door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

21 december 2021

Blossom: Hallo! Toch even proberen, nog vóór kerst … Iemand thuis?

Federatie van Licht: Wij heten u welkom, lieve Blossom, u en allen die ervoor kiezen om op deze wijze deel uit te maken van onze gemeenschap. Wij zijn ons bewust van al die mensen die jou schrijven uit Dankbaarheid voor hetgeen wij overbrengen, en wij willen heel graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze Dank uit te spreken naar u allen, omdat u aan de slag gaat met wat wij aanbieden, hetgeen op zijn beurt de Trilling van de Planeet verhoogt … iets wat ons grote Vreugde brengt … omdat het ons in staat stelt de verandering waar te nemen in de Energie op uw Planeet … en binnenin u. Het is voor ons beslist een positief resultaat dat zovelen hun Innerlijke Waarheid ‘BESEFFEN’, en het helpt enorm bij het tot stand brengen van de grote ‘Verschuiving’ die op het punt staat om te gaan plaatsvinden.

Blossom: Op het punt staat?

Federatie van Licht: Blossom, overal om u heen zijn er tekenen dat dit zo is.

Blossom: Jongens, die tekenen zijn er nu al jarenlang … ik denk dat de wind ze heeft weggeblazen.

Federatie van Licht: Wij zijn ons bewust van het geduld dat van u wordt gevraagd. De mate van tolerantie die u heeft moeten doorstaan. De teleurstellingen … het verdriet … het ongeloof.
Dit alles pikken wij op in de energie van wat er algemeen/algeheel ‘gaande is’.
MAAR, AAN DE ANDERE KANT ZIJN WIJ BIJZONDER BEMOEDIGD DOOR DE KRACHT EN DE VASTBESLOTENHEID DIE U MET U MEEDRAAGT … IN HET BESEF DAT DE ‘TIJD’ NABIJ IS, WAAROP ER GROTE VERANDERINGEN MERKBAAR ZULLEN WORDEN.

Blossom: Wel, om eerlijk te zijn zou een overgang naar Fase 2 al niet slecht zijn! Ik weet dat dit een wereldwijde lockdown zou betekenen (volgens uw berekeningen), maar hoe ellendig dat ook klinkt zou het ook betekenen dat er in elk geval beweging is … en dan … O Vreugde … nog maar 3 Fasen om door te komen! Ik had niet gedacht dat Fase 1 bijna twee jaren zou duren!

Federatie van Licht: Uw Fase 2 komt eraan en die zal veel blootleggen. Sommige dingen zullen al bekend zijn, maar als eenmaal het deksel van die snelkookpan afknalt … zal er veel ongeloof en onvoorstelbaar tumult zijn, vanwege de mate van geschokt zijn bij de mensen die absoluut geen idee hadden van de leugens die speelden onder alles wat er aan de oppervlakte plaatsvindt.

Blossom: Wel, ik weet dat u geen tijd kunt geven, dus we zullen het moeten afwachten en dan zien we wel. Dat is mijn ‘Andere mantra’! Ik voel dat u wilt zeggen ‘Zet u schrap’ … hoe vaak heb ik dit al van u gehoord?

Federatie van Licht: Al te vaak, lijkt het.

Blossom: Precies.

Federatie van Licht: Wij VERTROUWEN erop dat u de warmte kunt voelen die van ons uitgaat en uw hartruimte betreedt … dit kunt u beschouwen als een enorme glimlach van ons.

Blossom: Ja, dat kan ik inderdaad.

Federatie van Licht: De tijd is nabij om u te gaan schrap zetten, om u te gaan zekeren. Om de rust te bewaren naarmate er steeds méér wordt onthuld. Want wij zeggen dit. Als eenmaal het deksel eraf is … is er geen houden meer aan de stroom van datgene wat naar buiten gaat komen.

U ZULT HET BINNENIN WETEN. UW HART ZAL U VERTELLEN ‘DAAR GAAN WE!’ EN U ZULT ERAAN DENKEN OM DE MANTRA TE HERHALEN ALS IN EEN AANHOUDENDE LUS, OPDAT U STERK ZULT BLIJVEN EN UW LICHT KUNT STRALEN.

Wat er ook aan het Licht komt … in welke mate/op welk niveau u ook in staat bent om te bevatten wat er wordt ‘blootgelegd/onthuld’ … WEET DAT DIT HET MOMENT IS … DAT U/WAAROP U … ERVOOR KIEST OM IN DE VOLHEID TE TREDEN VAN DE STRIJDER DIE U BENT!

Onwankelbaar. Steeds de mensen om u heen bekrachtigend met Liefde en de Bemoediging dat alles ‘uiteindelijk’ goed zal komen.

Blossom: Maar zullen ‘wij, de Strijders’ niet ook enorm in shock zijn?

Federatie van Licht: Toch wel. Maar stel u eens voor, als dit voor u al zo is … hoeveel méér troost zal er dan moeten worden geboden aan hen die doof en blind zijn geweest voor alles wat er ‘borrelde’.

Stel u het ‘op de kop staan’ voor, dat gaat plaatsvinden.
EN …
als dat gebeurt … DAN BENT U ER KLAAR VOOR.

Blossom: Wij menen dat we er al zo lang klaar voor zijn, maar ik denk toch – als het eenmaal Écht van start gaat – dat zelfs met al het diep vanbinnen ‘er klaar voor zijn’, alles wat er te gebeuren staat ook ‘degenen die het wisten’ zal doen duizelen.

Federatie van Licht: Dit is zeer waarschijnlijk, want de mate van shock over ‘Wat er is’ … wat er ‘werkelijk’ is … raakt u heel diep in de kern van uw Zijn. In de kern van eenieders Zijn. Het verschil zit hem erin dat … u … zich ervan bewust bent/was … dat het ging komen, en daarom bent u veel beter voorbereid dan anderen.

Wij hebben al eerder gesproken over de Kracht die vanuit u zal opwellen. Een diepgaander ontdekken van het Zelf dat binnenin u wacht op ‘de Oproep’. Niet van u … maar van Hogere Dienstbaarheid. Deze oproep zal onmiskenbaar zijn, en het Hogere Ontwaken binnenin zal een grote beslistheid en doelgerichtheid met zich brengen.

ONTHOUD … DIT IS HET, WAARVOOR U BENT GEKOMEN.
TWIJFEL NIET AAN UZELF … NOOIT.
TWIJFEL NIET AAN WIE U BENT OF AAN UW VERMOGEN OM TE HELPEN.
U ZULT WETEN, WAT TE DOEN.
U ZULT WETEN, HOE U TE GEDRAGEN.
U ZULT HET PLAN KENNEN.

Toch is dit geen Plan dat is uitgeschreven, zodat u het kunt bestuderen en in u kunt opnemen.
Dit is een Plan dat zich zal ontvouwen, binnenin u.

Denk aan een legpuzzel. Met elk nieuw stukje dat op de juiste plek wordt gelegd … wordt het beeld duidelijker en kunt u het volgende stukje ‘ontdekken’, waarna het hele proces zich herhaalt. Naarmate er méér stukjes passen … wordt het beeld steeds duidelijker onthuld, en des te sneller worden de overige stukjes gevonden om de taak af te ronden.

Lieve Zielen … BENT U ER KLAAR VOOR?

Blossom: Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik heb gemerkt dat veel mensen hetzelfde voelen als ik. Ik kan zeggen ‘JA … DAT BEN IK’. Maar ik weet zeker, dat als die vulkaan uitbarst … wij ons ‘mogelijk’ behoorlijk van slag zullen voelen.

Federatie van Licht: Mocht dat het geval zijn … maak dan contact. Sluit uw ogen, spreek De Mantra uit en maak contact. Laat het ons zo zeggen: de Mantra is uw brandstof en daar kan geen tekort aan zijn … NOOIT.

WÉÉT, LIEVE ZIELEN … doorheen ALLES wat er gaat gebeuren … buiten alles wat u tot in uw kern zal raken … dat … U NIET ALLÉÉN BENT.
LEGERS … ENORME LEGERS …

Blossom: Ik heb het er altijd moeilijk mee wanneer jullie of White Cloud dat woord gebruiken. Ik denk dan aan vecht en oorlog en zo.
U vraagt me om het op te zoeken: ‘Een groot aantal mensen of dingen’. Oké, daar zal ik in meegaan … gaat u verder!

Federatie van Licht: GROTE LEGERS DIE ‘BUITEN DE PLANEET’ VERBLIJVEN, STAAN U BIJ TIJDENS DEZE GROOTSE OMMEKEER.
WÉÉT DIT.
HUN LICHT IS HIER OM U TE LEIDEN.

Zij KENNEN reeds de afloop … Zij hebben een dieper inzicht in ‘DIT ALLES’.
Zij die ‘Buiten de Planeet’ zijn, hebben zich vrijwillig aangemeld om op grootse schaal dienstbaar te zijn, om u bij te staan bij het volbrengen van uw opdracht. Want deze is van het allergrootste belang voor het volledige ‘BESTAAN’.

Blossom: Zo’n klein stipje van een Planeet, en toch houden zovelen zich klaar en wachten ze om Haar te Verheffen … tot/naar … een Hoger niveau van Haarzelf. Dat is toch behoorlijk onvoorstelbaar.

Federatie van Licht: Vanwege de afloop. Omdat het nog nooit eerder heeft plaatsgevonden.
Haar ‘Verheffen’ en ieder van u tezamen met haar meenemen op die reis en het verblijf!

HOU U VAST AAN DAT BESEF.
DIE TOEKOMSTIGE WERELD WACHT DAAR OP U, OM ER BINNEN TE STAPPEN.
ER IS GEEN FALEN.
HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Blossom: Veel mensen vinden het moeilijk om dat te aanvaarden, als je op Planeet Aarde woont.

Federatie van Licht: Veel mensen zullen dit te zijner tijd als WAARHEID gaan WETEN.

Blossom: Het klinkt een beetje misplaatst als ik nu zeg ‘ik hoop dat jullie gelijk hebben’.

Federatie van Licht: Blossom …

Blossom: Jongens!

Federatie van Licht: Denkt/Weet uw Hart dat dit zo is?

Blossom: Dat het Licht heeft gewonnen? Wel, laat me dat even gaan navragen! Het zei … ‘dat het graag wil dat het waar is, omdat de andere optie pas echt waardeloos is!’ Maar is dat dan een gedachte/weten … of een verlangen?

Federatie van Licht: Het is een staat van Zijn, waarin u zich momenteel bevindt.

Blossom: Dan kunnen we dus niet echt zeggen dat mijn hart HET ECHT WÉÉT.

Federatie van Licht: Vraag het nog eens?

Blossom: Het hoorde me de eerste keer ook wel!

Federatie van Licht: Vraag het alstublieft nog eens.

Blossom: Oké. Hart … WÉÉT jij dat het Licht heeft gewonnen? … JA. Waarom kwam dit deze tweede keer zo helder door?

Federatie van Licht: Omdat jouw gedachten/je denken de eerste keer te zeer bezig waren met datgene waar u mee te maken heeft. Maar de tweede keer … kwam de ‘ja’ door zonder enige twijfel, nietwaar?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Heel diep vanbinnen … hoezeer u ook mag denken dat ‘dit wéten’ nog ‘onzeker’ is … diep vanbinnen … WÉÉT uw Essentie … de ‘Materie’ van uw FEITELIJKE ZELF …
DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.
HET LICHT HAD AL GEWONNEN, NOG VOORDAT DE STRIJD BEGON.

Blossom: Dat is heftig. Hoe is dat mogelijk?

Federatie van Licht: Omdat …
LICHT IS LIEFDE.
LIEFDE IS LICHT.
DAT IS HET ENIGE WAT BESTAAT BINNENIN DE KERN VAN ALLES DAT IS.
LIEFDE – LICHT.
LIEFDE – LICHT IS!
LIEFDE – LICHT ZAL ALTIJD ZIJN.

ER IS NIETS ANDERS DAT HET KAN OVERSTIJGEN … BEHALVE DAN EEN UPGRADE VAN ZICHZELF.

Blossom: Maar dan rijst natuurlijk de vraag waarom het om te beginnen het duister werd toegestaan om zo ver te kunnen komen?

Federatie van Licht: Dat, lieve Blossom, kan niet uitgebreid worden beantwoord op dit moment.

Blossom: Waarom niet?

Federatie van Licht: Vanwege de complexiteit ervan.

Blossom: Probeer het eens ‘in een notendop’ onder te brengen?

Federatie van Licht: Het zou er niet in passen.

Blossom: Misschien dat we er een andere keer al dan niet op kunnen terugkomen.

Federatie van Licht: Het is tijd voor ons om afscheid te nemen. Wij zijn ons bewust van de ‘feestelijkheden’ die uw Planeet rondom deze tijd heeft opgezet. Wij vragen dat Ieder van u het zijn taak maakt om goede moed te houden. Want daarvan weten wij zeker dat het – wat er verder ook gaande is OP AARDE … – de meest kostbare ‘munitie’ is, waarmee u uzelf voortdurend kunt bewapenen.

ZO DICHTBIJ NU.

Blossom: Met respect … hoe zal ik dit zeggen? Ik zou zo heel graag willen dat het nabij is. Maar zowat tien jaren geleden was het ook al ‘nabij’. Toch moet ik toegeven dat ik ook het gevoel heb dat het deksel er heel binnenkort af gaat. Al heb ik dat gevoel ook al heel vaak gehad. WIE WEET? … IK NIET! U moet wel glimlachen, aangezien dat warm-blije gevoel net weer in mijn hart binnensloop. Bedankt, Jongens. We zullen het zien, we zullen het beleven!

Federatie van Licht: Dat ZULT U … daadwerkelijk.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Fijn kerstfeest aan iedereen, van Blossom en van Goody.
Want hoewel hij elders is, mag ik niet wanhopen … want dat zou hij niet willen, toch?

So, raise a glass, on his behalf, and raise it in good cheer,
Chase away the blues, bring in happy news,
Cos it was a f**king awful year.
He feels so close, so from us both,
We send you Light and Love,
Mine is sent from Planet Earth and
His from up above.

Daarom:
Hef een glas, namens hem, en hef het met goede moed.
Jaag de zorgen weg, laat het goede nieuws binnen,
want het was een vreselijk jaar.
Hij voelt zo dichtbij, daarom van ons beiden:
Wij sturen u Licht en Liefde.
De mijne komt van Planeet Aarde en
de zijne van Daarboven.

Bedankt aan iedereen die mij zoveel Liefde en steun heeft gestuurd in het voorbije jaar.
Zoveel vriendelijkheid heeft mij staande gehouden, terwijl ik zo vaak het gevoel had dat mijn bootje aan het zinken was. Ik bevaar de zeeën nu alleen, in het besef dat het Sterrelicht van mijn prachtige man Goody mij door zowel ruwe als rustige wateren zal leiden. Moge dit nieuwe jaar ons steeds dichter brengen bij de voltooiing van onze opdracht, en mogen wij dit bereiken in Genade, Nederigheid en Begrip voor het tempo van elke Ziel, terwijl zij de Weg naar Huis neemt. Heel, heel, héél hartelijk dank. Blossom xxx

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen