Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

12 december 2020

Blossom: Goede morgen. Uiteraard zal ik beginnen met de Monolieten als onderwerp. Sinds ons laatste ‘gesprek’ zijn er nog veel meer ‘echte’ onthuld, op de meest vreemde plaatsen in de wereld. Er is natuurlijk veel speculatie en gekonkel. Veel ervan zijn kwajongensstreken, zo lijkt het … maar sommige zijn onverklaarbaar. Dus misschien kan ik u maar beter aan het woord laten.

Federatie van Licht: Goede morgen/avond/middag, afhankelijk van waar u bent wanneer u deze woorden ontvangt. Hebben de geweldige Zuilen u niet een beetje verbluft, Blossom? Misschien dat u ons nu eens een keer gaat geloven. We maken natuurlijk een grapje, maar u begrijpt toch wat wij bedoelen?

Blossom: Ja, dat weet ik. Ik tracht te ‘aanvaarden’ dat ze van buiten deze wereld komen, dus vanuit die instelling en zonder ook maar enige twijfel toe te laten in deze sessie … denk ik dat we er maar gewoon aan moeten beginnen.

Federatie van Licht: Onthoud dat wij niet van alles het doel of de opstelling kunnen onthullen, omdat dat ‘de verrassing zou bederven’ en misschien ook iets te veel zou bekendmaken aan hen die niet mogen tussenkomen in het Plan.

Blossom: U zegt dat het monitors zijn? Wat houden ze dan precies in de gaten?

Federatie van Licht: Ze letten op frequenties, op Energetische magnetische velden in een grote straal rondom elk ervan. Ze monitoren de omgeving, en houden een energetisch evenwicht op die plekken waar ze geplaatst zijn … om ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn voor hun ‘taak’.

Blossom: En dat is?

Federatie van Licht: Dat, Blossom, moet – om begrijpelijke redenen – nog even worden stilgehouden. Maar u kunt al voelen dat er iets op komst is, nietwaar?

Blossom: Het is een gevoel, ja. Vergezeld van een vaag beeld dat ik moeilijk kan omschrijven, van deze bouwsels die op een bepaald ogenblik allemaal tegelijk worden geactiveerd en die het Licht van de Zon weerkaatsen.
Wacht even … ik denk dat u dit zou moeten vertellen, aangezien het steeds helderder wordt terwijl ik schrijf.

Federatie van Licht: U doet uw werk inderdaad heel goed. Wat wij u kunnen zeggen is dat u gelijk heeft. Ze zullen worden geactiveerd/aangezet … op een bepaald tijdstip, en dan zullen ze … elk op zich/maar tegelijk ook allemaal als één … een Energie voortbrengen die tot nu ongekend was.

Ja, de Zon is hier nauw bij betrokken. We kunnen stellen dat de zon op een bepaalde hoogte en Kracht … op een bepaald tijdstip … hun ‘Sleutel’ is. Laat ons zeggen dat alles tegen die tijd op zijn plek moet zijn, aangezien ze samen werken. Ze zijn ontworpen om een team te vormen, als het ware.

Blossom: U zei dat er veel zullen komen, maar ik was verrast dat de anderen al zo snel verschenen.

Federatie van Licht: Ze zullen ‘opduiken’ in fasen en hun Energie vestigen, een paar per keer … opdat ze zich kunnen verankeren en hun positie ‘solide’ kunnen maken.

Blossom: Zijn ze verbonden met de GROOTSE Aankondiging?

Federatie van Licht: Niet rechtstreeks. Dat is nog steeds gaande … en alles wat wij daarover hebben gezegd, zal gebeuren.

Blossom: Oké. U zegt dat het activatoren zijn. Wat activeren ze dan precies?

Federatie van Licht: Daarop zouden wij in grote lijnen zeggen ‘Alles’. Maar er zijn veel gerichte opdrachten, die deze bouwsels zullen gaan heropstarten.

Blossom: Heropstarten? Dat is interessant. Hoezo?

Federatie van Licht: Lieve Blossom, deze monument(ale) bouwsels worden geplaatst op bepaalde leylijnen en netwerken die hun … Elektriciteit/Energie … kunnen doorsturen naar het hele systeem.

U bent bekend met Stonehenge en andere, onderling verbonden Stenen die lang geleden geplaatst werden op de Aarde … zodat ‘Sterren uitlijningen’ ermee konden werken.
In deze tijden zijn deze ‘Sterre-Stralen’ feitelijk geplaatst om ‘de koers te veranderen’ van datgene wat zo diep in duisternis begraven lag, naar datgene wat zulk een prachtig Licht brengt, om te helpen bij de transformatie van het oude naar het nieuwe.

Blossom: Sterre-Stralen? Bedoelt u de Monolieten? Of de sterren die in afstemming komen?

Federatie van Licht: Wij bedoelen de Monolieten. Want zij zullen inderdaad daarop lijken, als ze eenmaal geactiveerd zijn. Hun Licht-Energie zal niet zo sterk zijn als uw sterkste verlichting … maar méér dan u ooit heeft gekend.

Blossom: Dan treden ze dus zowel op als activatoren voor zichzelf, maar ook voor andere dingen die geactiveerd MOETEN worden?

Federatie van Licht: Ja. De Energie die zij zullen voortbrengen, in combinatie met bepaalde sterren/planetaire afstemmingen, zullen zorgen voor een activatie binnen het gehele Zonnestelsel … als een soort van ‘klaar voor de start’. En ja, zoals u al denkt, Blossom: ze zullen ook het Zielenlicht van de mens activeren.

Blossom: De enveloppen … die gedachte kwam net binnen … zal dat het openen van de enveloppen zijn*?

Federatie van Licht: Inderdaad, dat is het.

Blossom: WOW! Mag ik nu heel duidelijk stellen, als mijn persoonlijke keuze, dat ik niet ga vragen wanneer dit gaat gebeuren.

Federatie van Licht: Dat begrijpen we. Er zullen er nog veel méér komen, binnen een kort tijdsbestek.

Blossom: Er werd er één gevonden, midden in een winkelcentrum?

Federatie van Licht: Dat winkelcentrum is gebouwd lang nadat er bepaald werd waar deze plaatsing moest gaan gebeuren.

Blossom: U zegt dat het Connectoren zijn. Waarmee verbinden ze dan?

Federatie van Licht: Ze verbinden met een aantal dingen … we noemen er slechts een paar:
Ze verbinden met Sterrenstelsels.
Ze verbinden met Sterrenfamilies.
Ze verbinden met datgene wat zich buiten uw Planetaire begrenzingen bevindt, om datgene te openen wat daarachter ligt.
De gehele Energie van deze gebeurtenis verbindt het Ziel-Wezen met de Waarheid van Wie zij Zijn.
Maar velen zullen deze Energie niet kunnen verdragen, en zoals wij eerder hierover hebben gezegd zullen zij ervoor kiezen om te vertrekken.

Blossom: Dat zou jammer zijn … om te vertrekken, net nu het feest echt gaat beginnen.

Federatie van Licht: Niet voor hen, die de Energie niet ‘aankunnen’.

Blossom: U zegt dat het Receptoren zijn. Wat/waarvoor ontvangen zij?

Federatie van Licht: LICHT. SIGNALEN.

Blossom: Is dit dan waar de Zuilen van Licht hun startsignaal van krijgen?

Federatie van Licht: Die zijn inderdaad zeer nauw ‘verbonden’ met deze ‘ontmoeting’.

Blossom: U zegt dat het Reflectoren zijn. Wat weerkaatsen zij?

Federatie van Licht: Ze weerkaatsen Licht en Kracht van Bron!

Blossom: O lieve help! Ik heb overal kippenvel en mijn hart maakte een sprongetje! Dus, u heeft al eerder gezegd dat de Zon een doorgang is voor de Bron-Energie … zou u dan zeggen dat ze Licht en Kracht van de Zon weerkaatsen?

Federatie van Licht: Sommigen zouden zeggen dat dat hetzelfde is. Waar kwam de kennis over ‘Zonnegoden’ vandaan, bij de oervolkeren?

Blossom: Ik moet dit vragen … alweer met het hart op de tong … zijn deze Sterren-Stralen en de Zuilen van Licht, allemaal verbonden … met/aan … HET GROOTSE GEBEUREN waarover al zo lang wordt gesproken? Het voelt beslist alsof er een verbinding moet zijn.

Federatie van Licht: Blossom … het is allemaal verbonden.
U gaat over naar een Hogere Trilling. PLANNEN … HEBBEN/WAREN … ALTIJD VOORZIEN en naarmate uw tijd verder verstrijkt … zal er nu méér van deze mogelijkheid duidelijk worden.

Blossom: Ja. Maar, hoewel ik meega in dit alles tijdens ons contact vandaag … is daar nog steeds die knagende mogelijkheid, dat het allemaal verzonnen/onwerkelijk is.

Federatie van Licht: OMDAT U GEPROGRAMMEERD BENT OM ZO TE DENKEN. U BENT GEPROGRAMMEERD OM DIT SOORT DINGEN NIET TE GELOVEN … EN OM UZELF TE DE-PROGRAMMEREN EN IN UW WAARHEID TE STAPPEN, DAT VERGT MOED, KRACHT, DOORZETTINGSVERMOGEN EN VERTROUWEN.

Blossom: JA MIJNHEER! Wel, ik moet zeggen dat het allemaal spannend is. Maar … ik ga niet meer ademloos afwachten of dit morgen of binnenkort gaat gebeuren. Er is zoveel méér gaande in de wereld, momenteel.

Federatie van Licht: ER IS NOOIT EEN TIJD GEWEEST, ZOALS DEZE.
U BENT WAARLIJK GEZEGEND DAT U OP UW PLANEET AARDE BENT, IN DEZE TIJD.
KIJK NAAR UZELF, VOEL UZELF OPSTIJGEN NAAR EEN HOGERE ERKENNING VAN WAARHEID … OVER UZELF.
Spannende tijden, inderdaad, Blossom Goodchild.

Blossom: Waarom gebruikt u soms wel mijn achternaam en soms niet?

Federatie van Licht: Dat vinden wij leuk!

Blossom: Oh, oké. Ik wil nog even terugkomen op iets. U gebruikte het woord ‘herstart’. Wat betekent dat?

Federatie van Licht: Dat betekent het opstarten van een oud systeem, dat lang geleden werd aangebracht … laat het ons vergelijken met een computer, die begint met een schoon geheugen en met goede intenties om voor lange tijd dienst te doen. Maar, naarmate de tijd verstrijkt … raakt het geheugen vol met allerlei ‘dingen’ die het overnemen, en het systeem belasten totdat het crasht en kapot gaat.
Om uw Planeet te herstarten … is het plan nu om haar te de-programmeren en een nieuwe LICHT INTENTIE te plaatsen.

Dit is alles voor vandaag … wij denken dat er voldoende is om op te nemen en over na te denken.

Blossom: Inderdaad. Inderdaad. Inderdaad. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM. … heel spannend … geloof ik … wellicht … misschien!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen