door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

19 februari 2019

BG: Hallo. Ik ben het! Iemand thuis?

FVL: Welkom aan IEDEREEN op Aarde, die ervoor kiest om in te stemmen met datgene waarover wij spreken. Eigenlijk willen wij zeggen, ook welkom aan allen die er niet mee instemmen. Want wij vragen dat u uw hart en uw GEVOEL zou volgen, en als het zou gebeuren dat de woorden die wij overbrengen niet in afstemming zijn met de gedachten en gevoelens van uw ziel, dan verwachten wij niet dat u deze teksten week na week blijft lezen.

BG: Ik denk dat u zich waarschijnlijk ervan bewust bent dat sommige mensen mij schrijven dat dit inderdaad het geval is en dat ik hen antwoord met dezelfde gedachte. Een paar jaar geleden (denk ik) vroeg ik u naar het ‘klaroengeschal’ dat gehoord werd vanuit de hemel en zelfs van binnenuit de Aarde. Een diep gekreun van binnenuit … of vreemde ‘tonen’ die vanuit de hemel leken te komen en dit alles werd vastgelegd op video. Als ik eerlijk ben kan ik mij niet herinneren wat u daarover heeft gezegd, maar toch vragen de mensen of u dit kunt uitleggen, aangezien ze steeds meer/vaker worden waargenomen over de hele wereld … als u dat schikt?

FVL: Wij stellen de intentie om datgene te onthullen wat wij hierover kunnen en mogen zeggen en wat mag worden doorgegeven, en dat is … dat deze ‘geluiden’ niet van Aardse makelij zijn. In die zin … dat zij niet worden voortgebracht door enige Menselijke vorm. De klanken die worden uitgebracht door ‘de Ethers’ komen van een véél Grootsere Herkomst en zijn ‘voorbereidende signalen’ van datgene wat gaat komen.

BG: Oh! Vertel ons méér!

FVL: Verder kunnen wij u nog vertellen, dat de gebieden waarin deze klanken worden gehoord, in feite zijn voorbestemd om de Trilling hiervan te aanvaarden, waardoor het gebied zelf en de omgeving ervan ze kunnen opnemen en laten samengaan met die van de Aarde.

BG: Hoe zit het dan met de gebieden waar ze niet worden gehoord?

FVL: Dit is pas het begin, Blossom. Deze klanken zullen steeds méér en méér gaan resoneren, op steeds grotere schaal … en ze zullen bovendien ook méér samenhang gaan vertonen.

BG: Maar … precies wie/wat … maakt dan deze geluiden?

FVL: De Trilling zélf.

BG: Maar … wie/wat … vraagt aan de Trilling om ze te maken?

FVL: De Trilling zélf. Ze worden voortgebracht door de Trilling. Er is niet een ‘mannetje achter een gordijn’ die zich groter wil voordoen dan hij is. Deze klanken worden, zeg maar … voortgebracht/opgewekt … door Energieën die zich buiten de atmosfeer van uw Aarde bevinden. Ze worden daar samengebracht en ‘Binnengehaald’, zodat ze gehoord kunnen worden op uw Planeet.

BG: Wanneer u zegt ‘in voorbereiding op wat gaat komen’, van wat ik ervan heb kunnen beluisteren zullen ze niet meteen een nummer 1 hit worden! Ze klinken eerder nogal angstaanjagend … misschien zelfs griezelig?

FVL: Ze zijn niet bedacht om een nummer 1 hit te worden. In zekere zin zijn ze niet eens ‘bedacht’. Ze zijn een verfraaiing van wat er gaande is buiten uw atmosfeer, en ze begeven zich naar een plek waar ze herkend kunnen worden door diegenen op Aarde die … zoals wij dat zeggen … zich voorbereiden op wat gaat komen.

BG: En … wat is dat precies?

FVL: DE GROTE VERANDERING.

HET GEBEUREN.

BG: Hallo … Hier gaan we weer!

FVL: Blossom, geloof jij niet dat dit Waar is? Zeg eens Eerlijk?

BG: O, ja, ik geloof wel dat het Waar is. Het gaat ons echter vooral om het ‘wanneer’. Zoals ik al eerder heb gezegd … als u uw ‘geloofwaardigheid’ wilt behouden zou ik het hier niet meer over hebben, totdat het echt pal voor de deur staat.

FVL: Toch bent u het die ons heeft gevraagd naar de geluiden, en van daaruit kon dit gesprek niet anders dan ook naar deze kwestie leiden. Want het maakt onlosmakelijk deel uit van de huidige scenario’s die zich nu afspelen in al hun verschillende vormen … doorheen/rond/en binnenin … uw Wereldbol … en die nu ‘duidelijke tekenen vertonen’ dat HET GEBEUREN steeds dichterbij komt.

BG: U heeft gelijk. Maar, laat ons met de voetjes op de grond blijven, in het besef dat het misschien nog wel duizend jaren kan duren eer het zover is!

FVL: Wij begrijpen uw grapjes omtrent dit Heilige onderwerp. Wij … kunnen alleen maar/zullen alleen maar … spreken over hoe het voor ONS is. Hoe het is vanuit ons standpunt in de ‘zone buiten de tijd’.

BG: Wat zijn de andere scenario’s die zich nu afspelen?

FVL: Blossom, er is nu zoveel in opkomst. Zoveel méér van wat eerder werd ‘gecensureerd’ wordt nu onthuld – omdat er zoveel méér wordt gefilmd of gefotografeerd, er wordt over zoveel méér geschreven in uw sociale media … en diegenen die dit alles liever toegedekt hadden willen houden, kunnen het nu niet meer tegenhouden.

Wij hebben u verteld dat DE STRIJD GEWONNEN IS. De duisteren ZIJN GEVALLEN. Dat zij toch nog de energie hebben om dóór te gaan, komt enkel doordat – zoals wij al eerder hebben gezegd – de mensen hen ‘voeden’ door hun aandacht op hen te richten.

BG: Helaas, zijn er nog zoveel slapende zielen in onze wereld, die het vuur van het duister blijven opstoken zonder zich daarvan bewust te zijn. Dat is nog een reden waarom het verzoek om iets meer ‘tastbaar’ van jullie uit, zoveel verschil zou maken. Als u gedurende een paar dagen zichtbaar zou zijn aan onze hemel en wat Licht Energie zou uitstralen, dan zouden bij miljoenen mensen de ogen opengaan, ze zouden het Licht kunnen voelen en Hopla! … Boem! Vaarwel slechte mensen!

FVL: Als het zo eenvoudig was, zouden we het doen.

BG: Maar het is wel overwogen?

FVL: Heeft u er niet al heel vaak om verzocht?

BG: Zeker! En dat zal ik waarschijnlijk ook blijven doen. Maar voor alle duidelijkheid … wat is hierbij de moeilijkheid?

FVL: Door de Energie in uw hemel – op dit ogenblik in uw tijd – zouden wij ons maar voor korte tijd kunnen vertonen …

BG: Dan kunnen we maar beter onze technici daaraan laten werken! En … hoe komt het dat u zei dat dit ging gebeuren op 14 oktober 2008? Hoe had dat dan wel kunnen werken?

FVL: Omdat wij op dat ogenblik bezig waren met de voorbereiding voor de onthulling van het Grootse Gebeuren van DAT SCENARIO, dat toen mocht/had mogen plaatsvinden.

BG: Kunt u dat nu niet opnieuw ‘regelen’?

FVL: Dat zou nu niet gepast zijn.

BG: Waarom?

FVL: Omdat dit invloed zou hebben op andere omstandigheden die veel belangrijker zijn. Als we dit nu zouden proberen, zou dat een verstoring brengen in alles wat nu al zover in gereedheid is.

BG: In gereedheid met betrekking tot HET GEBEUREN?

FVL: Inderdaad, Blossom. Wij hebben een tijd geleden gesproken over de tijden die gingen komen, waarin het normaal zou worden om vele schepen aan uw hemel te zien. Het zouden tijden zijn waarin diegenen die niet tot uw ras behoren, zich tussen u zouden begeven en aanvaard zouden worden als uw broeders en zusters. Mogen wij u nogmaals Eerlijk vragen of u denkt dat dit Waar is?

BG: Zonder enige aarzeling, iets in mij zegt JA. Zoals ik al zei … het is enkel het wachten daarop dat ons gek maakt. Geloof mij, ieder van ons die UW LICHT KENT doet zijn best onder dergelijke intense omstandigheden. Het is niet gemakkelijk. Beslist niet. Soms denk ik wel eens dat hoe LICHTER wij worden, hoe moeilijker het lijkt te worden om in dat Licht te blijven – aangezien er zoveel is dat niet meer logisch lijkt, en onze gevoeligheid lijkt geraakt te worden op een dieper hartsniveau.

FVL: Helaas kunnen wij die situatie niet veranderen. Wij kunnen enkel zeggen dat u bij zulke ‘veranderende Energieën’ uw gedachten en gevoelens zou kunnen afstemmen op de HOGERE U. Werk met gedachten die u eigen zijn, vanuit uw INZICHT. Dat … indien/wanneer … u uzelf toestaat om te komen tot een Hoger besef van waarom u hier bent en wat u hier kwam doen … uw inzicht u de antwoorden zal geven.

BG: Ik begrijp wat u zegt en ergens WEET ik de antwoorden ook wel, ook al kan ik ze niet verwoorden. Het is meer een kwestie van aansluiting zoeken met onze eigen Hogere Kracht, zoals u dat zegt … om boven dit alles uit te stijgen.

FVL: Precies, Blossom. Om los te komen van datgene wat u nu als aas wordt toegeworpen. Let goed op deze laatste zin, alstublieft.

BG: Dat deed ik!

FVL: Uw wereld die op zijn kop lijkt te staan is niet enkel op zijn kop en binnenste buiten, hij staat nu ook op het punt om te gaan rondtollen, en het momentum zal als het ware gaan toenemen.
Wij willen nogmaals benadrukken, dat we in overdrachtelijke zin spreken.

Bij alles wat u nu getoond wordt … door ieder dagdagelijks scenario, dat volgens uw hart steeds méér en méér schandalig wordt … NEEMT U UW HART NAAR EEN HOGERE PLEK.

ERKEN HET FEIT DAT ALLES WAT ER PLAATSVINDT GEBEURT, OMDAT HET ALLEMAAL OP HET PUNT STAAT TE VERANDEREN.

Het moet zijn beloop hebben, tot er zich een bepaald ‘breekpunt’ aandient.

BG: Wat bedoelt u?

FVL: Wij bedoelen … het crescendo van dit hoofdstuk (in Aardse tijd/bepalingen) bouwt op tot zijn hoogtepunt. De piek die het moet bereiken, zodat ‘alles’ over de top kan vallen en naar beneden kan rollen.

BG: En wat dan? Eigenlijk weet ik niet waarom ik dit vraag … want ik voel dat u gaat zeggen ‘dan vindt HET GEBEUREN plaats’.

FVL: Niet onmiddellijk.

BG: Ik ben mij er heel goed van bewust, dat de meesten van ons daar niet op gaan wachten. Wij WETEN dat we hier zijn om het Licht te ZIJN, en zoals ik al zei … we doen ons best. Maar er zijn van die dagen … wow … er zijn van die dagen … dat je wenste dat iemand ‘de wereld stopzet, want ik wil eraf!’ (‘Stop this world, I wanna get off!’ dit is de titel van een musical, vele manen geleden).

FVL: En toch … de wereld stopt niet en u kunt er niet af. U houdt vol en u zult blijven volhouden om vol te houden. Welke opties heeft u?

BG: Om eruit te stappen? Dat wil ik niet. Om op te geven? Wil ik ook niet. U heeft gelijk. Maar nog snel een korte vraag, voordat u gaat … soms word ik overspoeld door een ‘Energie’ van doemdenken en somberheid, en dan moet ik heel erg mijn best doen om die om te zetten. Het is dan alsof er iets aan mij vreet … en ik kan het niet doen ophouden met knagen! Echt waar, het is buitengewoon vervelend, frustrerend en bij tijden ook uitputtend!

FVL: Met respect, Blossom en u allen … wij willen stellen dat hoe Lichter u wordt, des te méér zullen er Energieën zijn die een stukje willen van wat u heeft … of … die u ervan willen weerhouden om uw Licht uit te stralen. Dit is in veel gevallen een voortdurende, aanhoudende toestand … en u gaat er correct mee om, Blossom, door te visualiseren en u voor te stellen hoe u het weghaalt – op elke manier die u daarvoor geschikt acht.

Bedenk wat White Cloud zo vaak zegt … Visualisatie is uw meest krachtige werktuig. Gebruik het zo vaak als u ‘eraan denkt’. Het werkt geweldig en is heel doeltreffend. Al deze scenario’s zijn doenbaar. Er is niets waar uw LICHT niet doorheen kan stralen.

U MOET UW LICHT KENNEN, LIEVE ZIELEN. WANT ALS U WÉÉT WIE U – IN WAARHEID – BENT … DAN HEBBEN DEZE ENERGIEËN DIE U WILLEN OVERWELDIGEN EN DIE ZO VERVELEND ZIJN, GEEN SCHIJN VAN KANS.

BG: Toch zijn er momenten dat we vermoeid zijn, en niet op onze hoede. Ik kan hier nog langer over doorgaan, maar ik voel dat we klaar zijn voor vandaag. Dank u …

In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings