door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

24 april 2022

Blossom: Daar zijn we weer! Hallo en welkom hier! Een vraag. Is onwetendheid zaligmakend, of gewoon dom?

Federatie van Licht: Welkom aan Elk van u, welkom aan Allen. Want het is altijd met grote Blijdschap dat wij beginnen aan deze gesprekken, die bedoeld zijn om de Trilling te verhogen van hen die zich bij ons voegen, hetgeen op zijn beurt dan weer de Trilling van het Geheel verhoogt.

Lieve Blossom, mogen wij het zo stellen, dat het een kwestie is van evenwicht? Om te doen alsof uw Wereld enkel maar … vervuld/doordrongen is van Licht … zou geen correcte aanname zijn, maar bij welke wereld zou u dan betrokken willen zijn?

Als u zich overgeeft aan konijnenholen waarvan u niet zeker kunt zijn dat ze Waarheid bevatten, wat biedt u dan uw Broeders en Zusters of zelfs uw Planeet?

Maar als u zou ‘doen alsof’ uw wereld INDERDAAD DOORDRONGEN IS MET LICHT en ALLÉÉN MAAR DOORDRONGEN IS MET LICHT, dan vervult u zulk een Eervolle Taak.

Blossom: Ja. Ik begrijp waarom ons werd gevraagd om te genieten van wat ons Vreugde en Vrolijkheid brengt, maar moeten we niet ook op de hoogte zijn van de meer duistere zaken, zodat wij – nadat we ze hebben opgenomen en losgelaten – anderen kunnen helpen wanneer zij te maken krijgen met dergelijke wandaden? Maar om dat te doen, moeten we afdalen in behoorlijk lelijke konijnenholen … en dat is niet verheffend voor de Ziel. Vandaar mijn vraag. Ik bedoel … ZAL DE WAARHEID OOIT BEKEND RAKEN?

Federatie van Licht: Maar natuurlijk, Blossom, dat kan niet anders.

Blossom: Onwetendheid is dus eigenlijk niet echt zaligmakend … maar toch denk ik soms hoe dit alles gemakkelijker zou zijn voor het hart, als ik er gewoon doorheen kon slapen! Niet overweldigd worden door alles wat er aan het Licht is gekomen, en me niet afvragen ‘wat er in vredesnaam gaande is’! Hoe méér er bekend raakt … des te meer vinden wij het ongelofelijk en toch … hier zijn we dan, trachtend Vreugde en Vrede te vinden te midden van de chaos.

Federatie van Licht: Dat is ook precies waarvoor u hierheen kwam … en zovelen van u doen het zo goed.

Blossom: Maar alles is zo gecontroleerd. Wij worden zozeer gemanipuleerd door krachten van buitenaf … over veel daarvan hebben wij geen controle, en dus bespreken we onder elkaar het ‘poppentheater’ van ons leven en we zeggen wel duizend keer ‘wie weet’! Weet u het?

Federatie van Licht: Weten wij wat?

Blossom: De antwoorden.

Federatie van Licht: Op welke vragen?

Blossom: Op de vraag ‘waar gaat het heen met deze Planeet?’.

Federatie van Licht: Ja, dat weten wij. Net als u. Net als velen.

UW PLANEET GAAT NAAR EEN STRALENDER, HOGERE TRILLINGSFREQUENTIE DIE UW WERELD TRANSFORMEERT, VAN ZOALS U HAAR NU KENT … NAAR EEN WERELD VAN ONGEKENDE SCHOONHEID EN BLIJHEID.

Blossom: Misschien had ik moeten vragen wat er moet gebeuren voordat we daartoe komen? Ik denk zo … dat pas wanneer de Media en de ALGEHELE controle over alles overgenomen wordt door de Goede krachten, er niet echt veel gaat gebeuren. IEDEREEN moet WAKKER worden en de leugens gaan zien, en dat zal niet gebeuren voordat bekend wordt gemaakt wat de Media in werkelijkheid is.

Federatie van Licht: En dat zal gebeuren, Blossom. Dat Beloven wij u. Uw frustratie heeft te maken met het wachten, nietwaar?

Blossom: Het ‘Wachten tot de wereld verandert’? Ja. Het ‘laten we eraan beginnen’? Ja. Dat er écht iets gebeurt wanneer er gezegd wordt dat er iets gaat gebeuren’? Ja. Maar mensen die geduldiger en meer Verlicht zijn dan ik, zeggen dan dat het allemaal steeds dichterbij komt … dat er zoveel gaande is achter de schermen en zo. Misschien is dat ook zo … maar wat wij horen is daarom nog niet Waar. Hoe vaak kan een beroemdheid, een politiek leider of zelfs een heersende koning(in) worden geëxecuteerd, voordat ze echt dood zijn? De berichten die nu opnieuw de ronde doen, heb ik al zo vaak gehoord, jaar na jaar, en ook nu weer worden de ‘nieuwkomers’ helemaal opgewonden met zulk nieuws en verwachten ze dat het één of het ander nu echt staat te gebeuren. Terwijl wij, de ‘oudgedienden’ het allemaal al hebben gehoord, gezien en meegemaakt. En hier ga ik weer, Zeurende Minnie de 3de!

Maar Jongens … soms heb ik het gevoel dat jullie onze frustratie moeten kennen en begrijpen. Ik zal nu proberen om mijn mond te houden en jullie eindelijk aan het woord te laten.

Federatie van Licht: Dank u. Wij beseffen dat u spreekt namens velen, Blossom. Wij beseffen ook, dat het aanvaarden van uw Eerlijkheid in uzelf iets Goed is.

WEET DAT U WEZENS BENT MET/VAN GROOTS LICHT.

Maar hou ook rekening met de Energie in alles wat u omringt. De dichtheid van de hele Planeet en de lage trilling die er eonenlang de ronde deed. En dat is niet het enige … voeg daarbij nog de aanhoudende aanvallen van chemische oorlogsvoering op uw fysieke- en mentale gezondheid.

Wij vragen ons af hoe u nog kunt glimlachen, ondanks dit alles?
MAAR TOCH DOET U DAT.
NIET ALLEEN GLIMLACHT U …
U LACHT …
U BIEDT VRIENDELIJKHEID …
U HEEFT LIEF …
U WAARDEERT …
U TOONT DANKBAARHEID …
U HELPT DIEGENEN DIE HET NODIG HEBBEN …
U BIEDT TEDERHEID …
U GEEFT VANUIT UW HART …

Wij zouden nog kunnen doorgaan, maar u begrijpt onze bedoeling.
Doorheen al die duisternis … BENT U … U, DIERBAREN … HET LICHT DAT DE WEG WIJST.
Kijk eens hoe sterk u staat. Kijk eens naar het verschil dat u maakt?

Blossom: Maken wij echt verschil?

Federatie van Licht: U WÉÉT DAT DAT ZO IS.

Stel u eens even voor, dat de apparaten waaraan … u/velen … de neiging hebben om vastgezogen te zitten … alléén maar GOED NIEUWS konden tonen. Stel u voor dat slecht, negatief, schadelijk, duister nieuws uitgebannen was. Stel u voor dat uitsluitend DE WAARHEID kon worden uitgezonden …

Blossom: Dat is precies wat ik bedoel! Maar het is niet zo …

Federatie van Licht: Stel u voor dat het wel zo was. Tracht ons nog even te volgen, Blossom.

Als enkel het Goede en de LICHTE, HELDERE WAARHEID zou worden verteld in alle media, dan zou er geen twijfel meer bestaan over het verschil dat u maakt.

WANT … OVERAL/OP DE HELE PLANEET … ZIJN ER PLEKKEN MET DE MEEST HELDERE GOLVEN VAN ENERGIE DIE UITDIJEN, EN DE MEEST DONKERE UITHOEKEN RAKEN.
DOOR IEDER VAN U … DIE ZICH BEWUST BENT VAN UW KRACHT EN LICHT … DIE DOORGAAT MET HET VERSPREIDEN VAN VREUGDE EN GELACH … WORDT HET VERSCHIL GEMAAKT.
U VERANDERT DE TRILLING VAN UW WERELD.
STIJG UIT BOVEN DATGENE WAARVAN U ZICH BEWUST WORDT.

Wij willen u opnieuw herinneren aan datgene wat velen van u maar moeilijk kunnen aanvaarden.
DIT IS ENKEL MAAR EEN SPEL.

Blossom: Ik had me hier beter bij gevoeld als u niet ‘ENKEL’ had gezegd.

Federatie van Licht: DIT IS EEN SPEL.
EEN SPEL WAAR U VRIJWILLIG BENT INGESTAPT!

Blossom: Deden we dat echt? Serieus? Niet iedereen zou het daarmee eens zijn.

Federatie van Licht: Bent u het ermee eens, Blossom?

Blossom: Ja, hoewel ik ook al vaak heb gezegd dat ik vast wat te veel gedronken had, toen ik mijn handteken op het stippellijntje zette!

Federatie van Licht: Onthoud, lieve Zielen … dat de meesten van u … de ‘Oude Zielen’ onder u, al op veel kruisvaarten bent geweest op uw Planeet. Terwijl u WIST – voordat u eraan begon – dat het zwaar zou worden … maar u vond het de moeite waard.

Blossom: Toch moeten velen van ons ook soms gekomen zijn om aan de kant van de slechteriken te staan.

Federatie van Licht: Maar de ‘slechteriken’ zoals u ze noemt, Blossom, vochten toen ook voor hun Waarheid.

Blossom: Zie je wel … daar heb je het al! Het draait allemaal om oorlog! Vechten, doden, hebzucht … doorheen de hele geschiedenis. Hoewel we ook daarover niet echt de Waarheid kennen. Waarom is dit ‘Spel’ eigenlijk begonnen? Ik zou niemand aanraden om zijn zakgeld te besteden aan het kopen ervan!

Federatie van Licht: Het Spel is niet begonnen, Blossom. Het is ontstaan.

Blossom: Het moet toch … ergens … begonnen zijn.

Federatie van Licht: Een zaadje begint niet. Het bestaat … en het bloeit doorheen diverse stadia, tot hetgeen het zal worden.

Veel mensen hebben er moeite mee om te aanvaarden dat er Vrije Wil is op uw Planeet.

Blossom: Ja, daar hebben we het ook al over gehad. Is het Vrije Wil? Zo voelt het tegenwoordig niet.

Federatie van Licht: Toch bent u het die beschikt over de Vrije Wil. U heeft de keuze om op een Lichte of duistere, een positieve of negatieve manier te reageren op hetgeen waar u mee te maken krijgt.
Natuurlijk maakt niet iedereen dezelfde keuzes. Maar het is niet aan u om geraakt te worden door de keuzes van anderen. Het is aan u om stand te houden en STERK TE BLIJVEN in de keuzes die u heeft gemaakt.

Hoe U verkiest geraakt te worden door eender wat, is UW Vrije Wil.
Wij begrijpen dat het moeilijk is om Het Spel … en de spelers … te begrijpen.

Blossom: En ik geloof dat u een aantal maanden geleden heeft gezegd, dat er geen regels zijn?

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar er is een Universele Wet.

Blossom: Kent die geen regels? Is de Universele Wet niet opgenomen in dit Spel? Weet u, om eerlijk te zijn ben ik niet in de stemming om het daar nu over te hebben. Dat is te veel belasting voor mijn brein, denk ik. Maar ik geloof dat het terug te vinden is in de ‘Topics of interest’ op mijn website.

Federatie van Licht: Blossom en u allen, wij begrijpen dat u vermoeid bent. Vermoeid in Energie en moe van het wachten … en moe van het strijden. Sommigen zouden niet akkoord gaan met het woord ‘strijden’ … maar wij vinden dat hetgeen u nu meemaakt daadwerkelijk een strijd is tussen Licht en duister.

Wij hebben het al vaak gezegd …
HET LICHT HEEFT REEDS GEWONNEN.
WÉÉT DIT, DIEP VANBINNEN.

Neem dit niet met een korrel zout … hoop of denk niet dat dit ‘misschien’ zo is.
HET IS ZO.
HET LICHT HÉÉFT GEWONNEN.

WANNEER U DIT BESEF AANVAARDT … DAN KOMT ER VRIJHEID IN UW ZIEL.
WANNEER U DIT BESEF AANVAARDT … DAN IS ER NIETS MEER OM U ZORGEN OVER TE MAKEN.
WANNEER U DIT BESEF AANVAARDT … DAN IS ER ENKEL NOG HET VOORTDUREND UITZENDEN VAN LICHT, VANUIT UW HART NAAR DE WERELD, OM U OP TE RICHTEN.
HET GODDELIJK PLAN ONTVOUWT ZICH.

De keuze is aan u, om uw volledige VERTROUWEN te plaatsen in dat BESEF.

Als u ervoor kiest om dat te doen … dan wordt uw houding onmiddellijk Stralender … de zwaarte in uw Hart wordt onmiddellijk opgeheven.
En als u ervoor kiest om in dat BESEF te blijven …
UW WIL GESCHIEDE.

Blossom: Bedankt, Matrozen! In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM … Zeurende Minnie de 3de!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen