door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

19 juni 2021

Blossom: Goede morgen. Alweer een kans die we moeten grijpen. Het lijkt alsof ik me steeds méér bewust wordt van de illusie, en toch is die heel anders dan wat ik dacht dat de illusie was. Misschien zijn er meerdere. In die zin dat het duister zo duidelijk zichtbaar verborgen is, en wij dat als normaal beschouwen. Is dat hoe u de illusie zou omschrijven?

Federatie van Licht: Een goede morgen ook aan u, Blossom, en aan alle Wezens op het Aardse vlak die hun weg hebben gevonden naar deze woorden.

IEDER VAN U, DIENSTBAAR AAN UW LICHT … UW LICHT AANBIEDEND … AAN HET HOOGSTE GOED/VOOR HET HOOGSTE GOED … OM UW PLANEET NAAR HAAR HOGERE VERBLIJF TE BRENGEN … WAAR DUISTERNIS NIET MEER KAN BESTAAN.

Wat betreft de illusie waar U het over heeft, Blossom, ja. Dat is één van de vele … en wij veronderstellen dat dit gesprek u een beetje kan overdonderen.

Blossom: Wel, overdonder dan maar!

Federatie van Licht: U ziet het goed, dat de duisternis zich heel subtiel en heimelijk heeft verweven met wat algemeen beschouwd wordt als ‘gebruikelijk’. De verborgen agenda’s, de verborgen symbolen, het verbergen van zoveel dingen die duister zijn … zijn in veel gevallen helemaal niet echt verborgen. Helaas is het zo, dat de zintuigen afgestompt zijn door de vele bijzonder slim bedachte apparaten en plannetjes – waardoor ze niet meer in staat zijn om te filteren wat er binnenkomt in lichaam en geest … zozeer zelfs, dat het niet herkenbaar is. Zo sluw is de werkwijze van het duister.

Wat er nu gebeurt – nu het duister wegvalt – is dat degenen die Ontwaakt zijn tot ‘wat er gaande is’ … degenen die hun hart hebben geopend voor HET BESEF VAN DE WAARHEID IN HUN BESTAAN, in staat zijn om te ‘beginnen’ de misleiding te doorzien.

De sluiers verdwijnen wanneer u uw WAARHEID voelt, en ieder op zijn eigen manier en tempo kan een Licht en een Kracht uitstralen die voorheen altijd zo ver verwijderd voelde van hun realiteit.

Maar de realiteit van WAARHEID BINNENIN DE ZIEL … ontwaakt steeds meer en méér … en als u eenmaal alles wat er gaande IS gaat herkennen en doorzien … dan ‘dringt het door’ … het BESEF van waarom ze hier zijn en waarom ze uitverkoren werden om hier te zijn.

Hoe méér u zich openstelt voor het BESEF van wat er heeft plaatsgevonden pal voor uw ogen … des te méér gaat u begrijpen hoe KRACHTIG U MOET ZIJN, OM DIE ILLUSIE TE VERBREKEN.

Niet alleen moet die worden verbroken, maar elk kleinste deel ervan moet worden weggevaagd.

In dit geval hebben wij het over het duister … dat door hen die slapen … wordt beschouwd als het Licht … maar niets is verder van de WAARHEID.

UITSLUITEND DIEP VANBINNEN … BINNENIN UW HART … ZOALS WIJ U HEBBEN UITGELEGD … (DATGENE WAT U REEDS WÉÉT) … BENT U ECHT IN STAAT OM ‘TE BEVATTEN’ OP WELKE GRONDEN U HIER BENT. WANNEER U ZICH BEWUST WORDT VAN DE MATE VAN DUISTERNIS DIE ZICH VOORDOET ALS LICHT … ALLEEN DAN KUNT U DE NOODZAAK BEGRIJPEN VAN UW AANWEZIGHEID HIER OP DEZE PLANEET … EN VAN DIEP VAN BINNENUIT ALLES NAAR BUITEN BRENGEN, WAT U BENT!

DE HELDERHEID VAN HET LICHT DAT U BENT.

DE KRACHT VAN HET LICHT DAT U BENT.

DE WAARHEID VAN HET LICHT DAT U BENT.

HET VERMOGEN VAN HET LICHT DAT U BENT.

Kunt u dit voelen, lieve Zielen? Begrijpt u de behoefte, de noodzaak om dit te voelen vanuit de Bron in uzelf? De Bron waar u uit voortkomt?

Pas wanneer u dit gaat begrijpen in een ‘ANDER LICHT’, kunt u winnen aan kracht.

Wanneer u Echt de illusie doorziet … de leugens … dan moet u ook Echt beseffen in welke mate/tot welke mate … UW VERMOGENDE LICHT MOET STRALEN.

HET LICHT DOORBREEKT HET DUISTER.

HET GOEDE OVERWINT HET KWADE.

Wij begrijpen dat zovelen reeds zo lang gefrustreerd en vermoeid zijn door al het wachten, en het lijkt alsof het duister nog steeds stevig aan de macht is.

Maar wij vragen u om nog eens na te denken, Geliefden. Denk na over UZELF en hoever U bent gekomen in uw inzichten … in uw Waarheid … in uw Besef, dat U hier bent met een reden.

Denk daar eens aan. BESEFT u dit alles als Waarheid?

BESEFT U WERKELIJK dat U … iedereen die hier op de Planeet is … moet behoren tot de STERKSTEN DER STERKEN, opdat uw Licht het kan winnen? Om het duister neer te halen? Wanneer u nadenkt over wat dit werkelijk betekent, wat hier werkelijk bij komt kijken … dan moet u toch zeker ook nadenken over DE WAARHEID OMTRENT UZELF?

Ieder van u werd UITVERKOREN omdat u het in u heeft om DIT TE WINNEN.

DAAROM VRAGEN WIJ U OM NIET TE BLIJVEN ZITTEN EN U MACHTELOOS OF WANHOPIG TE VOELEN, TERWIJL U WACHT.

WIJ VRAGEN U OM DIEP ADEM TE HALEN, NAARMATE U STEEDS VERDER BOUWT AAN UW BESEF VAN:

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Sta uzelf alstublieft toe om te aanvaarden dat u ONVOORSTELBAAR STERK bent. Niet zomaar gewoon Sterk, maar ONVOORSTELBAAR STERK. Dat moet/moest u ook wel ZIJN … om te kunnen worden uitverkozen om NU hier te zijn.

En NU moet u dit gaan aanvaarden, binnenin/van uzelf.

Terwijl u wacht, terwijl u denkt aan alles wat gaat komen … terwijl u kijkt hoe de illusie zich afspeelt …

Telkens weer opnieuw zeggen wij u … om telkens weer opnieuw te herhalen

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Diegenen onder u die dat doen … zij die dit doen … WÉTEN het … nietwaar?

Blossom: U wilt dat ik nu vraag ‘weten wat?’ … maar ik weet het!

Federatie van Licht: Wat weet u, Blossom?

Blossom: Ik weet dat, hoewel wij ons voelen als marionetten of poppetjes in een spel waar wij geen controle over hebben … dit niet het geval is. Wij WETEN dat door de Mantra uit te spreken zoals u heeft gevraagd … in dat BESEF … dat onze kracht toeneemt. Het is alsof ons Innerlijk Licht krachtiger straalt dan ooit … in voorbereiding. Onze batterijen zijn volledig opgeladen en klaar en wij wachten gewoon, in volledige aanvaarding, op het moment waarop we tot actie worden geroepen op een manier waarvan wij nu niet weten hoe, maar wanneer wij de oproep krijgen … zullen we precies weten wat we moeten doen. We zijn er helemaal klaar voor, terwijl we niet eens weten waarvoor precies of wat we zullen gaan doen.

Federatie van Licht: Toch, Blossom, zal het zijn alsof u dat uw hele leven al heeft gedaan. Want in zekere zin is dat ook zo … en toch zal het op een veel grotere schaal zijn dan u zich kunt voorstellen.

Zij die slapen zullen met een schok ontwaken … en er zal behoefte zijn aan zoveel Liefde en Zachtheid en Medevoelen en Begrip … om hen te doen beseffen wat er gaande is.

Want zelfs al zal het nog zo duidelijk zijn … zovelen zullen de werkelijkheid niet kunnen bevatten en niet kunnen aanvaarden dat zij geleefd hebben in een illusie.

Het lijkt wel wat op het sprookje over het koninkrijk dat gedurende 100 jaren in slaap was … want wanneer de betovering wordt verbroken, zullen veel mensen verward en verdwaasd ontwaken.

En u bent het, Ieder van u … die KENNIS heeft van alles wat er gaat komen … die er zal zijn voor deze Zielen die U NODIG HEBBEN!

U … DIE DE WEG TOONT.

U … DIE DE VERLORENEN NAAR DE BRUG VAN LICHT ZAL BRENGEN EN HEN BIJ DE HAND ZAL NEMEN OM HEN ER OVERHEEN TE LEIDEN, NAAR HET HEILIG LAND.

Blossom: Heilig Land? Dat heb ik u nog nooit eerder horen zeggen.

Federatie van Licht: Toch zal het dat zijn.

Blossom: U wilt dat ik de betekenis opzoek van ‘Heilig’, nietwaar?

Federatie van Licht: Zo u wilt?

Blossom: Natuurlijk … ‘Toegewijd aan God’ … ‘Heilig’.

Federatie van Licht: Dan hebben we het dus juist. De Nieuwe Aarde die u hier tot stand gaat brengen is precies dat … ‘Toegewijd aan de LIEFDE … toegewijd aan de Liefde in Ieder van u, welke HEILIG is’.

ZIELEN VAN LICHT … VERHEUG U! VERHEUG U! VERHEUG U!

WANT U BENT DE UITVERKORENEN.

HOEZEER BENT U GEZEGEND?

HOE GEËERD BENT U, DAT U ZICH NU OP DIT PAD BEVINDT?

HOE STERK BENT U?

LAAT ONS STELLEN DAT U NOG VEEL STERKER BENT DAN U UZELF NU INSCHAT.

WÉÉT DAT DIT WAARHEID IS.

En wanneer dit Alles gaat plaatsvinden … dan zult u zich inderdaad herinneren dat wij hebben gezegd …

U BENT ZOVEEL STERKER DAN U UZELF NU INSCHAT.

Blossom: Ziet u, de enige manier waarop ik in mijn hoofd deze puzzelstukjes kan samenbrengen, is als HET GEBEUREN of iets dergelijks zou plaatsvinden – of misschien een Aankondiging! Wat het ook is … het moet een schok brengen, ten goede of ten kwade. Mijn voorkeur gaat uit naar ‘Het Gebeuren’ … ‘De Golf van Liefde’ in plaats van naar een of andere gruwelijke erkenning van het duister, als ik eerlijk ben. En zeg nu zelf … dat willen we toch allemaal! Mag ik vragen welk van de twee het zal zijn?

Federatie van Licht: BEIDEN. De onthulling … daarna de OVERGANG.

Blossom: Geweldig! De Energie in die laatste zin kwam echt heftig binnen! Dus u zegt dat er een Aankondiging/Aankondigingen zullen zijn, gevolgd door de Golf van Liefde?

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar wij vragen u om te aanvaarden dat de ‘tijdspanne’ tussen die twee bewustwordingen niet van de ene op de andere dag zal zijn. Want tijd heeft eigenlijk geen belang in deze kwestie, als wij dat zo mogen zeggen.

Zodra eenmaal het Ontwaken … de onthulling van deze illusie is bekendgemaakt … het ene na het andere, gedurende langere tijd … dan pas zal de GODDELIJKE TIMING VAN DE GOLF VAN LIEFDE OVER DE PLANEET SPOELEN … alsof er een zonsverduistering plaatsvindt … en wanneer de schaduw er overheen glijdt en dan wegtrekt … zal die een LICHTHEID onthullen … een LIEFlijkheid die ALLES WAT ER GAANDE IS, zin zal geven.

Blossom: Hartelijk dank, Jongens. Als ik denk aan wat ik weet, in het besef dat er veel is wat ik niet weet … dan overdondert me het inzicht hoe sterk wij zullen moeten zijn … en dan moet ik me vasthouden aan het BESEF dat dit ècht is … en dat wij allemaal hierbij betrokken zijn. Dit Leger van Licht, hierbeneden op de Aarde … die werden uitverkoren om haar te bevrijden en het duister te verdrijven/op te ruimen … WOW! WAT EEN TAAK EN TOCH OOK WEER NIET … NIET WANNEER WE WETEN DAT WIJ DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN ZIJN … WE ZOUDEN NIET HIER ZIJN, ALS WE DAT NIET WAREN.

Federatie van Licht: Dat is volkomen juist, Blossom.

BLIJF IN DEZE WAARHEID … ALTIJD … ALTIJD … ALTIJD!

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

WÉÉT u dit en is het uw WAARHEID, lieve Blossom … lieve Zielen?

Blossom: JAZEKER, MIJNE HEREN … Dat is het. Dat is het. Dat is het. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM. (We zijn niet eens aan het overdonderende deel toegekomen!)

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen