20 april 2016

BG: hallo mijn lieve vrienden. Ik ben druk geweest met acteren maar ik heb vandaag wat tijd om te channelen. Zullen we er eens aan beginnen? Ik heb jullie gemist.
FVL: Welkom terug in dit ogenblik van Eenheid, liefste Blossom. Wij kijken er ook naar uit om onze gesprekken verder te zetten, maar het is volledig begrijpelijk dat dit is voorbehouden tot wanneer het gepast en geschikt is voor u.

BG: Dank u. Dus … de laatste keer heeft u gesproken over iets dat gaat plaatsvinden … omschreven als ‘het Voorprogramma’. Waarheen wilt u ons van daaruit brengen?
FVL: Wij willen het graag zo ver brengen als we kunnen. Het is namelijk enkel afhankelijk van wat de ziel voor zichzelf verlangt … dat wij überhaupt kunnen doorkomen en met u kunnen spreken. Daarom is de mogelijkheid om dergelijke onderwerpen te bespreken zoals de aanloop tot bepaalde geweldige gebeurtenissen in uw luchten, ook afhankelijk van het zoeken van uw ziel naar een grotere en meer Liefdevolle leefbaarheid in uw wereld … door datzelfde verlangen van uw ziel om terug te keren naar huis.

Méér en méér bent u in staat om NU de Aanwezigheid te VOELEN van het Zelf … van de WARE U. De enige U. De U die hier is om deze WONDERBAARLIJKE VERANDERING tot stand te brengen.
U WEET dit in uw hart. U kunt het niet ontkennen … zelfs niet op dagen dat het wat minder gaat. Dagen waarop het voelt alsof u een onhaalbaar gevecht levert … Dagen waarop alles wat u WEET zich lijkt te verbergen achter een gordijn en u zich in plaats daarvan verloren en depressief voelt en niet langer door wilt gaan.

TOCH … zelfs doorheen deze uiterlijke schijn die soms door uw aderen stroomt … via chemisch onevenwichtige processen die u afstemmen op precies die gelatenheid … WEET UW HART … UW HART BLIJFT VOLHOUDEN dat er een reden is voor uw ZIJN. Uw bestaan heeft een doel.
Want het is uw eed aan uzelf … ALS ÉÉN … ALS ALLEN … om de Vrede te herstellen in uw Wezen … en dat u, zodra dat eenmaal bereikt is … u nooit meer het gevoel van afscheiding zult toestaan om uw uitzicht te verduisteren … nooit meer.

Want, WANNEER U … Liefste Zielen … verder stapt … dapper verder stapt … dieper in het LICHT binnen in uzelf … herwint u uw VERTROUWEN IN UZELF. Dan laat u de twijfels gaan. U herwint kracht … niet uit één of andere bron buiten uzelf … want die bestaat er niet … maar vanuit de essentie DIE U BENT … u hervindt deze kracht eens te meer. Klaar voor het overwinnen van de angsten en illusies die u zelf heeft opgeroepen … die u hebben doen geloven dat u iets anders bent dan wat u niet bent.
U BENT DE BELICHAAMDE GLORIE.
U … U, IEDER VAN U BENT SCHITTERENDE WEZENS.

NU … is voor u de tijd gekomen om dit ten volle te gaan erkennen.
Niet als een ‘Ja, dat hebben jullie al eerder gezegd’ erkenning … niet als een ‘Wat dan nog … ik ben hier nog steeds en er gebeurt niks’ … NIET OP DEZE MANIER.
Maar om ze te erkennen IN HET DIEPSTE VAN UW WEZEN. KUNT U UZELF VOELEN?
KUNT U UW GROOTSHEID VOELEN?
Neem NU even de tijd daarvoor.
Adem in en uit op de golf van uw opperste Vreugde. In dat WETEN … vanuit dat BEGRIJPEN … dat U ZOVEEL MÉÉR BENT DAN MEN U HEEFT LATEN GELOVEN.
U BENT ALLES WAT U VERLANGT.

Ontzeg uzelf NIETS. Want IN LIEFDE … is er niets dat niet kan worden ontdekt en toegelaten kan worden om datgene te worden wat u het allermeeste voor uzelf verlangt.
NEEM ALLES WAT U VERLANGT.
HET IS VAN U, U MAG HET GEVEN!
Want om alles te geven wat u bent … LIEFDE … is het ontvangen van precies datzelfde … LIEFDE.

Open uw geest … open uw hart voor UW werkelijkheid … niet degene waarvan u denkt dat die het is. Maar DIEGENE die HET IS … DE WAARHEID … DE ZUIVERHEID VAN LIEFDE.
Duik in zijn wateren en dompel uw WEZEN onder in zijn warmte. Zonder aarzeling … zonder oordeel … zonder ANGST!
Ga op in de vertroosting van ÉÉN ENERGIE.
ER IS NIETS ANDERS DAN VREUGDE WAARVAN U MAG GENIETEN.
Al het andere bestaat niet … tenzij u ervoor kiest om het te scheppen.
SCHEP ENKEL MAAR VREDE.
SCHEP ENKEL MAAR VREUGDE.
SCHEP ENKEL MAAR DATGENE WAT HET GEHEEL DIENT.

Datgene wat de GEVER IS VAN ALLES … AAN ALLEN.
Let goed op uw geest, Geliefden … en sta enkel datgene toe wat U verbetert … datgene wat U toelaat om te stralen … om DEEL TE ZIJN VAN WIE U BENT.
Wijs ALLES af wat niet nuttig is. Let goed op elke gedachte … en wijs onmiddellijk alles af wat u niet bevalt. Wat u niet verheft. Stuur dergelijke gedachten weg op de veranderende winden en laat hun plaats ingenomen worden door de Kracht van uw bestemming.
VUL UW WEZEN MET VERTROUWEN.
VUL UW WEZEN MET ONWANKELBAAR VERTROUWEN IN UZELF.
WANT U BENT HET ULTIEME WEZEN VAN LIEFDE.

U bent hierheen gekomen om de trilling van deze Planeet TERUG TE BRENGEN tot zijn oorspronkelijke schoonheid en plezier.
U kwam om dit te doen … omdat U DEGENE BENT die dat kan.
En tezamen … samen met uw zusters en broeders … uw afspiegelingen van Licht-zelf … heeft u daarvoor gekozen.
Loop verder in het Licht … Lieve Zielen van de Aarde.

WIJ HOUDEN VAN U.
Wij geven u onze belofte dat alles wat u aanbiedt, niet verloren gaat.
U zult de Nieuwe Wereld zien … U zult ER IN LEVEN.
Want U bent degene die hem heeft geschapen … voor uzelf en voor hen die nog zullen komen en verder zullen scheppen … wat u begonnen bent.
VOEL UW HART ZICH VERHEFFEN IN OPWINDING …
Verhoog uw Trilling op ieder ogenblik met deze opwinding.
In de WAARHEID … In het WETEN … dat wanneer u dat doet … U MET ELKE ADEMTEUG … ALLES VERANDERT … U VERHEFT UW PLANEET-SCHIP EN HAAR LADING … NAAR EEN STRALENDE NIEUWE WERELD.

Kijk om u heen. Luister. U krijgt nu de hulp van zovelen die hier zijn om u uit het doolhof te leiden naar dat GLORIEUZE ZONLICHT.
Voel DEZE WOORDEN … KEN ZE … LAAT ZE DOORKLINKEN IN UW WEZEN … UW WETEN.
U wordt steeds sterker en sterker …
NU EN ALTIJD.
U drijft steeds Lichter en Lichter …
NU EN ALTIJD.
U stijgt steeds Hoger en Hoger …
NU EN ALTIJD.
IN DE ONEINDIGE GLORIE VAN DATGENE WAT U BENT.
LIEFDE.

Goed gedaan, jongens … In liefde en dank.

Dit is de geluidsopname van deze channeling, door Joe Pena en mijzelf.
http://www.youtube.com/watch?v=QH0Uj1cAvhU

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen