White Cloud via Blossom Goodchild

11 oktober 2020

Transcript vertaling

Een heel warm welkom aan u allen.

Mijn dankbaarheid gaat uit naar u, omdat u de tijd neemt voor uzelf … om samen te zijn met uzelf … en al de Vreugde die dat kan brengen. Want enkel u WÉÉT WIE U BENT en kent de Schoonheid binnenin u … en het Doel van uw Tijd, hier op Planeet Aarde, in deze dagen van Intensiteit maar ook van grote Transformatie.

Neem even de tijd om uzelf een schouderklopje te geven … U bent immers nog steeds hier, nietwaar?
U kunt nog steeds liefhebben, u kunt nog steeds glimlachen.

En boven alles, doorheen al deze oproer en verwarring, bent u in staat om Liefde te kennen.

En is het niet zo, mijn Vrienden, dat deze Liefde die u steeds beter en vollediger begrijpt, die binnenin u leeft, deze Liefde die u BENT nu nog veel helderder straalt, in wat men ‘de meest donkere dagen ooit’ mag noemen …

Laat ons daarom nu deze tijd gebruiken om onze harten met elkaar te verbinden, over uw hele wereld …

VOEL de Liefde in uw hart …
VOEL uw hart kloppen …

En sta het toe om uit te reiken … naar elk hart op uw Planeet. Zodat iedereen in hetzelfde ritme komt … en wanneer u dit voelt … neem dan het geluid waar, de pulserende klop van elk hart … dat het uitzingt en klopt als één.

Vandaag vraag ik u niet om te visualiseren … ik vraag u om te VOELEN …
VOEL het ritme van ÉÉNHEID …
VOEL hoe het sterker en sterker wordt … terwijl het resoneert over uw Planeet.
VOEL hoe dat ritme wordt opgenomen in uw Ziel …

Denk aan iemand die u kent …
Verbind u met hun hartslag en voel hoe die één wordt met de uwe …

Kijk naar het gezicht van die persoon, kijk in hun ogen … zie de diamanten sprankelen, hoe ze naar u kijken, hoe ze contact leggen naar u … met u … en u erkennen.

Want u heeft hetzelfde besef … hetzelfde WETEN … al die Kennis van ALLES WAT IS … en toch … hoeft er niet één woord te worden gesproken.

Dan … brengt u uw gevoel naar een heel land … Glimlach met uw diamanten ogen …
en VOEL al de Zielen van die plek … die naar u toe hetzelfde doen.
Hoe voelt u zich, nu? …

Voelt uw Hart-Ruimte zoveel warmer aan? … Zo veilig? …
Zo sterk BESEFFEND wat u BENT? Datgene wat zij zijn? Dat wat ALLES IS? Datgene wat LIEFDE IS?

Terwijl u daar zit, in uw eigen Stilte …

Is er dan verder nog iets belangrijk, behalve dit VOELEN en dit WÉTEN?

Want is het niet zo, dat in dit ogenblik … u de MACHT kunt VOELEN, welke in u besloten ligt?
Welke besloten ligt in eenieder …
U kunt die niet meten … maar u kunt het VOELEN.

Is er angst in die ruimte? Dat kan onmogelijk zijn.

Want daar is enkel de HOOGSTE LIEFDE … En als ÉÉN verenigde LICHT-KRACHT … komt u nu tezamen
… en in dat VOELEN … wéét u dat u de Trilling verandert.

In deze Ruimte … vraag ik u nu om drie keer diep adem te halen, om uzelf voor te bereiden op wat ik u ga vragen om aan te bieden …

… voel hoe uw Kracht zich opbouwt
… voel hoe het Licht toeneemt … de Liefde neemt toe …

en voel het in het diepste van uw hart … ZIE het als een bal, een BOL …

Ik vraag u, in uw eigen tempo … om die bol nu uit te sturen … naar het binnenste van uw Aarde.

Naar de plekken …
die zoveel duisternis hebben gekend …
Uw Licht, het is essentieel dat het daar wordt gebracht …
om de negatieve resten op te lossen … van alles wat daar recentelijk heeft plaatsgevonden.

Plaats deze Bol van Licht misschien ook in het midden, op de grond.

En als een boom met zijn wortels, die overal heen gaan … laat die Bol van Licht gestuurd worden doorheen elke Tunnel die ooit bestond.

Want de oproep van Moeder Aarde … vraagt om uw hulp in deze zaak.

Laat ALLES … wat er ooit … op Energetisch niveau … op deze plaatsen bestond … ophouden te bestaan.
En laat het zo zijn, op uw Aarde … waar de Gouden Zon schijnt … en de lucht blauw is … dat er mooie bloemen zullen bloeien … overal … om u te laten weten, dat ALLES GOED IS.

Méér dan ooit, mijn Vrienden, is er nu Vergeving nodig …

Iedereen speelt zijn rol …

Iedereen is – in essentie – Liefde …

Hoor gelach, hoor gezang, hoor muziek.
Dans …
Speel …

Want al deze dingen, die ik net heb besproken … u denkt dat u weet hoe geweldig u zich voelt …
U denkt dat u weet … hoe prachtig een muziekstuk kan zijn …

Maar ik zeg u: in de Hogere Trillingen waar u heen gaat … zult u muziek horen zoals u nooit eerder heeft KUNNEN horen!

U zult Schoonheid zien in de Natuur, zoals u nooit eerder kon zien.
U zult dansen met een Vrijheid van de Ziel, omdat al uw marionetten-touwtjes zullen zijn losgemaakt.

U zult VRIJ zijn … om Vreugde te kennen, zoals échte Vreugde voelt.

VOEL hoe dat VOELT! Het is uw Waarheid. Het is uw RECHT!

En u zult dit WÉTEN …

Brengt het een glimlach op uw gezicht en in uw hart … in uw diepste binnenste, nu u dit weet?

Voelt dit besef voor u als Waarheid? Of voelt het als een droom? …

Dromen worden natuurlijk WAAR … KUNNEN waar worden … ZULLEN waar worden.

Mijn Vrienden, blijf dit gevoel in u behouden, binnenin uw hart …
Keer ernaar terug, wanneer u maar kunt …

In het BESEF dat u de MACHT en de KRACHT bezit om dit prachtige, nieuwe avontuur tot stand te brengen … dat wacht op ieder van u.

Houd elkaar bij de hand, over de hele wereld … u kunt niet … u zult NOOIT alléén zijn.
Verhef uw Zielen van Licht naar de Hemelen … zie ze van boven tot beneden Stralen met het meest Elektrische Licht … VOEL dan hoe iedereen op uw Planeet hetzelfde doet …

VOEL die Kracht, VOEL die Macht … als ÉÉN …

Het is NU, mijn Vrienden … NU … dat u … een grotere Diepte van uzelf … zult ontdekken.

En u zult blijven glimlachen, lachen en de Waarheid ZIJN, over wie u bent.

WÉÉT DIT! VERTROUW HIEROP! VOEL HET!

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Hartelijk dank.
Adieu, mijn Vrienden. Tot de volgende keer.

 

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen