Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

15 maart 2019

BG: Goedemorgen! Iemand vroeg of u ons iets méér kon vertellen over ‘tijd’? U bevindt zich daar niet in/behoort daar niet toe … maar, begrijpt u ‘tijd’ … zoals wij dat doen?

FVL: Lieve groeten aan eenieder die ervoor kiest om zijn Wezen te verheffen door zich te verbinden met de Waarheid van zijn Ziel.

Wij beschouwen het als correct, om te stellen dat wij het begrip ‘tijd’ niet zo ‘snappen’ zoals u. Wij zijn ons er misschien wel van bewust dat die ‘verder tikt’, maar het is een concept dat wij niet volgen en waar wij niet in leven.

Waar wij zijn, ‘zijn’ wij gewoon ‘te allen tijde’. Voor ons is er de beweging van het éne ogenblik in het Nu, naar het volgende. Wij zetten geen klok voor afspraken en dergelijke. Dat hoeft bij ons niet. Want wij verblijven niet op een plek met regels, waar het … met respect … mogelijk is dat een ‘wijzerplaat’ het tempo van uw dagindeling bepaalt.

Het is niet zo dat wij ervoor of ertegen zijn. Het werd een deel van de ‘lijnen’ in/van/op uw Planeet, om een zekere ‘omkadering’ te hebben, zeg maar. Het begon met het opkomen en ondergaan van de zon en daar werkte u dan ‘omheen’. Nu werkt u volgens een cirkel met cijfers, die worden opgedeeld in uren, minuten, seconden en zo verder.

Dit is enerzijds een heel groot voordeel geweest voor de mensen, maar anderzijds ook een belangrijk nadeel.

BG: Ik denk dat we dat begrijpen. Dank u. Maar, wat dan met de begrippen van verleden, heden, toekomst? Vanuit ons standpunt zijn dat drie verschillende dingen … Toen, Nu, Toekomstig. Maar, ‘schijnbaar’ vindt alles tegelijk plaats. Dit is voor ons moeilijk om te bevatten. U heeft net gezegd dat u overgaat van het éne ogenblik van het Nu, naar het volgende … is dat dan ook niet een verstrijken van de tijd?

FVL: Neen, Blossom. Dat is niet hetzelfde. Vanzelfsprekend zullen wij ons uiterste best doen om deze toestand zo goed als mogelijk uit te leggen.

Wij vragen dat u hetgeen wij gaan vertellen zult aanvaarden als een mogelijkheid, en dat u uw geest wilt openstellen zodat wij kunnen doordringen. Als u ‘te diep graaft’ in de complexiteit van de uitleg, dan zal dat enkel tot verwarring leiden. Wij vragen u dus als het ware om ‘mee te varen’ op de golf.

BG: Natuurlijk! Waar heb ik mijn surfplank gelaten? Ik hoop maar dat ik het kan bijhouden!

FVL: ALLES dat IS … IS.

Het vindt plaats op één enkele plek in de tijd.

BG: Ik volg al niet meer!

FVL: Niets wat BESTAAT, behoort tot een andere plek in de tijd, omdat er geen andere plek in de tijd bestaat.

BG: U gebruikt het woord ‘tijd’?

FVL: Wij beschouwen ‘tijd’ als een ogenblik … een beweging. Wij willen u vragen om u een enorme Bol voor te stellen, en in die Bol bevindt zich alles wat bestaat. Elke mogelijkheid die OOIT bedacht zou kunnen worden. Elk fragment van een verbeelding bevindt zich in die Bol en toch, is deze Bol oneindig. Hij is zo onmetelijk groot, dat u hem nooit in zijn geheel kunt overzien, omdat hij onophoudelijk steeds verder uitdijt.

Eén gedachte zet een andere in werking, en weer een andere, en weer een andere en zo voort. Maar de gedachte en alle gedachten die daaruit ontstaan, bevinden zich in die steeds uitdijende Bol.

Ze bevinden zich daar … en wachten tot ze worden ‘opgepikt’.

Tracht u dat voor te stellen … de complexiteit van zulk een fenomeen. Toch is dit het wonder … het Mirakel van ‘wat bestaat’.

Lukt het u om dit concept te volgen?

BG: Ja … Laat maar komen …

FVL: Hieruit volgt de gedachte aan de mogelijkheid dat – als ALLES wat bestaat zich ‘in die Bol’ bevindt – dat uw verleden, heden en toekomst zich daar ook bevinden. Alles wat er ooit was/is/zal zijn ‘tikt vrolijk verder’ op zijn eigen plekje in die Bol.

Op dit ogenblik ‘in de tijd’ – en wij gebruiken dit woord ter verduidelijking – wordt uw aandacht … de uwe, Blossom en die van iedereen die NU op uw Planeet leeft … overgeschakeld naar/op … deze specifieke ‘tijd van leven’, die u gelooft TE ZIJN. En dat bent u ook! Dit is uw ‘project’ waarop u zich heeft afgestemd … want kijk, hier zijn we en we praten met elkaar in dit NU van wat u VOELT DAT U DIT BENT.

Maar … tegelijker’tijd’ … allemaal op ditzelfde ogenblik in het NU … is de U die misschien appels verkocht op een markt, een paar eeuwen geleden … en de U die het proces begeleidt van het mentaal besturen van uw Lichtvoertuig rond een Sterrenstelsel … zich óók alleen maar bewust van die U … omdat daar de aandacht op gericht is van DAT aspect van u.

BG: Oké. Ik weet niet eens of ik mijn vraag ga kunnen verwoorden! Binnenin ALLES wat er plaatsvindt in het ÉNE ogenblik van het NU … (hier ga ik het konijnenhol in … waar zijn mijn wortelen? – dit is een verwijzing naar Alice in Wonderland – V) … Ben ik dan in staat om ernaar/erin te kijken … in deze Bol van alles dat bestaat … en te ‘kiezen’ welk ‘personage’ ik graag wil Zijn? Ik bedoel, hoe wordt ons een rol ‘toebedeeld’ in ‘ons’ zogenaamde verleden, heden en toekomst?

FVL: Bent u hier klaar voor?

BG: Ik zal mijn best doen.

FVL: U krijgt/wordt geen rol. U denkt dat alleen maar, omdat u denkt dat u afgescheiden bent. Maar, als er slechts ÉÉN ENERGIE VAN LIEFDE is … die zichzelf vorm geeft in oneindige mogelijkheden … DAN BENT U … IEDER VAN U … ELKE ROL.

U kent het gezegde ‘wat u een ander aandoet, doet u uzelf aan’. Ziet u? U ALLEN bent … ALLES

Als u zou willen … kunt u uw Gedachtenenergie erop richten om een dinosauriër te Zijn … of een grassprietje. Alles wat u maar kunt bedenken … dat bent u.

U BENT DE SCHEPPING ZÉLF. U … U … U!

U, die u beschouwt als ‘Blossom Goodchild’ … bent de Volheid van Alles Dat Is.
U, die u beschouwt als ‘gevangen’ in een menselijk lichaam, bent ALLES DAT IS.

Denk hier eens over na …

ALLES wat … ooit plaatsvond/nu plaatsvindt/zal gaan plaatsvinden … bevindt zich in die Bol en u bent alles in die Bol.

U BENT DIE BOL.

BG: Afgelopen week gaf ik een reading voor iemand en daarin werd gezegd dat deze ziel ‘in het bijzonder’ zeer geschikt zou zijn om te ‘tijdreizen’. Ik stel me zo voor, dat wij allen dit kunnen? Domme vraag eigenlijk, maar u weet wel wat ik bedoel. Kunt u hier méér over vertellen?

FVL: Binnen uw menselijke vermogen, gelooft u dat u beperkt bent binnen bepaalde ‘grenzen van mogelijkheden’. U heeft geleerd om dit te aanvaarden en daardoor is het ‘in deze tijd’ een echte ‘Waarheid’ geworden voor veel mensen.

U voelt bij veel dingen, dat u niet in staat bent om ze te doen. Te beginnen met ‘reizen buiten de menselijke vorm’.

Met respect, u ‘denkt/gelooft’ dat – tenzij u uw fysiek lichaam mee kunt nemen als u ergens heen gaat – hetgeen u ervaart niet ‘echt’ gebeurt. Wij begrijpen dat dit voor velen ook echt zo is, zij worden nog begrensd door deze ‘gedachte’.

Door uzelf toe te staan om TE WETEN DAT U NIET OPGESLOTEN ZIT IN UW LICHAAM … door te aanvaarden dat uw ‘ZielGeest’ overal heen kan reizen waar hij verlangt te gaan … kan hij dat! Omdat HIJ OVERAL EN IN ALLES IS.

BG: Dus terugkeren naar de ‘plek in de Bol’ die bijvoorbeeld 1618 wordt genoemd, is enkel een kwestie van ‘zich richten op die bepaalde plek’ … Maar, daar komt toch wel wat méér bij kijken dan dat?

FVL: Neen, niet echt. Men heeft u dat alleen heel diep ingeprent, waardoor u denkt dat het zo is.

BG: Maar, kom op, iemand kan toch niet gewoon terugspringen naar die plek en in het lichaam van een voorbijganger, om vervolgens ‘dat leven te leven’?

FVL: Waarom niet?

BG: Schitterend … Mijn brein is zojuist ontploft!!

FVL: Als u dit aanvaardt, Blossom … hetgeen wij zeggen … DEZE STELLING DAT U ALLES BENT … ÉÉN ENERGIE … waarom zou dat dan niet kunnen?

BG: Het verklaart wel waarom zoveel zielen het gevoel hebben dat zij Jeanne d’Arc of Koning Alfred of Jozef … of zelfs Jezus, Maria en zo meer … zijn geweest.

FVL: Inderdaad.

BG: Maar dat zou betekenen dat iemand zou kunnen ‘binnenspringen’ in de Energie van Jezus en ‘Zijn leven’ kan ervaren, toen Hij nog op Aarde was?

FVL: En toen ‘Hij’ niet op Aarde was … en wanneer HIJ enkel maar HET HOOGSTE LICHT IS.

Waarom zou dat niet kunnen … binnen deze ‘mogelijkheid’ die wij u bieden?

BG: Ik begrijp wat u bedoelt. Lieve help, wat een Waarheid! Ik had méér wortelen moeten meebrengen!

FVL: HET ENIGE WAT U HIERVAN WEERHOUDT … NU … IS UW BEPALING VAN WAARDIG ZIJN.

En welke krachtige bepaling wordt u al zolang opgelegd, waardoor u WERKELIJK bent gaan geloven dat u ‘minder bent dan’?

ALS/WANNEER/INDIEN u allen deel uitmaakt van DE ÉNE ENERGIE VAN LIEFDE … waarom zou iemand onder u daar dan een ‘minder deel’ van uitmaken?

De oceaan zou de oceaan niet zijn, zonder elke druppel water waaruit hij is gemaakt.

BG: Phew! Ik voel dat we klaar zijn voor vandaag … maar ik kijk er nu al naar uit om verder te gaan, vanwaar we nu zijn gebleven … op een volgend ‘tijd’stip. Hartelijk dank, mijn Vrienden. Uw wijsheid is een belangrijk onderdeel van onze groei.
In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid, I AM

FVL: HET IS ZO.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings