Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

20 juni 2020

Blossom: Alweer is er een week voorbij gevlogen. Hallo! Als u het goed vindt, denk ik dat we verder moeten gaan over die aankondiging. Ik denk dat er een paar dingen moeten worden opgehelderd.

Federatie van Licht: Welkom, Blossom. Welkom, Iedereen. Wij zullen graag meegaan in deze redenering. Hoe kunnen we helpen?

Blossom: Dank u. Eerder al heeft u gesproken over een GROOTSE aankondiging, wanneer alle TV- en andere schermen zouden worden overgenomen … deze die nu gaat komen en ons naar Fase 2 zal brengen, is niet die grootse, toch?

Federatie van Licht: Beslist niet. ‘De zaken’ zoals ze er nu voorstaan zijn niet klaar voor die Fase, en u kunt al voelen, Blossom, dat het geen zin heeft om ons te vragen wanneer die Fase dan wel komt, of welk nummer die Fase heeft (in een eerder bericht heeft de FVL gezegd, dat er 5 Fasen zullen zijn – V)

Blossom: Ja. Dat begrijp ik.

Federatie van Licht: Wij doen alles wat wij kunnen om u te helpen vaste grond te vinden … om uzelf zoveel mogelijk te aarden binnen dit proces van overgang, maar tegelijk weten wij ook dat u begrijpt … de meesten van u, althans … dat wij geen ‘GROOTSE ONTHULLING’ kunnen doen, omdat dat gewoonweg niet ‘aan ons’ is. U moet ook onthouden dat de ‘omstandigheden’ … de ‘puzzelstukjes’ heel snel van plek wisselen, terwijl ieder team/elke kant tracht om de ander te overtroeven.

Blossom: We vallen in herhaling! Ik weet dit, maar u heeft heel vaak gezegd dat HET LICHT HEEFT GEWONNEN … dus dat ‘elkaar overtroeven’ brengt mij behoorlijk in verwarring.

Federatie van Licht: Het is inderdaad een feit dat HET LICHT HEEFT GEWONNEN. Maar dit doet niets af aan de behoefte van diegenen aan de verliezende kant, om vast te houden aan het kleine ‘wapenarsenaal’ dat ze nog hebben, en om vol te houden … als het ware ‘tot de laatste man’.

WÉÉT IN UW HART DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

HIERVAN MOET U DOORDRONGEN ZIJN IN UW GEHELE WEZEN. HET ZAL U HELPEN OM DE KOMENDE TIJDEN TE DOORSTAAN.

Blossom: Oké. Ik ga het gewoon erop wagen en vragen of Fase 2 ons in wéér een lockdown zal brengen?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: Oh, Flut!

Federatie van Licht: Maar niet meteen. Voor zover wij het kunnen inschatten, zal deze heel anders zijn dan de eerste maatregelen tot binnenblijven. Omdat er tegen die tijd veel … zal hebben plaatsgevonden/zal zijn gebeurd … en veel Zielen zullen hun Waarheid … hun ideeën omtrent de huidige situatie … hebben gevonden en gevormd, en ze zullen niet meer bereid zijn om deel te nemen aan deze ‘Eindspelen’.

Het Tij zal in Fase 2 alles enorm gaan keren, en u zult in wéér een andere verwarrende staat van Zijn belanden. Intussen zullen de ‘inzichten’ van velen zich gaan vormen tot een meer vastbesloten standpunt, en het besef van wat er ‘wellicht’ achter de schermen gaande is zal in de openheid komen.

Naarmate de dagen voorbijgaan, zal uw foute media steeds méér bepaalde ‘zaken’ moeten gaan bekendmaken – omdat het heel erg stom zou lijken als ze dat niet deden – en dan zullen er opnieuw veel dingen in vraag worden gesteld.

Blossom: Ik kan u niet vertellen hoe vaak ik al gezegd heb ‘Wie weet?’, ‘We zullen gewoon moeten wachten en dan zien we wel’. Ieder van ons heeft zijn eigen ideeën over wat er al dan niet zal gaan gebeuren. We blijven echt in het ongewisse.

Federatie van Licht: MAAR, HET ENIGE WAT U MOET WETEN, IS DE LIEFDE DIE U BÉNT.

Met respect … als u gewoon zou doorgaan met uzelf te voeden met HET BESEF VAN DE LIEFDE DIE U BENT … de Hogere aspecten van Liefde, waaruit u ‘bent gemaakt’ … dan zou u enorme troost vinden in deze zorgelijke tijden.

Blossom: Zou u zeggen dat we nu het absolute dieptepunt hebben bereikt, met al die rellen?

Federatie van Licht: Nee, dat zouden we niet. Er zal nog méér en méér en méér gaan komen.

Blossom: Oh, geweldig!

Federatie van Licht: Blossom. Dit is niets nieuws. U tracht zich voor te stellen wat er gaat komen, maar dat kunt u niet.

Geen enkel gerucht of konijnenhol heeft de volledige kennis van de procedure die tot stand zal komen. Misschien ‘lijkt’ het niet altijd in de juiste richting te gaan … maar onthoud, dat er veel bochten en kronkels zijn op de reis naar deze Hogere frequentie van HOEDANIGHEID.

Er staan u ontelbare, verschillende verrassingen te wachten! Sommige zijn Verlichtend … sommige schokkend … sommige Verheffend … sommige heel bedroevend … ZO VEEL … ZO ONTZETTEND VEEL ZAL ER ZICH GAAN ONTVOUWEN.

Blossom: Ik begeef me niet in konijnenholen, tenzij ik een routekaart ervan krijg. Ik heb onlangs iets bekeken over ‘Klonen’. Ik had er al wel iets over gehoord, maar dit ging daar verder op in. Wilt u daar iets over zeggen?

Federatie van Licht: Niet echt, Blossom.

Blossom: Ik dacht al dat u dat zou zeggen. Mag ik vragen waarom niet?

Federatie van Licht: Lieve Blossom … Geliefde Wezens, die genieten van onze ‘gesprekken’, er zijn dingen op deze Planeet Aarde, héél veel dingen waar wij van afweten, en die in de verste verte nog niet klaar zijn om te worden onthuld.

Het is niet onze verantwoording om dat te doen … nog niet … misschien wel nooit.

Nogmaals, wij hebben het hier moeilijk om datgene onder woorden te brengen wat schijnbaar niet in woorden te beschrijven is.

Wij kunnen onmogelijk ALLE ONTHULLINGEN van ALLES over Planeet Aarde – en alles wat daarmee samenhangt – in een paar woorden samenvatten. Want Planeet Aarde maakt deel uit van het AL … HET IS EEN DEEL VAN ALLES DAT IS.

ALLÉÉN al in de Sfeer van uw Planeet bevinden er zich multidimensies, multidimensionale Wezens, Frequenties die niet te meten zijn … zowel binnenin als buiten datgene wat bekend staat als de echte AARDE.

Er vinden nu zoveel dingen plaats … die niets te maken hebben met de politieke toestand en wie er aan de macht is. Zoveel dat wij niet in woorden kunnen vatten, omdat er geen woorden voor zijn.

Wat U ervaart is de MENSELIJKE FACTOR, en het enige wat u kunt bevatten is wat er gaande is binnenin/rondom/omtrent uw huidige veranderingen vanuit die O ZO MENSELIJKE FACTOR … OMDAT U HIER BENT OM DIE KANT DER DINGEN TE ERVAREN EN TE DOEN WAARVOOR U HIERHEEN KWAM, ALS MENSENRAS … OM HET OM TE VORMEN TOT EEN MENSENRAS WAAR U TROTS OP KUNT ZIJN/GRAAG TOE WILT BEHOREN.

DAT IS UW AANDEEL IN DIT ALLES … U WÉÉT DIT.

U WÉÉT DAT U HIER BENT OM DE LIEFDE NAAR BUITEN TE BRENGEN VAN BINNENIN UZELF, EN DEZE UIT TE STRALEN OVER HEN DIE NIET EENS BESEFFEN DAT OOK ZIJ DIT BEZITTEN. ZE HEBBEN GEEN IDEE!

Al het andere wat plaatsvindt achter de schermen en op andere niveaus … hoewel voor hetzelfde doel en toewerkend naar hetzelfde resultaat, daarvoor wordt gezorgd door hen die daarvoor zijn aangewezen.

Blossom: Ik krijg het gevoel, omdat u het niet in woorden kunt omschrijven … dat het te maken heeft met een Universele bijeenkomst van zooooo veel betrokkenen … en ieder speelt zijn eigen rol daarin.

Federatie van Licht: Dat klopt. Want dit hier, waarin u betrokken bent … hoewel uw Planeet Aarde maar klein LIJKT in vergelijking met andere Planeten/Sterren … is VEEL GROTER als Planetaire belichaming dan u zou denken.

Blossom: Wat houdt dat in?

Federatie van Licht: Wanneer u bent ‘aangekomen’ … in/doorheen … de NIEUWE positie van de Aarde … dan zult u het WETEN.

Er is niet zoveel wat wij op dit ogenblik kunnen vertellen, behalve dan dat de AARDE zoals u die kent … niet enkel veranderd zal zijn in Trilling – waardoor ‘ZE’ al veranderd zal zijn – maar ook dat de uitgestrektheid van uw Planeet ‘het gesprek van de dag’ zal zijn.

Blossom: U wéét toch wel, dat velen denken dat u in raadsels spreekt en vragen waarom u de dingen niet gewoon kunt benoemen?

Federatie van Licht: Wij zijn ons ervan bewust, Blossom, dat er mensen zijn die onze woorden op die manier willen zien.

Wij zijn niet hier om u de dingen aan te bieden op een presenteerblaadje, want dat zou uw groei afremmen.

Als wij méér zouden vertellen dan wij mogen, dan zouden wij de koers van de paden veranderen … want als u WÉÉT wat er gaat gebeuren, dan zou u zich richten op dat bepaalde pad.

Blossom: Zou dat niet nuttig zijn?

Federatie van Licht: Neen, omdat u daardoor zou veranderen ‘wat is’ en ‘hoe het is’.

Het ontvouwen van dit Groots Goddelijk Plan moet zeer omzichtig gebeuren.

Blossom: Terug naar ‘HET LICHT HEEFT GEWONNEN’?

Federatie van Licht: Ja. Dat is zo.

Blossom: Misschien een metafoor of iets om ons hierbij te helpen? Want ik snap wel dat u zegt dat dit heel omzichtig moet gebeuren, maar … als wij hebben gewonnen … om het even bot te stellen … waarom dan nog die geheimzinnigheid? Begrijpt u mijn aanhoudende verwarring?

Federatie van Licht: Laat ons stellen dat het ‘Algemeen’ bekend is, dat HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

DIT IS DE ONVERMIJDELIJKE SLOTSOM. Maar dit weerhoudt diegenen die verloren zijn in duisternis er niet van, om stokken in de wielen te steken, om te voorkomen dat de UITEINDELIJKE ZEGE plaatsvindt.

Hoewel ze het niet kunnen voorkomen … kunnen ze wel voor uitstel zorgen.

Blossom: Wel, waarom heeft u dat niet meteen gezegd? Dit klinkt wel logisch. Ik denk dat ik, net als iedereen, me heel vaak afvraag wat de toekomst zal brengen. Begrijp me niet verkeerd … ik leef van dag tot dag en het gaat me véél beter dan vroeger … maar alles is nog steeds zo onzeker.

Federatie van Licht: Niet alles, Blossom …

LIEFDE. LIEFDE. LIEFDE.

Méér hoeft u niet te doen. Bij alles wat u hoort, ziet, leest, voelt … blijf … in/als/door/van … LIEFDE.

Niets anders. LIEFDE.

Blossom: Dank u. Dit herinnert me aan uw woorden over ‘LIEFDE’ uit ‘THE BRIDGE’. Ik zal onderaan de link plaatsen. Ik geniet altijd van onze verbinding. Ik voel me bijzonder Gezegend.
In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=RmsCqVjqSss&feature=emb_logo

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen