door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

Donderdag 10 januari

BG: Een hele goede morgen. Hoe wilt u dat ons gesprek van vandaag verloopt?

FVL: Eerst willen wij eenieder welkom heten in ‘hun’ hart. Want het is daar, dat wij willen binnenkomen. Wanneer u ervoor kiest om onze gesprekken niet te lezen vanuit uw hart dan zal datgene wat wij bieden, ontvangen worden op een minder diep niveau.

Wanneer u binnengaat in uw hart en gedurende een aantal minuten diep in- en uitademt … dan wordt hetgeen u ontvangt, opgenomen door het Ziel-zelf op een Hogere Trilling.

De Energie die in deze woorden besloten ligt doen binnenin u lagen ontwaken, en daarom worden ze aanvaard op een niveau dat een dieper begrijpen mogelijk maakt van hetgeen er geboden wordt.

Onthoud ook, dat de positie/het niveau waarnaar u uzelf heeft opgewerkt, heel anders is dan dat van pakweg vijf van uw jaren geleden. Daardoor worden ‘dezelfde’ woorden nu op een Hogere Trilling van het Zelf aanvaard – en dus resoneren ze meer volledig.

Als u zou teruggaan in uw herinnering en vele van uw gesprekken met ons zou herlezen, Blossom … hoewel u zou ‘denken’ … ‘O ja, ik WEET dit allemaal’ … als u ze zou lezen … door/vanuit/als in … de stilte van het hart … dan wordt datgene wat u ‘oppikt’ … nu héél anders ontvangen dan vele jaren geleden, toen u voor het eerst kennis nam van dat betreffende bericht.

Omdat bij U … bij Ieder van U … het Zelf NU enorm veranderd is tegenover … zelfs maar … vorig jaar rond deze tijd.

Uw Energie Trilt nu op een Hogere Frequentie. Daardoor kan ALLES wat u bent, veel méér van zichzelf VOELEN.

Nu ALLES ‘OPWAARTS’ gaat … wordt de Sluier tussen de werelden dunner. Daardoor wordt de communicatie gemakkelijker en Lichter, qua werkwijze.

BG: Ik voel dat ik het voor vandaag hierbij moet laten. Het lijkt alsof we niet zo ‘vloeiend’ samenwerken als dat normaal het geval is. (Ook al lijkt dat wel zo, bij het lezen.) Daar gaat dan uw laatste zin over dat het allemaal Lichter en gemakkelijker wordt! Ik zal het later weer proberen.

Vrijdag 11 januari

BG: Oké, ik ben er weer. Het was fijn om te horen dat de communicatie gemakkelijker zal worden? Maar voor nu lijkt dat toch niet het geval … ik weet niet zeker of we nu verbonden zijn? Zijn we dat?

FVL: Ja, dat zijn we, lieve Blossom. En opnieuw: welkom. De aarzeling die u ervaart komt door het upgraden van onze Energieën, wanneer ze verbinding maken met de uwe. Wij komen bij u door op een andere Frequentie en daarom vindt er bij u een soort van herbedrading plaats, zodat uw Frequentie in evenwicht kan worden gebracht met de Frequentie waarop wij contact maken met u, binnenin.

Het is niet zozeer dat onze gesprekken echt merkbaar van een Hogere Trilling zullen zijn … voor wat betreft onze woordkeuze … of bijvoorbeeld het gespreksonderwerp. Het heeft eerder te maken met de Trilling, die deze woorden meedragen.

Deze Trilling maakt dan verbinding met hen die deze gesprekken lezen en zal de Frequentie van u als lezer verheffen/upgraden, op een subtiele, maar diepgaande wijze, zodat u het LICHT dat zij bevatten nog beter in u kunt opnemen.

BG: Mag ik vragen hoe het Licht kan worden meegedragen in woorden?

FVL: Lieve Blossom, alles is Licht, zoals u weet. Om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen willen wij dat u denkt aan een Lichtschakelaar aan de muur, het type dat een ingebouwde dimmer heeft … om het hoger of lager te zetten voor een meer heldere of zachtere sfeer.
Hetgeen wij nu aan Energie overbrengen, is van een Hogere Trilling en daarom is het Licht in die Trilling sterker en helderder.

Het niveau van groei dat ieder Ziel-zelf heeft bereikt, zorgt ervoor dat de Gecodeerde berichten ontvangen worden op de juiste Frequentie, in overeenstemming met elke Ziel.

BG: Hoe kan dat/hoe werkt dat?

FVL: Omdat alle Energie voortkomt van/vanuit HET GODDELIJKE. Er is niets wat onmogelijk is! Stel u voor! Niets!

Wij hebben het pas nog gehad over Codering. Laat het ons als volgt zeggen … Stel u voor dat uw specifieke Trilling een Code uitzendt. Elk daarvan is verschillend, afhankelijk van uw gedachte en stemming op dat ogenblik.

Bijvoorbeeld wanneer iemand deze specifieke overdracht leest … dan verandert zijn brein voortdurend de Codes die hij uitzendt … de woorden en DE LIEFDE die wij bieden binnen ons werk om uw Planeet te helpen, zijn Gecodeerd op een Frequentie van die Liefde.

Wanneer een ziel dit leest … sturen de Codes hun Frequentie naar haar. Maar, afhankelijk van de Codering waarop zij zelf binnenin trilt … zullen ‘ONZE’ Codes veranderen, om gelijk te komen met het niveau van inzicht waartoe zij in staat is, afhankelijk van haar vooruitgang en groei.

We kunnen dus zeggen dat, hoewel er een basis/begin Code is in deze woorden van Hogere Liefde uitstroom … zij zich aanpassen aan het ‘temperament’ van elke individuele Ziel die deze woorden leest. Tegelijkertijd werken zij samen met de Codes welke u uitstuurt, om … zo u wilt … op ‘wiskundige’ wijze … de Frequentie te verhogen die de Ziel uitzendt, door de Codes welke binnenkomen een klein beetje aan te passen, zodat ze overeenkomen. Om ze samen te brengen.

BG: Dat is allemaal wel héél ingewikkeld!

FVL: Lieve Blossom … deze Codes zijn niet te bevatten. Maar, door te WETEN dat ze bestaan en met het besef dat zij ‘Opstijgen om de Ochtend te begroeten’ … kan er veel verandering plaatsvinden.

Binnen de eenvoudige wiskunde …

BG: U maakt een grapje, toch? We gaan het niet over wiskunde hebben … dat is zo’n beetje … mijn allergrootste Taboe!

FVL: We zullen het eenvoudig houden … Binnen de eenvoudige wiskunde … kan men geen uitgebreide berekeningen maken zonder de voorafgaande, opbouwende stappen te volgen. Eén ‘beweging’ gaat over in de volgende, en al doende gaat die eerste, eenvoudige berekening over in de meer ingewikkelde ‘uitwerking’ van de uitgebreide berekening … als u ons nog volgt.

BG: Ongeveer.

FVL: Op dezelfde wijze kan een Ziel – binnen zijn Gecodeerde vormgeving – niet zonder meer de sprong maken, van één bepaalde Code … naar een Code die veel Hoger is qua uitingsvorm … omdat het de tussenstappen moet nemen die nodig zijn, om uiteindelijk bij zijn huidige eindpunt te komen.

BG: Voor de tweede keer ga ik dit afronden. Het vloeit gewoonweg niet soepel. Misschien is dat bij het lezen niet te merken, maar in mijn hoofd klopt het niet. Ik twijfel er niet aan dat dit de Federatie van Licht is. Het kan ook aan mij liggen, en aan mijn energie op dit moment! Ik zal het later voor een derde keer proberen. Over en sluiten voor nu.

FVL: Wilt u trachten te blijven?

BG: Heel graag zelfs. Ik zou dit heel graag afwerken.

FVL: Laat ons dan eerst even de doorstroom van onze Energie terugbrengen.

BG: Hoe doen we dat?

FVL: U doet dat voor de uwe, wij voor de onze.

BG: Hoe?

FVL: Gedachtepatronen. Verander uw gedachten … en uw Energie verandert mee. Zou u toegeven dat u momenteel een beetje ‘uit uw lood’ bent?

BG: Ja, ik voel me gefrustreerd omdat het voor de tweede keer niet voltooid is. Ik heb het gevoel alsof er een stenen muur is, een blokkade … … … … Nee … het lukt niet. Ik laat het hierbij, voor nu. Tot gauw weer.

Woensdag 16 januari.

BG: Oké, Jongens! Ik voel heel sterk dat u er klaar voor bent om een volledig gesprek te voeren (eindelijk). Dus, laat ons maar beginnen.

FVL: Welkom bij dit gesprek en mogen wij onze deelneming aanbieden, voor het feit dat de vorige berichten niet konden doorkomen.

BG: Deelneming? Betekent dat niet medeleven?

FVL: Zo wordt het meestal bedoeld, ja. Maar, wij zijn ons bewust van de frustratie die het u heeft gebracht en daarom zeggen wij dit met een Lichthartige bedoeling.

BG: Geen zorgen. Hier zijn we dan. Ik moet zeggen dat de Energieën die ik de laatste tijd kan voelen echt heel heftig zijn. Het is héél moeilijk om geaard te blijven. Niets lijkt echt, eigenlijk. Ik ben gewoon hier, er middenin, ik werk, maar het lijkt alsof ik zweef. Moeilijk te omschrijven.

FVL: De Energieën zijn inderdaad heel krachtig in hun werking. Ze stromen nu in alle ernst volop binnen … bij gebrek aan een betere uitleg. Het is zo, dat er een toename … een Kracht … is komen binnenstromen, die nodig is om het Plan te ‘Versnellen’, zodat datgene wat komen gaat … datgene wat binnenkomt, zijn ‘ding kan doen’.

BG: Oké! Hier moeten we even stoppen. U zegt … die nodig is om het Plan te ‘Versnellen’, zodat datgene wat komen gaat … datgene wat binnenkomt, zijn ‘ding kan doen’. Dat kan heel veel betekenen. Wat bedoelt u precies?

FVL: U kent ons inmiddels goed genoeg, Blossom, om te aanvaarden dat wij nooit uitgebreide details geven. Daar is natuurlijk een reden voor, namelijk a) dingen kunnen van het éne moment op het andere drastisch veranderen en b) ook tijdlijnen en propaganda kunnen in een oogwenk de loop der dingen veranderen.

BG: Is dit waarom u ons altijd vertelt dat we goed moeten opletten?

FVL: Deze en andere redenen.

BG: Kunt u ons méér vertellen over ‘Tijdlijnen’, alstublieft? Ik weet niet zeker of ik wel echt weet wat dat zijn. Laat staan, dat ik ze begrijp.

FVL: Tijdlijnen zijn het overvloeien van één bepaald scenario in een ander, op een bepaalde draad. Er kunnen meerdere tijdlijnen zijn binnen gelijk welk perspectief. Het uitvoeren van een bepaald plan … Maar er kunnen ook meerdere Tijdlijnen zijn, die leiden tot verschillende richtingen en resultaten.

Dit is een vrij ingewikkeld onderwerp om uit te leggen. Want dan moeten we het hebben over parallelle levens en dergelijke. Soms is de aanpassing van een klein detail het enige, waarin de ene Tijdlijn verschilt van de andere.

ALLES GEBEURT TEGELIJKERTIJD.

ALLES DAT MOGELIJK IS … GEBEURT IN HET NU … WANT ER IS ALLÉÉN MAAR HET NU.

BG: Eerlijk gezegd, weet ik niet of mijn hoofd er klaar voor is om dat kluwen nu te gaan ontwarren. Ik voel bovendien dat er andere zaken zijn waarover u graag wilt praten – al heb ik geen idee welke dat zijn.

FVL: Dat klopt, Blossom. Wij willen met u spreken over de krachtigere Energieën die nu binnenkomen. Zij zijn inderdaad Verhoogd, sinds de eerste dag van uw nieuwe jaar 2019 … zoals gepland was.

En heel, héél velen van u merken dit, omdat de Energieën een andere uitwerking op de één hebben, dan op de ander.

U staat met één been in de wolken en het andere op de grond. Wij moeten u vragen om uw beide voeten op de grond te verankeren. Doe dit via visualisaties of andere methodes.

BG: Kunt u er een paar noemen?

FVL: Jazeker! Visualiseer …

… hoe u zware cementblokken aan uw enkels bevestigt.

… dat u magnetisch geladen laarzen draagt

… zie uzelf als een vlieger en haal uw touw in. Als dat gebeurt is … maak het touw dan vast onder een steen.

… ga met uw voeten in Aarde zitten.

… ga met uw handen in Aarde zitten.

… loop blootsvoets op het strand

… loop blootsvoets over de waterlijn.

BG: Oké … ja … Geweldig. Dank u.

FVL: Misschien merkt u, dat uw hoofd nog steeds in de wolken is. Wellicht is dat ook onvermijdelijk. Maar, blijf uw best doen om geaard te blijven … en laat de transformatie plaatsvinden.

Ja, Blossom … Transformatie. Deze EXTREME ENERGIEËN die binnenkomen veranderen daadwerkelijk uw Wezen, zowel fysiek als gevoelsmatig … naar de volgende/juiste … fase van uzelf.

Als u comfortabel in deze Hogere, Toenemende Energieën wilt leven, dan moeten deze veranderingen binnenin en om u heen, plaatsvinden.

U heeft al eerder nagedacht over de Hoge Energie veranderingen die plaatsvinden en u heeft ze ook al ervaren. Maar wij zeggen u nu dat dit heel anders is.

Wij gebruiken weer het woord ‘Extreem’ om uit te leggen waarom zovelen van u zich ‘anders’ voelen.

Sommigen voelen zich misschien ontheemd … niet in hun lichaam … totaal niet op één plek. Anderen zullen de Verhoogde Vreugde ervaren van hun Zelf en van de vooruitzichten of plannen die voor hen persoonlijk gaan plaatsvinden op de reis die hen wacht.

Sommigen zullen dit alles afwisselend ervaren. Letterlijk, alsof bijna in één en dezelfde ademtocht … u zich niet zo goed voelt, en tegelijk ook met dit VERHOOGDE WETEN.

Er broeit veel. Er komt veel aan de oppervlakte. Er komt veel samen.

Aanvaard met Gratie en Gemak, datgene wat u VOELT.

LAAT HET GEBEUREN. Laat het een deel van u worden.

De verwarde/verslagen kant, laat het oude los …

De zelfbewuste kant die WEET, komt voort uit de NIEUWE … U.

Lieve Zielen … VAT WEER MOED … want dit is wat er gebeurt.

U VAT WEER MOED IN DEZE NIEUWE, VERHOOGDE ENERGIE … die tot op heden nog niet kon doorsijpelen. Maar nu … door de Ziel-zelven van zovelen, die ontwaken vanuit de droom naar het WETEN … is er een Portaal … een doorgang geopend in de overgang van het oude jaar naar het nieuwe … waardoor een enorme sprong vooruit kon worden gemaakt.

ZOVEEL ZIELEN STIJGEN NU OP … ZE VOELEN HOE DEZE FREQUENTIES ZICH AFSTEMMEN OP DE KERN VAN HUN WEZEN.

Geef het de tijd om op zijn plek te vallen. Wees zacht voor uzelf, tijdens dit proces. Slaap zoveel als u nodig heeft. Velen zullen merken dat ze méér slaap nodig hebben. Het is goed om daaraan toe te geven.

Sommigen ervaren ongewone slaappatronen … ga ook hierin gewoon mee. Als u urenlang wakker ligt … benut dat dan gewoon als een kans om diep te ademen.

BG: Met de bijbehorende glimlach?

FVL: Met de bijbehorende glimlach. De stilte van de nachtelijke atmosfeer verhoogt uw oordeel over uw gedachten en zo kan er veel worden geïntegreerd … alsof u WEL zou slapen. Het enige nadeel hierbij/hiervan is, dat de ziel ervoor kiest om zich zorgen te maken over een mogelijk slaaptekort, terwijl er een drukke dag in het verschiet ligt.
U heeft/bezit NU HET VERMOGEN om uw gedachten rechtstreeks om te zetten in daden. Het is dus enkel een kwestie van uw Gehele Wezen te laten weten dat u ONBEGRENSDE ENERGIE binnen handbereik heeft.

Nu, lieve Zielen, betreedt u een NIEUWE FASE/NIEUW BEGIN … wanneer de KRACHT van uw gedachten u de gemanifesteerde wereld zal tonen van die gedachten, met een snelheid die tot op heden beperkt was … vanwege de ‘plek’ waar het Zelf en de Planeet zich bevonden binnen de Grenzen van Mogelijkheden.

NU … DOOR DE WAARHEID OVER UZELF TE VERTROUWEN … DOOR UW PLEK IN TE NEMEN IN HET VERMOGEN EN HET BESEF VAN WIE U BENT … zult u resultaten ervaren welke u tot voor kort zélf had ondermijnd, en zult u worden wat u altijd al wou zijn.

STAP IN UW WAARHEID.

STAP IN UZELF, IN WIE U BENT … NU.

VOEL DE KRACHT DIE U BENT EN UIT DIE IN ALLES WAT U BENT …

VOEL DE KRACHT DIE U BENT EN ADEM DIE IN EN UIT …

VOEL DE KRACHT DIE U BENT EN UIT DIE IN LIEFDEVOLLE, AANHOUDENDE OGENBLIKKEN.

Hoe méér u ervoor kiest om te ‘DENKEN’ aan deze KRACHT DIE U BENT … des te méér treedt die in werking.

BG: Ik had laatst een ervaring … die mij in een situatie bracht waarbij veel zielen bevrijd werden naar het Licht, nadat ze gevangen en misbruikt waren door het duister. Dat is niet mijn normale manier van denken. Maar toch … daar was ik, ik speelde mijn rol bij het bevrijden van velen, naar het Licht. De dame die dit ‘gebeuren’ leidde, kon het verdriet en de pijn van deze zielen voelen, toen ze bijeen kwamen (in mijn keuken!) … om bevrijd te worden.

Ze kwamen van veel verschillende Indiaanse Stammen en waren uitgemoord en vervolgens gevangen door het duister. Ik voelde me vereerd dat ik deel uitmaakte van deze ‘Ontsnapping naar het Licht’ ervaring.

Maar toen ik later wakker lag, in de vroege morgenuren (ja, ik behoor tot die mensen) … VOELDE IK MIJN KRACHT BINNENIN TOENEMEN … mijn gedachten gingen naar hoe het duister deze Zielen dit aandeed/aandoet … en ik dacht … HOE DURVEN JULLIE! … WAAR HALEN JULLIE HET GORE LEF VANDAAN! De KRACHT binnenin mij was op dat moment zo groot … en het was alsof het duister absoluut geen enkele macht over mij had, op geen enkele manier. HET VERMOGEN VAN DE KRACHT binnenin MIJ was onbeschrijflijk … Ik was niet boos … ik was mij alleen bewust van de sterkte van MIJN KRACHT. Ik weet dat u het wilt overnemen … met betrekking tot dat GEVOEL.

FVL: Heel graag, Blossom. Want dit is precies waar wij het over hebben. Deze Energieën die instromen in zulk een mate en met zulk een vermogen om GOED te doen … vegen de hele PLANEET schoon. Maar uw hulp is daarbij nodig … uw ‘inbreng’ … de inbreng van Eenieder die WEET dat ze hier zijn om dit te doen … om deze Hogere Energieën in zichzelf IN TE NEMEN/OP TE NEMEN en door deze KRACHT VAN HET KENNEN VAN UW WAARHEID … UW LICHT TE ZIJN … HET LICHT TE ZIJN.

Dit BESEF van ‘HOE DURVEN JULLIE’ … dat u ervaren heeft … is UW KRACHT DIE NAAR HET LICHT OPSTIJGT … HET BESEF DAT HET DUISTER GEEN KRACHT HEEFT … DAT HET TOTAAL GEEN MACHT HEEFT OVER U!

Het duister is nu dusdanig verzwakt dat het geen weerstand meer KAN bieden. Het verzwakt steeds meer en méér … en het vervaagt naar het Niets, waar het eens vandaan kwam.

WEET DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

DE VELDSLAG IS VOORBIJ.

DE OORLOG IS VOORBIJ.

DE LICHTKRACHTEN STROMEN BINNEN IN UW PLANEET EN IN UW WEZEN.

U BENT DE LICHTKRACHT, HIER OP AARDE EN …

NU … NU … NU … LIEVE ZIELEN … KOMT HET BESTE DEEL!

BG: Dat is goed om te horen en te VOELEN …

FVL: NU IS HET TIJD DAT U HET OVERNEEMT.

NU IS HET TIJD DAT U ALLES WEER BOVENHAALT WAT AL DIE TIJD GESLAPEN HEEFT.

VERTROUW OP WAT U WEET.

VERTROUW OP WAT U VOELT.

U … VOELT … DE VERANDERING IN UZELF EN OP UW PLANEET.

Daarom stellen wij voor dat u geen belang hecht aan de nieuwsberichten die u worden voorgeschoteld.

Wanneer u de leugens hoort … en uw radar zal u vertellen welke dat zijn …

TREED DAN IN UW KRACHT EN IN UW DIEPSTE BINNENSTE … ZULT U UW ‘HOE DURVEN JULLIE!’ vinden, en dan zult u VOELEN hoe het in beweging komt en opstijgt en een ENERGIELICHT uitstuurt van zulk een KRACHT, dat het – zoals u dat zegt – u van uw sokken zal blazen.

Wij denken dat we hier dit gesprek willen beëindigen. Want het lezen van deze woorden en het ontvangen van de Energie … die erin besloten/Gecodeerd ligt … is méér dan voldoende voor alleen al deze sessie.

Misschien voelt u zich geroepen om het te lezen en opnieuw te lezen … om zo de Waarheid toe te staan om aan uw deur te kloppen en binnen te komen.

HET BEGINT, LIEVE ZIELEN … HET BEGINT … IN VOORBEREIDING … OP …

BG: Ik ben gek op – en ik verzamel – kleine beeldjes met bungelende beentjes, zoals bijvoorbeeld fruit, bloemen, feeën, eigenlijk alles! Misschien moet ik proberen er één te krijgen van de Federatie van Licht … omdat ze ons ook zo vaak ‘laten bungelen’ … LOL.

Maar ik aanvaard en begrijp het. Hartelijk dank. Ik ben zo blij dat we dit hebben afgerond. Ongetwijfeld heb ik heel veel tegenwerking gehad in mijn dagelijks leven, en IK WÉÉT dat ze dit doen om mij af te leiden … HOE DURVEN ZE! Vreugde, Vreugde en nog méér VREUGDE … terwijl we met zoveel Gratie overgaan naar deze NIEUWE en BIJZONDER OPWINDENDE FASE. Voor we het weten duikt daar dan ineens HET GEBEUREN op, vanuit het niets!

IN DANKBAARHEID … IN LIEFDEVOLLE DIENSTBAARHEID … I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings