door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

1 juni 2016

BG: Goede morgen en welkom in mijn wereld. Mag ik iets vragen? De mensen schrijven mij met veel verschillende vragen. Eén steeds terugkerende vraag is ‘Is de Aarde plat?’ en laatst nog ‘Is de zon koud?’. Allemaal dingen waar zij op internet over lezen. Ik weet instinctief dat dit niet het soort vragen is waarop u normaal antwoordt. Kunt u uitleggen waarom, omdat het velen kan helpen om ‘ons’ standpunt te begrijpen. Dank u.
FVL: Gegroet, u en allen die zich als EEN verbinden via deze berichten. Wij zullen graag uw vraag beantwoorden. Uw instinct is juist. Wij zijn niet hier om dieper in te gaan op wat voor velen onbekend terrein is. Wij zijn hier om te dienen … en niet om onderwerpen te behandelen waarvan wij denken dat ze geen steun bieden … maar alleen verwarring scheppen.

BG: Maar zouden uw antwoorden niet kunnen ontwarren?
FVL: Neen. Want op uw hele internet staan er miljarden antwoorden op gelijk welk onderwerp, dus als iemand daarnaar op zoek gaat strandt die gewoonweg in het spel van ‘raden wat waar is en wat niet’.
WIJ … DE FEDERATIE VAN LICHT wenst niet deel te nemen aan dit spel.
Wij kiezen ervoor om enkel te komen door/in/van/als de Trilling van Hoogste Liefde. Wij willen Wijsheid bieden over hoe u uw Trilling kunt verhogen … niet om die in verwarring te brengen.

BG: Maar ik neem aan dat u wel de WAARHEID kent op zulke vragen?
FVL: Liefste Blossom, wat is WAARHEID?

BG: Ja, hallo! Dit hebben we al eens gedaan en toen lieten mijn hersenen het afweten … en het zorgde BESLIST voor verwarring!
FVL: Waarheid is datgene wat niets anders is dan Zuivere Liefde. Wanneer iets GOED VOELT, voor u … dan is dat WAARHEID … voor U. Als het ongemakkelijk voelt … dan is het dat niet.

BG: Maar … dezelfde WAARHEID kan ongemakkelijk voelen voor de één, maar niet voor de ander.
FVL: Dat bedoelen we dus. Ieder van u reist op zijn eigen weg. Onderweg ontdekt u uw EIGEN Waarheid … toch willen wij stellen … dat WARE WAARHEID … pas ontdekt wordt naarmate een ziel er dieper in naar binnen gaat!

BG: Bestaat er een valse WAARHEID?
FVL: Niet voor het individu.

BG: Maar bestaat die of niet?
FVL: Laat het ons anders verwoorden, om HET GEHEEL te helpen.
WAARHEID ligt besloten in de ziel.
Wanneer iemand ervoor kiest om ‘Zijn Waarheid’ te volgen, dan dient hij ‘Zijn Ziel’ … ook al ziet iemand anders vanuit zijn eigen standpunt die ‘Zelfde Waarheid’ heel anders. In deze fase van HET SPEL op Aarde is het doel van de LIEFDE misschien wel … het ontdekken van uzelf door ervaring … en door die ervaring het ziel-zelf weer TERUG brengen naar het aanvaarden van de WAARHEID.

BG: Maar waarom zou het afdwalen?
FVL: OM ALLES TE ERVAREN.
OM ALLES TE WETEN.
OM ALLES TE ZIJN …
en dit zal/kan niet ophouden … want het Leven is eeuwig en het zal altijd groeien naar een grotere plek in zichzelf.

BG: Maar … we hebben dit al eerder trachten te bepalen … is er een ULTIEME WAARHEID?
FVL: Ja. ZUIVERE ONVERSNEDEN LIEFDE.

BG: Hoe zit het dan met al de andere ‘WAARHEDEN’ die niet echt WAARHEDEN zijn?
FVL: Maar dat zijn ze wel … ‘op dat moment’. Zoals we zegden … datgene wat goed VOELT (op dat moment) is iemands eigen, specifieke WAARHEID … nuttig voor die bepaalde ziel … op die bepaalde reis.
Op een ander moment … is diezelfde WAARHEID niet langer nuttig als een WAARHEID voor die bepaalde ziel … omdat het zijn doel heeft gediend door op dat moment voor die ziel de WAARHEID te zijn. De kennis is eruit opgenomen en die WAARHEID is er nu klaar voor om ongedaan te worden gemaakt en die bepaalde ziel gaat over naar een Hogere WAARHEID … van/binnen in zichzelf.

BG: Ja, ik begrijp het. Want zoals ik ook al eerder heb gezegd … dingen die ik ooit niet beschouwde als WAARHEID … zijn nu, doordat ik me heb opengesteld … WAARHEID geworden. Waarschijnlijk omdat ik ze nu beter begrijp.
FVL: Dat klopt. Naarmate het inzicht in ZELF/ALLES groeit en duidelijker wordt … kan WAARHEID hetzelfde doen.

BG: Oké. Dus, om terug te keren naar mijn vraag … Ofwel is de Aarde plat en de zon koud … of … is de Aarde rond en de zon heet?
FVL: Of … de Aarde is vierkant en de zon is lauwwarm! Ziet u, liefste Zielen … als puntje bij paaltje komt … kan de Aarde alles zijn wat u maar wilt … plat, rond, vierkant, hol, massief … noem maar op … het kan allemaal.

BG: Ja, het KAN allemaal … maar IS HET OOK ZO?
FVL: Ja … als u dat zo wilt. Dat bedoelen wij nu precies en toch … is het misschien nog wat te ingewikkeld om uit te leggen in dit stadium van Het Spel.

BG: Doe toch maar … voor mij, als u het niet erg vindt. Maar voordat u begint … mag ik alvast zeggen dat ik wel snap dat alles mogelijk is. Wat ik niet snap, is hoe al deze mogelijkheden tegelijkertijd kunnen bestaan – ten aanzien van éénzelfde onderwerp. Hoe kan de Aarde plat en rond en vierkant en hol en massief zijn en dat alles tegelijkertijd?
FVL: Het hangt ervan af waar U VERKIEST TE ZIJN. Het hangt af van UW KEUZE van perspectief. Want letterlijk ALLES is mogelijk bij/in elke ruimte van uw tijd die U VERKIEST.
U bent geïndoctrineerd, dus u WEET dat de Aarde rond is … bijvoorbeeld.
Maar, er was eens in een sprookje … GEWETEN dat de AARDE plat was. En nu keren de mensen weer ’terug’ tot de eerste vraag, of ze misschien toch plat is … en zo gaat dat maar door!

BG: Dit betekent dus dat ze WEL rond is?
FVL: Blossom … dit betekent dat ze alles is wat u van haar verlangt te zijn. Afhankelijk van WAAR u VERKIEST te ZIJN.
Er zijn platte Aardes. Er zijn ronde Aardes. Er zijn holle Aardes en er zijn massieve Aardes. Er zijn net zoveel Aardes als u verlangt dat er zijn. Oneindige Aardes.

BG: En op welke daarvan doe ik mijn boodschappen?
FVL: Op degene waar u voor kiest om doorheen te wandelen, op het moment dat u uw boodschappen doet.

BG: Is die rond of plat?
FVL: Geen van beiden/Allebei. Afhankelijk van waarop u verkiest u te richten.

BG: Het is dus zo eenvoudig? Ik kan de ene dag op een platte Aarde zijn en de volgende dag op een ronde?
FVL: Nog beter zelfs … u kunt het ene OGENBLIK op een platte Aarde zijn en het volgende OGENBLIK op een ronde.

BG: Dan neem ik dus aan … dat dit allemaal gaat over dimensionale verschuivingen?
FVL: Inderdaad. Die vinden plaats met elk gedachte.

BG: Toch … lijkt alles om mij heen zo vaststaand … zo … stevig.
FVL: Omdat … dat uw stabiele patroon is! U heeft ervoor gekozen om ALLES op die manier waar te nemen.

BG: Oké. Dus … we weten inmiddels dat velen van ons hier beneden op Aarde zijn om te helpen haar te verheffen naar een Hogere Trilling. Maar waarom zijn we dan niet op EEN BEPAALDE AARDE … dus op diegene die verheven moet worden naar een Hogere plek?
FVL: Maar hoe zou u kunnen weten dat er niet slechts één maar vele zijn, die u schept … en die daar behoefte aan hebben?

BG: Dat weet ik dus duidelijk niet! En dan komen we bij de vraag … wie komt er samen met mij binnen en buiten, op gelijk welke tijdelijke ‘sprong’ in/doorheen/uit de dimensies? Het klinkt alsof ik weet waar ik het over heb. Nee hoor … ik ga gewoon mee met de stroom!
FVL: In en uit dimensies? Uw levensSTROOM gaat in en uit dimensies … de hele tijd … afhankelijk van een eenvoudige gedachte.

BG: Of een ingewikkelde! Oké. Stel dan dat ik een kopje koffie drink met een groepje vrienden en dat we dan een UFO voorbij zien komen (leek me leuk om dat hier in te brengen). Op dat ogenblik … springen we dan allemaal tegelijk naar een dimensie die een UFO in zijn ‘draaiboek’ heeft staan?
FVL: Ja. Behalve diegenen in de groep die het niet hebben gezien … omdat het niet in hun gedachtepatroon aanwezig was.

BG: Maar misschien was het … op dat moment … in niemands gedachtepatroon.
FVL: Maar dat moet wel, op een bepaald punt … ergens in een ‘ruimte’ van de wereld in hun bewustzijn.

BG: Hoe komt het dan dat sommige mensen die niet in UFO’s geloven, het voorrecht hebben om ze te zien?
FVL: Omdat ze in hun brein – en dus oppervlakkig – er niet in geloven. In hun grotere bewustzijn doen ze dat wel.

BG: Verhelderend! Het is allemaal zo moeilijk om te begrijpen. Er duiken miljarden vragen op, bij alles wat u zegt!
FVL: Maar weet u dan niet, Blossom, dat ALLES OMTRENT ALLES BEGREPEN WORDT DOOR IEDEREEN … WANT IEDEREEN IS ALLES EN DAAROM DUS BEGREPEN?

BG: Maar niet door mij, op dit ogenblik … in deze dimensie waarin ik woon. En ik heb geen idee hoe ik kan ‘overspringen’ naar de dimensie waar ALLES BEGREPEN wordt. Of toch wel?
FVL: Natuurlijk wel. Want U BEHOORT TOT DAT ALLES.

BG: Dus, hoe komt het dan dat ik het GEVOEL heb dat ik niet weet hoe dat moet? Want als ik het wist … dan zou ik daar natuurlijk ook zijn.
FVL: Omdat u gelooft dat u het niet weet.

BG: Maar ergens in mijn grotere bewustzijn WEET IK DAT WEL!
FVL: Dat is natuurlijk WAAR.

BG: Voor wie?
FVL: Voor ONS! IN ONZE WAARHEID VAN WETEN.

BG: Maar ik aanvaard dit ook als WAARHEID … waarom kan ik dan niet overspringen naar dat ALLES BEGRIJPEN?
FVL: Bent u hier klaar voor?

BG: Gooi maar op!
FVL: Misschien is het aspect van U dat ALLES Weet WEL/AL naar die plek gegaan … maar de U die U verkiest om te herbeleven op dit precieze ogenblik … heeft misschien geen weet van de U die er in dit ogenblik voor koos … om naar die AL-Wetende plek te gaan. Omdat de U die dit schrijft, hier moet blijven om dit te schrijven … en deze vragen te stellen.

BG: Maar … waar is dan de IK die ALLES en IEDEREEN begrijpt?
FVL: Die geniet van de plek/ruimte waar ALLES EN IEDEREEN begrepen wordt.

BG: Ergens ver weg!
FVL: Nee … gewoon hier.

BG: Ik snap maar niet waarom ik daar niet kan binnengaan, omdat ik daarvoor KIES en het graag zou WILLEN … dus waarom lukt het dan niet?
FVL: Maar het lukt wel!

BG: Kunt u mij een vergelijking geven, zodat ik het beter kan begrijpen?
FVL: Denk aan een stukje touw … tot een bolletje gerold. Dat bolletje touw is … EEN BOLLETJE TOUW.
ÉÉN BOLLETJE TOUW.
ÉÉN EN HETZELFDE …
En toch … het laatste stukje van dat bolletje … als dat wordt afgewikkeld en om de hand wordt gedraaid … is het zich niet bewust van het andere einde, nog in het bolletje. Het andere einde ‘ervaart’ niet de handeling van het afgewikkeld worden … ook al is het zich ervan bewust dat er op enige afstand wel ‘iets’ gaande is. Het is zich niet volledig bewust van wat er gaande is aan het andere uiteinde … ook al IS het er een deel van.
Pas wanneer het bolletje meer en meer afgewikkeld wordt, zet het GEVOEL zich door naar het andere uiteinde … wanneer het afwikkelen er steeds dichterbij komt.

BG: Ja, dat helpt wel een beetje. Dank u. Maar als het gaat om de KEUZE van waar we willen zijn en ik kies ervoor om daarheen te gaan … naar het AL-WETEN … dan voel ik nog steeds niet dat ik … de IK HIER … degene die het in dit NU wil ervaren … daartoe in staat ben.
FVL: Dat komt doordat enkel de U die behoort tot DIE Trilling het kan ervaren. U … door uw Keuze … ervaart u nog steeds … dat u het niet kunt … en dus IS DAT ZO.

BG: Maar hier ben ik … ik zit hier en spreek met u en ben mij daar volledig van bewust …
FVL: Omdat u daarvoor kiest … DIT DEEL VAN U.
Het deel van u dat ervoor kiest om IN/VAN het IEDEREEN/ALLES te ZIJN, is dáár al … tegelijk, nu op dit ogenblik. Het ene uiteinde van het touw ervaart iets heel anders dan het andere uiteinde. Meer is het niet.

BG: En nu heeft dit uiteinde … behoefte aan een kopje thee. Dank u. Ik VOEL dat ik een speldje verdien voor ‘Volhouden na het kwijtraken van de draad’!
FVL: Ook wij hebben genoten van deze ‘draad’ … waarvan u denkt dat u hem kwijtraakte … maar dat is niet zo.

Hou van jullie … Hou van jullie … Hou van jullie … Dank u.

Vergeet Happy Human Day niet, 20 juli. Doe alstublieft mee in mijn video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

De link voor toegang tot al mijn YouTubes is youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

Een audio versie van alle Engelstalige channelings van Blossom vindt u hier.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen