door de Federatie van Licht via Blossom Goodchild

5 mei 2016

BG: Opnieuw hallo … Kunnen we beginnen?
FVL: Wij zijn bereid en altijd Gelukkig om deel te nemen aan gesprekken die zorgen voor de verheffing en het plezier van de ziel.

BG: Veel mensen doen graag mee om het Geluksvirus op te lopen en het zoveel mogelijk te verspreiden. Ik ga zelfs voor Gelukkige Mensen Dag (op 20 juli) een video maken. Ik dacht dat dat wel aansloot bij alles waarover u het de laatste tijd heeft. Ik vraag mensen om filmpjes in te sturen waarin ze tonen dat ze Gelukkige Mensen zijn. Wat denkt u?
FVL: Liefste Dame … wat men ook doet … in iedere betekenis … om Vreugde te brengen aan zichzelf en ALLES, wordt altijd aanvaard in onze Rijken van bestaan. Want inmiddels is het duidelijk … daar Vertrouwen wij op … dat alles dat de intentie van LIEFDE en VREUGDE door de aderen heeft stromen, dienstbaar is aan het geheel.
Zelfs de gedachte aan een Goede Intentie – ook al wordt dit niet omgezet in daden – helpt bij het verheffen van ALLES. Maar door ze wel om te zetten in daden, vermenigvuldigt de Energie en brengt ze VERANDERING van Trilling.
Laat het ook duidelijk zijn dat Trilling voortdurend verandert, op ieder ogenblik … met elke gedachte. Soms is dit voelbaar op een bepaalde frequentie en kan het leiden tot extatisch Geluk en soms maakt het juist slechtgehumeurd. Niettemin … de ‘druk’ van die Trilling wordt gestuurd door U.
U HEEFT DE LEIDING OVER UW TRILLING … TE ALLEN TIJDE.

U kunt in een situatie komen waarbij de Energie van een kamer of een persoon niet ‘overeenkomt’ met die waarin U ‘ronddanst’. Dan gebeurt het heel gemakkelijk dat u uzelf toestaat om uw frequentie te verlagen … of om ‘meegesleurd’ te worden … naar dat lagere ‘niveau’, zonder dat u zich daarvan bewust bent. Voordat u het weet, denkt u dan ook negatief … vervalt u in zelfmedelijden en vraagt u ook ‘Waarom ik? Waarom ik?’
Maar, liefste Zielen … blijf stevig in uw eigen ENERGIEKRING. Wees waakzaam en houd stand!

Overweeg om de situatie of ziel omhoog te brengen naar UW HOGERE FREQUENTIE, door u UW LICHTLICHAAM VOOR TE STELLEN, dat een dusdanige hoeveelheid LIEFDE uitstuurt … dat de anderen niet anders kunnen dan VOELEN hoe de aantrekkingskracht daarvan hen verheft.
Stel u bij alles … altijd … voor, hoe u uw Licht uitstraalt van diep binnen in u. De werking die dat heeft op Het Geheel kunt u zich niet voorstellen.
Ga als u wilt dan nog een stapje verder … en stel u voor/voel hoe degene die bij u is … óók zijn/haar meest Diepe, Heldere Licht laat uitstralen naar ALLES.

Waar u ook gaat … zie hoe bij iedereen het Licht zo schitterend naar buiten straalt … het verlicht de hele omgeving … zodat een Wit/Gouden Gloed ALLES doordringt … op een bewust niveau.
Zie de bomen, het gras, de planten, de insecten, dieren, tafels, stoelen, auto’s, fietsen, de lucht, de wolken … noem maar op … zie het … als een GLANZENDE, TRILLENDE ENERGIE VAN LICHT … en daardoor ziet/voelt u feitelijk hoe de Energie van wat het ook is … zichzelf toont in zijn WARE aard.

Oefen uw gedachten om op die manier te werken met ALLES. Het zal niet inééns gebeuren. Er zal veel doorzettingsvermogen voor nodig zijn om u dit te blijven herinneren … in het begin.
Maar als u doorzet; dan zult u merken dat u een hele Nieuwe Wereld bent binnengegaan. U zult doorheen de sluiers zijn gegaan die u verblinden, en u zult aankomen op een plek waarvan u dacht dat die enkel aan u zou ‘verschijnen’ nadat u uw sterfelijk lichaam had verlaten.
Maar wij vertellen u iets anders. Wij zeggen u dat door het uitvoeren van deze ‘LICHT UITSTRAAL’-oefening, waar en wanneer u maar kunt … u binnen in u een Kracht zult ontdekken die uw Wezen naar een niveau brengt dat veel verder gaat dan u ooit voor mogelijk hield.

Alles wat u waarneemt met deze ‘nieuwe ogen’, zal terug stralen met een dusdanige levendigheid, dat alles wat u dan tot stand brengt, als vanzelf zal gaan.
Uw wereld is onderdrukt en benauwd tot een mentaliteit die niet de WAARHEID is. U heeft geleerd om te geloven dat u ‘slechts stervelingen’ bent … dat u moet ‘ploeteren’ als brave mensjes … in de pas moet lopen en een manier van leven moet volgen, die nooit bedoeld was om zo ‘zwaar’ te zijn.

Daarom zeggen wij ook altijd dat u HET LICHTER MOET ZIEN!
KIJK DOORHEEN de wereld die u getoond wordt … want die is ECHT niet wat hij lijkt. U heeft nu geleerd hoe u ZICH KUNT LOSBREKEN … BREEK ER DOORHEEN en eis uw Ware identiteit weer op.
U kunt uw Kracht terugeisen en DE WAARHEID van uw eigen ziel toepassen … gewoon maar door de hele dag door te Glimlachen.
HOE GLORIERIJK.
HOE GEWELDIG.
HOE VERLICHTEND.
VERLICHT UW PLANEET MET UW GLIMLACH.

Misschien glimlacht u als u dit leest. Neem even de tijd om te VOELEN hoe Goed het VOELT om te glimlachen … en als u daaraan denkt … dan zult u vanzelf heel diep gaan inademen. Deze ademhaling is LICHT … het bent u, die zich herinnert wie u bent.
Is het dus niet geheel terecht dat u gewoon doorheen uw dagelijkse bezigheden gaat en Glimlacht … waardoor u bij alles en iedereen die u ontmoet die verbinding in werking zet van WIE U ALLEMAAL BENT? … LIEFDE.
In die Glimlach … straalt u LIEFDE uit. Dit raakt … letterlijk ‘raakt’ … een plek in die ander waardoor hij verwarmd en getroost wordt, en die hem bevrijdt van zijn zwaarte.

Zielen van Planeet Aarde … maak dit tot uw opdracht. Want u heeft voordat u hierheen kwam verkondigd dat dit uw roeping zou zijn terwijl u op locatie was!!
OM TE GLIMLACHEN … OM DEZE PLANETAIRE WERELDWIJDE VERANDERINGEN TOT STAND TE BRENGEN DOOR TE GLIMLACHEN.
Er zijn mensen geweest die het nodig vonden om de wereld op verschillende manieren tegemoet te treden … sommigen van hen – in deze tijd maar ook bij historische gebeurtenissen … vonden het de beste manier om de wereld te veranderen door te overheersen en duizenden mensen te doden.

Zij hadden wel gelijk … dat heeft uw wereld veranderd … tot een nog donkerder bestaan … en de Energieën daarvan hebben zich opgebouwd in/op/rondom ieder voorval … waardoor er een verduisterde ‘plek’ overbleef om in te wonen … zodat, indien er al Geluk bereikt werd … dit niet te vergelijken is/was met hoe Geluk feitelijk IS.
Want het is doorheen uw tijd/ruimte zozeer vertroebeld, dat het zichzelf toont op een niveau dat veel lager is dan HET IS.

Maar wat is dat dan? Wat is dit Geluk … deze Vreugde … waarover wij spreken?
Het bent U … die in uw hartruimte verblijft. Uw ziel … op het niveau waarop u verdient te zijn … IN WAARHEID.
Toch ontzeggen velen zich hun Echte recht op Gelukkig zijn. Zij zijn zo murw geworden door tegenslagen en negatieve overtuigingen, dat zij zich niet eens meer het LICHT herinneren waar zij uit voortkwamen. Het LICHT waarin zij zijn … maar wat zij WERKELIJK vergeten zijn.
NU LIEFSTE ZIELEN … NU NU NU … IS HET TIJD OM TE HERINNEREN. DE TIJD WAARIN UW GEHEUGEN ZICH DE EER HERINNERT WAARMEE U UW OPDRACHT HEEFT ONTVANGEN OM NAAR PLANEET AARDE TE KOMEN EN TE STRALEN ALS EEN BAKEN VAN LICHT.
Begrijpt u ten volle wat dit betekent? Woorden, woorden, woorden … zoals wij zo vaak zeggen, zijn zo ontoereikend. Toch moeten we ze gebruiken.

Maar wij vragen u met deze woorden om dieper te gaan en ze te VOELEN. Want als u deze woorden VOELT … dan herinnert u zich de WAARHEID erachter.
U zult al zo vaak gehoord hebben ‘Ik ben een baken van Licht’, ‘Laat uw Licht stralen’, enz … O ja, zegt u dan. ‘Ik ben mij daarvan bewust … ik weet hoe dit moet.’
Maar op welk niveau bent u zich dat bewust? Op welk niveau ‘doet u dit’?
HERINNER U DE REDEN WAAROM U DIT KWAM DOEN!

Dat was niet om een Gelukkig klein konijntje te worden, dat rondspringt in zijn eigen wereldje … hoppend over de velden om worteltjes te eten!
WANT … DE REDEN ACHTER UW AFDALING OM DIT TE DOEN, WAS HET WETEN DAT DOOR PRECIES DEZE EIGENSCHAPPEN TE BESTUREN … MET NAME IN DE MEEST DUISTERE ALLER DAGEN … U DE TRILLING ZOU VERANDEREN.

U ontmantelde al de duistere Energieën die ZIJN en EERDER WAREN, en daardoor … bepaalde u het tempo … door uw Vreugde … door uw Glimlach … op een frequentie die de mensen uittilt boven de Energieën die WAREN. De Energieën waarvan zovele mensen overtuigd zijn dat ze de heerschappij hebben en ook zullen houden. U zult deze Hogere Energieën welke afdalen vanuit de andere Rijken, andere Dimensies … in werking laten treden in uzelf. U zult de NIEUWE VORM inbrengen, door te Glimlachen en Vreugde TE ZIJN. Zo kunnen zij binnenkomen.

Deze Nieuwe, Hoge Energieën konden niet aan bod komen zolang de Energieën laag waren. Ze zijn namelijk te Hoog om te kunnen samenvloeien. De lagere Energieën ‘stoten ze af’, aangezien ze mijlenver uit elkaar liggen.
Daarom, door ‘uw ding’ te doen … door te Lachen, door de Hoogste kwaliteit van Levenswijze te brengen, overal waar u gaat … kunnen deze Hogere Energieën doorsijpelen en ‘zich mengen’. Wanneer zij samengaan met UW Hoge Energieën … dan voeren zij een niveau van elektrische romance uit, doorheen uw Planetaire systeem – en die is van de Hoogste LIEFDE.

Van Bron … de Hoogste Energie die er bestaat … komt nu een duet van zulk een geweldige GEVOELENS van UZELF … die uw ‘zelf’ … zich verhoogt naar een niveau van inzicht in WAT IS … in zulke mate dat er geen plaats meer is/kan zijn voor twijfel … geen plaats voor moedeloosheid … geen plaats voor ‘als enkel maar/wat als’.
U stapt binnen in deze Hogere plek die u heeft gekozen … heeft gekozen lang voordat u kwam … heeft gekozen om een menselijke vorm AAN TE NEMEN … lang voordat u die menselijke vorm manifesteerde … om de Hemel en de Aarde op hetzelfde pad te brengen.
U … ieder van u die deze woorden nu leest … HEEFT ERVOOR GEKOZEN OM NU HIERHEEN TE KOMEN, OM DIT WAAR TE MAKEN … DE HEMEL OP AARDE.

Als u om u heen kijkt, denkt u misschien dat wij een grote grap vertellen … omdat de Liefde afwezig is in heel wat plaatsen op uw Planeet.
Maar, Liefste Zielen … Liefde kan nooit afwezigheid zijn … want er bestaat alleen maar Liefde.
Mogen wij iets voorstellen, wat misschien op het eerste zicht niet zo aanvaardbaar lijkt? Maar, als u heeft nagedacht over de kracht ervan … vindt u het misschien wel ‘de volmaakte oplossing’.

Telkens als u nieuwsberichten hoort of leest over oorlog, honger, haat, hebzucht … telkens als u beelden te zien krijgt van de meest onvoorstelbare en vreselijke gebeurtenissen … in plaats van toe te staan dat uw hart vervuld wordt van bedroefde zwaarte … in plaats van boosheid en wanhoop … DOE WAARVOOR U GEKOMEN BENT … en Glimlach onmiddellijk uw allerbreedste Glimlach … zodat uw hart kan overlopen van de Vreugde binnenin.

DOE DIT elke keer als u ook maar IETS negatiefs hoort.
Dit vraagt kracht. Het vergt moed om dit te doen. Maar door precies dit te doen … door u er doorheen te Glimlachen … vanuit het diepste van uw hart … kunt u niet zien wat u daarmee bereikt?
U zult de Trilling veranderen van ALLEN die betrokken zijn bij die bepaalde omstandigheid. U zult de Energie daar verhogen en dan … stel het u eens voor … hoe méér mensen dit gaan doen … des te méér verhoogt de Trilling en wordt de toestand opgelost, voor alle betrokkenen.

NIETS, Liefste Zielen … NIETS is sterker dan LIEFDE.
DE KRACHT VAN LIEFDE EN VREUGDE IS DE STERKSTE ENERGIE, DIE ONMIDDELLIJK DINGEN KAN VERANDEREN.
DIT IS WAT U KWAM DOEN EN DIT IS HOE U HET KWAM DOEN.
GLIMLACH! GLIMLACH! GLIMLACH!

GLIMLACH vanuit uw hart en kijk hoe het de harten doet smelten van de verloren en verharde geesten. Als u begrijpt … als u WEET wat er gebeurt DOOR uw Glimlach … dan is de werking ervan nog groter. Want iemand die DE WAARHEID KENT en die vervolgens in praktijk brengt … die bereikt des te meer.

Maak dit tot uw plicht … u deed dit al ‘buiten de Planeet’ … om nu en altijd te Glimlachen en oprechte Vreugde uit te sturen naar de meest ernstige toestanden.
Het kan inderdaad tegendraads lijken, om te horen over een enorme tragedie … bijvoorbeeld een aardbeving die het leven en de huizen van velen heeft vernietigd …
Kunt u zich voorstellen dat u sterk genoeg bent om naar uw beeldscherm te kijken naar beelden van een dergelijke verwoesting en er dan voor te KIEZEN om uw breedste Glimlach te lachen … HEM UIT TE STUREN NAAR DIE TOESTAND … BENT U EEN VAN DIE STERKSTEN DER STERKEN die zichzelf daartoe kan brengen, in plaats van te vervallen tot diepe depressie en hopeloosheid?

Uw keuze! Uw keuze om hulp te bieden … of om de Energie van die toestand nog méér omlaag te halen.
Liefste Zielen, wij vragen u om te beginnen … nu, op dit ogenblik … met het terughalen van alles wat verloren ging … door te Glimlachen vanuit uw hart.
Laat uw ogen fonkelen met het Diamanten Licht dat uw eigen essentie is … op deze Goddelijke Planeet van u … en breng haar terug tot haar vroegere Glorie … zodat haar huidige dag een toekomst kan worden van GODDELIJK leven – voor altijd.

BG: Fijn jongens! Heel fijn! Oprechte dank.

BG 2016 05 05 - foto quoteVertaling bij foto:
Een glimlach is besmettelijk … ga en besmet zoveel mogelijk mensen ermee!

HAPPY HUMAN DAY. 20 juli. Wilt u in mijn video meedoen? http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E&feature=youtu.be

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.

De link voor toegang tot al mijn YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

Een audio-versie van alle channelings van Blossom vindt u hier.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen