Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

11 oktober 2020

Blossom: Hallo daar. Hier zijn we weer … er is niet zoveel ‘waarneembaar’ veranderd ten opzichte van vorige week. Laat ons erop Vertrouwen, dat er achter de schermen wel veel gaande is terwijl we wachten. Ik voel dat er binnenkort een enorme verschuiving zal gebeuren, vanwege de verkiezingen in de VS. U heeft veel volgers die willen dat de huidige man blijft, en velen die hem de meest gemene, slechte man op Aarde vinden. (Aldus mijn e-mails). Wat zou u hierover zeggen?

Federatie van Licht: Welkom, Blossom. Welkom aan iedereen op uw Planeet die heeft besloten dat onze woorden bij hen weerklank vinden, en die ons blijven volgen nu er ZOVEEL OP ZIJN PLEK BEGINT TE VALLEN.
Wij, ‘De Federatie van Licht’, doen niet aan politiek beïnvloeden. Wij denken niet aan … iemand overtuigen … in gelijk welke richting. Maar wij willen heel beslist stellen, dat de uitkomst van de verkiezingen die binnenkort in dat land gaan plaatsvinden, VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN zal zijn.

Blossom: Ik heb dit nog aangehaald in een interview, dat indien dit een ‘Goddelijk Plan’ is, dan is alles wat er gebeurt ook voor het Hoogste Goed van allen … en daar moeten we op Vertrouwen … met name in dit stadium van ‘Het Spel’.

Federatie van Licht: Dit is juist, Blossom, en inderdaad wijs gesproken.

Blossom: Als ik me al ergens zorgen om zou maken, dan is het dat er – ongeacht wie ‘wint’ – onvermijdelijk kabaal zal komen van de andere kant.

Federatie van Licht: Is dat er niet altijd?

Blossom: Maar dit voelt toch anders en zoals ik al zei … ik doe niet aan politiek. Dat is slecht voor mijn spijsvertering!

Federatie van Licht: Wij hebben al vaker gezegd dat uw wereld nog veel méér Op Zijn Kop zal gaan staan, dan nu het geval is. Wij zeggen daarbij ook, dat wij u hiermee niet willen bang maken, maar u in uw Kracht willen brengen.
Ja, er zal binnenkort een Aankondiging komen die een schok zal teweegbrengen.

Blossom: Oké … diep ademen … wees dapper, Blossom … Zal dit nog zijn VÓÓR de verkiezingen?

Federatie van Licht: Inderdaad, ja.

Blossom: O help! Jullie nemen hiermee een groot risico, Jongens, en ik voel me enigszins bezorgd dat u dit uitspreekt, maar ik heb het gevraagd! Daarom moet ik Vertrouwen hebben en afwachten. Kan er nog iets gebeuren dat deze ‘specifieke’ Aankondiging kan verhinderen?

Federatie van Licht: In dit stadium zien wij geen tussenkomst, aangezien het ‘Heilig’ en geheim is gehouden.

Blossom: Heilig?

Federatie van Licht: Ja, Blossom. Dat is het woord van onze keuze.

Blossom: Oké.

Federatie van Licht: Wij kunnen uw verwarring voelen?

Blossom: Ja. U kunt … dat is nogal een uitspraak. Oké. Laat mij me voor één keer eens gedragen als een Ontwaakt, Verlicht lid van het Grond Team der Licht-Krachten en ‘gewoon volgen’ in plaats van het weg te duwen, teneinde mijn geloofwaardigheid te redden. Dus, gaat u verder alstublieft.

Federatie van Licht: Tijdens ons laatste gesprek hebben wij gezegd dat het niet lang meer zou duren voordat Fase Twee begint … en daar blijven we bij.
Laat het ons eerst ophelderen.
ER ZAL EEN AANKONDIGING KOMEN, GEVOLGD DOOR EEN WERELDWIJDE LOCKDOWN – EN DIT ZAL U NAAR FASE TWEE BRENGEN.

Blossom: Maar is dan de aankondiging of de lockdown de start van Fase Twee?

Federatie van Licht: De lockdown.

Blossom: Veel landen zijn al in lockdown, hetzij nog steeds de eerste dan wel reeds een tweede. Dus wanneer u zegt Wereldwijd, dan bedoelt u Wereldwijd?

Federatie van Licht: Wij zeggen Wereldwijd … omdat wij dat bedoelen.

Blossom: Dus, alle landen tegelijkertijd in lockdown. Dat zal dan wel een héle grote Aankondiging moeten zijn!

Federatie van Licht: Wij kiezen ervoor om hier niet verder over uit te wijden … Omdat het niet gepast is om zelfs maar ‘te verwijzen’ naar verdere mogelijkheden.

Blossom: Begrijpelijk. Ik respecteer u hierin. Maar laat me dan vragen, als het mag … tijdens deze Fase Twee … gaan wij dan ‘overdonderd’ worden door wat er plaatsvindt?

Federatie van Licht: Ja. Heel sterk, zelfs. Voor veel mensen … zal er een onmiddellijke transparantie komen, en ideeën en overleg over de volgende stap voorwaarts als GEHEEL … als een GEMEENSCHAP VAN LICHT.

Maar mensen die in angst leven, zullen een ‘toename’ zien van hun angsten … welke voor hen alleen maar groter zullen worden. Er zal een nog grotere afscheiding komen, dan u nu al meemaakt.

Maar voor iedereen die reeds ontwaakt is of dat binnenkort zal zijn … zal hun kracht in het WETEN de overhand krijgen, en er zal een algemene aanvaarding zijn van hoe de zaken ervoor staan in HET BESEF, DAT ALLES VOORUIT GAAT ZOALS HET MOET.
Wij willen terugkomen, Blossom, op uw eerdere, wijze uitspraak.
U MOET VERTROUWEN OP HET GODDELIJK PLAN.

Vraag uw hart of het zich sterk en Wetend voelt, over de dingen waarover wij spreken?
Hier bent u dan, u allen … na zo lange tijd … midden in deze transformatie … U WÉÉT DAT DIT HET IS, WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.

Blossom: Vindt u het vreemd, dat wij soms twijfelen?

Federatie van Licht: Ja, dat vinden wij vreemd. Want wij kennen u. Wij kennen uw toewijding. Wij weten waarom U … Ieder van U … werd gekozen. Omdat wij weten ‘wie u bent’, vinden wij het vreemd dat u soms twijfelt.

Blossom: Zoals ik al eerder zei, kom eens op vakantie naar Planeet Aarde, in menselijke vorm en kijk hoe het U vergaat.

Federatie van Licht: Dit heeft u eerder gezegd. Wij willen u beslist niet afzwakken. Maar omdat wij U ZIEN, IN UW WAARHEID … omdat wij U ZIEN … IN/ALS … HET LICHT DAT U BÉNT … is het ‘vreemd’ voor ons om te merken dat u soms wankelt.
Wij doen ons best om u uit te leggen hoe ‘WIJ HET ZIEN’. Hoe ‘WIJ WETEN’ wat het GODDELIJK PLAN is. Hoe ‘WIJ ZIEN’ hoe het zich afspeelt.

Blossom: Maar zijn de uitslagen definitief? Kan het alsnog ineens de andere kant op gaan?

Federatie van Licht: ABSOLUUT NIET. Hebben White Cloud en wijzelf niet heel vaak gezegd: ‘Alles is niet wat het lijkt’?

Blossom: Heel, heel vaak.

Federatie van Licht: Daarom, Blossom en u Allen … Wéét dat ALLES GOED IS.
Laat ons ‘GODDELIJK PLAN’ eens ontleden:
… … … … … … … … …
Zo … dat was het!

Blossom: He? Ik neem aan, dat u bedoelt dat er niets te ontleden valt? Omdat GODDELIJK BEHOORT TOT HET HOOGSTE en dat is alles wat we moeten weten, klopt dat?

Federatie van Licht: Dat klopt. GODDELIJK. VOLMAAKT. GODDELIJK. VAN GOD.

Blossom: En iedereen beschouwt God naar eigen keuze?

Federatie van Licht: Hoe zou u God omschrijven, Blossom?

Blossom: LIEFDE. In al haar facetten.

Federatie van Licht: Dank u. Wij hoorden uw gedachten van ‘Maar, Liefde is Alles en zij kan Trillen op zowel lage als Hoge frequenties’.

Blossom: Dat klopt.

Federatie van Licht: Maar wij willen voorstellen dat u uw gedachtepatroon verandert naar het feit dat ‘DIT SPECIFIEKE GODDELIJK PLAN’ reeds vele, vele van uw jaren in de maak is. Het doel ervan is om uw Planeet vanuit de lagere frequenties … vanuit de lagere Trillingen … over te brengen naar de HOOGSTE die het OOIT heeft gekend.

Er zijn beslist tijden geweest, dat uw ‘wereld’ VREUGDE en EERBAARHEID en WAARHEID in overvloed kende. Tijden waarin de Trilling waarin u verbleef veel Hoger was dan nu, in deze dagen.
Maar de Energieën die binnenstromen … de veranderingen die gaan plaatsvinden … gaan ervoor zorgen dat u een Trillingsfrequentie gaat ervaren welke de Aarde reeds lang vergeten was.
Hou vast aan dit WETEN.
VERTROUW OP UW BESEF HIERVAN.

Blossom: Ik doe mijn best. Er valt mij net een oud liedje uit WO II in: ‘There’s a long, long trail unwinding into the land of my dreams’ … (Er kronkelt een lange, lange weg naar het land van mijn dromen – V)

Federatie van Licht: En nog één?

Blossom: ‘Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile, smile!’
(Pak al je zorgen in je sporttas en lach, lach, lach! – Bij ons bekend als ‘Pak al je zorgen in je plunjezak en fluit, fluit, fluit’ – V)

Federatie van Licht: Ziet u, Blossom … DIEGENEN ONDER U DIE KENNIS HEBBEN VAN HUN LICHT … WETEN HOE ZE DE MEEST DONKERE TIJDEN KUNNEN DOORSTAAN.

Blossom: En dat zullen we … de lange, lange kronkelende weg kan een beetje beangstigend zijn, want zoals u zegt zijn er Vijf Fasen … en we moeten nog beginnen aan nummer twee!

Federatie van Licht: Maar wij hebben niet gezegd dat elke volgende Fase erger zal zijn.

Blossom: U heeft wel gezegd, dat alles nog veel méér Op Zijn Kop zal komen te staan.

Federatie van Licht: Dat is ook zo … maar, misschien geldt dat alleen voor Fasen twee en drie.

Blossom: Misschien. Als u ons toch maar dat plan kon vertellen.

Federatie van Licht: Als we dat zouden doen … dan zou het plan niet gaan zoals gepland!

Blossom: Oké. Dus, als ik goed geteld heb dan zou er een ‘Grote Aankondiging’ (niet een hele, héle grote Aankondiging) komen in de komende vier weken. We hebben al zo lang gewacht, die paar weken kunnen er nog wel bij. We hebben toch geen keuze. Weet u hoezeer mijn hart op mijn tong ligt?

Federatie van Licht: Wij weten precies waar uw Hart is, Blossom … op de juiste plek!

Blossom: Dank u. We doen allemaal ons best … of we nu een goede of een minder goede dag hebben!
In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

 

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen