Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

18 oktober 2020

Blossom: Ik groet u. Blossom Goodchild meldt zich voor de plicht (Ik weet dat het geen plicht is!) Ik had net een hele frustrerende ochtend, proberend om een video op te nemen met White Cloud … dus dacht ik dat ik meteen maar voor dubbelspel zou gaan, en te kijken of u vandaag ook nog iets te vertellen heeft?

Federatie van Licht: Lieve Blossom … Lieve Lichten die uw Planeet Aarde Verhelderen, waardoor diegenen die er niet toe behoren toch de Energieën kunnen zien van hen die hun opdracht vervullen, terwijl u UW MOEDER AARDE VERHEFT TOT HAAR GERESPECTEERDE, RECHTMATIGE POSITIE.
Ja, wij zijn ons bewust van veel dingen waarmee u maar moeilijk kunt omgaan. Maar wij WETEN dat de winst zich rondom, boven en binnenin Ieder van U bevindt. Zoals White Cloud het (deze morgen) zei: WEET, WEET, WÉÉT DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Blossom: Ik doe hard mijn best om me hieraan vast te houden. Want echt, als ik niet zo dacht, wel … wie weet wat er dan van ons zou worden. Maar er lijkt zo véél negativiteit overal om ons heen te zijn. Met respect voor iedereen … ik wéét dat er een GODDELIJK PLAN is. Maar op dit ogenblik kunnen we daar alleen maar op VERTROUWEN, want er is maar heel weinig tastbaar bewijs voor. Er wordt veel gespeculeerd, maar er is geen tastbaar bewijs.

Federatie van Licht: Dit zal spoedig veranderen, Blossom. Het zal niet meer zo lang duren (volgens uw tijdrekening) voordat er over datgene wat er wordt uitgezonden op uw nieuwsmedia een bewijs van het tegendeel aan het Licht zal worden gebracht.
De onthulling van de diepste, meest duistere geheimen zal worden bekendgemaakt en wel zo, dat er geen enkele twijfel over zal bestaan of uw wereld nu wel of niet op zijn kop is gezet!
Dat is het moment waarop … hoewel u verward en ‘geraakt’ zult zijn … er EEN STERKERE ‘U’ zal opstaan.
DE WAARHEID OVER UZELF.
HET BESEF OVER WIE U BENT, EN WAAROM U HIER BENT ZAL DAN DOOR UW ADEREN STROMEN.
UW LICHAAM ZAL OP DIE KRACHT REAGEREN, OMDAT HET HÉÉL KRACHTIG ZAL WETEN DAT DIT HETGEEN IS, WAT U HIER KWAM DOORSTAAN.

Blossom: U heeft al eerder gezegd dat er geen verplichte vaccinaties en dergelijke zullen plaatsvinden, omdat de plannen van de duisteren niet zullen doorgaan, en de Goddelijke Tussenkomst ervoor zal zorgen dat het niet gebeurt. Staat dat echt vast?

Federatie van Licht: JAZEKER. Wij zeggen u dit onomwonden, Blossom, maar toch is daar nog enige twijfel …?

Blossom: Ik voel dat u daar een koosnaampje aan wil toevoegen, iets als ‘kleintje’ of ‘onze Geliefde’ of iets dergelijks, maar ik kan de door u gewenste omschrijving niet vinden. White Cloud heeft bepaalde Zielen ‘Kleintje’ genoemd. Zullen we dat overslaan, en dat ik dan gewoon het warme gevoel ontvang dat ik voel doorkomen? Dank u en ja … ik twijfel een beetje, want … hoe kunt u zo zeker zijn?

Federatie van Licht: Omdat het een Goddelijk Plan is dat zich afspeelt, en dat … zou niet/kan niet … inhouden dat er Zielen van de Aarde ‘tegen hun wil worden gedwongen’ om wat dan ook te doen …

Blossom: Maar de ‘controle’ heeft de teugels al in handen en velen vallen voor diens uitleg. En we zullen gaan belanden in een lockdown die, zoals u heeft aangegeven, nog ‘grimmiger’ zal zijn … dus nog méér controle?

Federatie van Licht: Laat ons terugkomen op dat ‘grimmig’, toen u de betekenis opzocht en daar stond ‘De indruk wekkend van iets schadelijks’. Dit is wat het zal zijn … want het is nodig om u binnen te houden, om te ontdekken wat er allemaal zal worden onthuld. Maar deze volgende stap/Fase zal u nog niet kunnen meenemen naar de diepten die velen mogelijk verwachten. Er zal namelijk veel te veel plaatsvinden en er zullen barsten komen in de muren, waardoor het Licht zal kunnen binnendringen en kan onthullen wat er werkelijk gaande IS en wat er gaande WAS, achter de schermen.
‘Wellicht’ kan het zo zijn dat de Fase Twee lockdown, die nu niet meer veraf is … een tweezijdig zwaard is?
‘Wellicht’ kan die worden doorgevoerd als een tijdelijke ‘veiligheidsmaatregel’, omdat de oproer – indien er geen lockdown was – beslist heftig zou zijn, en dat de emoties van de Zielen onbeheersbaar zouden worden?

Blossom: Ik weet dat u niks kunt verraden, maar bedoelt u dat dit misschien zou kunnen gebeuren vanwege datgene wat er aan ons onthuld gaat worden?

Federatie van Licht: Ja. Uiteindelijk, naarmate de lockdown vordert, zal er zoveel méér duidelijk worden.

Blossom: Maar het zal beginnen onder het mom van het ‘virus’ … zoals u eerder zei?

Federatie van Licht: Ja. Maar onthoud dat het daadwerkelijk een ‘vermomming’ is. Uiteindelijk, wanneer de Waarheid binnen sijpelt … zullen steeds méér mensen gaan begrijpen wat de redenen en de noodzaak hiervoor waren.
Ziet u, Blossom … deze tijd die u NU gaat binnentreden, zal ALLES VOOR ALTIJD VERANDEREN.
Er zal een uitbarsting van emoties vanuit alle richtingen naar boven komen, en Elke Ziel moet zich naar binnen keren om zich te verbinden met zijn/haar Waarheid.

Blossom: Er is al zulk een grote kloof … zal het dan nog méér verwarrend worden?

Federatie van Licht: In zekere mate … gedurende enige tijd. Maar naarmate er steeds méér wordt ‘getoond’ zullen er steeds méér mensen de Waarheid gaan aanvaarden, en daardoor zullen steeds méér mensen gaan ontwaken tot wie zij zijn, en het Licht zal steeds Helderder worden.
Neem tijd om te mediteren, zodat u vervuld bent van VREDE.
VREDE in uw eigen Wezen …
VREDE binnenin en buitenom uw Planeet …
VREDE rondom uw Planeet …
LAAT DE VREDE OVERWINNEN.
Kunt u zich voorstellen, lieve Zielen … een wereld waarin niet wordt gevochten … geen oorlog … geen hebzucht … geen vijandigheid … geen haat?
ENKEL MAAR VREDE … TUSSEN … BINNEN … ALLE LANDEN.
DIT IS WAAR U NAARTOE GAAT.
NAAR EEN VREEDZAAM BESTAAN.

Blossom: Er zijn veel mensen die … dit weten/dit voelen … maar zich afvragen of zij het nog gaan meemaken tijdens dit leven, aangezien er velen zijn die reeds jaren lang dienstbaar zijn op Planeet Aarde en die inmiddels 80 jaar of ouder zijn.

Federatie van Licht: Ja, zij zullen Grote Veranderingen zien. Zoals wij hebben gezegd, deze verandering kan niet snel gebeuren. Maar de Energie overdracht van Duistere naar Lichtere tijden zal beslist duidelijk worden en zij, wiens ‘tijd’ het is om te gaan, zullen overgaan in VREDE … WETEND dat zij hun aandeel hebben geleverd en dat alles verloopt volgens plan.

Blossom: Dat is fijn om te weten. Dank u.

Federatie van Licht: Sta toe dat het WETEN dat dit Goddelijk Plan op koers ligt, uw Wezen vervult met HOOP.
Sta uzelf toe om te WETEN dat dit Goddelijk Plan de reden is waarvoor u hierheen kwam. Heel eerlijk, zou u zich vrijwillig hebben aangemeld, als de mogelijkheid bestond dat dit niet zo was?

Blossom: Wel, ik denk het wel, ja … waar een wil is, is een weg. Maar WISTEN wij dan toen al, dat het LICHT absoluut zou winnen … en dat die uitkomst niet zou veranderen?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: HOEZO stond het vast dat dit niet zou veranderen?

Federatie van Licht: Omdat het een Goddelijk Plan is, Blossom.
LIEFDE OVERWINT ALLES … ALTIJD.
Het Spel heeft zichzelf uitgespeeld. De LICHT-LIEFDE, welke IS … is onverslaanbaar.

Blossom: Zo lijkt het anders wel, op deze Planeet.

Federatie van Licht: Maar hebben wij niet heel vaak gezegd ‘Dit alles is een Spel’?

Blossom: Ja en velen die dat nog niet begrijpen worden heel boos als ze het horen, omdat het ervoor zorgt dat wij ons pionnen voelen.

Federatie van Licht: Omdat zij HET SPEL niet begrijpen. Omdat u niet in staat bent om het te zien voor wat het is, terwijl u er middenin leeft.

Blossom: Ja, dat begrijp ik, en we hebben dit al eerder besproken.

Federatie van Licht: Blossom. Blossom. Blossom.

Blossom: Ja. Ja. Ja.

Federatie van Licht: U, IEDER VAN U … BENT STRIJDERS VAN LICHT … DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN …

Blossom: In dat geval en met respect … de Hemel helpe de zwakkeren!

Federatie van Licht: De ‘Hemel’ ondersteunt de zwakkeren.
De ‘Hemel’ stuurde de sterkeren om Het Spel te beëindigen.

Blossom: Dus, wanneer we alles hebben overgebracht naar een Vreedzame, Lichtere, Heldere plek … zullen we dan niet langer in Het Spel zitten?

Federatie van Licht: IN EEN NIEUW SPEL … van een heel andere aard.
Blossom … ALLES is een Spel … Afhankelijk van uw definitie van ‘Spel’ …

Blossom: U vraagt mij om het op te zoeken en meestal doe ik dat dan ook meteen … in dit geval:
Een activiteit waarin iemand deelneemt voor amusement of plezier.
Een volledige episode of periode van spel, eindigend in een bepaald resultaat.
Enthousiast of bereid om iets nieuw of uitdagend te doen.

Federatie van Licht: HET LEVEN IS ONEINDIG, Blossom.
Liefde is on-eindig … teneinde Leven en Liefde te ervaren in alle aspecten van zichzelf, zal het spellen spelen. Het zal ALLES ervaren wat er ervaren kan worden … om ZICHZELF TE ZIJN en het zal EEUWIGDUREND Spellen spelen.

Stel u dat voor!

Blossom: Om eerlijk te zijn … liever niet!

Federatie van Licht: MAAR, WANNEER U UZELF KENT IN DE VOLHEID VAN DE LIEFDE ZÉLF … WIJ ZEGGEN U DIT … DAN ZOU U WILLEN DAT ER NOOIT EEN EINDE AAN KWAM.
WANT LIEFDE IS EN ZAL ALTIJD DE VOLMAAKTHEID VAN ZICHZELF ZIJN … IN ALLES WAT ZIJ ONTMOET EN IN ALLES WAT ZIJ VERKIEST TE WORDEN … TERWIJL ZIJ TOENEEMT OM VANUIT ZICHZELF NAAR BUITEN TOE HAARZELF TE STRALEN.

Blossom: Dat had ik zelf niet beter kunnen zeggen, jongens. Ik hou van jullie … Wij houden vol met alles wat we hebben … en SPOEDIG … en SPOEDIG … zullen we de volgende stap op onze weg WETEN … nietwaar?

Federatie van Licht: Zonder twijfel.

Blossom: O, dat weet ik nog niet … naarmate er zich méér ontvouwt zullen er ook meer vragen opkomen.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen