door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

1 september 2018

BG: Wederom hallo en welkom in mijn hoofd!! Ik heb een paar vragen van lezers, waarvan ik hoop dat ze mooi zullen samenvloeien. Laat ons dus maar beginnen, als alles in afstemming is met/voor u?

FVL: De meest warme Groeten en Vreugde sturen wij aan allen, wanneer dit bericht aanvaard wordt in ieder hart en de kans krijgt om te resoneren met de Waarheid van hun Wezen.

BG: Dank u. Mooi begin! Een prachtige ziel schreef mij en vroeg of ik in mijn nieuwsbrief méér kon vertellen over het ‘gevoel’ dat ik krijg wanneer uw Energie mij overweldigt en de tranen meteen opkomen. Hij voelde dat veel mensen die staat niet kunnen ‘bereiken’ en daar misschien wat hulp bij nodig hebben. Op voorwaarde dat we ONS ALLEMAAL IN DIE STAAT BEVINDEN, zo vaak als we kunnen, zal dat HET GEBEUREN nog sneller laten plaatsvinden. Ik voel me niet altijd zo, maar de laatste tijd kan ik zeggen dat ik mij … toch heel vaak … op een mooie plek bevind. Zou u ons hierbij kunnen helpen, zodat we ons veel vaker zo kunnen voelen?

FVL: Lieve Blossom, lieve Zielen … laat het ons zo stellen, dat door gewoonweg vier of vijf keer diep adem te halen terwijl u glimlacht … ook al heeft u daar geen zin in of geen reden toe … uw hele houding meteen zal veranderen. Als u dit gedurende de dag doet – telkens als u eraan denkt, want het vergt immers maar een paar minuten – dan zult u uzelf veel sneller in afstemming kunnen brengen met het GEVOEL waarover u spreekt.

Hoe méér u dit oefent, des te sneller zult u die staat van ‘zijn’ bereiken, zodat uiteindelijk slechts één diepe ademhaling en één glimlach u al daarheen zullen brengen.

BG: Waarheen?

FVL: Naar een staat van Vrede. Naar een staat van Vreugde. Naar een plek binnenin uzelf, die WEET dat alles in orde is en verloopt volgens de Genade van het Goddelijke.

BG: Ter ondersteuning … hoe precies voelt dat/zou dat moeten voelen?

FVL: Zaligheid.

BG: Zaligheid, hoe voelt dat/zou dat moeten voelen?

FVL: Het voelt als een gepaste erkenning van het ogenblik waarin men zich bevindt. Het begrijpen van het Zielzelf. U hoeft niet volledig te ‘weten’ wie u bent … omdat u wéét dat u zuiver en uitsluitend de LIEFDE zélf bent. De fijne details van uw persoonlijkheid en waarom u hier bent … hoeven niet noodzakelijk gekend te zijn, wanneer u zich in Zaligheid bevindt.

ZALIGHEID IS EEN ZIELS-UITING VAN GODDELIJKHEID, DIE ‘GEVOELD’ WORDT IN HET FYSIEK LICHAAM.

Het gebied rond het hart stroomt over van een ‘volheid’, waarna het overstroomt wordt met méér ‘volheid’, zodat deze volheid nog méér kan overstromen!

Er zijn geen woorden om dit uit te leggen of volledig te omschrijven, omdat het zoals gezegd een GEVOEL is.

Iedere ziel kan dit voelen. Als er een ziel is die dit leest en denkt dat hij het niet kan … dan zullen ze het niet voelen, omdat ze geloven dat ze het niet kunnen!

BG: Ik voel uw kleine glimlach, terwijl u dit zegt.

FVL: VRAAG EN HET ZAL U GEGEVEN WORDEN.

Uw natuurlijke staat van Zijn is Zaligheid. Het is uw Thuis. Maar de Energieën van de Planeet waren … laat ons zeggen tot onder het nulpunt gedaald, en daardoor kon de warmte van deze Waarheid niet aan het Licht komen.

Maar NU, Geliefden, hebben de Energieën deze piek bereikt … en dit GEVOEL VAN THUIS is nu volledig beschikbaar, het smeekt u om de deur er naartoe te openen, erin binnen te treden en u te vestigen in uw vertrouwde woonplaats.

BG: Dank u. Prachtig! Ik wil nu graag overgaan tot de bezorgdheid die bij veel mensen leeft, omdat zij niet weten hoe ze met anderen moeten spreken over wat er gaande is in deze tijden en ook, wat ze kunnen zeggen om ‘gehoord te worden’ en niet te worden afgewezen als ‘gekkenpraat’. Velen voelen zich gefrustreerd en onzeker, omdat zoveel mensen nog steeds weigeren om bewust te worden. En wat kunnen we zeggen aan de mensen ‘na Het Gebeuren’, want u heeft gezegd dat alle Lichtwerkers ‘sprekers’ zullen worden, om de vele mensen te begeleiden die verward en verloren zullen zijn.

FVL: Wij begrijpen volledig waar u het over heeft. Ten eerste … willen wij een spreekwoord van de Aarde gebruiken … ‘Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt er niet voor zorgen dat het drinkt’. Zo is het voor veel mensen. Ze zijn gewoonweg nog niet klaar/voorbereid om van het water te drinken … en met het grootste respect, het is niet aan anderen om ervoor te zorgen dat ze dat wel gaan doen. Als u dus te maken krijgt met zulk een ‘koppige ezel’, erken dan gewoon de barrière die onmiddellijk wordt opgeworpen en straal dat LIEFDELICHT uit, dat in UW hart woont … recht doorheen de barrière … in HUN hart. Zij zullen het hoe dan ook voelen, ook al willen ze het niet erkennen. Maar ongetwijfeld … zal het hun ziel bereiken/raken. Dat … is eigenlijk het enige wat u moet doen … wanneer u te maken krijgt met dergelijke situaties.

Wij begrijpen dat het frustrerend is, om u in deze situatie te bevinden. Vanuit onze plek voelen wij dat niet zo. Want zachtmoedig en met enige humor zeggen wij … ‘Geniet van de Vrede en de rust, zolang u nog kunt’ … want wanneer de tijd aanbreekt … zullen uw kaken pijn doen van de vele troostwoorden die u tegen zoveel mensen zult spreken … telkens weer, steeds opnieuw.

Maar zoals gezegd, wij maken een grapje. Want u zult nooit moe worden door dit te doen.

Voor wat betreft de zorg om het vinden van de juiste woorden om te helpen. Laat die onzin toch los!

BG: Ik voel weer, dat u glimlacht. Wel, wel! U bent vandaag wel in een bijzonder Lichthartige stemming. Ik moest dit even verduidelijken, voor het geval iemand dit opvat als een berisping. Maar, als iemand u Werkelijk kent – en zo zijn er inmiddels al heel véél mensen – dan zouden ze weten dat dit niet het geval is. Want u bent hier enkel en alleen maar om ons te helpen.

FVL: Wij danken u voor deze opheldering, lieve Blossom! De woorden die van uw lippen zullen vloeien, zullen een Energie dragen die tegemoetkomt aan de ziel waarmee u praat. Want er zullen veel verschillende niveaus zijn van begrijpen/niet begrijpen, wanneer de Golf eenmaal uw Planeet overdekt. Sommigen zullen dan – doordat anderen hen vanuit hun eigen hart hulp hebben geboden – zelf ook ‘Leraar’ worden.

BG: Ik voel dat u niet gelukkig bent met het woord ‘Leraar’?

FVL: Dat klopt. Een beter woord zou zijn ‘Deler’. Vanwege de ‘hernieuwde verbinding’ na HET GEBEUREN … zult u uw vermogen om te helpen KENNEN en erop VERTROUWEN. Hulp zal in zoveel vormen komen … en op een wijze die past bij de ‘Deler’. Nogmaals, wij hebben moeite om dit in woorden te vatten.

Bijvoorbeeld … als iemand een passie heeft voor kunst/schilderen … veel kunstenaars/schilders zullen dan tot die persoon worden aangetrokken, en door de kunstvorm zal er … een begrijpen, een ontwaken, een erkennen zijn … van wat er gaande is. Hoewel, met respect, mensen met een artistieke inslag meestal al op voorhand ‘in die stroming’ zitten.

Dit betekent niet, dat een architect dat niet is! Zo zullen er … met de nieuwe inzichten omtrent het LEVEN … toch plannen getekend moeten worden voor geschikte gebouwen voor verschillende doeleinden. Het hele verhaal hierover zou hier te lang worden … Maar uw hart begrijpt met één gedachte wat wij bedoelen.

Wie gepassioneerd is over een bepaalde vaardigheid, zal merken dat deze gebruikt kan worden om de Nieuwe Wereld tot bloei te helpen komen.

Het zal een tijd zijn waarin uw brandende passies en verlangens uit de kast mogen komen! U zult volledig aanvaarden dat u NU uw dromen moet volgen, omdat u WEET dat er voor al het overige in uw leven gezorgd zal worden.

Er zal tussen mensen onderling een Energiestroom zijn, die u heel lang vergeten was.

Er zal weer méér worden uitgewisseld … of/evenals/ook … het eenvoudige ‘Geven’ vanuit het hart zal wereldwijd DE WET VAN AANTREKKING in werking zetten, zodat hetgeen wat u weggeeft, in duizendvoud naar u terugkomt … door/in/als/vanuit … Liefde.

U zult zich geen zorgen meer maken over het betalen van rekeningen of het voeden van de kinderen of het dak boven uw hoofd. U zult ook niet meer zo gedreven spaargeld opzij zetten voor die ‘eenmalige kans’.

Het leven zal niet meer zo zijn, Geliefden … Niet langer meer … Niet na Het Gebeuren.

BG: Wanneer dit Gebeuren er komt – en ik wéét dat het zal komen … ik weet alleen niet wanneer … (hoewel u vorige week nog zei, dat het ophanden was). Wat mij betreft kan het nog vóór Kerstmis zijn, maar ook lang nadat ik er niet meer ben … Ik hou me er niet zo mee bezig. Ik weet gewoon dat het gaat gebeuren. Dus, wat zal er gebeuren nadat we weer zijn rechtgekrabbeld en zeggen ‘Wat in vredesnaam …?’

FVL: Wij denken dat er héél véél tranen zullen stromen. Niet van verdriet … van Verlichting. Alsof u bent ontwaakt uit een diepe slaap. Er zal veel geknuffeld worden. Er zal veel verbijstering zijn en gedurende langere tijd – wij kunnen niet zeggen hoe lang, want dat weten we niet … zal het ‘Leven’ zoals u dat kende, beslist niet zijn zoals u het kende!

Het dagelijks leven zal zich pas hernemen als de zielen zich hebben aangepast aan de nieuwere Energie. Sommigen zullen nooit meer gaan werken … of in elk geval niet in de functie die zij voorheen ‘aanvaard’ hadden. Want veel ‘banen’ zullen niet langer meer overeenkomen met de ziel van de persoon, die als een robot steeds dezelfde handeling verrichtte.

BG: Dus … het is moeilijk om dit te bevatten. U zegt dat onze wereld dus ondersteboven zal worden gekeerd. Ik had begrepen dat dit zou gebeuren wanneer de Waarheid bekend zou worden over diegenen op de Planeet die gedurende eonen hun Licht tot het laagste niveau gedimd hadden. Maar volgens wat u nu zegt, zal de wereld ook buitengewoon ondersteboven zijn ‘na’ Het Gebeuren. Eigenlijk zal de Aarde dus bekend komen te staan als ‘Ondersteboven Land’ … leuke titel voor een kinderprogramma op TV!

FVL: Dat klopt, Blossom. Hoewel die twee dingen … dus voor en na HET GEBEUREN … totaal zullen verschillen in ENERGIE en dat zal ook zo gevoeld worden.

TOTAAL VERSCHILLEND!

Want als de Golf eenmaal uw pad heeft gekruist … zal HET ZIEL ZELF … neem dit alstublieft heel diep op in uw hart … HET ZIEL ZELF … zal voorop staan bij alles wat u doet. Niet het ‘uiterlijke zelf’ … bij gebrek aan een betere omschrijving. Wanneer u VOELT HOE DAT ZIEL ZELF vóórop staat, heel dichtbij en bijna tastbaar … dan zult U volledig anders gaan denken, voelen en handelen dan u zult denken, voelen en handelen ‘VÓÓRDAT’ HET GEBEUREN plaatsvindt.

BG: Bij veel mensen raakt het geduld uitgeput/op. Ik heb het al vaker gezegd, maar velen hebben genoeg van het wachten. Ze zijn aan het eind van hun krachten door alles wat ze meemaken.

FVL: Als een baby te vroeg wordt geboren … kunnen er allerhande zwakheden en onnodige complicaties ontstaan, omdat alles wat in orde had moeten zijn … dat nog niet is.

Zoals we al eerder hebben gezegd … iets wat elke moeder weet … het laatste trimester van een zwangerschap kan eindeloos lijken, alsof het altijd ‘zo zal blijven’! Maar dan … liefste Zielen van het Licht … op dat éne moment … begint de bevalling en uit iets wat zoveel pijn doet, wat bijna niet te dragen is … zal het meest prachtige GEBEUREN tot stand komen/geboren worden.

BG: Wow … Ik heb tintelingen over mijn hele lichaam. Dat is zo mooi gezegd, Jongens … Schitterend!

FVL: Wij danken u.

BG: In Dankbaarheid … In Liefdevolle Dienstbaarheid … I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings