8 september 2021

Blossom: Wel, eindelijk weer ‘hallo’. Vanwege mijn huidige omstandigheden – en daardoor mijn energie – zijn onze gesprekken minder frequent. Maar ik probeer (opnieuw) om te kijken of het lukt. Kunnen we?

Federatie van Licht: We kunnen in elk geval ons uiterste best doen. Want je moet weten, Blossom Goodchild, dat niet enkel de persoonlijke Energieën maar ook die van Het Geheel onze communicatielijnen kunnen beïnvloeden. Wij heten uiteraard IEDEREEN welkom bij dit gesprek.

Blossom: Dank u. Iemand vroeg me iets met betrekking tot het uitspreken van de mantra ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM’. Heeft dat invloed op of triggert het ons DNA? Aangezien ons bewustzijn, onze gedachten, woorden, overtuigingen allemaal invloed hebben op de cellen in ons lichaam, die ons DNA dragen. Als het ons Goddelijk DNA triggert, op welke manier dan en in welk opzicht?

Federatie van Licht: Dit is inderdaad een opmerkelijk scherpzinnige vraag. Het antwoord is JA.

Velen van u hebben op verschillende wijze de magie ontdekt van deze mantra, en hoe die u kan terugbrengen tot uw centrale positie. In tijden van wanhoop, tijden van angst, tijden van Vreugde, tijden van droefheid, arrestatie, lichtzinnigheid … noem maar op … het ontwerp van deze woorden is veel méér dan het opzeggen van gelijk welke andere tekst.

Laat ons nogmaals zeggen dat de volgorde van het uitspreken van IK BEN HET LICHT als eerste of IK BEN DE LIEFDE als eerste, niets verandert aan de codes en hoe die voor u werken. Want het is het algehele samenspel dat de rust brengt. Om maar één effect te noemen.

Het GEVOEL is natuurlijk het meest belangrijke.

Blossom: Om eerlijk te zijn, soms merk ik dat ik het gewoon uitspreek, zonder het gevoel.

Federatie van Licht: Maar de codering is al in u verweven toen u het WEL voelde/kon voelen, en dus – ook al voelt u het nu niet – wordt het toch geactiveerd.

Blossom: Wat doet die activering precies?

Federatie van Licht: Die verandert de Trilling van ALLES WAT U TOT ‘U’ MAAKT. Daarom is de inwerking ervan zo snel, vrijwel onmiddellijk. Wij willen het vergelijken met een donkere kamer, waarin de Lichtknop wordt omgezet … Dan kunt u meteen alles zien. De codering in de woorden brengt uw Licht naar een Hoger niveau, en de Trilling VAN de Hogere Frequentie treedt dan in werking.

Het verhoogt daadwerkelijk zelfs de temperatuur van uw bloed.

Blossom: Nee toch! Is dat verstandig?

Federatie van Licht: Als dat niet zo was, dan zou het niet gebeuren. Nogmaals, vergelijk het misschien met een pannetje ‘saus’ … als dat wordt verwarmd tot de juiste temperatuur, dan brengt dat de meeste smaak naar voren.

Blossom: Maar is ons bloed dan niet al op de juiste temperatuur?

Federatie van Licht: Neen.

Blossom: Echt? Ik begeef mij op glad ijs, want ik weet hier niets van. Hoe kunnen wij functioneren zoals het moet, als ons bloed niet de juiste temperatuur heeft?

Federatie van Licht: U functioneert niet zoals het moet. De wonderbaarlijke werking van uw prachtig fysiek Wezen tracht (zoveel mogelijk) om alles soepel te laten werken. Wij gebruiken het woord ’trachten’ omdat dat precies is wat het moet doen.

In feite zou er helemaal geen ’trachten’ moeten zijn, maar een vlot vloeien en tikken, opdat dit onvoorstelbare voertuig u het gemak en de Gratie kan bieden waarmee u zou moeten functioneren.

Nogmaals, vanwege alles dat wordt … ingebracht/opgenomen … wat niet goed is voor uw lichaam, moet het veel moeite doen om het ‘leven’ te laten stromen zoals nodig is.

Er wordt u zoveel toegediend op hele geniepige manieren en in hoeveelheden die niet kunnen worden opgemerkt – totdat de schade groot genoeg is. De werking van uw fysiek lichaam … wij bedoelen alles wat er deel van uitmaakt … alles waaruit het menselijk lichaam bestaat … is niet langer meer zoals het ooit werd bedacht.

Dit ‘minder dan’ is in de loop der eeuwen zelfs ook doorgedrongen tot de pasgeboren kindjes – maar nu is er toch een verschil. De Kinderen van het Licht die ofwel herboren worden of voor het eerst het Aardse veld betreden, komen in/met een ‘ingebouwde’ Hogere Trilling intensiteit. Wij zouden zeggen dat ze beter toegerust zijn om om te gaan met de energieën die hun best doen/deden om alles wat Goud is te overschaduwen.

Blossom: Maar hoe kan dat dan? Het lijkt alsof u zegt dat ons DNA feitelijk aangetast is door het duister.

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar, niet langer meer. Want de Energieën zijn nu zoveel Hoger, ook al voelen velen van u dat niet zo, vanwege wat er gaande is op uw Planeet.

Wij zouden deze nieuwere kinderen ‘Heilig’ noemen, want zij komen hierheen met een veranderd DNA. Daar waar degenen die u de Kristal- of Indigokinderen noemt, moeten vechten om hun Licht zo zuiver te houden als zij het ontvangen hebben.

Blossom: Sorry, kunnen we daar nog even op terugkomen? Ik ben een beetje in de war. Dus, de nieuwe kinderen die nu geboren worden hebben een ander DNA … waarmee niet al eeuwenlang is geknoeid … maar de Indigo/Kristal kindjes werden geboren met verstoord DNA?

Federatie van Licht: Ja. Maar het DNA is niet wie zij zijn. De Kristal- en Indigokinderen kwamen hierheen met een Hogere Trilling … velen van hen voor de eerste keer. Toch hadden ook zij het ‘mindere’ DNA. Terwijl heden ten dage de baby’s worden geboren met niet enkel een smetteloos DNA, maar ook met een bijbehorende, nog Hogere Trilling van Licht.

Blossom: Wow … die moeten wel heel bijzonder zijn.

Federatie van Licht: Blossom, dat moet ook wel. Dat zijn ze ook. Want zij zijn de NIEUWE ANKERS VAN LICHT … gewoon door HIER TE ZIJN.

Blossom: Oké … we zijn een beetje afgeweken. Verandert de mantra dus werkelijk ons DNA?

Federatie van Licht: Ja. Vanwege de enorme verfijning binnenin de codering. Het hervormt letterlijk ALLES WAT U BENT.

Blossom: Naar wat?

Federatie van Licht: Naar WIE U BENT!

Blossom: En dat is?

Federatie van Licht: LICHT. U KEERT TERUG TOT UW WARE ZELF. UW GODDELIJK LICHT.

Blossom: Terwijl we nog in een menselijk lichaam zijn?

Federatie van Licht: Ja.

HOE MÉÉR U HERKENT WIE U BENT, DES TE GEMAKKELIJKER ZULT U WORDEN WIE U BENT.

HOE MÉÉR U ZICH HERINNERT WIE U BENT … DES TE GEMAKELIJKER ZULT U HET ZICH HERINNEREN.

HOE MÉÉR DIE HERKENNING EN DIE HERINNERING WORDEN HERKEND EN HERINNERD, DES TE SNELLER ZAL DE INWERKINGSTELLING BINNENIN U HET GAAN HERKENNEN EN HERINNEREN – HETGEEN U IN STAAT STELT OM TE WORDEN.

Lieve Zielen, u merkt dat u zoveel oproer en verwarring ervaart. Maar mogen wij u vragen om UW BEST TE DOEN om u los te maken van wat u ziet en hoort? Zie het en hoor het, want dat is onvermijdelijk … maar VOEL HET NIET.

VOEL ENKEL DE LIEFDE, DIE U BENT.

Blossom: Sommigen zouden zeggen – en ooit hoorde ik daar ook bij – ‘allemaal goed en wel voor jullie, maar probeer het eens een dagje hier beneden’ … maar nu …

Federatie van Licht: Nu wat, Blossom?

Blossom: Ik begrijp uw Wijsheid en uw onderricht steeds beter. Op een ander niveau. Wat er ook gebeurt … wat dan ook … WIJ ZIJN LIEFDE … en de enige manier om uit deze puinhoop te geraken is om onze Liefde te ZIJN/VOELEN, altijd en overal. Om de Liefde te laten stromen in/als een BESEF VAN WIE WIJ ZIJN. Zodat al het andere ons niet kan raken, maar wij wel al het andere … heel intens … om het beter te maken.

Federatie van Licht: Bravo!

Blossom: Ik denk dat veel mensen nu doorheen de mist gaan/zien. We hebben geen idee waar, wanneer, hoe het allemaal zal eindigen, maar het BESEF van wie wij zijn is zo sterk geworden, dat het wachten eigenlijk niet belangrijk is. HET GROTE GEBEUREN … DE VERANDERING … DE BRUG zullen zich aandienen in Goddelijke Timing, en de beste manier om daaraan bij te dragen is voortdurend de Mantra te blijven herhalen. In het besef dat dit het is, wat wij hier kwamen doen. Deze vreselijke film is toch zeker aan het laatste deel bezig?

Federatie van Licht: Lieve Zielen, die hebben verkozen om op Planeet Aarde te verblijven in deze uiterst transformerende tijd … U WEET … U WEET … U WEET …

Blossom: Wij weten wat, precies?

Federatie van Licht: U WEET ZOVEEL ALS WIJ. WIJ WETEN ALLES. U WEET ALLES. WANT WIJ ZIJN ALLES. De uitgestrektheid van DIT ALLES … is on-eindig.

Datgene wat u denkt te weten … weet u niet … maar toch weet u alles.

Blossom: Eh … heeft u zojuist stiekem een stuk of vijf tequila gedronken?

Federatie van Licht: Blossom … ook al klinkt die laatste zin van ons als totale onzin … u weet dat het wel klopt. Nietwaar?

Blossom: Misschien wel, als ik ook stiekem vijf tequila mag hebben. O, oké dan … ergens diep vanbinnen … ja. Het niet-logische is volkomen logisch.

Federatie van Licht: Naarmate de Energieën sterker worden … in/als/van/door … het meest KRACHTIGE, ZUIVER TRILLENDE LICHT … in/naar … uw Moeder Aarde, zo nemen ook UW Energieën toe, om hen tegemoet te komen en daardoor … VOELT u … HERKENT u … HERINNERT u zich de reden waarom u vrijwillig heeft aangeboden om hier te zijn in deze bijzonder gunstige tijd die uw Planeet ooit … heeft/zal … ervaren.

HOEZEER BENT U GEZEGEND, GELIEFDEN. ZULK EEN EER VOOR HET LICHT VAN UW ZIEL, OM DE DAGERAAD VAN DIT NIEUWE TIJDPERK TE VERWEZENLIJKEN.

STRAAL. STRAAL. STRAAL.
BLIJF STRALEN.
U ZULT HET ZIEN.
U ZULT WETEN.
U ZULT ZIJN.

Blossom: Dank u, Jongens. Zo fijn om weer contact te hebben. Ik heb het gemist. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Update over mijn echtgenoot Goody. Alle medische behandelingen zijn stopgezet en wij bidden dat als God het wil, hij op de Planeet zal blijven. Als het zijn tijd is om te gaan … dat hij dat dan mag doen zonder pijn, en doorheen de Sluier mag gaan om zijn prachtige Licht te blijven Stralen – vanuit een andere plek.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen