Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

24 oktober 2020

Blossom: Hallo Jongens. Ik zal dit zo helder en zonnig mogelijk houden.
Een maand geleden heeft u gezegd dat de Aankondiging waarover u het had, zou plaatsvinden nog vóór de Amerikaanse verkiezingen. We zitten nu in de laatste week, en natuurlijk zit ik op hete kolen om te zien of dit al dan niet ook écht zal gaan gebeuren?

Federatie van Licht: Welkom aan u, Blossom, en aan allen die op onze woorden vertrouwen om TE WETEN DAT WIJ ZIJN WIE WIJ ZIJN … EN DAT WIJ MÉNEN WAT WIJ ZEGGEN.

Blossom: Oké. Dan zal ik voor vandaag jullie niet hinderen noch weerhouden en u het voordeel van de twijfel geven, aangezien we nog tien dagen hebben te gaan en wel, er kan nog van alles gebeuren!

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom. In een notendop: het zal zo zijn dat zij die op ons vertrouwen … zij die, net als u, ‘hopen’ op de verandering … niet zullen worden teleurgesteld.

Blossom: O, ik twijfel er niet aan dat de verandering gaande is. Ik stel alleen uw timing in vraag, aangezien er – laten we eerlijk zijn – in het verleden toch al wat missers zijn geweest. Maar, hier ben ik dan … nog steeds!

Federatie van Licht: Zullen we hier dan eens naar kijken?

Blossom: Ik kijk mee!

Federatie van Licht: Met betrekking tot hetgeen wij hebben overgebracht gedurende de voorbije 15 jaren waarin wij met elkaar hebben gesproken … heeft u minder dan 5 keer iets in vraag gesteld … klopt dat?

Blossom: Wel wat méér, maar andere zaken hebben zich weer rechtgetrokken.

Federatie van Licht: Vindt u dat niet aanvaardbaar?

Blossom: Neen! Omdat de twee dingen waar het om ging, echt ENORM waren! Het incident in 2008 en de Zuilen van Licht in 2011. Nu dan, de mensen kunnen zeggen wat ze willen … en u ook, maar wat mij betreft … indien de Aankondiging niet onthuld wordt vóór de verkiezingen … wel … stel u eens even in mijn plaats … wat zou u dan doen?

Federatie van Licht: Lieve Blossom, wij voelen dat het niet gepast is om daarop te antwoorden. Misschien moet u die vraag weer stellen, mocht dat scenario zich voordoen?

Blossom: Bedoelt u daarmee te zeggen dat de Aankondiging er zal komen, binnen de komende 10 dagen?

Federatie van Licht: Dat bedoelen wij.

Blossom: Hoe kunt u daar zo zeker van zijn?

Federatie van Licht: Omdat wij weten wat die inhoudt en wat ermee samenhangt, en het moet plaatsvinden VOORDAT er beslissingen worden genomen.

Blossom: Oké. Ik zal hier even in meegaan. Ziet u: onze tijd en u, zonder tijd, lijken niet altijd overeen te komen qua telling met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen, en VERTROUWEN is een zeer kwetsbaar iets – zelfs tussen hechte vrienden – zoals ik ons, na 15 jaren en alles wat wij samen hebben doorgemaakt – toch wel beschouw.

Federatie van Licht: Maar, VERTROUWT u ons, Blossom?

Blossom: Als Goddelijke Lichtwezens, ja. Betreffende uw nauwkeurigheid inzake tijdsbepaling … weet ik het niet zeker. Ik was zo moedig, toen u sprak over een aankondiging en de 2de lockdown en de Vijf Fases. Ik hield mezelf voor dat ik u zou VERTROUWEN en ik HEB u VERTROUWD. Daarbij zeg ik Eerlijk … IK VERTROUW WHITE CLOUD volledig, dus mocht het zo gebeuren dat u ‘afwijkt van de Waarheid’ zoals veel mensen in al die jaren hebben gesuggereerd, dan weet ik heel zeker dat hij mij zou hebben ‘gewaarschuwd’.

Federatie van Licht: Zullen we het dan maar gewoon afwachten en gaan zien?

Blossom: Wat kunnen we anders doen?

Federatie van Licht: Nog een beetje méér vertrouwen, opdat wij uw onrust kunnen wegnemen? Laat ons u deze vraag stellen … als wij nu, op dit ogenblik, bij u in de kamer zouden zijn … zou u ons dan méér Vertrouwen?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Waarom?

Blossom: Omdat de woorden uit uw mond zouden komen, en niet via mij op deze telepathische manier.

Federatie van Licht: Maar, waardoor zou u dan kunnen geloven dat wat wij zeggen de WAARHEID is … alleen maar het feit, dat de woorden uit onze mond zouden komen?

Blossom: Omdat ik u dan hier zou hebben, vlakbij … en kon aansluiten op uw Energie. Zie je wel … ik wist dat we hierbij zouden uitkomen!

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom … Onze Energie. Onze Energie van Waarheid en Liefde. Voelt u die niet, nu wij ‘in gedachten’ met u spreken?

Blossom: Ja. Ja, ik voel het. Net als White Cloud, heeft u mij nooit iets anders dan Liefde betoond. Niet één keer heb ik ook maar het minste of geringste ‘gevoeld’ van iets anders dan mededogen en begrip en het overdragen van uw Wijsheid, om ons te helpen.

Federatie van Licht: Waarom zou het dan anders zijn, als wij belichaamd waren?

Blossom: Wilt u daar echt een antwoord op?

Federatie van Licht: Ja … alstublieft.

Blossom: Omdat … het gewoon zo is.

Federatie van Licht: Dan zullen wij nu het spel meespelen zoals u dat met ons doet. Wij zouden zeggen … dat antwoord volstaat niet.

Blossom: Oké … omdat, als u hier zat en mij dit vertelde …

Federatie van Licht: Ja …

Blossom: Ik zou weten dat het van u kwam en niet … van mij … of … van geest-beïnvloedende microgolven, die ervoor zorgen dat channelers ‘rare vogels’ worden en ‘gebakken lucht verkopen’.

Federatie van Licht: Is het daarom dat u twijfelt aan wie wij zijn?

Blossom: Dat zal ik wel, als er geen aankondiging komt voor de 3e november!!

Federatie van Licht: Blossom, onze geliefde en soms twijfelende Ziel, wij wéten dat u enkel maar verlangt om zekerheid te hebben dat de WAARHEID wordt gesproken. Zoals White Cloud ook al heeft gezegd … wij zijn geen waarzeggers.

Blossom: Waarom geeft u ons dan een tijdsaanduiding voor een Aankondiging en dergelijke?

Federatie van Licht: Zou u er moeite mee hebben, als wij zegden dat u ons daartoe heeft gedwongen?

Blossom: Neen. Dat kan ik wel aan. Het is Waar. Wij hier beneden zijn zo wanhopig om te weten wat er – ongezien, achter de schermen – in vredesnaam gaande is. Wij moeten hoop hebben om verder te kunnen. Ik weet dat u weet hoeveel mensen er schrijven en zeggen dat ze op het punt staan om op te geven, omdat ze zo moe zijn?

Federatie van Licht: Ja. Wij weten hiervan, en wezens in andere rijken doen veel om te trachten hulp te bieden op een individuele schaal, om deze zielen te helpen.
Dus ziet u … ja … wij hebben gesproken over een GROTE AANKONDIGING DIE OP KOMST IS en over een 2e lockdown … en over de Vijf Fases … omdat die op stapel staan. Wij verzinnen dit niet zomaar, om u tevreden te houden. Het lukt ons om op zoveel manieren Verlichting te brengen en zoveel mensen te Bemoedigen om te ontwaken, hetgeen uiteindelijk specifiek ‘Onze’ opdracht is.

Blossom: Maar, u WÉÉT wel wat er ons te wachten staat met betrekking tot veranderingen en wat er gaat gebeuren? Omdat het deel uitmaakt van het Goddelijk Plan … Klopt dat?

Federatie van Licht: Blossom … wij danken u voor uw vragen en uw volhouden, want wij weten dat veel mensen voelen zoals u en vragen hebben zoals de uwe.
WIJ … DE FEDERATIE VAN LICHT … zijn niet belichaamd … tenzij dat noodzakelijk is. Wij gebruiken geen woorden, omdat die onnauwkeurig zijn … WIJ GEBRUIKEN ENERGIE EN GEVOEL.
ONZE ENERGIE EN ONS GEVOEL KOMEN VAN DE HOOGSTE LIEFDE … En DAT, Blossom en u allen, IS WIE WIJ ZIJN!

Blossom: Is dat niet wie wij allemaal zijn?

Federatie van Licht: Goed opgemerkt! Zo is het inderdaad. Maar, zoals u weet … er zijn ontelbaar veel niveaus, frequenties en Trillingen waarin LIEFDE EN HAAR ENERGIE kunnen verblijven.

Blossom: En hierbeneden is die Trilling niet zo heel erg hoog, zoveel is zeker!

Federatie van Licht: Maar, Ieder van u verandert dat …. daarvoor bent u ‘daar’!

Blossom: Ja. Mijn hart kan dat begrijpen. Maar terug naar het ‘niet waarzegger’ zijn, maar wél weten wat er gaande is?

Federatie van Licht: Wij KENNEN de afloop van dit ‘Drama’. Wij stellen het niet in vraag, want er valt niet aan te twijfelen.

HET LICHT HEEFT GEWONNEN EN U, OP HET AARDSE NIVEAU VOLTOOIT UW OPDRACHT: HET VERHEFFEN VAN DE PLANEET NAAR HAAR HOGERE PLEK.
UW WÉÉT DAT … nietwaar?

Blossom: Met respect … ook alleen maar omdat U en White Cloud ons dat verteld hebben. Als we kijken naar hoe het er hierbeneden aan toe gaat, zouden we het niet eens vermoeden.

Federatie van Licht: Gelooft u ons in deze kwestie?

Blossom: Ja … eh … waarschijnlijk … eh … ja … misschien. Maar, is dat niet omdat IK DIE HOOP WIL HEBBEN … omdat, als die wegvalt … wij beslist gedoemd zijn!

Federatie van Licht: Waarop richt u uw hoop?

Blossom: Word ik verondersteld te zeggen ‘op uw woorden’?

Federatie van Licht: Zeg datgene wat WAAR is voor u. Waarop richt u uw hoop?

Blossom: Op het onwereldse WÉTEN, diep vanbinnen. In de vreemde aanvaarding van het HIER ZIJN met een reden. Ja, u heeft dit gezegd, maar toch is er een onverklaarbaar WÉTEN. Het lijkt op een geheim, binnenin mij en het herkennen daarvan … ‘ergens’ in mijn Wezen.

Federatie van Licht: Maar dan, stel dat de aankondiging niet plaatsvindt in de komende week … en neen, dit is geen terugkrabbelen … wij zeggen ‘stel’ … zou dan dat BESEF van uw opdracht verdwijnen?

Blossom: Waarschijnlijk niet. Maar, dan zou ik niet blij zijn! Laat me u daar nu alvast op voorbereiden!

Federatie van Licht: Wij komen om u te begeleiden … Omdat wij van u Houden.
Wij begrijpen dat u wilt dat wij terugkeren naar de huidige kwestie.

Blossom. Inderdaad. Laten we er maar helemaal voor gaan, oké? Als in ‘Echt Helemaal’? In dit stadium van Het Spel … kunt u nog steeds volmondig zeggen dat er een Grote Aankondiging zal worden uitgebracht vóór de Amerikaanse verkiezingen?

Federatie van Licht: Wij herhalen … dat ligt in de mogelijkheden.

Blossom: Wat, het staat niet geschreven in de sterren? Ik weet niet eens wat dat betekent, eigenlijk.

Federatie van Licht: Wij weten het ook niet zeker, maar wij denken dat het betekent ‘niet vaststaand’?

Blossom: Ja, ik denk het wel.

Federatie van Licht: Laat ons dan zeggen … de weg is voorbereid en het asfalt is gegoten. Alles is op zijn plek, maar we wachten nog tot het is uitgehard.

Blossom: *!^+? OKÉ!

Federatie van Licht: Welke afscheidswoorden zouden vandaag het meest toepasselijk zijn?

Blossom: Eh … misschien… … … Nee! Ik weet er ook geen.

Federatie van Licht: GOEDE REIS.

Blossom: Geweldig! Dat is ongewoon! Maar het kwam zo duidelijk door. Volgens mij betekent het zoiets als … ‘Gods zegen op uw reis/uw nieuwe avontuur’ …

Federatie van Licht: Precies … WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: En ik/wij houden van u … In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen