door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

6 februari 2022

Blossom: En opnieuw hallo, mijn Vrienden. Er zijn duizenden ‘Helden’ over heel de wereld in hun vrachtwagens, en duizenden Helden die hen steunen … in de naam van VRIJHEID. In plaats van mijn hoed stevig vast te houden, neem ik hem nu af voor ieder van hen. Maar toont jullie kristallen bol nu nog steeds een wereld lockdown?

Federatie van Licht: Een heel Stralende groet aan jou, Blossom, en natuurlijk ook een heel Stralende groet aan allen die worden aangetrokken tot onze ‘diensten’. Als u vanuit ons perspectief de ENERGIE zou kunnen zien die uitstraalt van de plekken waar deze enorme machines zijn samengekomen, dan zou het u vervullen met zoveel Hoop! Niet enkel stuurt deze Energie LIEFDE uit, ze stuurt ook Trillingen uit van Moed en Kracht en ÉÉNHEID over uw hele Planeet. Wij houden nog steeds vast aan onze ‘voorspelling’ van een wereld-lockdown. Zoals we al eerder hebben gezegd, zal die plaatsvinden onder het mom van ‘het virus’, maar dat is niet de reden waarom die zal plaatsvinden.

Blossom: Kunt u dat toelichten?

Federatie van Licht: Niet echt. Maar wanneer dit plaatsvindt, zou het voor ieder van u goed zijn om het een tijdlang te ‘aanvaarden’, en ‘de gelegenheid’ te gebruiken om u te concentreren op het uitsturen van uw Liefde van de Mantra, om te helpen de Trilling zo Hoog mogelijk te houden. Uit wat wij ‘begrijpen’ zal het niet zo heel lang duren, maar is het nodig opdat de ‘politieke bommen’ kunnen worden aangekondigd.

Blossom: Ik ben een beetje in de war, en ik probeer om ‘wat ik heb gehoord’ niet van invloed te laten zijn op mijn vraag. Zijn het de goeden of de slechteriken die ons gaan opsluiten?

Federatie van Licht: Dat ligt nogal ingewikkeld. Laat ons zeggen dat het een combinatie is van beiden. Het is een Meesterplan en moeilijk uit te leggen, maar het zou niet verstandig zijn om er te veel van te onthullen.

MAAR WIJ VRAGEN U OM U TE RICHTEN OP HETGEEN WAARVOOR U HIERHEEN KWAM. STUUR UW LIEFDE … VANUIT UW DIEPSTE BINNENSTE.

Misschien is het daar waar u bent het eenvoudigste om een beetje nonchalant te zijn, en gewoon te aanvaarden dat de dingen hun beloop hebben. Maar onthoud daarbij ook, dat er geen tijd is.
DEZE VERANDERING DIE GAAT PLAATSVINDEN, HANGT AF VAN U! UW ENERGIE.
Daarom bent u hier, weet u nog?

U zult zeggen ‘ja, ja’. Maar HET IS NU TIJD. Dit is het moment waarop u uw Bewustzijn verruimd en diep vanbinnen gaat putten om te ‘ontdekken’ wat u BENT. DIT IS DE ULTIEME PRIJS/HET ULTIEME DOEL.

ZODRA u het eenmaal ‘VOLLEDIG SNAPT’ … zal het zijn alsof alles wat zich aandient … over de hele wereld … gezien wordt vanuit een ander perspectief. U zult zich niet verbinden met wat er wordt onthuld … want door het BESEF dat dit alles gebeurt zodat ALLES KAN VERANDEREN, zullen uw WAARHEID en uw VERTROUWEN hoogtes bereiken die uw ZielZelf niet eens kent.

Want … door datgene binnenin u, wat heeft liggen wachten om u te ontvangen … te onthullen/te doen ontwaken … zult u het Grootste Geschenk van allemaal ontvangen.

Naarmate u deze lagen … blootlegt/laat wegsmelten … zal er ZOVÉÉL ‘op zijn plaats vallen’ met betrekking tot ZOVEEL. Niet enkel zovéél van het ‘Waarom en waarvoor’, maar ook méér van HET GEHEEL … HET GROTERE PLAATJE … hetgeen op zijn beurt uw Energie en de vastberadenheid binnenin het Zelf zal vergroten … wat op zijn beurt dan weer de beweging op gang brengt, om zo Dapper verder te gaan met hetgeen u hierheen kwam volbrengen.

Blossom: Ik wil niet te veel herhalen uit ons laatste gesprek, maar is het ENKEL de Mantra die deze lagen zal weghalen?

Federatie van Licht: Neen. U doet dat. De Essentie van U, die alles omtrent de Mantra begint te begrijpen.
Houd de belofte aan uzelf en ‘Ga daarheen’ … naar de plek binnenin u, waarvan u WÉÉT dat ze op u wacht. Opwinding over wat er gaat komen zal dan in de plaats komen van angst en wanhoop.

Uw herinnering aan ‘waarom’ u hier bent zal nog duidelijker worden, doordat u uw Kracht en Vastbeslotenheid gaat ‘VOELEN’.

Dit BESEF waarover wij spreken, kan niet echt in woorden worden uitgedrukt omdat het een GEVOEL IS, binnenin u. Niet noodzakelijk kennis van wat er in de buitenwereld gebeurt en alle details daarvan … maar een GEVOEL VAN WÉTEN dat … ‘Eigenlijk, ALLES IN ORDE ZAL KOMEN’.

Wanneer u dat gaat INZIEN, gaat BEGRIJPEN … dan zullen al de angst, al het ongeloof, al de leugens die onthuld gaan worden … de hele heksenketel die … gaat plaatsvinden/ontstaan … werkelijk ALLES wat zich gaat ‘afspelen’ zal u niet meer raken zoals eerder het geval was.

De aanvaarding van ‘Dit moet gebeuren, opdat’ … zal uw Wezen vervullen met een Nieuwheid. Een Opgefriste Energie … een ander soort Energie binnenin u, die MERKBAAR anders zal zijn.

Blossom: Terwijl u dit overbrengt kan ik exact VOELEN wat u wilt uitleggen, maar zoals u zegt ‘het is een gevoel’, en daarom merk ik dat u het moeilijk heeft om het te verwoorden. Maar u lijkt vastbesloten om het toch te proberen omdat het belangrijk is en ook heel Verheffend.

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar wij ‘nemen aan, in nederigheid’ dat de Energie die deze woorden ‘met zich dragen’ niet enkel jou, Blossom, zullen helpen bij het begrijpen van de KRACHT EN DE NIEUWHEID VAN GEEST die zich nu openen, maar dat IEDEREEN die zich afstemt op onze Energie tijdens het lezen van/luisteren naar onze woorden, óók zal voelen wat u op dit ogenblik voelt.
Wij denken dat dit het juiste moment is om …

Blossom: Ik weet wat u gaat zeggen en de Liefde die hierbij wordt uitgezonden zorgt voor een brok in mijn keel en mijn ogen vulden zich met waterig Licht, en ik ben zo blij dat u dit gaat zeggen omdat het zo welverdiend is.

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom, wij denken dat dit een uitgelezen kans is om onze waardering en diep respect uit te spreken voor de ‘Gentleman Joe’, die (zoals vooraf afgesproken) zo liefdevol de taak op zich heeft genomen … om onze geschreven woorden te vullen met de Gratie en Liefde die wij zo graag willen overbrengen, door de zachtheid en de bijzondere eigenschappen van zijn ‘ZIJN’.

Blossom: Ja! Ik weet niet waarom … maar ik ben aan het snotteren. Ook ik kan niet in woorden uitdrukken hoe Dankbaar ik hem ben. Ik weet dat hij zal willen dat ik u bedank, maar hij weet inmiddels wel dat hij nu een grote jongen is en dat hij dat ook helemaal zélf kan doen.
Namens ons allen die zich zo Gezegend voelen om jou te kennen … Bedankt, Joe!
Goed, waar waren we gebleven?

Federatie van Licht: Hopelijk waren wij bezig met uw Wezen te vullen met een Sterker Inzicht in UZELF.
Dit is bijzonder Bekrachtigend en Vreugdevol!
Met elke Nieuwe Dageraad zal ‘DE U, DIE U BENT’ … warm glimlachen …
omdat u zich ER KLAAR VOOR VOELT …
omdat u zich STERK VOELT …
omdat u VOELT en WÉÉT dat de ENERGIE steeds méér toeneemt …
omdat u DE LIEFDE VOELT DIE ALLES EN IEDEREEN IS, in uw stukje van de wereld.

Wat een verschil om hiermee wakker te worden. Het loslaten/vrijmaken van … de oude Energie, het heel bewust een ‘Groots afscheid’ geven in Dankbaarheid voor alles wat het was.
Visualiseren hoe het zich transmuteert tot LichtLiefde, terwijl de Wind van Verandering ze wegvoeren naar een ‘leegte’, waar het kan beginnen aan een Uiting van een NIEUW ZELF.

Wanneer u deze NIEUWE HOGERE ENERGIE erkent en uitnodigt …
in UW LEVEN …
op UW PLANEET …
in HET HART VAN IEDER LEVEND WEZEN OP UW PLANEET … zult u overlopen van Vreugde bij het verschil in ‘Zelf’ dat dit teweegbrengt.

EEN GESCHENK OM UIT TE PAKKEN EN TE KOESTEREN … OMDAT U WEET DAT HET VAN ‘THUIS’ KOMT.

Blossom: Dit is zo mooi! Ik denk dat het punt is, dat wij mensen dit echt moeten WETEN! Als we gewoon denken ‘o, dit zal een mooie dag worden’ … dan schuift het weer naar de achtergrond totdat de postbode komt, maar WIJ zijn degenen die bij onszelf moeten aanbellen … telkens weer. Om ons deze dingen te herinneren, welke u ons aanbiedt. Ze niet als vanzelfsprekend beschouwen. Niet – zoals mensen soms doen – zeggen ‘ja, ja, blablabla, meer van hetzelfde …’. Het is nu tijd OM ECHT DIE STAPPEN TE ZETTEN!

Federatie van Licht: Dat ‘méér van hetzelfde’, lieve Blossom, zal altijd en eeuwig ‘méér van hetzelfde’ blijven, omdat men de WAARHEID niet kan veranderen.

Blossom: Maar, de Waarheid kan toch veranderen, nietwaar? Wat ooit ‘MIJN WAARHEID’ was ten aanzien van bepaalde ‘inzichten’ van jaren geleden, is nu vervangen door een nieuwe WAARHEID binnenin mij …

Federatie van Licht: Met respect willen wij stellen dat u het ‘Uw Waarheid’ noemt … op dat ogenblik. Maar het was eerder een ‘inzicht’ in wat u ‘dacht’ … vanwege het niveau van Bewustzijn waar uw Ziel u heen had geleid.

Blossom: Ja … dat klinkt wel logisch.

Federatie van Licht: De Waarheid die wij overbrengen over uw ZIELZELF en WIE U BENT … KAN NIET VERANDEREN.
WANT …
U BENT LIEFDE.
U BENT LICHT.
U BENT WAARHEID.

Dit kan niet veranderen. Het kan veranderen qua Trilling, maar dat verandert niets aan dit feit.

Blossom: Nog even voor we gaan … u heeft ons uitgelegd dat de woorden/energie van de Mantra gecodeerd zijn. Sommigen voelen aan dat het beter is om ‘Wij’ te zeggen in plaats van ‘Ik’ … en zij willen weten of de Werking dan nog hetzelfde is?

Federatie van Licht: WAT HET MEESTE WERKING HEEFT, IS HET ALGEHELE GEVOEL VAN LIEFDE DAT U OVERBRENGT VANUIT DE DIEPSTE KERN VAN UW WEZEN, WANNEER U ZE UITSPREEKT.
Wij menen dat we dit al eerder hebben gezegd.

Blossom: Dat is best mogelijk … Ik heb nogal veel aan mijn hoofd!!

Federatie van Licht: De ‘IK’ is de ‘ENE’. Daarom is ‘IK’ ook ‘WIJ’.

Blossom: Eenvoudig verwoord, maar perfect uitgelegd. Oké … Tijd voor mij om te gaan ontbijten, en tijd voor u om een paar rondjes door het Universum te gaan maken … wat doet u daar eigenlijk?

Federatie van Licht: Datgene wat wij doen als een uiting van wie wij zijn … ALLES LIEFHEBBEN DAT IS.

Blossom: En wij volgen uw voorbeeld, ongeacht welke rol we hebben gekozen in dit heldenverhaal. Zoals altijd: dankuwel … In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen