5 maart 2021

White Cloud, via Blossom Goodchild

Verzoek van Blossom: Gebruik aub een koptelefoon om de Trilling van White Cloud’s stem volledig te ontvangen.

Blossom laat White Cloud doorkomen

White Cloud: Een heel warm welkom aan iedereen.

Mijn Liefde, zoals u weet, is altijd bij u … binnenin u … laat mijn Liefde deel worden van u … want zijn wij niet allen Eén Energie van dezelfde, éne en enige Liefde?

Het is mijn voorrecht om bij u te zijn en u te helpen om uw Trilling te verhogen tot een Lichter gevoel van Zijn.

Voel, in de komende dagen deze Lichtheid … een meer Vreugdevolle Trilling die breekt doorheen datgene wat duister was … het verbrijzeld de deeltjes van negativiteit en van lagere trillingen. Zij nemen af en verdwijnen. Ze worden vervangen door Licht Energie … die Verheft … die overal om u heen en binnenin u Lichtdeeltjes uitstrooit, en u zo toelaat om méér van uw Ware Zelf te voelen.

Zo is het nu, mijn Vrienden, met dit in gedachten, dat u een paar keer diep ademhaalt.

Ademhaling

Concentreer u op het geluid … het gevoel van uw ademhaling … in … en uit … laat de spieren van uw gelaat zich ontspannen … om vrij te komen van elke spanning … en gedurende een paar ogenblikken, terwijl u blijft in- en uit ademen in uw eigen ritme … voelt u hoe uw spieren de spanning en druk loslaten.

Bevrijd uw geest van elke stress … laat het gewoon los … laat ALLES los … merk gewoon de lege ruimte die u voor u ziet … blijf ademhalen … blijf ver in de ruimte kijken …

en van veraf ziet u heel langzaam stipjes van wit en zilver en gouden Licht. Ze zijn overal … zo klein, maar naarmate u ze dichter naar u toetrekt, worden ze een beetje groter. Ze worden helderder, … en als ze nog dichterbij komen … veranderen enkele van hen in gezichten. Sommige gezichten herkent u wellicht. Anderen zijn nieuw voor u, maar tegelijk zo vertrouwd.

En elk van hen kijkt u rechtstreeks aan … met de grootst mogelijke glimlach op hun gezicht.

Erken hen … glimlach terug … voel de Liefde toenemen in uw Hart, wanneer u hun Licht en hun Liefde ontvangt.

Dan lijkt het alsof er zich in het midden een gangpad vormt. U kunt er nu voor kiezen om u bewust te blijven van uw lichaam … of u kunt kiezen voor uw Lichtvorm … uw Ware Zelf.

Wanneer dat gangpad verschijnt en u er overheen glijdt … hoe verder u gaat, met al uw vrienden die met u meekomen, des te méér kleuren vertonen er zich vóór u en om u heen …

Spectaculaire kleuren … tinten van roze … paars … goud … blauw … oranje … groen … kleuren die zo levendig zijn, dat u uzelf kunt voelen tintelen terwijl u er doorheen loopt.

In uw gezichtsveld verschijnt er een doorgang. Hij is omringd door bloemen, naar uw keuze. U kunt door de kieren heen het Gouden Licht zien dat achter deze deur ligt.

Wanneer u dichterbij komt, wanneer u deze deur bereikt, wéét u dat iedereen die bij u is wilt, dat u die deur opent en er doorheen gaat.

Haal een paar keer diep adem, mijn Vrienden … om uw Wezen voor te bereiden … en wanneer u er klaar voor bent, legt u uw hand op de deurkruk … en zodra u dat doet, verdwijnt de deur. Zonder enige beweging bevindt u zich dan binnenin een plek van zuiver, Gouden Licht.

Neem even de tijd om te wennen aan de Trilling daar, en al doende herkent u de Kracht die uw Wezen vervult … nooit eerder heeft u zich zo Sterk gevoeld, zo Levend, zo Bezield … zo vervuld van Liefde.

Neem even de tijd … wéés … en terwijl u rustig in deze ruimte blijft, wordt u zich bewust van 4 Lichtwezens. Eén vóór u, één achter u en één aan elke kant naast u. Neem de tijd om hen te begroeten, om uw harten elkaar te laten raken. Keer u naar ieder van hen als u daar klaar voor bent. en erken hun Licht … hun Macht … hun Kracht … en hun Liefde voor u.

Als u het Wezen vlak vóór u aankijkt, bent u zich zo bewust van hun Licht en hun Macht, hun Kracht en hun Liefde … zij openen hun armen en wenken u naar hen toe … en langzaam … met slechts een paar passen … stapt u in hun geopende armen en omarmen zij u.

En terwijl u elkaar innig vasthoudt, merkt u dat u opgaat in het Lichaam van dit Wezen, het Voertuig van dit Wezen … zodat u nu één bent. U bent nu binnenin dit Wezen en u kijkt naar buiten. U voelt uw Kracht, als ÉÉN.

Voel de Kracht van dit specifieke Wezen. Het is vandaag bij u, om u te vervullen met Kracht. VOEL HET … WÉÉT DAT DIT DE WAARHEID IS OVER WIE U BENT.

U bent vervuld met hun Liefde … u bent vervuld met hun Macht … Wéét dit … veranker het in uw Wezen …

en als u er klaar voor bent, dan stapt u naar buiten en keert u zich naar dit Wezen toe. U spreekt uw dankbaarheid uit en dan draait u zich om, en u stapt naar het Wezen dat nu vóór u staat en dat eerst achter u stond. De armen zijn geopend, om te ontvangen. Weer gebeurt hetzelfde. U omarmt elkaar en terwijl u dat doet, smelt u samen en wordt u ÉÉN.

Dit is een Wezen van Kracht. Kracht die binnenin u ligt kan nu ALLES overwinnen wat niet meer nuttig is. U wéét dat er NIETS u nog omlaag kan halen, vanwege deze Kracht die u voelt, deze Bereidheid die u voelt … zo sterk … zo machtig …

Ademhaling

Wanneer u er weer klaar voor bent, stapt u uit dit Wezen en keert u zich ernaartoe. Spreek dankbaarheid uit naar elkaar … draai u dan om en loop weer naar het midden. Draai u naar rechts, en het Wezen dat vóór u staat met open armen, trekt u naar zich toe vanuit de Liefde in hun Hart.

Zo krachtig, zo sterk … u omarmt elkaar … en wanneer u er klaar voor bent gaat u samen op als ÉÉN.

Zoveel Moed … Een Wezen van Moed, dat u volledig laadt met alle Moed die van u zal worden gevergd … zodat er te zijner tijd geen enkele aarzeling zal zijn, omtrent wat u moet doen. Want deze Macht en de Kracht en de Moed zullen altijd bij u zijn.

Ademhaling

Adem diep in, terwijl u de Macht, de Kracht en de Moed VOELT, welke u bent. Zo klaar … dit bevestigt voor u dat u klaar bent voor alles wat er komen gaat. VOELT U HET, mijn Vrienden? VOELT U WIE U BENT?

En als u er klaar voor bent, stap dan uit dat Wezen. Draai u om en kijk het aan en wissel dankbaarheid uit. Draai u nogmaals om, en kijk naar het Wezen dat vóór u staat en dat eerst links stond. Loop er naartoe … terwijl u dat doet is er zulk een Licht dat uitstraalt van dit Wezen … het is zo Helder … het is zo vol van Liefde … de armen wijd geopend, klaar om u te omarmen … om u stevig vast te houden, om u ‘welkom thuis’ te heten …

VOEL dit Licht en deze Liefde, wanneer u in dit Wezen, dit Voertuig van Licht stapt … Voel de uitgestrekte armen, het hoofd achterover terwijl u dit Liefde Licht inademt, nu u dit Liefde Licht nog véél intenser WORDT dan u ooit voorheen heeft gevoeld.

Deze Macht … deze Kracht … deze Moed … dit Liefde Licht … DAT U BENT … u bent van top tot teen ervan vervuld …

Al deze Wonderen stralen van u uit … er is NIETS, niets dat u kan ontmoedigen … niets dat u omlaag kan halen … VOEL WIE U BENT … WÉÉT WIE U BENT … WÉÉS WIE U BENT.

Als u er klaar voor bent, stap dan uit, draai u om, om hen aan te kijken en zeg dank. Deze Macht, deze Kracht, deze Moed, dit Liefde Licht blijven binnenin u wanneer u naar het midden loopt.

Keer u naar degene die vóór u staat, het Wezen van Macht. Ik ben het Licht.

Keer u naar degene die achter u staat, het Wezen van Kracht. Ik ben de Liefde.

Keer u naar het Wezen van Moed. Ik ben de Waarheid.

En tenslotte keert u zich naar het Wezen van Liefde Licht. I AM.

Ik vraag nu dat u in gedachten deze Mantra drie keer uitspreekt en dat u terwijl u dat doet, elk Wezen toestaat om naar u toe te komen en bij u naar binnen te stappen.

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Ademhaling

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I Am.

Nu zijn alle vier die Wezens in u. WANT ZIJ ZIJN U. Zij zijn Hogere aspecten van UZELF.

En nu kunnen zij binnenkomen en bij u zijn, bij u blijven terwijl u uw opdracht op Planeet Aarde voortzet. De Trillingen zijn nu hoog genoeg, zodat deze versmelting kan plaatsvinden.

Voelt u zich Machtig? Voelt u zich Sterker, Moediger en zozeer vervuld van Liefde Licht?

Natuurlijk wel! Want dit is WIE U BENT en er gaat nog zoveel méér komen, in de komende dagen …

Nu ziet u vlak vóór u, door dit Gouden Licht, de doorgang. En met een glimlach op uw gezicht opent u de deur en begroet u alle Lichtwezens die op u wachten.

En niet alleen glimlachen ze, mijn Vrienden … ze springen in het rond met Lichtheid, met Blijheid, met Vreugde, met Wéten, met Waarheid, met Begrip … “Wij zijn bij u”, zeggen Zij. “U kunt ons niet altijd zien, maar u kunt ons VOELEN! En wij zijn bij u … bij elke stap op uw weg”. Zij reizen nu met u, deze weg omlaag … u stapt in uw Wezen … het fysiek lichaam dat zich bevindt in de kamer waar u nu bent …

Langzaamaan vervagen de Lichten en de gezichten. Er is niet langer meer een lege ruimte, maar kleuren … kleuren van Vreugde. Hier bent u dan, terug in uw fysiek lichaam, dit voertuig dat vervuld is met Macht, Kracht, Moed en Licht Liefde en alles wat u nodig heeft om deze Opdracht op Planeet Aarde te vervullen: om Haar en AL het Leven op haar te verheffen naar het Hogere Licht … waar Volop Liefde is, in Vreugde, in Waarheid.

Ademhaling

Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.

Samen als ÉÉN, mijn Vrienden. Tezamen als ÉÉN…

IK HEB U LIEF. IK BEN BIJ U.

Adieu, mijn Vrienden, adieu.

Ademhaling

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen