door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

3 maart 2020

Blossom: Hallo daar, Lieve Wezens. Ik wou proberen om nog één channeling in te passen vóór mijn avontuur naar Hawaï, aan het einde van de week. Ik ben net verhuisd naar onze nieuwe woning, dus er is maar weinig tijd voordat ik vertrek. Overal waar ik ga hoor ik mensen praten over het corona virus en steeds is daar dat woord ‘angstaanjagend’. Het doet dus precies waarvoor het bedacht werd! Heeft u hier nog iets aan toe te voegen?

Federatie van Licht: Welkom aan u Allen en ook aan u, Blossom Goodchild.

Blossom: Waarom zo formeel?

Federatie van Licht: Omdat wij het, net als iedereen, een mooie naam vinden.

Blossom: Dank u. Ik moest een paar keer trouwen, voordat ik aan deze naam kwam! Als ik een dollar kreeg, elke keer dat mij dit verteld werd … dan was ik nu een rijke vrouw!

Federatie van Licht: Het heeft een mooie klank!

Blossom: In tegenstelling tot het virus! Zullen we?

Federatie van Licht: Inderdaad. Dit ‘brouwsel’ zorgt wereldwijd voor grote onrust, en het heeft invloed op personen maar ook op grote en kleine bedrijven. Het doet, zoals u zegt, vanuit het standpunt van zijn makers precies datgene waarvoor het bedoeld was. Maar het is niet zozeer de intensiteit van het virus en de werking ervan … want in feite is het niet ‘dodelijker’ dan veel voorgaande, gelijkaardige brouwsels. Het is eerder de verstoring van het dagelijks leven dat zorgt voor paniek en angst. EN … het lijkt te werken!

Wij kunnen enkel zeggen dat, als een mens met keuzemogelijkheden … het aan te raden is om kalm te blijven en u niet te laten meeslepen … in/naar … de opgeklopte hype waarmee het nu wordt benaderd.

Wij hebben u gevraagd om in deze tijden te luisteren naar UW WAARHEID. Als u hoort hoe er via de media ‘paniek wordt gezaaid’, neem dat dan niet op in uw Energieveld. Als u in de gesprekken om u heen hoort over ‘bangmakerij’ … kies er dan voor om u daarvoor af te sluiten, misschien zelfs om hen het zwijgen op te leggen of anders om hen gerust te stellen.

Blossom: Dat doe ik met plezier. Maar, het valt niet te ontkennen dat het afgelasten wat overal plaatsvindt, toch zorgt voor groot tumult op de Planeet, nu de angst om het virus op te lopen en de beperkingen/quarantaines die worden opgelegd ervoor zorgen dat bedrijven verlies lijden en er allerhande chaotische toestanden ontstaan.

Federatie van Licht: Dit, lieve Blossom, behoort precies tot datgene waarover wij al zo lang spreken. Het maakt deel uit van de oproer die ontstaat, en wij zouden zeggen dat er nog véél meer hiervan zal komen … in veel verschillende vormen.

Hiermee is niet gezegd dat WIJ paniek zaaien … dit is om u voor te bereiden, en wij vertrouwen erop dat wij dat altijd al hebben gedaan … om U STEVIG VAST TE HOUDEN.

Het éne zal tot het andere en weer iets anders leiden, en het is aan Ieder van U om aan het thuisfront als het ware ‘het vuur’ brandend te houden.

Blossom: Dat is misschien niet de meest gepaste manier om het te omschrijven, gezien het feit dat mijn thuisland Australië is en het daar hevig heeft gebrand.

Federatie van Licht: Het is misschien ietwat tactloos. Maar de intentie was om moed te geven en iedereen te vragen om sterk te blijven.

Blossom: Iemand vroeg hoe u kunt ‘weten’ wat er gaat gebeuren?

Federatie van Licht: Dat gaat op verschillende manieren. Energetisch kunnen wij ophanden zijnde oproer en dergelijke ‘voorspellen’. Maar wij hebben ook onze bronnen die ons voorzien van meer ‘Aarde gerichte’ kennis van ‘wat er te wachten staat’.

Toch betekent dit niet dat het volledig nauwkeurig is. Want alle keuzes die ieder van u persoonlijk maakt, kunnen op gelijk welk ogenblik de koers wijzigen – en daarmee het resultaat.

Blossom: Het is dus behoorlijk ingewikkeld om precies te vertellen dat het één of het ander zal plaatsvinden?

Federatie van Licht: Met betrekking tot iets wat ZO GROOT is als datgene wat er gaande is op uw Planeet … kunnen we stellen dat het opvolgen van de ‘mogelijkheden’ uiterst nauwgezet plaatsvindt, om zoveel mogelijk de actuele … fysieke/materiële … gedachtegang te volgen.

Daarom houden zij, wiens plan het is om te verstoren en te vernietigen, ook zo vast aan hun gekozen plan en willen ze het echt uitvoeren.

Blossom: Maar ik dacht dat u gezegd had dat de ‘duisteren’ verloren hadden en dat het LICHT had gewonnen?

Federatie van Licht: Dat is ook zo. Hierover bestaat geen twijfel.

Blossom: Hoe komt het dat ze toch winst boeken met dat virus en alles wat we nog gaan meemaken aan tumult en beroering?

Federatie van Licht: Het lijkt misschien wat moeilijk te begrijpen, Blossom. Maar het protocol in deze omstandigheid moet worden gevolgd, opdat de dingen zich kunnen ‘afspelen’ … opdat er dingen worden opgemerkt … opdat het eindresultaat … door/van … de Goeden kan worden bereikt, overeenkomstig de planning zoals die werd voorbereid.

Blossom: Het is dus essentieel dat ‘de boel in het honderd loopt’?

Federatie van Licht: Als wij dit goed begrijpen, dan ‘ja’.

Blossom: Tegen het einde van het afgelopen jaar zijn er bepaalde arrestaties verricht en ik geloof dat er nu anderen, eveneens in hoge functies, ‘in beeld’ zijn. U heeft gezegd dat dit het opentrekken was van een enorme beerput, en hoewel het enige tijd zou vergen zou er toch beetje bij beetje steeds méér worden onthuld.

Federatie van Licht: Dat klopt. Dat IS wat er nu gebeurt.

Blossom: En waar past het corona virus dan in dit alles?

Federatie van Licht: Op zijn plek, Blossom.

Blossom: 2 op 10 voor dat antwoord, jongens! Hoewel sommigen dat misschien anders zien.

Federatie van Licht: Wil alstublieft begrijpen dat wij het onethisch en ‘gevaarlijk’ (voor u) vinden, om u tevéél te onthullen. Er zijn nog steeds mensen die niet willen dat er ‘teveel’ al te snel ‘naar buiten komt’.

Blossom: Van de kant van het goede, het slechte, of het lelijke? (Verwijzing naar de film The Good, the Bad and the Ugly – V)

Federatie van Licht: De kant van het Goede kan niets onthullen of bekend maken, alvorens de juiste tijd daarvoor is aangebroken. Wij kunnen u slechts vragen om u voor te bereiden in kracht en Licht, in DE ABSOLUTE ZEKERHEID OVER WIE U BENT … zonder enige twijfel, angst of afleiding.

De kant van het slechte wenst geen uitlekken van hun plannen, want dit kan leiden tot grote verstoringen en, zoals we al zegden, het kan heel gevaarlijk zijn voor hen die ‘voortijdig’ iets naar buiten brengen wat zij niet mochten weten.

Blossom: Wel, het meer laffe deel van mij is het hierin met u eens. Hou het maar voor jullie en hou het ook DAN nog maar bij. We slaan het lelijke over … wat kunt u zeggen over hoe u het verloop van het virus ziet, in de toekomst?

Federatie van Licht: Er zal geen tegengif worden geboden. Maar, naarmate het uitsterft … en het zal uitsterven … en iedereen overgaat naar de volgende ‘paniek zaaiende show’ … zullen er waarschijnlijk vaccinaties worden aangeboden om te voorkomen dat dit ooit nog kan gebeuren. Wij voelen niet de behoefte om hierover aan hen, die onze woorden volgen, méér uitleg te geven. Want u bent zich inmiddels voldoende bewust en wijs genoeg om hierin uw hart en uw inzichten te volgen.

Blossom: Toch is het heel jammer, dat er zoveel verstoring is teweeggebracht. Ik voel dat u wou zeggen ‘dit is nog lang niet alles’. Dat klinkt niet veelbelovend!

Federatie van Licht: Lieve Blossom en ALLEN aan boord van dit dansende schip! Als u terugkijkt op alles wat wij u hebben geboden vanuit onze Kennis, en hoe wij blijven werken aan het verheffen van uw Planeet … wij hebben u – al reeds zo lang – verteld dat dit ging gebeuren.

Natuurlijk zouden wij NIETS LIEVER willen dan u vertellen, dat hetgeen er in de nabije toekomst op u wacht helemaal ‘super en geweldig’ is. Maar dat zou niet ONZE WAARHEID zijn. Want het is zo … dat de problemen op uw Aarde nog immens zullen toenemen en dat er véél beroering zal zijn.

Dit vertellen wij niet voor het eerst. Dit is waarom wij zijn gekomen … om voor u de weg voor te bereiden.

EN … DE WEG … DIE VÓÓR U LIGT … IS DAT U PRECIES DOET WAARVOOR U ZICH VRIJWILLIG HEEFT AANGEMELD, OM MOEDER AARDE TERUG TE BRENGEN TOT HAAR VERHEVEN WEZEN VAN LICHT. HET HAAR MOGELIJK TE MAKEN OM U TE TONEN WAT U VERGETEN WAS, MET BETREKKING TOT AL HET MOOIE OP HAAR LICHAAM.

U, GELIEFDEN, HOEWEL U HET ZICH NIET BEWUST HERINNERT … U HERINNERT HET ZICH IN UW ZIEL … HOE U NIET KON WACHTEN OM HIERHEEN TE KOMEN EN HOE VERHEUGD U WAS, DAT U WERD UITVERKOZEN.

U WIST ALLES, WAT ER NU TE GEBEUREN STAAT.
U WIST, DAT HET MOEILIJK ZOU ZIJN OM UW VLAM BRANDEND TE HOUDEN.
U WIST, DAT ‘DEZE TIJD’ EEN TIJD ZOU ZIJN VAN GROTE OPSCHUDDING.
U WIST, DAT UW ZIEL ZICH BIJ TIJDEN ‘LEEG’ ZOU VOELEN.
U WIST, DAT U SOMS HET GEVOEL ZOU HEBBEN DAT U NIET MEER HIER WOU BLIJVEN.

U WIST, DAT ER TIJDEN ZOUDEN KOMEN WAARIN U GEEN KRACHT MEER HAD.
U WIST, DAT ER TIJDEN ZOUDEN KOMEN WAARIN U VOELDE DAT U NIET MEER VERDER KON.
EN TOCH HEEFT U STAAN TRAPPELEN EN BIJNA GEVOCHTEN OM TOCH MAAR VOORAAN IN DE RIJ TE GERAKEN, OMDAT U VASTBESLOTEN WAS DAT U DIT AANKON EN DAT U HET ZOU VOLBRENGEN!
U WIST HET … U WIST HET … U WIST HET.

Daarom vragen wij u om op de ogenblikken waarin u diep ademhaalt … op de ogenblikken van ’IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM’ … u OPRECHT DANKBAAR BENT, DAT U BEHOORT TOT DE UITVERKORENEN.

Zovelen werden niet verkozen.

Zoek aansluiting bij dat BESEF. Het stroomt voortdurend met Energie en Liefde voor u, vanuit allen die ‘buiten de Planeet’ bleven. Zij zijn hier om u te dienen. Om u te helpen op zoveel manieren.

Als u het zou willen opgeven … voel u dan Gezegend DAT U WERD VERKOZEN.

Want, geliefde meest Verlichte Zielen, die nu dapper vooroplopen in deze tijden …

U WIST OOK … WAAROM!
U WIST DAT, TERWIJL U VERDER STAPT IN UW LICHT-LIEFDE, U MET ELKE ADEMHALING STEEDS ÉÉN STAP DICHTER KOMT BIJ UW LEVEN IN HET NIEUWE LAND.

HET LAND VAN HEN DIE VRIJ ZIJN!

U … ieder van U die zich in deze tijden verzwakt voelen … bent degenen die zullen doorzetten … die zullen blijven volhouden … omdat u in het diepste van uw Wezen WÉÉT dat wanneer dit voorbij is … het leven dat u zult ervaren, het leven zoals dat altijd al bedoeld was … IN VREUGDE … alles wat ooit niet in overeenstemming was met dit Besef, méér dan de moeite waard is geweest.

U BENT HET LICHT.
U BENT DE LIEFDE.
U BENT NIETS ANDERS DAN … I AM.

Blossom: Heel hartelijk dank, jongens. Ik heb echt uw Energie en uw intentie gevoeld, in dit bemoedigend gesprek.
We praten weer als ik terug ben, eind maart of begin april.

Federatie van Licht: Wij kijken ernaar uit.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER
Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen