door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

9 december 2019

BG: En opnieuw: Hallo! Dit zijn inderdaad opwindende tijden, nu er méér en méér publiekelijk wordt ‘opgedist’ over hen, waarvan we al langer denken dat ze tot een minder Licht behoren. Het bevestigt wat u heeft gezegd, over de beerput die zal opengaan.

FVL: Welkom, lieve Ziel Blossom en allen die betrokken zijn bij het verheffen van de Planeet, naar een plek van Vrede en Schoonheid. Ja, er komt inderdaad steeds meer overtuigend bewijs inzake deze beerput … en geloof ons maar als wij zeggen, dat er nog veel méér zal volgen.

Naarmate elk van die verhalen uw ogen en oren bereikt, moet u onthouden om onmiddellijk in de mantra te treden van ‘IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.’ Zo stuurt u rechtstreeks Licht naar die kwestie en hoewel u luistert naar wat er gezegd wordt en ziet wat er getoond wordt … ‘verandert’ u de Trilling ervan.
Tegelijkertijd houdt u zichzelf vrij en wordt u niet meegetrokken in de duisternis van deze kwesties … die velen tot wanhoop zullen brengen.
Open uw hart, lieve Zielen, en stuur Liefde en mededogen naar die zielen die de weg zijn kwijtgeraakt.

BG: Mededogen?

FVL: Inderdaad, Blossom. Wij hebben al gesproken over het vergeven van deze zielen … want alleen zo geraakt u verder, en hoe moeilijk u dit ook vindt … u moet weten dat dit ‘gebaar van vergeving’ voor het Hoogste Goed van allen is. Om over te gaan naar een land van Vrijheid kan u niet de lasten van haat, walging, vergelding of wraak meenemen. Elk gevoel dat niet behoort tot het Licht MOET worden verwijderd uit het Energieveld van de ziel, opdat u doorheen de Sluiers kunt stappen en ZELF IN DE LIEFDE KUNT ZIJN.

BG: Ja, dat begrijp ik. Ik heb gehoord over heel belangrijke politici die genoemd worden als betrokkenen bij deze ‘beerput’ en daar was ik blij om, hoewel dat ook weer fout voelde. Was het leedvermaak? Ik weet het niet, ik was alleen zo blij dat dit alles bekend zal raken, omdat het betekent dat we ‘goed op weg zijn’.

FVL: Blossom, wij denken dat wat u voelde in zekere zin Vreugde was, omdat zoals u al zegt, de bal nu inderdaad aan het rollen is. Hetgeen uiteraard betekent dat u steeds dichter komt bij de ‘veranderingen’ – en bij de Vreugde die daaruit zal volgen.
Bedenk ook, dat deze onthullingen soms onderbroken zullen worden, zodat er nog enige vorm van orde bewaard kan blijven. Maar naarmate er steeds méér naar buiten wordt gebracht, zal er een duidelijke en snelle ‘opvolging’ van elk voorval moeten zijn, dat is echt noodzakelijk. Uw nietsvermoedende bevolking zal antwoorden eisen, en wij hoeven u niet te vertellen dat er beslist héél veel vragen zullen zijn!

U KUNT NU AL DE VERANDERING IN ENERGIE VOELEN, IN UW LICHTWEZEN … NIETWAAR?

BG: Ja, dat is zo. Ik VOEL me in elk geval sterker in mijn Wezen en IK VOEL DAT IK KLAAR BEN … ik weet niet zeker waarvoor, maar ik weet dat ik het zal herkennen als het zover is.

FVL: Lieve Blossom, je zult het niet kunnen missen.
DIT IS GROOT NIEUWS. ALLES WAT NAAR BUITEN GAAT KOMEN IS HEEL GROOT NIEUWS, EN MOGEN WIJ ZEGGEN DAT ZIJ DIE ZICH VERBORGEN HOUDEN, NU ENORM IN ANGST ZITTEN … WANT ZIJ WETEN DAT HET SPEL VOORBIJ IS EN DAT ZE NERGENS MEER KUNNEN SCHUILEN.

Houd uw gesprekken LICHT, omtrent deze onthullingen. Want velen zullen erin verstrikt raken, door ongeloof en bezorgdheid. Maar, u weet beter! Laat anderen weten hoe geweldig dit is … dat het wordt teweeggebracht door het Licht en dat het betekent dat er een veel betere ‘levenswijze’ vóór u ligt. Toon hen uw enthousiasme over de toekomst … want dat is het geval, Geliefden. Er komen zoveel dingen uw kant op en het IS zo spannend … het zal u omver blazen, zoals u dat zegt.

BG: Nu we het hebben over dingen die onze kant op komen, er heeft iemand gevraagd of u kunt uitleggen waarom er door verschillende ‘gerespecteerde’ channellers of overbrengers van informatie, klokkenluiders en dergelijke … verschillende tijdlijnen/datums worden gegeven voor dit Gebeuren, waarover al zoveel en zo vaak is gesproken in héél veel landen en binnen héél veel religies. Hoe kan het dat die datums zoveel verschillen? Velen zeggen ‘volgend jaar’. (Dat heb ik al eerder gehoord, heel wat jaren geleden!) Sommigen spreken over 2030 en veel andere, tussenliggende datums … We kunnen niet allemaal gelijk hebben. We kunnen het niet allemaal mis hebben.

Kunt u dit toelichten, alstublieft?

FVL: Natuurlijk, Blossom. WIJ, DE FEDERATIE VAN LICHT HEBBEN GEEN DATUM GEGEVEN EN ZULLEN DAT OOK NIET DOEN … OMDAT WE HET NIET KUNNEN. Niemand kent een precieze datum.

BG: Maar tussen 2020 en 2030 is in onze wereld nogal een verschil.

FVL: En in de onze is dat slechts één ogenblik.

Wij vinden het niet juist om ‘berichten van anderen’ te bespreken, uit respect. Zij die een bepaald channel volgen doen dat, omdat het voor hen goed voelt. Wie zijn wij om te zeggen of deze berichten ‘volledig juist zijn’ … op dezelfde manier kan iemand anders hetzelfde zeggen over ons, Blossom. Velen volgen en blijven dan een tijdlang weg, om terug te keren wanneer zij zich daartoe geroepen voelen.

HET ZUIVERE EN EENVOUDIGE FEIT IS DAT HET GEBEUREN ZAL PLAATSVINDEN, en het zal plaatsvinden op een tijdstip dat gekozen is voor HET HOOGSTE GOED.

BG: Ik geloof niet, dat dit het antwoord is waar die mijnheer naar op zoek was. Kunt u ons dan tenminste een reden geven waarom er zoveel jaren verschil in zitten?

FVL: Neen. Dat kunnen wij niet. Omdat we het antwoord niet kennen.

In ‘onze’ woorden en ‘onze’ gedachten veronderstellen wij dat deze ‘VERSCHUIVING’, deze ‘GEBEURTENIS’, dit ‘GEBEUREN’ … het maakt niet uit hoe het genoemd wordt, zolang het maar vergezeld gaat van het meest Lichte Gevoel … ZAL PLAATSVINDEN en dat het steeds dichterbij komt.

BG: Hetgeen even goed morgen als over tien jaar kan zijn, aangezien u geen tijd kent.

FVL: Wij begrijpen uw dilemma.

BG: Het punt is, dat de meesten van ons zich geen zorgen maken over ‘wanneer’ … die gedachten zijn we ontgroeid, en nu richten wij ons op ‘Licht te Zijn’ en meegaan met de stroming, naarmate alles zich ontvouwt. Met respect, het bent U en anderen van ‘de andere kant’ die er steeds weer over beginnen.

FVL: Omdat het essentieel en noodzakelijk is. Het is belangrijk dat u dit besef in uw bewustzijn meedraagt. Het is de reden waarom u nu op Aarde bent.

BG: Maar velen weten hier niks van. Ze hebben totaal geen idee.

FVL: Toch, Blossom … MÉÉR DAN VOLDOENDE MENSEN WETEN HET NU en u bent/ zij zijn degenen die de niet-wetenden over de Brug zullen brengen. Andere channellers hebben erover gesproken, dat er een bepaald aantal Zielen ‘bewust ontwaakt’ moeten zijn om als het ware ‘de weegschaal te doen omslaan’ … wij zeggen dat dit al gebeurd is.

U BENT KLAAR OM VAN START TE GAAN.

BG: En wij wachten …

FVL: En tijdens dat wachten stuurt u steeds méér Licht naar hen die u ontmoet. U verspreidt uw Licht over alle continenten. Uw Wezen is voorbereid en dus, terwijl u ‘wacht’, bereidt u DE ENERGIE VAN ALLES WAT IS … er op vóór OM ÓÓK KLAAR TE ZIJN.

Er zullen tekenen zijn, dat het Gebeuren ophanden is. Herkenbare tekenen EN U ZULT HET WETEN, OMDAT U HET ZULT VOELEN.

U kunt niet de veranderingen ontkennen die zich dezer dagen voordoen in de Energie en nu, nu de dominostenen vallen, kunt u zich erop verheugen dat alles wat hierop volgt, ‘getoond’ zal worden zoals het werkelijk is.

BG: Maar zoals ik al zei, het voelde enigszins verkeerd om me daarover zo blij te voelen.

FVL: En zoals wij al zegden, is dat niet het geval. Het is de opwinding van het weten dat datgene waarover wij zovele jaren hebben gesproken nu is aangebroken, en u woont op Aarde, u bent er getuige van, nu het gebeurt.

U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … anders kon u niet helpen.
U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … om te kunnen helpen.
EN U ZULT HELPEN.

Ieder van u speelt zijn rol. Ieder van u WÉÉT dat, door te VERTROUWEN op uzelf en op datgene wat u voelt, u anderen zult voorgaan en leiden naar diezelfde plek van VERTROUWEN in HENZELF.

Het momentum neemt toe en de kracht bouwt zich op, en het zal niet meer mogelijk zijn om HET LICHT EN DE LIEFDE DIE U BENT ervan te weerhouden, om te doen waarvoor u gekomen bent.
Nu u dit weet … maakt het dan nog uit wanneer het Gebeuren zal plaatsvinden?

BG: Neen. We wilden enkel maar bepalen waarom er verschillende datums – héél verschillende datums – werden/worden gegeven?

FVL: En met HET GROOTSTE RESPECT willen wij opnieuw zeggen, dat wij niet in de positie zijn om daarop te antwoorden.

BG: Oké. Ik zal dat aanvaarden, omdat u vrijwel nooit op deze manier antwoord geeft. Daarom zal ik dit antwoord-dat-geen-antwoord-is, respecteren.

Ik voel dat we klaar zijn voor vandaag, als dat ‘cool’ is voor u? ‘Cool’ is hier het sleutelwoord, aangezien het momenteel loeiheet is in Australië – en de zomer is nog maar net begonnen – maar met de hitte/hete lucht van de bosbranden is het wel erg heftig!

FVL: Het weer op uw Planeet is overal ‘aan het opspelen’. Wanneer eenmaal bepaalde dominostenen zijn gevallen … en ze zullen vallen met een behoorlijke klap … zal het weer op uw Planeet zich langzaam weer kunnen ‘herstellen’ tot de seizoenen waarbij de natuur en al haar bewoners kunnen gedijen.
Het zal enige tijd duren voordat ‘Zij’ weer in evenwicht zal komen, maar als éénmaal de orde hersteld is … zullen de seizoenen opnieuw gerespecteerd worden voor wat ze zijn, in al hun Glorie.

Lieve Zielen, er is met zoveel dingen op uw Planeet geknoeid, en daardoor is de oorspronkelijke blauwdruk van haar ontwerp bijna onherkenbaar geworden.
OOK DIT ZAL VOOR/AAN … U GROTE VREUGDE BRENGEN, WANNEER U OPNIEUW KUNT GENIETEN VAN DE GLORIE VAN DE GODDELIJKE AANKLEDING VAN UW WERELD.

HARTELIJK DANK aan Ieder van u, om standvastig en trouw te blijven aan datgene wat u WÉÉT dat WAARHEID is.

VOEL ONZE LIEFDE DIE U OVERSPOELT MET EER EN MOED, TERWIJL U STEEDS VERDER LOOPT NAAR HET LICHT EN DE LIEFDE.

BG: Zoals White Cloud het zou zeggen! In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen