White Cloud en Blossom Goodchild

Technische ondersteuning door Joe Pena

30 januari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=QX3-oWY1oUg

Transcript

Joe: Ik ga nog een laatste keer alles checken en dan kom ik terug bij jou.

Blossom: Ja hoor, ik blijf gewoon hier zitten en glimlachen en zwaaien naar de mensen (lacht).

Ik heb vandaag 10 mensen hier bij mij zitten, die toekijken hoe ik met jou praat (lacht).

Joe: Je hebt je bemanning meegebracht.

Blossom: Ja, ik heb mijn bemanning, mijn rugdekking bij me (lacht).

Joe: Je kunt hen ook zeggen dat ze ons kunnen volgen op YouTube … dat ze naar jou kunnen kijken op je kanaal, als ze dat willen!

Blossom: Ik denk dat ze er waarschijnlijk al genoeg aan hebben om hier een uur lang naar mij te zitten kijken, Joe, als ik eerlijk ben … (lacht).

Joe: Ik wil wel nog iets zeggen voordat we beginnen: de vorige keer dat we een opname … dit evenement … deden, gebeurde er op het einde iets vervelend en daar was ik niet op voorbereid. Dus heb ik de uitzending beëindigd. Mocht er zich deze keer weer een ongelukkig incident voordoen, dan zet ik gewoon voor alle deelnemers (de mensen die in beeld komen – V) de microfoon uit.

Mijn bedoeling is om daarmee tot een mooiere afsluiting te komen dan de vorige keer, omdat het toen zo’n bruusk einde was. Daar wil ik me nog voor verontschuldigen, maar het verraste me toen en dit keer zet ik gewoon de microfoons uit. Als iemand dan wangedrag wenst te vertonen, dan is dat hun zaak en kunnen ze ons daar niet meer mee raken. Ze kunnen dan ook ons Licht niet meer verstoren.

Blossom: Dat klopt inderdaad. Bedankt Joe! Voor de mensen die dit niet weten, de vorige keer was er iemand die op het einde besloot om dingen te gaan roepen en nogal wat mensen stoorden zich daar – terecht – aan. Dat was duidelijk iemand die daar geplaatst was om de boel te verstoren. Dus ja, dat is prima Joe!

Joe: Je zou bijna kunnen zeggen dat dat het begin was van de verstoringen. Je hebt daar al voor een deel over gesproken in je laatste video. Net als zoveel mensen ben ik blij dat je dat daarin zo hebt uitgesproken. Ik heb me dat wel vaker afgevraagd, als jij een soort van ‘vraag en antwoord’ deed met de Federatie, en wat dat kan hebben opgewekt. Want ik weet uit onze e-mailcontacten dat jij inderdaad mails krijgt van mensen en dat je die allemaal leest. Die gaan over een heel scala aan onderwerpen, met alle emoties die dat met zich brengt.

Ik kan me niet voorstellen hoe het is om in jouw schoenen te staan, Blossom. Ik weet niet of ik het zou AANKUNNEN, om in jouw schoenen te staan.

Dus het feit dat jij toch blijft doen wat je doet, is voor mij iets verbazingwekkend. Ik waardeer dat heel erg en ik weet dat héél veel mensen dat óók doen.

Blossom: Bedankt Joe, heel erg bedankt. Ik zal hier nog op terugkomen als we straks echt gaan beginnen.

Blossom begroet een aantal van de rechtstreekse deelnemers, die even kort in beeld komen.

WHITE CLOUD I AM MANTRA EVENEMENT

Joe: Het woord is aan jou, mijn Vriendin.

Blossom: Oké, dankjewel lieverd. Bedankt, Joe, ik zie je ‘aan de andere kant’!

I AM The Light, I AM The Love, I AM The Truth, I AM

IK BEN het Licht, IK BEN de Liefde, IK BEN de Waarheid, I AM.

Blossom: Hartelijk dank dat u midden in de nacht hiervoor bent opgestaan en dat u er nu bent om samen te zijn, en het Licht en de Liefde binnen te halen en elkaar en het Licht op de Planeet te versterken.

Ik wil nog even vertellen dat ik – zoals velen van u weten – in de voorbije week mijn hart heb gelucht (lacht). Daar had ik behoefte aan, en uw reacties daarop hebben mij echt omver geblazen. Ik heb méér dan 700 mailtjes ontvangen en ik heb er daar misschien pas dertig van kunnen lezen, maar ik ga daar zeker nog aan toekomen. Volgende week heb ik een rustige week, dus dan ga ik sloten thee drinken, en al die Liefde en dat Licht dat iedereen mij heeft gestuurd in me opnemen. Ik stel dat echt enorm op prijs, uw steun betekent zoveel voor mij … zeker na de aanvallen die ik heb ontvangen. Al die e-mails en meer dan 1500 reacties onder de video, die ik ook nog lang niet allemaal heb gelezen (lacht) … ik dank iedereen heel oprecht daarvoor. Ik kan u niet vertellen hoe dankbaar ik ben om zoveel steun van u te krijgen, de dag nadat ik die audio heb uitgebracht.

Iedereen hartelijk bedankt.

Goed dan, iedereen … hoe voelt u zich? Iedereen duimen omhoog (lacht)? We zijn er klaar voor! Ik zal zo meteen White Cloud laten doorkomen en dan denk ik dat het ongeveer 40 minuten zal duren, afhankelijk van wat goed voelt.

Ik denk dat White Cloud eerst iets van een … niet echt een meditatie, maar iets van een korte inleiding zal geven om ons in een beschermende koepel te plaatsen en ons voor te bereiden zodat we hier echt van kunnen genieten … dus hij zal het zo meteen overnemen.

Als we klaar zijn zal hij misschien nog kort iets vertellen, maar dat zien we dan wel. Ik denk dat ik verder niets meer hoef te zeggen … geniet er gewoon van! Geniet ervan en voel het … ach, ik ga het hem laten vertellen, hij kan dat meestal veel beter (lacht) – veel gemakkelijker dan ik (lacht). Dus ik ga u nu overdragen aan hem.

Blossom laat White Cloud doorkomen …

White Cloud: Een heel warm welkom aan ieder van u die nu hier is, om elkaar sterker te maken en om het Licht binnen te halen en nog krachtiger te verankeren in uw Planeet. Vandaag komen wij met nog méér Kracht samen, als ÉÉN.

Dit zijn moeilijke tijden, mijn Vrienden, zoals u allen weet. Heel veel aspecten van het Leven dienen zich aan … in veel verschillende vormen. En veel mensen vinden het moeilijk om daarmee om te gaan, u bent moe … wij begrijpen dat u moe bent …

Maar toch bent u Strijders voor het Licht … en wij weten – soms nog beter dan u – HOE STERK u precies bent.

En wij kunnen op Energetisch niveau het Licht VOELEN, dat u verspreidt op uw Planeet. Ik zeg u ook, mijn Vrienden, dat u … terwijl wij hier zitten en samen de Mantra uitspreken … dat dat een grote invloed heeft. Het maakt echt een verschil.

Als u meerdere keren per dag u ervan bewust bent dat zoveel mensen de Mantra uitspreken, dan voelt het misschien alsof u dat enkel voor uzelf doet, omdat u het nodig heeft … maar ook al denkt u dat het alleen voor uzelf is … dan doet u het toch ook voor Het Geheel …

Elke keer dat u het uitspreekt vanuit uw Hart, draagt u bij aan het verhogen van de Trilling op uw Planeet.

Ik wil nog iets toelichten: sommige mensen zijn niet zeker van de Codering in de Mantra en of ze als eerste moeten zeggen ‘IK BEN het Licht’ of ‘IK BEN de Liefde’.

Blossom weet dat dit eerder ook al besproken is door de Federatie van Licht …

Maar vanwege die Codering maakt het niet uit, op welke manier u het uitspreekt.

Welke manier u ook verkiest, binnen die Codering zijn ze allebei goed.

We gaan ons nu voorbereiden, we gaan ons ‘afstemmen’ – zo noemt u dat, geloof ik …

We gaan ons ontspannen en al onze Kracht en ons Licht bijeenbrengen … zo voegen we ons samen en van daaruit zullen we dan beginnen met het chanten.

Net als de vorige keer stel ik voor dat u het mij een paar keer laat uitspreken, zodat u daarna kunt aansluiten in hetzelfde ritme. Mochten u of ik tussendoor even moeten pauzeren om bijvoorbeeld een slokje water te nemen, ga dan gewoon verder en sluit weer aan zodra u kunt.

Nu gaan we beginnen …

Ademt in en uit …

Haal een paar keer diep adem …

en laat alle gedachten los, die te maken hebben met uw buitenwereld en uw dagelijkse bezigheden. Laat ze los en richt uw aandacht op uw derde oog. Richt u op die plek, terwijl u steeds meer ontspant …

Zie dan voor u een Licht op die plek … het fonkelt als een kleine Ster … het activeert uw derde oog … en ik stel voor dat u tijdens deze samenkomst uw aandacht weer op die fonkelende kleine Ster richt, wanneer uw gedachten afdwalen. Veel mensen zullen ook merken dat ze hun eigen weg gaan volgen … en als dat gebeurt is dat ook helemaal prima.

Nu wil ik graag dat iedereen … als u zich daartoe genegen voelt … om uzelf in een Gouden Koepel van Licht te plaatsen…

U voelt zich veilig, veilig en beschermd in deze Gouden Koepel.

En wanneer we beginnen, blijf dan in deze Koepel. Maar gaandeweg – en als dat goed voelt voor u – zie dan uw Gouden Koepel geplaatst in de Gouden Koepel die uw hele Planeet omsluit.

Zodat u uzelf kunt zien in uw eigen Koepel, te midden van al die andere Gouden Koepels die zich nu bij ons voegen in die grotere Gouden Koepel. Ik hoop dat u dit kunt volgen. Maar tegelijkertijd staat het u vrij om te verblijven op elke plek die u verlangt en waar u zich nu goed bij voelt.

Voel uw hart groter worden, nu u samenkomt … VOEL elkaars hart en Liefde … U kende deze opdracht voordat u hierheen kwam. Nu bent u hier en voert u deze uit … vanwege de Liefde die u kent en voelt als WAARHEID, in uw hart en in uw diepste innerlijk.

En zo, mijn Vrienden van over de hele wereld … zullen we beginnen.

Ademt in en uit …

video op 16.50

I AM The Light, I AM The Love, I AM The Truth, I AM

of

IK BEN het Licht, IK BEN de Liefde, IK BEN de Waarheid, I AM.

video op 48.48

En nog drie keer …

video op 49.34

Houd dat Licht vast … Blijf in deze ruimte … VOEL dat Licht, binnenin u … VOEL die Liefde, binnenin u … KEN die Waarheid, in ieder deel van WIE U BENT …

En terwijl u deze LichtLiefde, deze Waarheid van LichtLiefde vasthoudt … stuurt u die NU uit, OP DIT OGENBLIK … tezamen als ÉÉN … zie die Gouden Koepel die uw Planeet nu omsluit en vul die met uw Gouden Liefdelicht, zodat u alléén nog Gouden Licht kunt zien en u kunt voelen hoe uw hart enkel nog LichtLiefde doorpompt, zodat het elke uithoek van uw Aarde bereikt … voor hen die zich zo verloren en alleen en bang voelen.

Laat hen deze LichtLiefde ontvangen van u, de Machtige Strijders … laat elk hart op deze prachtige Planeet op dit ogenblik hernieuwd worden met de meest krachtige LichtLiefde, niet enkel van de Lichtstrijders op de grond, maar van de Lichtstrijders OVERAL …

van andere Rijken, die dit Licht, deze Liefde en deze Waarheid nu, op dit ogenblik uitsturen …

Vul uw Planeet met ZOVEEL Liefde … dit is waarvoor u HIER BENT … DIT is de Kracht die u heeft, tezamen, als ÉÉN.

VOEL HET, mijn Vrienden … Neem het op in uw Wezen …

Wij houden van u! U bent NIET ALLÉÉN. Lichtstrijders zijn bij u … U kunt hen voelen … u kunt hen niet zien … maar u kunt hen VOELEN.

Spreek met hen, deel uw gedachten met hen, lucht uw hart bij hen … Zij vragen u, om dat te doen!

U bent Gezegend, om nu op uw Planeet te zijn. Wij zijn Gezegend, dat u nu daar bent. Want wij weten dat u de Sterksten onder de Sterken bent!

Als u kon zien welke verandering u vandaag heeft gebracht, in zulk een korte tijd …
Wij danken u … WIJ DANKEN U … wij danken u.

Adieu, mijn Vrienden … Adieu …

Wij zeggen dank aan de Goddelijke Eénheid, dat deze samenkomst heeft mogen plaatsvinden. Wij vragen om altijd nederig te mogen blijven, opdat wij kunnen dienen en ontvangen en dat wij mogen verdergaan, om dapper verder te gaan als het Licht en de Liefde.

Adieu …

Blossom: Ik wil u nu vragen om een openstaande bloem te visualiseren in uw kruinchakra. Zie hoe die zich sluit tot een dichte knop en laat die neerdalen in uw lichaam, zodat wij altijd beschermd zullen zijn om veilig steeds verder te gaan in het Licht en de Liefde.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Ademt in en uit …

Blossom keert terug naar deze wereld …

Blossom: Hallo iedereen! (duimen omhoog)

Joe: Hallo, Blossom!

Blossom: Hallo mensen! Voelt iedereen zich goed?

(duimen omhoog en dankjewel van de deelnemers)

Dank u wel, iedereen! Dank je Joe dat je dit hebt willen doen!

Er komen een aantal reacties in beeld

Joe: Ik wil iedereen bedanken die erbij was. Er zijn zoveel berichtjes binnengekomen van mensen die hun vreugde en hun bereidheid uitspreken om hun Licht uit te stralen, zoals iedereen die hieraan heeft meegedaan aan deze bijeenkomst.

Blossom: Inderdaad. Dank je, Joe dat je dat zegt. En dankjewel aan alle mensen die erbij waren via internet. Ik weet, zoals White Cloud al zei, dat dit een grote invloed heeft gehad.

Dus hou vol mensen! Hou vol! Wij kunnen dit aan, ook al voelt het soms niet zo (lacht). Wij kunnen dit aan!

Joe: Dat kunnen we inderdaad!

Blossom: Heel hartelijk bedankt!

Joe: Dit gezegd zijnde, Blossom: dank je wel voor alles wat je doet, elke week opnieuw … dank je wel.

Blossom: Bedankt Joe! Bedankt iedereen! Tot ziens!

Joe: Tot ziens iedereen. Oké dan …

…. de reacties tonen aan dat mensen van overal in de wereld hun medewerking en steun en Liefde geven aan Blossom en White Cloud en dit mooie Lichtwerk – V

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen