Door Blossom Goodchild

Transcript vertaling

18 oktober 2020

Blossom: Hallo. Hallo … Ik weet niet of u zich de laatste video die ik deed nog herinnert? Ik kon toen maar met moeite glimlachen, omdat ik mijn videorecorder niet aan de praat kreeg … Wel, vandaag was het weer zo!
Ik had gepland om deze video vanmorgen te maken en ik ben méér dan een uur bezig geweest omdat mijn videorecorder niet langer dan 1 seconde wilde opnemen. Ik heb echt alles geprobeerd en uiteindelijk, toen ik het ding aan de praat had gekregen, was mijn stem niet meer in orde. Lieve God … ik vroeg me af of het dat wel waard was en ik was echt in tranen!

Dus ik dacht: ‘Wel, ik kan die video nu niet opnemen, omdat ik dusdanig overstuur was … gewoon door de frustratie’ … maar ik dacht ‘nee, ik laat me niet verslaan, ik probeer het gewoon en ik zie wel wat er gebeurt’.

Dus hier ben ik, nog steeds enigszins uit mijn humeur … maar aan de andere kant moet je er ook om lachen. Ik denk dat het dit soort dingen zijn, dit soort kleine dingen … het stelt niet zoveel voor, het is niet het einde van de wereld dat mijn video het niet deed … maar tegelijkertijd is het ook zo frustrerend!

En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kom dan op een punt waarop ik niet meer weet wat ik verder nog kan doen, behalve huilen … Ik wéét dat er hele erge dingen gebeuren in de wereld, en het is dom om ergens zo van overstuur te raken … het is zo onnozel …

Maar het punt is … dat nu met alle energieën om ons heen … alles wordt zo … ergerlijk? … verergerd? … ik weet niet welke van die twee ik moet gebruiken … uitvergroot?… misschien moet ik dit derde woord gebruiken, misschien is dat het juiste (lacht) …

Ik vind het steeds moeilijker/lastiger worden om me doorheen deze tijden te worstelen … of het komt omdat ik die Energieën oppik?
Maar als ik denk aan wat er allemaal gaande is … en een groot deel daarvan lijkt – Lieve God, alstublieft – toch echt achter de schermen te gebeuren … want er wordt zoveel negatieve energie opgerakeld en in omloop gebracht en … hoe zouden wij die NIET kunnen opnemen? We kunnen onszelf natuurlijk beschermen, maar eerlijk gezegd helpt dat niet zoveel. In elk geval niet voor mij. Ik merk dat ik dezer dagen in een dusdanig slecht humeur ben … vind ik van mezelf dat ik Straal van Liefde en Licht en dergelijke, als ik een slechte bui heb? NEEN! En ik weet dat ik al eerder hierover heb gesproken, ik heb het zelfs voorgelegd aan de Federatie van Licht …
En zij zeggen: ‘Maar u BENT gewoon uw Licht… en iederéén is gewoon zijn/haar Licht, dus maak u daarover geen zorgen …‘ en dan denk ik … o, oké dan … maar dan weet ik toch, dat ik het nog beter kan doen.

En dat stoort me dan ook weer, en dan denk ik dat het toch allemaal wel moeilijk is!
‘Doe mij maar in een doosje en berg me op’ (lacht) … u weet wel, dan kan ik niks meer fout doen of zo.

En ik weet ook uit de e-mails die ik krijg dat iedereen hiermee te maken heeft, en dat er mensen zijn die het geweldig goed doen, echt gewéldig goed, die het Fort bewaken voor ons, die er momenteel even niet in mee kunnen (lacht).

Dus we blijven maar dapper volhouden met volhouden, en vroeg of laat zal er toch iets gaan gebeuren, zal er iets veranderen …
Zoals de Federatie heeft gezegd: ‘er zal een Aankondiging komen – een Grootse Aankondiging – nog vóór de Amerikaanse verkiezingen’. We hoeven dus niet lang meer te wachten.

Er zijn de voorbije week meerdere dingen naar buiten gekomen en de mensen vragen ‘of dit dan de Aankondiging is’, maar ik heb daar geen ‘ja’ op gekregen …

Dus wie weet? We wachten het maar af … we wachten … we wachten al ons hele leven (lacht). En er kan maar beter een Aankondiging komen, want anders weet ik niet wat ik ga doen …

Ik wéét, ik wéét het en u weet het ook … wij zijn hier met precies dit doel, om alles te veranderen en naar het Licht te brengen … en dat zullen we ook doen, dat DOEN we ook …

Het is alleen zo belachelijk STOM (lacht) … Het is allemaal zo STOM … Niets is nog logisch, toch? Niets is nog logisch … Je weet gewoon niet hoe ermee om te gaan! Ik ben zo … euh … weet u, dan praat je met iemand, met bepaalde vrienden en echt binnen een minuut valt het ‘C’ woord … en meteen verandert de Energie. En dan denk ik ‘hou je mond Blossom, zeg maar niks’.

Ik vind dat er echt een kloof is … er is echt een kloof ontstaan en dat is heel ongemakkelijk. En dan te weten dat het … wat er ook komen gaat … nog veel méér groter zal worden … dat is pas correct Nederlands (lacht): het wordt nog veel méér groter (lacht)!
Zal ik tegen die tijd mijn harnas aan hebben en naar voren treden met mijn Lichtzwaard hoog geheven, omdat ik er helemaal KLAAR voor ben?

Ik kan zo duidelijk VOELEN dat er zich iets aan het opbouwen is … het is echt alsof het nu ieder ogenblik … ieder ogenblik zover kan zijn …
We zullen het moeten afwachten en dan zien we het wel …

Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen … Ik bedoel … ik vroeg (aan White Cloud) om een video te doen en daar leek hij heel blij mee, terwijl ik dacht ‘wat gaan we voor nieuws kunnen vertellen?’ dus ik hoop dat hij iets heeft, want ik heb het niet (lacht) … vooral niet na dat fiasco van deze morgen.

Daarom denk ik dat ik het volgende ga doen, nu ik klaar ben met klagen … Ik ga hem het woord geven en dan zien we het wel. En als hij niks te vertellen heeft … dan zal ik deze video niet eens online brengen! (lacht).
Ik moet wel lachen! Godzijdank kan ik gemakkelijk lachen … want het is allemaal zo belachelijk …

Oké, dan gaan we nu – hopelijk – over naar de Native American Indian.

Blossom stemt zich af om White Cloud te laten doorkomen

White Cloud: Een heel warm welkom aan ieder van u. Het was vanmorgen nog even spannend of ik wel met u zou kunnen spreken, vanwege de frustraties die Blossom doormaakte. Maar we kennen elkaar voldoende om daar overheen te komen en te doen waarvoor we hierheen zijn gekomen.

Wat beschouwen wij als onze opdracht? Om te bemoedigen …

Blossom: Daar breng ik niet zoveel van terecht … (lacht)

White Cloud: Ik moest Blossom dit even laten zeggen. Maar IK denk dat ze bemoedigend is. De woorden die ik overbreng, daarvan hoop ik dat u ze bemoedigend zult vinden. En ik weet, ongeacht hoe u zich voelt en de ups en downs, en het ‘op zijn kop staan’ van alles – hoe groot of hoe klein ook – op wereldschaal of iets heel kleins binnen uw eigen gezin, of uw eigen wezen … ongeacht dat alles … BENT U LIEFDE. ONEINDIGE LIEFDE. U VERANDERT UW PLANEET. Uw Planeet is prachtig mooi. Soms zegt Blossom wel eens dat niet de Planeet het probleem is, maar de mensen die er wonen.

En het kan een krankzinnige wereld lijken, … zo ziet het er soms ook echt uit … maar ik zeg u, mijn Vrienden … HOU U VAST, hou u vast aan dat laatste ‘zijden draadje’ – althans, dat denkt u … maar u bezit zoveel MÉÉR binnenin u! De KRACHT die u BENT is onbeschrijflijk, is onmetelijk!

Denkt u dat u hierheen was gezonden, als u niet sterk genoeg was geweest om dit te doorstaan? De Sterksten onder de Sterken … U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN!

U wéét dit, maar ik vraag u nu om het te AANVAARDEN, om het te VOELEN … en ik vraag u om het te WÉTEN …
Doorheen alles wat er gaande is en nog zal plaatsvinden … WÉÉT dit, HERINNER het u!

Haal diep adem en spreek uit:
IK BEN HET LICHT!!
IK BEN DE LIEFDE!!
IK BEN DE WAARHEID!!

I AM!!

VOEL HET IN UW HELE WEZEN!

Niets, mijn Vrienden, NIETS KAN DIT VERANDEREN … NIETS KAN DIT WEGNEMEN … NIETS!!!
Tenzij … U ZÉLF UW GEDACHTEN TE LANG TOESTAAT OM DE VERKEERDE RICHTING TE VOLGEN.
U heeft soms negatieve gedachten, daar is weinig aan te doen. Maar zoals Blossom heeft gezegd: als ze zulke gedachten herkent, dan gooit ze die als een tennisbal hoog in de lucht en SLAAT ze héél ver weg.
Verlos uzelf ervan!
Herken ze en breng uzelf terug naar ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM’.

DAT zal u er doorheen helpen. En u zult steeds sterker worden! En er zullen dingen zijn die u laten glimlachen en lachen, te midden van al die chaos.

Ik wil u geen angst laten voelen, dat is niet waarom ik dit zeg. Ik zeg dit, zodat u zich kunt voorbereiden, zodat u zich klaar kunt houden, zodat u sterker zult staan. Omdat alles nog méér ‘op zijn kop’ zal gaan staan, u heeft mij dit al eerder horen zeggen.

Ik kan u niets nieuw vertellen. Wij vanuit de Andere Rijken en de Federatie van Licht, wij die werken met Blossom … wij zijn geen voorspellers. Mensen schrijven soms en vragen dan ‘kunt u antwoord geven op dit of dat’ … Nee! En zelfs als wij dat konden, omdat er dingen zijn die wij weten … dan zouden we het niet doen.

Omdat er dingen zijn die u niet voortijdig mag/hoeft te weten over bepaalde onderwerpen. Dit zou alles veranderen.
Vertrouw gewoon, mijn Vrienden. Vertrouw. Vertrouw op uzelf. Vertrouw het Goddelijk Plan!

KEN het bestaan ervan, in uw hart en in uw Waarheid. Totdat u SNAPT waar u zult gaan ZIJN … en ik leg de nadruk op ‘ZIJN’ … de tijd die vóór u ligt … waar uw Bestaan zoveel Lichter zal zijn, vanwege de Energie waarin u zult leven als eenmaal het duister verdwenen is.

En uw Licht en uw Liefde en uw Hart zullen uitstralen naar ANDEREN en naar ALLES!

Uw Licht is WIE U BENT! LAAT HET ZICHZELF ZIJN! STA DAT LICHT DAT U BENT TOE, OM U TE ZIJN!
De verandering is gaande, de verandering vindt plaats en op dit ogenblik heeft u nog weinig weet … van wat er komen gaat.
Maar ik wil dat u wéét dat het Licht GEWONNEN heeft. Wat het dus ook is dat u in de komende dagen en maanden zult meemaken … hou u vast aan dat wéten: HET LICHT HÉÉFT GEWONNEN!

Alles wat u nu doet, is puinruimen. De wind pikt het op en het waait overal heen en u voelt zich daardoor zo verloren … en veel mensen voelen zich zo … alléén.
De emotie van zich alléén voelen is moeilijk om mee om te gaan. Maar voor eenieder die zich zo voelt … kijk mij in de ogen: u bent nooit, nooit alléén. Nooit!


Snapt u dat? Wéét u dat – ook al voelt u zich fysiek alléén – dat er overal om u heen Engelen zijn en Wezens van Licht-Liefde, vlak naast u, dicht bij u … in deze moeilijke tijden?
De steun, de kracht, de Liefde die u allen omringt … is fenomenaal. Wéét dit, wéét dit en put er kracht uit, in tijden waarin u het zwaar heeft … WIJ HOUDEN VAN U … WIJ EREN U, voor de manier waarop u de dingen afhandelt daar op uw Planeet Aarde … u bent STERK, u bent MACHTIG, u bent Geliefd … U BENT LIEFDE!

Mijn Vrienden, we houden het kort. Dat is het beste, voor vandaag.

Maar wéét dat de dingen die uw kant opkomen niet enkel maar schokkend en moeilijk te geloven zullen zijn … weet ook dat het niet uitsluitend negatieve energie zal zijn … dat er, als u kijkt en voelt, ook andere dingen gebeuren die u hoop geven en de kracht om door te gaan … in deze tijden waarmee u heeft ingestemd om hier beneden te werken als team op de grond.
Want u werd … uitverkoren, omdat u de verandering tot stand kunt brengen … vanwege de Liefde, die u BENT.

Wij zijn één, mijn Vrienden, mijn familie. Wij zijn één Energie van Liefde.

Adieu, mijn Vrienden van het Licht.
Adieu, mijn Vrienden IN het Licht.
Wij houden van u.
Hartelijk dank.


Blossom: Oké. Eenvoudig. Ik zal het hierbij laten. Het was gewoon ‘zo’n dag’ … Ik wil u bedanken voor uw Liefde en uw steun. En voor uw e-mails.

Wij kunnen dit, wij kunnen dit echt. Dat weten we, diep vanbinnen …
(zingt zachtjes) ‘Down down, deeper and down’ (regel uit een liedje van Status Quo – V) … (lacht) Waarom moet ik altijd grapjes maken? Ik weet het niet … het houdt me op de been, denk ik.

Heel veel liefs aan u allemaal.
Dank u wel en tot de volgende keer.

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Dag, en zorg goed voor uzelf!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen