door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

9 februari 2020

BG: Hallo Jongens. Ik kan even wat tijd doorbrengen met jullie. Ik hoop oprecht dat jullie thuis zijn en klaar zijn voor een praatje?

FVL: Welkom aan u en welkom aan ALLEN. Zelfs zij die niet afweten van ons, toch sturen wij Liefdevolle, verwelkomende gedachten naar hen … want hetgeen wij zeggen, hetgeen waarbij wij willen helpen … gaat toch wel ‘naar buiten toe’ en bereikt hun Energie, ongeacht of zij het al dan niet beseffen of willen. Dit is geen inbreuk op hun vrije wil. Dit is het zo dicht mogelijk scheppen van mogelijkheden bij hen, voor het geval zij de deur zouden willen opendoen.

Onthoud dat alstublieft goed, Geliefden. ALLE goede gedachten, ALLE vriendelijke intenties, ALLES wat voor het Hoogste Goed voor ALLEN is, wat wordt uitgestuurd naar ALLEN … gaat nooit verloren. Soms kan het lijken alsof er van deze ‘Positieve gedachten’ maar heel weinig hun doel bereiken. Dat is niet zo. De bestemming wordt altijd bereikt, maar het blijft altijd een keuze of deze Energieën van Liefde op dat ogenblik ook worden opgenomen, of dat ze ‘blijven hangen’ tot het ogenblik waarop de ontvanger bereid is ze te aanvaarden en daadwerkelijk te ontvangen.

BG: Dat is interessant, want ik dacht altijd dat wanneer je een Liefdevolle gedachte uitstuurt naar iemand die het nodig heeft, deze altijd wel een verschil zou maken.

FVL: Dat is ook zo. Zelfs als ze alleen maar ‘blijven hangen, in afwachting tot ze worden binnengelaten’ dan beginnen ze een dans met … laat ons zeggen … ‘de energieën rondom’ die Ziel of die omstandigheid, en zo winnen ze beetje bij beetje terrein. Vergelijk het met het neerhalen van een stenen muur … na heel lang hameren … verzwakt de structuur en dan plotseling, wanneer je denkt dat het niets uithaalt, stort de muur ineen.

Geliefden. Denk nooit dat uw gedachten naar elkaar of Het Geheel (zij zijn immers Eén en dezelfde) op de rotsen vallen. Heeft u niet gezien, dat er bloemen bloeien tussen het beton?

Geen enkele Goede gedachte, geen enkele Goede intentie gaat OOIT verloren. Omdat in deze ‘gebeden’ – daar hebben we ze weer – ‘codes’ besloten liggen, die heelmaken op andere niveaus.

Laat het ons kinderlijk eenvoudig vergelijken. Stel dat u een gedachte zou uitsturen door de ether, naar iemand die ver weg woont … om daar te geraken zou deze gedachte moeten reizen over land en zee … stel u eens voor, hoeveel Zielen, vogels, bloemen, bomen, grassprietjes, regendruppels en wijdse oceanen ze zou moeten ‘doorkruisen’ om aan te komen. Wat u beschouwt als een vriendelijk gebaar van één Liefdevolle gedachte voor iemand die ver weg is, wordt aldus een grootschalig project van heelmaking wanneer uw gedachte doorheen al die Levende Energieën gaat, op weg naar zijn bestemming.

Onderschat nooit eender welk gebaar dat u maakt. Onderschat nooit eender welke gedachtegang voor het Hoogste Goed voor ALLEN. De KRACHT van uw gedachten met Goede intentie is veel, veel, véél groter dan u zich voorstelt. Omdat uw voorstellingsvermogen al zo lang wordt belemmerd en beknot, zodat u bent gaan ‘geloven’ dat uw ‘helend vermogen’ zeer beperkt is … of enkel volledig kan worden begrepen door een Goeroe die op een bergtop zit.

Verbreed uw denken, lieve Zielen.

Verbreed uw beperkingen. Geloof NIET LANGER dat u een bijzonder, uitzonderlijk en héél goed Persoon moet zijn om héél misschien een zere vinger te kunnen genezen – en dat u zich Gezegend moet voelen dat u zoiets kunt en een dergelijke Gave bezit.

MET RESPECT … BLIJF NIET LANGER RONDHANGEN EN WACHTEN OM IETS/IEMAND TE WORDEN DIE U AL BENT!

Stop met treuzelen. Erken de WAARHEID … NU, ONMIDDELLIJK!

DEZE HELENDE VERMOGENS, DIT VERMOGEN OM TE ‘REIZEN ZONDER VOERTUIG’, DIT VERMOGEN DAT GROTER IS DAN DE GROOTSTE TOVERKRACHT DIE U ZICH KUNT VOORSTELLEN … LIGT BESLOTEN BINNENIN U. BINNENIN IEDER VAN U.

Zij zijn een deel van wie u bent. Ze hoeven niet te worden verdiend door een Goed Mens te zijn.
U bent allen Goede Mensen. Ieder van u … in uw diepste hart … bent Goedheid. Want ieder van u komt voort uit het Godzelf.
U bent zich bewust van de daden – en u gruwelt ervan – van hen die geloven dat zij heersen over uw Planeet.

BG: Geloven? Heersen zij er dan niet over?

FVL: Neen. Zij ‘denken’ dat alleen maar …

BG: Maar, wat je denkt/waar je aan denkt … dat word je.

FVL: Precies. Wanneer u dus denkt en gelooft dat uw Planeet overheerst wordt door wezens van een Minder Licht, dan is dat zo.

BG: Maar zo is het toch, of niet?

FVL: Omdat u erin gelooft. Verander wat u gelooft!

BG: Ziet u, dit is waar ik in de war raak. Het is overduidelijk voor ons dat de wezens van een Minder Licht hier de baas zijn … heeft u dit niet zelf gezegd?

FVL: Ja, dat klopt. Maar zij zijn de baas omdat het idee DAT zij de baas zijn, diep verweven is in uw geloofsovertuiging.

BG: Omdat het waar is???!

FVL: Omdat u gelooft dat het waar is.
Indien ieder van u die zich hiervan bewust is, uw houding zou veranderen … uw inzicht zou veranderen … uw geloofsovertuiging zou verleggen naar een andere richting … stel dat u uw gedachten zou omkeren en zou GELOVEN dat uw Planeet geleid wordt door Gouden Engelen van Licht, voor het Hoogste Goed van allen … indien iedereen dat zou gaan denken … dan zou de Energiestroom die daaruit voortkomt, ervoor zorgen dat het uw Waarheid zou worden.

Wat het ook is dat u wenst te denken … wanneer u eraan denkt en u er lang genoeg op richt, dan zal het werkelijkheid worden … Zo werkt het.

BG: Maar zou u dan zeggen, dat er een bepaald percentage van de bevolking zo moet gaan denken, opdat het kan plaatsvinden?

FVL: Het antwoord daarop is ‘ja’ en ‘neen’.
Want ziet u, Blossom … en neem dit alstublieft niet verkeerd op … ieder van u … elke Ziel verblijft in zijn eigen wereld.

BG: Ik volg niet meer! … en … daar ga ik weer, zo het konijnenhol in! Ga alstublieft verder, dan zal ik proberen het bij te houden. Ik begrijp gewoon niet hoe dat mogelijk is, omdat iedereen die ik verder ken, toch ook in mijn wereld is.

FVL: En u bent in de hunne! Maar … uiteindelijk bent u de baas. U dirigeert het orkest. U heeft de touwtjes in handen. U schrijft het draaiboek, ontwerpt de kostuums en beslist welke rol u zelf gaat spelen en welke rollen uw medespelers krijgen toebedeeld. Het is uw eigen meesterstuk … dat u opvoert …

BG: Voor welk publiek?

FVL: Uzelf. Alleen maar voor uzelf. Omdat al die anderen hun eigen show leiden.

BG: Maar ik ben toch zeker ook in hun show, en hoe kan dat dan als ik al optreed in mijn eigen productie? Ik kan niet tegelijkertijd in al die stukken optreden … als ik bezig ben met mijn eigen optreden.

FVL: Ja, dat kunt u en dat doet u ook. Want u bent een afspiegeling van diegene die zij nodig hebben … in hun show.

BG: Een afspiegeling waarvan? Mijzelf?

FVL: Ja. Het is alsof u in een spiegelpaleis staat. Dan ziet u rondom u heel veel afspiegelingen van uzelf. Heel veel ‘producties’ van uzelf, en toch staat u daar in slechts één spiegel te kijken.

BG: Ik volg het niet meer … u weet dat ik het niet meer volg, nietwaar?

FVL: Blijf bij ons en sta ons toe te stromen …

BG: Onthoud wel dat ik in mijn menselijke geest/brein ben en dat mijn hoofd hiervan gaat tollen, omdat ik niet kan volgen waar dit heen leidt.

FVL: Lieve Blossom. Hier ‘draait het om’, zoals u dat zou zeggen. U speelt een rol als uzelf – en wie die persoon is … dat is wie u verkiest te zijn op gelijk welk ogenblik van ervaring/ontdekking. Alles wat u ziet en projecteert is uw eigen film, zoals we al gezegd hebben. De Zielen die u uitkiest om hun rol te spelen in uw film, zijn daar om u te dienen … opdat u uzelf zou leren kennen.

BG: Maar wat doen ze in mijn film, als ze in hun eigen film zouden moeten zijn?

FVL: Zij helpen u. Zij zijn ook in hun eigen film … want elke ‘film’ is een film in een film, in een film, in een film.

BG: Geef me even een ogenblik om mijn brein bijeen te rapen! Dit is echt weer zo’n gesprek dat ons heel snel nergens heen brengt, en ik vraag me zelfs af waarom we eraan zijn begonnen. Ik weet echt niet of het nog zin heeft om door te gaan, want opnieuw ben ik totaal de weg kwijt en is er geen wortel in zicht!

FVL: Toch, lieve Blossom … zijn de zaadjes gezaaid …

BG: Maar, met respect … waarom verwart u ons nog méér?

FVL: Omdat u er klaar voor bent.

BG: Ja, maar waarom dan? Ik ben al genoeg verward met te trachten elke dag door te komen, zonder dat dit alles ook nog eens in mijn bewustzijn binnenkomt … en ik ben er vrij zeker van dat ik dit nooit zal kunnen uitleggen ook al word ik honderdtien … want dan zal ik het NOG STEEDS niet begrijpen.

FVL: Maar, Blossom … U weet dit alles. U kunt het niet begrijpen … vanuit het punt in uw leven waar u zich nu bevindt.

BG: Hebben we dan net niet een uur verspild?

FVL: Kennis is nooit verspild. Niets is ooit verspild.

BG: Maar als het onbegrijpelijk is voor je, dan is het toch verspild. Ik heb ooit eens een autorit van vier uren gemaakt om te proberen erachter te komen welke politieke partij nu precies welke punten had, omdat ik me zo onwetend voelde. Ik had die vier uren net zo goed kunnen doorbrengen met praten over tekenfilmfiguurtjes, want de volgende dag wist ik er al niks meer van … verspilde tijd, dus.

FVL: Nee … enkel maar wéér een ervaring die u gevormd heeft. Misschien moeten we het hierbij laten en gaan afronden …

BG: En de deur wijd open laten?

FVL: Natuurlijk … en toch, als wij de kans hadden gekregen om die zin af te maken …

BG: Oeps!

FVL: Dan zouden wij – komend vanuit een plaats van de Diepstgevoelde Liefde … aan IEDER VAN U zeggen, dat het belangrijkste deel van deze conversatie is … u er opnieuw op te wijzen dat U UW EIGEN BAAS BENT! Ook al denkt u van niet … ook vindt u het niet leuk … ook al bent u het er niet mee eens … toch kunt u maar beter uw beste beentje voorzetten, want niet alleen moet de show doorgaan … maar DE GROOTSTE SHOW OP AARDE staat op het punt te worden opgevoerd DOOR IEDER VAN U EN ALLE ANDEREN!

BG: Het doek gaat op … het Licht gaat aan … we gaan nu voor de Hoogtepunten! (dit komt uit een liedje). Ik weet niet zeker waar het vandaag allemaal over ging, en ook niet of het nuttig zal blijken te zijn … het is wat het is.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen