13 augustus 2016

Gegroet, Stralende Zielen.

Om te beginnen … na een kleine inzinking voelde ik de behoefte om te channelen aangaande een paar vragen omtrent het Columbiaanse Lichtschip. Ze spraken via mij om dat te bevestigen. Nadat ik een goed gevoel had over de laatste channeling inzake het grote wolkenschip in Columbia, sprak ik zelfverzekerd tijdens een openbare lezing, twee dagen later. Hier vindt u de betreffende video: klik HIER

Maar zoals dat gaat in het leven, ontving ik de dag erna een email die me opnieuw aan het twijfelen bracht, omdat de vragen die erin werden gesteld overeenkwamen met die welke ik aanvankelijk ook had bedacht.
Wat mij betreft … Ik MOET gerust zijn dat ik de WAARHEID channel, en laten we eerlijk zijn … ik heb deze weg al heel vaak bewandeld en zal dat waarschijnlijk ook nog vaker doen in de toekomst. Dit is voor mij heel belangrijk.
Dus wist ik dat mij maar één ding te doen stond: me afstemmen op de Federatie van Licht en kijken welke antwoorden zij zouden geven op mijn vragen.
Ik wist onmiddellijk dat zij ook via mij wilden spreken.
Dit is wat ze zegden: klik HIER

Transcriptie 8 augustus 2016.

Een welkom aan u … aan Blossom en aan iedereen die aandacht zal geven aan deze gesproken conversatie. Wij weten heel goed waarom ons werd gevraagd om nu te spreken … aangaande het grote Lichtschip dat gehuld was in een wolkenformatie aan de hemel … in de omgeving van Columbia, eind juni.
Wij weten ook van de moeilijkheden die Blossom ondervindt omtrent ons laatste gesprek, over of dit Lichtschip wel of niet Waar is, of dat het wellicht een valse visualisatie is, in die zin dat het een trucage is zoals dat kan worden uitgevoerd op een videoscherm … met technologische middelen?
Of is het misschien van een nog duisterder misleiding … zoals de hologrammen die het doen lijken alsof ze ons zijn, terwijl dat niet zo is?

De dame Blossom is bezorgd over een aantal zaken, die zij graag opgehelderd wil zien. Eén daarvan is dat er slechts weinig videomateriaal over dit fenomeen is en waarom daarover geen grote beroering is ontstaan … en waarom zijn er geen beelden van hoe het schip weer vertrekt?
Dat zou toch, zoals Blossom vraagt … alles veel geloofwaardiger maken?
Een andere vraag is: waarom is er niet onmiddellijk ingegrepen met de militaire toestellen van deze Planeet?

Blossoms vragen gaan er vooral om, dat als dit plaatsvond op dat tijdstip … hoe lang is het zichtbaar gebleven … en waarom heeft dat niet voor veel méér ophef gezorgd?
Dit zijn vragen die zijn opgedoken en die haar doen twijfelen aan onze opmerking aangaande het feit dat dit Waar is. Dat het een Lichtschip van elders is. Wij houden vast aan wat wij verteld hebben. Wij bevestigen nogmaals, op dit ogenblik, dat dit geen trucage was. Dit beeld van een omhuld Lichtschip is Waar.

De dame vraagt ons ‘Maar waarom is er dan niet ingegrepen door diegenen die niet willen dat het gezien wordt, om het te stoppen of te verbergen?
Ons antwoord is: omdat wij hen een stap vóór zijn.
Denkt u dat er geen nasleep was, nadat we vertrokken waren? U stelt nog steeds al diezelfde vragen, over waarom er geen camerabeelden zijn van het vertrek ervan?

Liefste zielen, wij kunnen niet beantwoorden waarom dat niet gebeurde. Dat weten alleen de mensen die erbij aanwezig waren. Blossom vraagt ons ook: op diezelfde opname zijn er ook gewone foto’s van een grote boot … en toch doen de mensen er omheen gewoon hun ding, zonder zelfs maar op te kijken naar de hemel en wat daar te zien is. ‘Hoe kan dat?’, vraagt ze … en ze is verdrietig omdat we daar niet op antwoorden.

Maar, wij komen door met Liefde. Blossom zegt ons ‘dat ze de Waarheid wil weten. Ze heeft de Waarheid nodig. Ze heeft de Waarheid nodig’ … en wij komen en geven haar onze Waarheid. En Blossom zegt dat ze de antwoorden op die vragen nodig heeft … want ze zijn belangrijk voor het voortzetten van haar gesprekken met ons.

Deze beslissing is aan haar. Wij kunnen niet iets bieden dat wij niet kunnen geven en wij kunnen niet de antwoorden geven op al deze vragen. Het enige wat wij kunnen bieden … het enige wat wij kunnen bieden is onze Waarheid over wie wij zijn en wij zeggen nu: WIJ ZIJN DE FEDERATIE VAN LICHT … daarbij zeggen we ook dat hoe de dingen wellicht worden overgebracht langs de vreemde manier waarop u communiceert … via wat u computers noemt … wij geen controle hebben over computers.

Wij kunnen enkel onze Waarheid spreken. Daarom bevestigen we nogmaals … dat wat u op die video ziet, is Waar. Het is geen hologram. Het beeld is niet bewerkt. Het is een momentopname die uw Wezen in staat stelt om het te aanvaarden als uw Waarheid – of niet. Wij kunnen die beslissing niet namens u maken. Wij kunnen enkel bieden wat wij weten dat ONZE WAARHEID is.

Blossom vraagt ons wat ze nu moet doen? Want wij hebben haar vragen niet beantwoord. Wij denken dat ze haar eigen Waarheid moet volgen.
Als het zo is, Blossom … dat u ons niet beschouwt als Waarheid … dan moet u uw communicatie met ons stopzetten. Want dan zou die niet meer waardevol zijn voor uw ziel.

Maar u zegt ons dat uw ziel oprecht wéét dat uw werk met ons precies is waarvoor u bent gekomen … en daarom, met Liefde … met zoveel Liefde … gaat u ermee verder. Ook al heeft u vragen. Ook al heeft u soms zelfs twijfels. U voelt in uw hart dat wij Waar zijn. Wij begrijpen dat u deze kwestie bij uzelf moet overleggen … om alles nog eens te overdenken en opnieuw tot een besluit te komen.

U bent zich er zeer goed van bewust dat wij nu, op dit ogenblik, bij u zijn. U wéét dat dit Waar is. Daarom aanvaardt u dat de woorden die wij hebben gesproken, Waar zijn. Dit is wat wij van u vernemen. Het is geen gemakkelijke weg, Blossom Goodchild, waar jij voor hebt gekozen. Maar wij zijn blij dat je er nu voor hebt gekozen om verder te gaan. En je zegt – ten behoeve van hen die naar deze woorden luisteren … je zegt … dat het je hart is, dat wéét dat dit moet worden verdergezet.

Op dit ogenblik … nu we hier bij jou zijn, kun je voelen … kun je aanvaarden … kun je begrijpen dat het werk dat wij te doen hebben, belangrijk is … in alle nederigheid. Daarom zullen we verdergaan.

We willen u ook zeggen dat u altijd navraag moet doen, als u twijfel voelt. U kunt ons niet ‘lastig vallen’ … dat kennen wij niet. Wij zijn juist altijd blij dat u vragen stelt wanneer u twijfelt … want hoezeer u ook naar de Waarheid verlangt … het is voor ons van het grootste belang dat u wéét dat wij WAARHEID zijn. Het zou namelijk weinig nut hebben om verder met elkaar te spreken … zoals we al eerder hebben gezegd … als het voelde … als WIJ ons niet op onze plaats voelden in uw Wezen … in elk deel van uw Wezen.
Wij zeggen dit ook tegen de mensen die naar deze woorden luisteren … als de Trilling van Waarheid die wij overbrengen niet overeenstemt met u in uw Waarheid … als uw Waarheid … wandel dan niet langer met ons mee en ga op zoek naar iets wat wel voelt als en herkend wordt als uw Waarheid.
Hierbij zullen wij het laten voor nu. In liefde en dank … en in de Zuiverste Hoogste Eer … als Waarheid … zèlf.

Einde van de sessie.

Deel 2 … een paar dagen later was ik opgetogen om mijn gebruikelijke channeling te doen:

Nog maar eens … hier zijn we weer! Hartelijk dank voor uw geruststelling, die u kort geleden via mij heeft uitgesproken.
(gesproken versie van de channeling van 8 augustus: klik HIER )

BG: Ik voel me WAARLIJK veel zelfverzekerder. Wij mensen gaan doorheen deze ups en downs, zodat we bij onze Waarheid kunnen komen! En, hoe staat het bij jullie?
FVL: Wij lopen over van Liefde Energie, nu wij ons vandaag met u verbinden. Er hangt … zoals u dat zou zeggen … veel opwinding en vrolijke gedachten in de lucht, die u leiden tot/in de staat van Zijn die vereist is voor deze fenomenale veranderingen die zich gaan voordoen.
EN ZE ZULLEN ZICH VOORDOEN.

BG: Mag ik hier zeggen … en ik speel nu opzettelijk even de zwartkijker … Maar er is al zo vaak een gerucht geweest … zo, zo, zo, zo vaak … wat is er ‘deze keer’ dan anders aan?
FVL: Niets! In zoverre dat er telkens wanneer er in al die jaren een gerucht de ronde deed over verandering … die er ook altijd is gekomen! Er is zoveel verandering die u naar Prachtige tijden brengt, terwijl momenteel juist het tegenovergestelde waar lijkt te zijn.

BG: Dat komt omdat we het tegenovergestelde te zien krijgen. Dat begrijp ik. De mensen voelen onze ‘Familie van elders’ heel dichtbij, voor sommigen zelfs tastbaar. Ik weet dat u altijd dicht bij ons bent, maar dat is een WETEN, en vaak niet zozeer een VOELEN.
FVL: Dame Blossom …

BG: Daar voel ik me niet zo goed bij!! Hoewel ik erom moet glimlachen, want dat ben ik beslist niet. Ik heb niks tegen ‘De dame, Blossom’ … Er is een groot verschil …
FVL: Niettemin … mogen wij het wat gemakkelijker maken door te zeggen dat dit de naam is die wij hebben gekozen en aanbidden …

BG: Aanbidden? Echt waar? Oké dan …
FVL: Trachten te begrijpen wat u niet kent, is geen gemakkelijke opdracht. Wij zijn ons ervan bewust dat u zou willen vragen ‘wat kunnen we verwachten?’. Maar u weerhoudt zich daarvan, omdat u het al zo vaak heeft gevraagd en u ons antwoord kent … ‘Veel Veranderingen’ … en u wil weten wat en in welk opzicht?
Wij kunnen daar enkel ‘omheen’ praten en u vragen om kracht te putten uit het feit dat deze komende veranderingen … deze spannende tijden bijna gaan aanbreken.

BG: Waar heb ik dat eerder gehoord?
FVL: Deze veranderingen ZULLEN plaatsvinden en u zult nooit meer terugkijken. Wij kunnen niet precies beschrijven hoe die verandering zich zal voltrekken … beetje bij beetje. Dat is onmogelijk. Want ieder van u speelt er een rol in en u schrijft gaandeweg het script … wat het zal maken tot wat het zal worden.
Er is inderdaad een Goddelijk Plan … en dat zal worden uitgevoerd. Dat kan niet anders. Maar de reizen die zich ontvouwen bij het spelen van deze specifieke rollen … is aan ieder van u.
Weet dit … UW HART ZAL TOT U SPREKEN ZOALS NOOIT VOORHEEN.
Er zullen zich omstandigheden voordoen die u verwarren en van uw stuk brengen.
Maar WEET diep vanbinnen DAT ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN.
VOLG WAT U DIEP VANBINNEN WEET.
Luister naar UW WAARHEID … want die zal ‘alle kanten worden opgetrokken’, in de verkeerde richting, zodat zij die de meer duistere kant van de kamer verkiezen, zich kunnen verdedigen en goedpraten.

BG: Kunt u uitleggen wat u hier bedoelt?
FVL: Dat … dingen die de ‘gemiddelde mens’ … en we bedoelen daarmee een percentage/gemiddelde … momenteel heel anders worden waargenomen dan ze in werkelijkheid zijn. Veel mensen zijn zich hiervan bewust. Maar er zullen Waarheden onthuld worden waarvan zelfs zij die denken dat ze het verborgene kennen … niet kennen! Veel méér dan er nu zichtbaar is, zal worden onthuld … langzaam maar zeker.
Zodra u ‘Schok nummer Eén’ aanvaardt, bereiden zij reeds ‘Schok nummer Twee’ voor – en zo verder.
Het is nu tijd, de WAARHEID moet naar buiten komen. Het heeft al te lang geduurd, dat de zeer belangrijke feiten omtrent uw ‘Sterrenfamilie’ geheim en achter werd gehouden.
Daarom zullen er sommigen zijn die als het ware ‘de Waarheid willen ombuigen’ … zodat zij voor zichzelf een ‘geschiedenis van verlossing’ kunnen schrijven, door te ontkennen wat waar is en ‘NAAR WAARHEID’ te bepalen wat niet waar is.

BG: Kunt u dat ‘wat NAAR WAARHEID niet waar is’ toelichten?
FVL: Er zijn bijzonder slimme/sluwe/intelligente Wezens op uw Planeet en zij bezetten ‘hoge functies’. Hun Waarheid – en dat weten zij – is geen Waarheid … maar toch zullen zij zeggen dat het die wèl is … om te voorkomen dat ze van hun Hoge voetstuk vallen.
Het is nu tijd voor de burgers van de Planeet Aarde om HET RECHT TE HEBBEN, TE WETEN WIE ZIJ ZIJN.
HET IS TIJD DAT HET DUISTER VERDWIJNT EN ENKEL HET LICHT OVERWINT.

BG: Bedoelt u dan dat ‘Disclosure’ aanstaande is?
FVL: DAT BEDOELEN WE.

BG: Nogmaals, met alle respect … dit is al eerder gezegd. Niet zozeer dat JULLIE zeggen dat het ophanden is, al hebben we het wel hierover gehad … maar door anderen … in de loop der jaren, heel vaak. Dat is niet ‘binnenkort’!
FVL: Wij kunnen u enkel de puzzel tonen zoals wij die zien … in die zin dat de stukjes samenkomen en er nu zoveel méér zichtbaar is van het grotere plaatje.

BG: Merk hierbij op dat hierover werd gesproken toen ik praatte met een publiek. U kunt het hier zien, op 19.09 min. http://youtu.be/MHcCPRvSMOc
FVL: Dit is de reden, zoals u weet, dat wij u geen precieze tijden kunnen geven. Want wij werken niet in de tijd.
Maar een aantal zeer belangrijke stukjes zijn nu op hun plek gelegd, en zoals u weet wanneer u een puzzel legt, als er eenmaal een paar ‘specifieke’ stukjes op hun plek liggen … dan kunnen er ineens héél veel worden aangesloten.
U heeft al die tijd gewacht op precies die stukjes, zodat al de andere er omheen die lagen te wachten … om op hun plaats te kunnen komen … en kort daarna … doen ze dat ook.

BG: Het punt is … dat ik het ook voel. Maar ik loop hier dan ook al veel langer rond! Ik heb dit al zoveel keren eerder gevoeld en misschien laat ik me nu wel opnieuw meeslepen door de hype? Opnieuw! Opnieuw! Opnieuw! Wij allemaal zijn zo héél erg klaar voor verandering.
FVL: EN DIE KOMT ERAAN!

BG: Ja, en kerstmis ook! Ik weet dat ik heel twijfelend klink. Maar, hoe kan ik dit nu verwoorden? Het is niet op een negatieve manier! Ik zeg het gewoon zoals het is. Ik ben realistisch, denk ik.
FVL: Zo realistisch … dat wanneer wij het eens zijn over het feit dat het Schip dat aan uw hemel te zien was ‘echt’ was … u ervoor koos om daaraan te twijfelen?

BG: Ja. Begrijpt u waarom?
FVL: Vanwege het bedrog … omdat u niet weet wie u kunt vertrouwen, vanwege het bombardement van onwaarheden die worden uitgebracht met precies die taak. Om verwarring te scheppen.

BG: JUIST! In mijn gesprekken kan ik zo zelfverzekerd vertellen over wat er te gebeuren staat … DAT MOET WEL van een weten ergens diep in mij komen. DAT IS WAARDOOR IK WÉÉT DAT ER OOIT OP EEN DAG … GROTE SCHEPEN AAN DE HEMEL … HULP DIE ONS NAAR EEN STRALENDER WERELD ZAL LEIDEN … ZAL KOMEN. Niet om ons uit de nood te helpen. Niet om ons te redden. Maar om met ons samen te werken. Om een handje toe te steken om deze Planeet weer op orde te krijgen … IN WAARHEID … IN LIEFDE.
FVL: Wij spreken slechts vanuit ONZE WAARHEID, Blossom, zoals u weet. En wij komen deze dingen bevestigen. Of die nog aanvaard gaan worden terwijl uw tijd verder verstrijkt … kan ons deze dingen niet doen veranderen … en dat willen wij ook niet. Datgene wat wij bieden is om u te helpen, vanuit de positie waarin WIJ ons bevinden.
De positie waarin U zich bevindt is heel anders dan de onze, en wij kunnen de wolken van twijfel wegvagen als u merkt dat die u omhullen.
WIJ KOMEN OM DIENSTBAAR TE ZIJN … NIET OM U TE DOEN TWIJFELEN EN TOBBEN OMTRENT DE ECHTHEID VAN ONS BESTAAN.

BG: Dat ga ik op een magneet zetten en op mijn koelkast plakken!!
FVL: Er zullen ALTIJD mensen zijn die wensen samen te zweren en de gedachten van anderen willen sturen in de richting van bezwaren en eenzaamheid van hart.
Maar wij zeggen u …
U BENT NIET ALLEEN.
U KUNT NOOIT ALLEEN ZIJN.
WIJ ZIJN UW FAMILIE.
Wij moesten ons terughouden toen we eigenlijk het liefst vol vooruit waren gegaan. Maar dat was niet in overeenstemming met de transformatie. Wij moesten geduld oefenen, net als u. Want wij hebben uw doodsangst en uw wanhoop gevoeld.

BG: Wie weet wat er zal gebeuren, wanneer alles van start gaat? Niemand kan zich dat echt voorstellen. Maar toch MOET het gaan komen. Onze wereld heeft zulk een grote behoefte aan een enorme schop onder de je-weet-wel! Hoe ieder van ons daar dan op wenst te reageren … is aan ieder van ons.
FVL: Mogen wij daaraan toevoegen dat, hoewel er chaos zal ontstaan door verwarring … u moet onthouden … in uw hart moet bewaren … dat wanneer het zover is … U ONS ZULT KENNEN … IN UW HART.
LUISTER UITSLUITEND DAARNAAR … want er zullen velen zijn die u trachten ervan te overtuigen dat wij niet zijn wie wij zeggen te zijn.

BG: Zult u dan zeggen wie u bent?
FVL: Om te beginnen zult u ons Energetisch kennen … en wij zeggen u nu … dat zal méér dan voldoende zijn!

BG: Dit alles werd toen ook gezegd, in 2008. Dat gebeuren maakt nog steeds een groot ‘deel van mijn Wezen’ uit. Maar niet op een slechte manier, zoals mensen zouden denken. Gewoon de dingen die u toen zei … over uw komst … zijn eigenlijk hetzelfde als u nu zegt. Om eerlijk te zijn voelt het voor mij niet alsof er op korte termijn een ‘Groots Spektakel’ zal gaan zijn. Maar misschien … heel misschien … is de tijd aangebroken om alvast de muziek te laten beginnen … kan wel een lange ouverture worden … maar dat geeft niet, zolang het maar van start gaat.
FVL: Liefste Blossom

BG: Ehm … pardon?
FVL: Liefste Dame Blossom …

BG: Wij danken u!
FVL: Vertel ons eens … waarom neemt u de tijd om deze gesprekken met ons te hebben en ze ‘uit te brengen’?

BG: Goeie vraag! Nee, serieus … omdat heel diep binnen in mij, ook al stel ik mezelf soms in vraag en denk ik ‘WAT doe je toch, Blossom?’ … WÉÉT ik dat ik niet gek ben. Misschien af en toe wat raar, maar niet waanzinnig. Ik ben een rationeel, normaal mens dat weet dat er méér is achter dit alles, en ik wéét dat ik in dat weten niet alleen sta. Deze LIEFDE die wij zijn, geeft zin aan/in alles en ik denk dat jullie eigenlijk gewoon de slagroom op de taart zijn voor wat betreft het ‘puntjes op de i zetten’. Waarom deze vraag?
FVL: Omdat we wilden dat JIJ wist waarom. Want wij zijn ons ervan bewust dat je er soms mee tobt of dit niet toch een verzinsel van je verbeelding is.

BG: Wie heeft dat gezegd? Juist. Ja, ik moet ‘daarheen gaan’ om bij MIJN WAARHEID te komen … en als het zover zou komen dat ik op mijn sterfbed zeg ‘oké, dat was dus allemaal dikke onzin’ … omdat er niets van is uitgekomen … dan zij het zo. Maar … ik heb mijn uiterste best gedaan … en ik heb GELEEFD IN MIJN WAARHEID!
FVL: EN ZO ZIJ HET.

BG: Juist. En zo zij het. Oprechte dank. Heel veel liefs … tot zover voor nu.

Maak elke dag een Happy Human Day. klik HIER

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
klik HIER

De link voor toegang tot al mijn YouTubes: klik HIER

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen