei 2015

BG: Goede morgen. Ik ben er klaar voor! U ook?

FVL: Dat zijn wij zeker, en wij begroeten u met diepe Liefde en doelgerichtheid.

Hetgeen wat wij u in deze gesprekken bieden door onze woorden, wordt een symbool van WIE U BENT. U biedt tegenwicht aan alle negatieve gedachten … door uw intenties van LIEFDE voor allen.

U biedt aan de wereld WIE U BENT … en méér is er niet nodig, opdat de invloed van LIEFDE kan worden ontvangen door hen die het nodig hebben.

Wat u in deze tijden kunt bevatten, is het rimpeleffect dat uitgaat van deze berichten. In vroeger tijden … waren velen misschien onzeker over de resultaten en konden zij enkel maar ‘hopen’ dat deze berichten enige invloed zouden hebben.

Het verschil HEDEN TEN DAGE is dat uw ziel gegroeid is in de aanvaarding en het BESEF dat dit zich voordoet … en daardoor alleen al … maakt elke gedachte van LIEFDE … en Vriendelijkheid … en Mededogen … en Begrip … en Niet-oordelen … en Waarheid … zich vrij vanuit zichzelf/door u heen … en dat BESEF van WETEN … maakt NU een enorm verschil in de Trilling van uw Planeet.

Geliefden … doe verder vanuit deze dappere houding. VOEL NU het verschil in uzelf en het verschil in anderen. Begrijp dat door het WAARLIJK ONTWAKEN TOT HET LICHT IN UZELF … u nu zo héél dichtbij komt bij het OPMERKEN, IN DE FYSIEKE WERELD, dat al uw gedachten geprojecteerd zijn.

Kunt u het verschil in Trilling niet VOELEN? Kunt u de verandering van het gedachtepatroon niet merken, die op zijn beurt velen doet ONTWAKEN tot diezelfde gedachten van LIEFDE?

Rechtstreeks hulp bieden aan HET GEHEEL, met ELKE ADEMTEUG … er volledig van doordrongen zijn dat GEVOELENS die U dienen … ALLES EN IEDEREEN dienen.

De verbinding tussen Elk Leven dat werd geleid … hetzij als mens … als insect … als plant, enz … wordt méér en méér krachtig, en met DE INTENTIE om de EENHEID VAN ALLES te erkennen … staat u HET VOELEN ervan toe … niet alleen onder de broederschap van de mensen … maar onder de hele levende familie OVERAL.

Naarmate u zich dieper verbindt met uzelf … naarmate u méér gaat HOUDEN … van uzelf … VERLICHT u letterlijk ALLES. Niet enkel op uw Planeet … op ALLE Planeten.

Deze ÉÉNheid is niet beperkt tot uw Goddelijke Moeder Aarde.

DEZE ÉÉNHEID IS ALLES.

Het heeft betrekking op en omvat ALLES DAT IS. Daarom, door dit feit te erkennen … ’treedt u op’ namens HET GEHEEL … ALLES DAT IS … WANT U BENT NIET ALLEEN VERBONDEN … U MAAKT ER OOK DEEL VAN UIT.

Mogen wij u een samenkomst van zielen voorstellen? Een VERENIGDE BEWEGING, waarbij de intentie van de Ziel … gericht is op het naar een Hoger Niveau tillen … van ALLES WAT BESTAAT?

Een Vreedzaam geleid Gebed/Zegen, die in uw geschiedenis een tijd zal bepalen, welke ‘Een Historisch Gebeuren’ zal zijn, vanwege de aard ervan.

BG: Bedoeld u dat ik dat moet organiseren?

FVL: Ja, zo u wilt.

BG: Wel, zullen we het daar dan eens over hebben? Vele, heel vele van dergelijke bewegingen hebben er al heel vaak plaatsgevonden … en dat is geweldig. Ik ben graag bereid om mijn aandeel te leveren, maar ik wil daaraan toevoegen … dat ik begeleiding van u zal nodig hebben over hoe het moet verlopen … want MET HET GROOTSTE RESPECT … er zijn al zoveel mensen die nu iets dergelijks doen, en sommige mensen hebben er al geen interesse meer in. IK WEET het, dat klinkt bedroevend. Maar, wat mij betreft … zelfs met de Hoogste intentie om zoveel mogelijk mensen bijeen te brengen … vraag ik me af of dergelijke dingen misschien wat ‘afgezaagd’ zijn geworden. Ik VOEL me zelfs niet gemakkelijk terwijl ik dit uitspreek … maar het is nu eenmaal zo. Daarom vraag ik me af wat het kan zijn … komende van u … dat de mensen ertoe kan brengen om hun aandacht erop te richten en eraan mee te doen?

FVL: Wij zullen een verheffend scenario leiden dat hen zal raken en vreugde zal brengen, en dat zal spreken tot het verlangen van de Ziel om ‘het verschil te maken’.

BG: En wat betekent dat precies?

FVL: Dat betekent dat, wanneer allen die eraan willen deelnemen in hun ruimte van ABSOLUTE WAARHEID blijven … wij een Lichtshow zullen brengen …

BG: Wacht even! Met alle respect … luister nog eens naar wat u zegt! Een vriend en ik … zoals u wellicht weet … hebben een klein experiment uitgevoerd, om te zien of u iets kon doen zoals bijvoorbeeld de lichten aan en uit doen … gewoon om ons te laten weten dat u dat kon. Wij dachten niet dat het teveel gevraagd was … maar om welke reden dan ook … gebeurde het nooit. Als u het dan heeft over Lichtshows … wel … zetten we dan niet de deur open naar weer een teleurstelling? O, ik vind het vreselijk om zo te praten. Maar, door ervaring wijzer geworden … IK HOU VAN JULLIE EN IK VERTROUW JULLIE OOK, maar, ik heb geleerd dat onze woorden … in interpretatie, met name ten aanzien van ’tijd’ enz … heel vaak leiden tot verwarring en twijfel. Dus … vertel me méér over die Lichtshow?

FVL: Waarom?

BG: Omdat u daarmee kwam.

FVL: En met al onze Liefde ten aanzien van dit onderwerp, Blossom … heeft u onmiddellijk de Trilling ervan omlaag gehaald.

BG: Dat deed ik, ja. Omdat ik twijfel aan zulke dingen … vanwege onze geschiedenis samen. Mmm! … ik had me voor vandaag niet dit soort gesprek voorgesteld. Maar, ik kan alleen spreken vanuit MIJN GEVOEL. Oké. Laten we doen alsof ik niet de trilling in twijfel trok of verlaagd heb. Laten we doen alsof mijn reactie was ‘HOERA! EEN LICHTSHOW! GEWELDIG! WANNEER? WAAR?

FVL: Dan zouden wij u zeggen dat het een show zou zijn met SPECTACULAIRE, BEELDENDE PRACHT.

BG: Wacht even … mag ik even zeggen – voor de lezers en zodat u het begrijpt – ik probeer hier niet vervelend te doen … BESLIST NIET. Ik vraag om duidelijkheid over deze kwestie. Dus, hoe/waarom zou dit mogelijk zijn, terwijl u al die tijd heeft gezegd dat de Trillingen ‘juist’ moesten zijn … of dat de wereld er niet klaar voor was … of … of … of? Waarom zou dit niet worden stopgezet zoals bijvoorbeeld 14 oktober 2008 … door diegenen die van plan waren het te vernietigen als het had plaatsgevonden? Ik vraag deze details … omdat dit héél duidelijk moet zijn.

FVL: Omdat een Lichtshow veel makkelijker kan worden gebracht en veel minder onderhevig is aan sabotage, vanwege de opzet ervan.

BG: En dat zou zijn?

FVL: LICHT! ONVOORSTELBAAR LICHT.

BG: Dus … laat ons hier even op doorgaan. Zegt u nu, dat u een Gebed/Zegening/Intentie wilt laten samenvallen hiermee?

FVL: Wij zeggen dat het nu de tijd is om dit als mogelijkheid in overweging te nemen.

BG: Als mogelijkheid? Alles is mogelijk … maar dat wil niet zeggen dat het ook echt gaat gebeuren!

FVL: En toch … zijn er inmiddels niet … zo vele, vele Zielen die hun ‘geloven’ nu hebben omgezet naar WETEN? Zijn er niet zo velen … die, door te leven naar hun BEWUST ZIJN VAN DE WAARHEID … er nu KLAAR voor zijn om de Zegening van een dergelijke ontmoeting te ontvangen?

BG: Dat is zo. Ja! Mijn hart klopt al wat sneller … weet u zeker dat u dit niet wilt doorgeven via een ander channel, zodat die het kan aanbieden?

FVL: Waarom brengt jou dit nog zoveel zorgen en twijfel, Blossom?

BG: Ehm … komen jullie maar eens in mijn schoenen staan!

FVL: Dit is inderdaad een interessante route om te nemen. Brengt u niet heel getrouw … week na week … onze berichten van LIEFDE over? Als u aan ons twijfelt, waarom gaat u daar dan mee door?

BG: Omdat uw berichten van LIEFDE … voor mij … WAARHEID zijn … en ik VOEL dat velen hetzelfde VOELEN. Het is de verwijzing naar dit soort dingen, waarvan ik het plaatsvinden betwijfel … omdat wij het verwachten … er dan op wachten … en dan het wachten opgeven.

FVL: Heeft u niet van een ander channel gehoord, dat de enorme Zuilen van Licht zijn neergedaald? De Zuilen, die de Energie dragen om de Trilling van uw planeet te verhogen?

BG: Ja, dat heb ik gelezen.* Maar u zei zelf, toen u sprak over deze Zuilen die zouden komen … indertijd … dat ze zichtbaar zouden zijn, dat iedereen ze kon zien. Ik weet dat er vele vormen van Zuilen van Licht zijn … onze individuele Zielen horen daar ook bij. Maar … niets wat lijkt op wat u beschreef.

FVL: Doet dat ertoe?

BG: JA! Natuurlijk doet dat ertoe! Ik bedoel maar … als u spreekt over een LICHTSHOW en wij zien er geen … of die dan al dan niet plaatsvindt in een Hogere Trilling, waar de meesten van ons niet op/in zijn … ook al werkt het wel dóór … dan doet dat toch afbreuk aan wat u ons biedt … als de goederen niet worden geleverd zoals u het zegt. Maar … laat ons nog even hypothetisch verdergaan.

U zou dus een intentie/zegening/gebed doorsturen … ik zorg dat het verspreid wordt en dan … ziedaar de LICHTSHOW?

FVL: Neen.

BG: Oh! En dan …?

FVL: Wij willen woorden bieden die u helpen bij het tot stand brengen van de Intentie … wij willen u ook vragen om te begrijpen dat deze woorden een bredere werking zullen hebben, wanneer ze komen vanuit uw diepste WETEN en hartruimte.

Naarmate het momentum zich opbouwt … naarmate steeds méér mensen hieraan meedoen … VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLES … dan schept dat de juiste afstemming en Trillingssterkte, waardoor iets dergelijks kan plaatsvinden.

BG: U zegt dus, dat het nu aan ons is … niet aan u?

FVL: Inderdaad. Het is altijd aan u geweest. Daarvoor bent u gekomen … om uw hart te volgen in zulke aangelegenheden en …

OM DE WAARHEID TOE TE STAAN, VANUIT LIEFDE VOOR HET ZELF, OM TE ONTWAKEN EN DE VERANDERING TOT STAND TE BRENGEN.

BG: Wel, dat zou ik beslist wel doen. Uiteindelijk … wat hebben we te verliezen? Ik wil het wel proberen … en ik VERTROUW erop dat u WEET dat mijn in vraag stellen niet voortkwam uit arrogantie … enkel een zoeken naar de WAARHEID.

FVL: Dat begrijpen we, Blossom. En wij aanvaarden het, in volledige Gratie voor uw zoektocht binnen die WAARHEID.

BG: En hoe nu verder?

FVL: Wij hebben het volgende voor ogen … dat er een bepaalde orde van grootte wordt bereikt aan mensen die het als dusdanig kunnen herkennen. Wij vragen niet, dat u verwacht dat deze spectaculaire onderneming zal samenvallen met het aanbieden van het Gebed. Wij vragen, dat het Gebed aan momentum zou winnen in aantallen en oprechtheid en in WAARHEID VAN HET HART.

Naarmate dit aantal toeneemt en de Energie zich opbouwt … zullen wij de mogelijkheid van zijn verschijning overwegen.

BG: Wacht, wacht, wacht! U vraagt ons om dit te doen … en dan zult u het overwégen? Waar gaat dát nu weer over?

FVL: Onze liefste Blossom … mogen wij voorstellen, dat uw ’twijfel’ en ‘angst’ ten aanzien van dit onderwerp de woorden kleuren die wij doorsturen en de Trilling waarop wij ze sturen. Het is beslist niet zo, dat u uw aandeel levert … eenieder die eraan wenst deel te nemen … en dat wij dan ‘wel’ of ‘niet’ zulk een show brengen. Dat is niet WIE WIJ ZIJN en wij zouden heel beslist géén ‘spelletje’ met u spelen over zulk een gevoelige kwestie. De Intentie achter wat wij zeggen … ten aanzien van ‘wij zullen de mogelijkheid overwegen’ wil enkel maar zeggen … dat zodra de Trillingskracht en de Energie sterk genoeg zijn … dat het er inderdaad voor zorgt … dat het kan plaatsvinden. Anders … kan het niet.

Daarom, afhankelijk van de aansporing … en de Energietoename … zal de afweging plaatsvinden van het overwegen van de mogelijkheid.

BG: Jongens! Ik zeg niet gemakkelijk zomaar sorry, maar nu wil ik mij verontschuldigen voor het foutief begrijpen. Ik vermoed, als een COLLECTIEF GROEPSBEWUSTZIJN … Als MILJOENEN mensen dit gaan doen … dan kunnen we het toch proberen. Het kan alléén maar goed doen … LICHTSHOW of geen LICHTSHOW. Dus …?

FVL: Wij zullen dit gesprek voor nu afronden en uw aandacht op een ander tijdstip vragen, om de woorden over te brengen die dit doel zullen dienen.

ONTHOUD WEL GOED … WIJ SPELEN GÉÉN SPELLETJES. WIJ WETEN DAT DE MOGELIJKHEID EEN REALITEIT KAN WORDEN, MAAR DE MENSHEID VAN HAAR KANT MOET ZICH IN LIEFDE BIJ ONS AANSLUITEN, OM EEN DERGELIJK VERSCHIJNSEL TOT STAND TE BRENGEN.

Wij zeggen niet ‘als u dit doet … dan zullen wij dat doen’. Wij zeggen ‘als u wenst deel te nemen aan dit experiment … dan zullen wij … van onze kant … al het mogelijke doen om het einddoel tot stand te brengen … voor het Hoogste Goed van Alles … voor de vooruitgang van de mensheid … en voor een sneller herstel van Moeder Aarde en haar kinderen, om terug te keren naar Huis … als hun missie is volbracht … als zij veranderd hebben wat niet langer van nut was … in iets wat wél nut heeft. Zo zij het’.

BG: Afgesproken dan! Ik moet wel zeggen … dit kwam wel héél onverwacht … net zoals misschien die LICHTSHOW!

Ik zal weer contact leggen wanneer ik VOEL dat het de juiste tijd is … voor het overbrengen van woorden. Dank u wel voor uw geduld, tolerantie en het begrijpen van wie ik ben … en ja, ook van waar ik voor sta.

*   *   *   *   *

AANROEPING ‘WIJ ZIJN HET, DIE HET SPEL VERANDEREN’ (‘WE ARE THE GAME CHANGERS’)

U kunt deze tekst aandachtig en bewust lezen of hardop uitspreken, wanneer en zo vaak u maar wilt. U kunt ook de video afspelen op YouTube en met deze Nederlandse tekst precies volgen wat Blossom zegt. Zo voegt u uw eigen energie/intentie toe aan het reeds opgebouwde Energieveld waar sinds mei 2015 wereldwijd al ontelbaar veel mensen aan bijdragen. – V

Een video van DE FEDERATIE VAN LICHT. http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Dit zijn de woorden die Zij aanbieden …

IK GEEF OPDRACHT …

Ik geef opdracht … dat de Intentie achter dit aanbod bedoeld is om in mijn diepste binnenste een ruimte te openen … om alle gedachten samen te brengen van de Zuiverste Hoogste Intentie, om de Trilling van de Planeet Moeder Aarde te verhogen … Om de frequenties te verhogen van allen die op deze planeet leven … en om mijn Hoogste Intentie van Goedheid … Vriendelijkheid … Begrip … Vergeving … Nederigheid … en Mededogen toe te staan… waaruit de patronen zijn opgebouwd van de Hoogste Energie, welke LIEFDE IS.

Ik wil deze gaven altijd bieden, op ieder ogenblik van mijn ONTWAKEN.

Ik wil leren begrijpen dat ik hierdoor … deel wordt van een Onmetelijk Goddelijk Plan … dat deze Energie precies op de afstemming zal brengen, waarvoor ze werd uitgestuurd.

Ik wil het Lachen en de Vreugde vinden in alles wat ik doe … In het WETEN, dat ik hierdoor … Lachen en Vreugde toelaat in de Levens van ALLES dat Leven is.

Ik wil gedachten uitsturen van aanvaarding van hen, die niet dezelfde gedachten hebben die samengaan met de mijne … en binnen die aanvaarding … WETEN dat zij … net als ik … volgens Goddelijke Timing … zich zullen openstellen voor de GROOTSHEID VAN WIE ZIJ ZIJN.

Binnen deze gedachten … wil ik ook aanvaarden dat ik naar deze mooie Planeet ben gekomen om de schoonheid van mijn ziel te dienen … en al doende … de schoonheid te dienen van ALLES DAT IS.

Het is mijn Hoogte Intentie om ‘Haar’ naar een plek van Vrede te brengen. De plek waar ZIJ rechtmatig thuishoort. Een plek waar IEDEREEN rechtmatig thuishoort.

Wij zijn heel vaak in verwarring gebracht en uitgedaagd … maar nu, terwijl we ons vollediger bewust worden van onze WAARHEID … laat het dan zo zijn … dat wij Opzettelijk alle GEVOELENS stopzetten, die niet langer het Hoogste Goed dienen.

Laat het zo zijn … dat wij met elke geboden glimlach, het Hart verheffen van hen die omlaag werden getrokken.

Met elke aanraking … brengen wij alles wat lijdt … tot GODDELIJKE HEELMAKING.

WIJ KWAMEN HIERHEEN, OM DIT TE DOEN!

Wij kwamen hier om ervoor TE ZORGEN dat wij niet langer meer de zwaardere Trillingen zouden tolereren, die zo lange tijd op het Aarde Netwerk hebben gewogen.

Daarom geven wij NU opdracht … om de patronen te veranderen die zo vertrouwd zijn geworden … om te beseffen dat ‘vertrouwd zijn met’ leidt tot ‘verachting’ … en dat

NU …

NU … dat wij WETEN wat wij hier kwamen volbrengen … wij het ook doen.

WIJ WETEN NU … DAT WIJ LICHT ZIJN …

WIJ WETEN NU dat ALLES LICHT IS dat zichzelf vertoont doorheen verschillende frequenties … zodat onze GEVOELENS kunnen ontwaken … die op hun beurt onze vastbeslotenheid doen ONTWAKEN om alles om te zetten wat van weinig nut is … naar iets wat behoort tot HET HOOGSTE.

Laat ons … met elk van onze GODDELIJKE ADEMTEUGEN … WETEN, dat de opdracht hier op Aarde een opdracht is van LIEFDE.

Enkel in/als/door/van LIEFDE, kunnen wij DE VERANDERING ZIJN, welke wij hier kwamen BRENGEN.

Dus … in/als/vanuit de HOOGSTE plaats van mijn ziel … stuur ik de oproep uit aan alle Mensen … aan alle niet-mensen … AAN AL HET BEWUSTZIJN VAN HET VREUGDEVOLLE LEVEN ZÉLF … OM TE ONTWAKEN.

Wanneer ik mij verbind met MIJN WAARHEID … wil ik dit aanbod tot dienstbaarheid VOELEN, als het HOOGSTE dat ik ooit heb gedaan.

IN HET WETEN … HET ABSOLUTE WETEN …

Dat, terwijl ik dit doe …

ALS ÉÉN … wij heel snel met het grootste gemak … de Trilling verhogen waarin wij verblijven …

Zodat Alles en Iedereen in leven … LIEFDE zal KENNEN, in zijn HOOGSTE MEEST ZUIVERE VORM.

Het Vertrouwen dat ik heb in dit WETEN, is volkomen en volledig.

Ik ben onmiddellijk verheven door de Energie die deze Zegening met zich brengt … en daarom … aanvaard ik dat door ZO TE ZIJN … ik de planeet verhef, en allen die met Haar reizen.

EN ZO IS HET.

In Liefde en dankbaarheid voor de eer om op de Aarde te ZIJN in deze tijd, om deze transformatie door te voeren … Deze GODDELIJKE VERSCHUIVING naar het NU … en daarmee … hebben wij het vermogen om DE WAARHEID TE VOELEN.

DE WAARHEID TE AANVAARDEN.

DE WAARHEID TE KENNEN.

LIEFDE IS HET ENIGE WAT ER OOIT HEEFT BESTAAN.

En hoe ik verkies om de ENERGIE VAN DEZE LIEFDE vorm te geven, bepaalt het resultaat.

IK, HIER … NU … OP DIT OGENBLIK … KIES ERVOOR OM DAT TE ZIJN.

IK BEN LIEFDE.

IK BEN LICHT.

IK BEN ER KLAAR VOOR.

IN LIEFDE EN DANKBAARHEID.

Toelichting door Blossom:
*Verwijzing naar de Zuilen van Licht.
De klokkenluider – oorspronkelijk gekend als GoodETsxG/Luke (zijn echte naam is inmiddels vrijgegeven, hij heet Corey) heeft nu zijn eigen website en hier is een kort stukje over de Zuilen van Licht. Volgens Corey heeft dit plaatsgevonden!

De afkorting GRS staat voor Geheime Ruimte Stations. Ik heb paragrafen ingevoegd, zodat het makkelijker leest.
1. Weten we hoe de Bol Wezens passen binnen de hele ‘Kunstmatige Intelligentie’ toestand? Helpen zij de mensheid actief mee bij het omgaan met deze dreiging?

De Bol Wezens zoals wij ze noemen zijn pas onlangs uit hun inactieve ‘Verborgen Observatie/Wachtende Modus’ gekomen en zijn begonnen te werken met één van de GRS van de mensen, meestal via een paar van hun ‘Bondgenoten’ met hogere trilling.

De enige ‘Acties’ die recent werden waargenomen door deze ‘Bollen’ was dat de grootste van de ‘Bollen’ zich dichter naar de Aarde begaf, vanuit het gebied rond de Zon – en Gasreuzen waar zij ‘Gestationeerd en Verborgen’ waren.

Zij (de ‘Bollen’) hebben een actie uitgevoerd waar vele groepen over speculeren, en sommigen van de andere buitenwereldse groepen overtuigen nu hun volgelingen ervan dat zij ‘Weten’ wat ze (de ‘Bollen’) hebben gedaan. Dit was de recente actie van het lanceren van hele grote/brede stralen van Trillingsenergie vanuit de grootste ‘Bollen’, welke niet zichtbaar waren voor het blote oog, totdat zij de Atmosfeer van de Aarde raakten

Toen werden ze zichtbaar als ‘Stralen of Zuilen’ van Licht, die gedurende dezelfde tijdsspanne werden waargenomen over de hele wereld. De Zuilen van Licht raakten overal gebieden op het land en in de open oceanen, waar er geen basissen of leylijnen mee verbonden zijn.

Er werd uitgelegd dat dit een noodzakelijke stap was in de aanvang voor hun werkzaamheden, maar er werden niet méér details gegeven aan de GRS van de mensen, althans niets wat mag worden vrijgegeven. Dit was in geen enkel opzicht een wapen of een aanvalsactie.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings