door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

12 mei 2019

BG: Hallo, hallo, hallo! Blij dat we weer samen zijn. De tijd vliegt.

FVL: Wij zijn altijd blij en klaar om met u te spreken, Blossom, en om onze Energie te verbinden met allen die merken dat de woorden die wij delen hen tot nut zijn.

BG: Aan mijn inbox te zien is dat voor velen zo, en de laatste tijd lijkt het alsof er heel veel mensen aan boord zijn van de Gelukstrein, mensen die de verandering in zichzelf en in onze atmosfeer kunnen VOELEN.

FVL: Dat is zeer bemoedigend en toch zeggen wij … MR (met respect) … dat wij wisten dat dit zou gebeuren. Wij … zijn in staat/waren in staat … om de verandering te herkennen welke zou plaatsvinden en die zou leiden tot een dergelijke transformatie. En wij zeggen ook dat het steeds beter zal worden, naarmate u uw Innerlijk Zijn toestaat om ditzelfde Pad te blijven volgen.

BG: Al huppelend dansen wij over de geel beklinkerde weg (uit ‘De Tovenaar van Oz’ – V). We weten niet waar die heen leidt, maar het voelt beslist goed om hem te volgen. Een kleine ‘verbetering’, misschien?
Een mijnheer schreef en hij verontschuldigde zich, maar wou toch melden dat in het bericht van vorige week u het woord ‘samengebald’ gebruikte.

U zei: ‘Maar, zoals ook al werd uitgelegd tijdens uw groepsbijeenkomst … de Energetische Trilling, bijvoorbeeld van White Cloud maar ook de onze … zou moeten worden … laat ons zeggen … ‘samengebald’ om met u te kunnen praten. Anders zouden wij u gewoonweg ‘opblazen’…’
Zoals hij zei … ‘IETS SAMENBALLEN BETEKENT HET CONCENTREREN … HET VERSTERKEN’. Kan het zijn dat u iets teveel sherry had gedronken met de koster en niet zo helder kon denken als anders?

FVL: Wij danken deze mijnheer, voor het opmerken. In ons begrip dachten wij dat het woord betekende ‘kleiner maken, inkrimpen’.

BG: Ik moet zeggen, dat ik dat ook zo begrepen had.

FVL: Daarom zeggen wij ‘dank u wel’ voor de rechtzetting, en wij zijn ervan overtuigd dat zelfs met deze ‘foute woordkeuze’ de zin toch duidelijk was en geen verdere toelichting behoeft.

BG: Inderdaad.

FVL: We vinden het fijn dat ons hierop gewezen werd, want dit toont aan dat wat wij zeggen niet zomaar terzijde wordt geschoven.

BG: Beslist niet! Of misschien toch wel door sommigen, maar dat is hun keuze.

FVL: Wij willen nu graag verder uitweiden over het Zelf en de uitvergroting van het Licht. Want dit is een noodzakelijk, toepasselijk, actueel onderwerp dat het schijnbaar ‘heel goed lijkt te doen’.

OVERAL OM U HEEN VERHEFFEN DE VERANDERINGEN DE ENERGIE VAN UW PLANEET.

OVERAL BINNENIN U VERHEFFEN DE VERANDERINGEN UW ZIEL, NAAR EEN PLEK VAN INZICHT DIE ‘LOGISCH IS’!

Naarmate uw begrip zich verheft tot een dieper WETEN, is er niet langer meer behoefte om u vragen te stellen bij alles wat er gaande is en wat … niet naar uw zin is. Laat datgene wat niet tot uw Trilling behoort gewoon bij zijn eigen trilling blijven, om daar ‘zijn ding te doen’. Terwijl u … Geliefde, Verlichte Wezens … er nu voor kiest om hogerop te gaan … naar/in … de Hogere, Stralender Congregatie.

BG: Congregatie? Dan denk ik aan ‘Halleluja’.

FVL: Wij benoemen dit zo, in zijn correcte betekenis van ‘Samenkomst’. Want dat is de feitelijke betekenis ervan.

BG: Maakt u nu een grapje, omdat u gewezen bent op een ‘foute’ woordkeuze?

FVL: Dat is niet onze manier van denken.

BG: Oh. Goed dan. Ik ‘bid’ u, het gesprek te hernemen … LOL

FVL: Speelt u nu in op de woorden die wij kiezen?

BG: Dat probeerde ik … gewoon om te kijken of uw ‘humor-meter’ het nog doet!

FVL: Wij danken u. We ‘SNAPPEN U’.

BG: En ja … u mag nu verder spreken.

FVL: EINDELIJK!

BG: Hiep hoi! Wat een pret! Dit is zo leuk!

FVL: Dat is het ook! Er zijn zoveel leuke dingen te ervaren! Want deze uitwisseling van Energie zorgt ervoor dat er nog veel méér hiervan kan volgen. U kunt onmogelijk OPGEBEURD WORDEN zonder MÉÉR VREUGDE TE VOELEN.

HET IS TIJD DAT U ZICH DE VREUGDE EIGEN MAAKT, DAT U DE VREUGDE WORDT.

Want nu, nu u de ‘ommekeer’ heeft begrepen naar IN UW LICHT BLIJVEN en niet toestaan dat iets van lagere trilling u ‘hindert’ … MOET ER MÉÉR VREUGDE IN UW LEVEN komen.

U kunt niet … opwaarts/doorheen … de sluiers gaan, naar een Hogere, Lichtere Wereld en tegelijkertijd nog ‘bij de pakken blijven neerzitten’.

EN KUNT U HET WONDER HIERVAN … ZIEN/VOELEN … LIEVE ZIELEN? Van het feit dat dit een ENORME DOORBRAAK betekent?

Want hoe méér u VOLHOUDT en de GROOTSHEID VAN UW WEZEN in u opneemt … des te minder zult u ‘blijven hangen’ op plekken waar uw verbinding met de Hogere Trillingen niet voelbaar is.

BINNENIN UZELF KENT U DIT GEVOEL. HET GEVOEL WANNEER U BENT AFGESTEMD OP EEN HOGERE TRILLING.

U WÉÉT WANNEER U DE WEG BEWANDELT, WELKE NAAR HUIS LEIDT.

U WÉÉT HET. U WÉÉT HET. U WÉÉT HET.

EN NU … IN DEZE VERFRISSENDE TIJDEN … HOUDT U ZICH DAARAAN VAST.

U MERKT HOE GOED HET VOELT.

Het is als het ware een inzicht van ‘WAAR DIT ALLEMAAL OVER GING’. Omdat NU … in deze Lichtere kleuren … u het BESEF herkent!

Er is geen andere manier om het te verwoorden … U KENT HET BESEF, OMDAT U HET VOELT.

Een tijdje geleden spraken wij u over CODES. En nogmaals, Blossom, tonen wij voor uw ‘geestesoog’ de snelle uitwisseling van nummers, in rijen en kolommen.

BG: Ik zie dat altijd in het groen. Maar misschien komt dat door de film ‘De Matrix’?

FVL: Inderdaad. Want deze Codes zijn in Energetische kleuren. Kleuren die u op uw Planeet Aarde niet kent. Ze veranderen heel snel en vloeien voortdurend samen.

Nu zelfs nog méér … op een HOGERE … transfiguratie/configuratie … omdat de VERANDERINGEN die plaatsvinden – zoals wij al eerder hebben gezegd – niet enkel maar op UW Planeet gebeuren. Naarmate de ENERGIEËN opwellen en doorheen uw atmosferen stromen … beïnvloeden zij alles dat is. Daarom moet ook de configuratie van de CODES opnieuw worden afgestemd.

BG: Zal ik/moet ik … verder doorvragen over dit onderwerp? Voor de … wetenschappers/wiskundigen … onder ons?

FVL: Wij denken dat het verstandig is, wanneer U dat niet doet!

BG: Gelukkig!

FVL: Maar wij zouden … als tegemoetkoming … hieraan willen toevoegen dat – wanneer u bekend bent met de intense numerieke systemen die ‘inloggen’ op fractionele verstoringen van zichzelf …

BG: Gaan we weer grapjes maken?

FVL: Neen.
Het is vergelijkbaar met een voortdurende voortzetting die wordt opgesplitst in ‘absurde’ aantallen … die nog niet behoren tot de vermogens van het ‘MENSELIJK BEGRIPSVERMOGEN’.

BG: MR … Ik wil het hierbij laten, voordat ik helemaal in de knoop geraak. Kan ik dat zeggen, tegen zulke Hoogstaande Wezens?

FVL: Het doet ons plezier – nu wij even uw geheugen hebben ‘afgetast’, Blossom – om de verbinding te leggen met UW ‘humor-meter’ en als wij de mogelijkheid hadden om voluit te lachen, dan zouden we dat doen.

BG: Dat kunt u niet?

FVL: Wij hebben geen stem. Wij gebruiken UW stembanden en hun mogelijkheden om woorden te verklanken, maar WIJ beschikken niet over een dergelijk mechanisme.

BG: Dat is natuurlijk logisch. Toch interessant, want White Cloud kan wel via mij spreken, maar hij kan niet lachen of zingen.

FVL: Dat komt omdat daar andere ‘eigenschappen’ van de stembanden voor nodig zijn, en die zijn niet toegankelijk voor hem of voor gechannelde entiteiten/energieën.

BG: Dat heb ik nooit geweten. White Cloud bedankt jullie voor deze verduidelijking.

FVL: Dat weten we!

BG: Oh! Natuurlijk weet u dat! Hoe Licht van hart is dit gesprek … het is zo grappig! Maar als u niet kunt lachen … wat is dan uw alternatief?

FVL: Lichtstralen. Wij geven u nu een beeld, om nog méér te kunnen Lachen … Energetische Golven die op en neer bewegen … en als we konden, dan zouden we daar het geluid van ‘ha ha ha’ aan toevoegen.

BG: Genoeg frivoliteit. Terug naar de ernst van het Lichter worden! Ik zal er gewoon op moeten VERTROUWEN en aannemen dat hetgeen u zei over de Codes, op enige wijze begrijpelijk was voor hen die daar bekend mee zijn.

FVL: De CODES ‘nemen toe’ omdat zij een … integraal/oorspronkelijk … deel zijn van de opbouw van het Plan.

BG: MR … ik moest het woord ‘oorspronkelijk’ opzoeken, om te kijken of het in die zin paste, omdat ik niet helemaal zeker was van de JUISTE betekenis. ‘Geeft het begin aan van een nieuwe onderneming of reeks’. Oké. Alles in orde.

FVL: Vandaar dat hoe Hoger de CODERINGEN worden – in hun Energie en in hun vormgeving – des te HOGER uiteraard ook de CODES binnenin en om U heen zich daarop afstemmen. Zodoende merkt u dat u zich HOGER, LICHTER, HELDERDER gaat voelen, OMDAT U DAT OOK BENT!

DEZE TRANSFORMATIE VINDT PLAATS OP ALLE NIVEAUS.

HOE MÉÉR U HET VOELT … HOE MÉÉR U HET BEGRIJPT … HOE MÉÉR U HET HERKENT … DES TE MÉÉR BENT U HET.

U KUNT NIET ANDERS!

HOE EENVOUDIG.

HOE INTELLIGENT.

HOE GODDELIJK.

BG: O, inderdaad. Nu en dan hebben we even een ‘vonk’ van inzicht hierover. Maar ‘Het Spel’ – als we eenmaal weten hoe het gespeeld moet worden – kan nu worden verdergezet op deze veel Lichtere manier en gedurende veel langere tijd. Totdat het, zoals u dat zegt … gewoonweg ONS WORDT … ONS IS … WIJ ZIJN HET SPEL.

FVL: MAAR U BEHOORT ER NIET TOE.

BG: Wow! Wacht even. Dat is NOGAL WAT!

FVL: Niet als u HET WEET.

BG: En nu gaat u ons op grote hoogte laten bungelen, tot de volgende spannende aflevering … nietwaar?

FVL: U kent ons zo goed.

BG: Dat is wederzijds, mijn vrienden … Dat is wederzijds. Het was me zo aangenaam. In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

FVL: HARTELIJK DANK.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen