door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

22 juni 2018

BG: Toen ik deze channeling voor de eerste keer teruglas, nadat hij was doorgekomen, had ik steeds het gevoel/het idee dat ik een dergelijk gesprek al eerder met Hen had gehad … maar tijdens het channelen had ik daar geen herinnering aan. Er moet dus een reden zijn waarom zoveel hiervan opnieuw is doorgegeven. Misschien heb ik het er niet met Hen over gehad op deze manier? Ik heb het opgezocht, maar ik kon geen gelijkaardig bericht terugvinden. Of ben ik misschien klaar voor het gekkenhuis?

Hier zijn we dan weer. Er worden door de mensen veel vragen gesteld, die voor mij te ingewikkeld zijn om te begrijpen. Mijn brein kronkelt niet naar plekken/ruimten waar het brein van andere mensen soms schijnt te gaan. Het lijkt wel alsof ik heel veel dingen aanvaard, gewoon ‘omdat’.

Ik kan wel de frustratie begrijpen van hen die graag dingen onderzoeken en toch heb ik het gevoel dat ‘wij’ daar niet op in moeten gaan. Mijn verontschuldigingen aan iedereen die hoopte dat we dat wel zouden doen!

Er is wel één iets waar iedereen mee bezig … is/was/zal zijn … en dat is HET GEBEUREN. Sommige bekende channelers hebben het er nooit over, anderen zeggen dat het dit jaar gaat plaatsvinden, weer anderen zeggen dat het nog vele, vele jaren zal duren. Logisch toch, dat iedereen verward en teleurgesteld is. Kunt u dat zien vanuit ons standpunt?

Het kan zeer ontmoedigend zijn om zulke wisselende en verschillende informatie te lezen, vanuit bronnen waar de mensen op vertrouwen … ook op U, met alle respect.

Oké? Dus … rechtstreeks van de bron, zeg maar … Wat/wanneer/hoe/waarom gaat dit GEBEUREN eigenlijk over? Kunnen we het niet voor eens en altijd duidelijk maken en het dan laten rusten, tot de tijd daar is waarop we ECHT moeten WETEN dat het WERKELIJK GAAT PLAATSVINDEN. Dank u.

FVL: Welkom aan u, lieve Blossom en aan alle Zielen die WETEN dat wij komen vanuit Waarheid en Liefde-Licht. Alles wat wij aan u hebben toevertrouwd via woorden in deze gesprekken, hebben wij overgebracht naar ons beste kunnen en Weten.
U moet, tijdens het evolueren naar een Lichtere mate van uzelf … begrijpen dat er veel is dat gewoonweg niet kan worden onthuld, omdat de kennis over wat er te gebeuren staat … nog niet openbaar gemaakt kan worden.

BG: Waarom niet?

FVL: Omdat er bepaalde reeksen van Dingen moeten plaatsvinden voordat de volgende reeks zelfs maar kan worden voorbereid. Niettemin ligt het Goddelijk Plan op schema … dankzij de vrije wil en de afstemming van de algehele planetaire inzichten zijn er veel invloeden die uiteindelijk tot een verschillend resultaat kunnen leiden. Veel daarvan kan onverwacht zijn en dan moet de hele planning weer worden omgegooid om de dingen weer op de juiste koers te krijgen, zodat alles kan verdergaan zoals … ze zouden/moeten … volgens plan.

Daarom kunnen wij niet teveel ‘prijsgeven’. Dit is niet de enige reden. Als wij teveel zouden vertellen over het ‘waar en wanneer’, dan zijn er mensen in uw wereld die onmiddellijk tegenacties in werking zouden zetten… en hun uiterste best zouden doen om te voorkomen dat dergelijke ‘Hemelse ontmoetingen’ plaatsvinden. Ook daarom moet er, aangaande dit specifieke onderwerp, nog heel veel worden stilgehouden.

BG: Maar dit is niet echt een antwoord op de vraag waarom er zoveel tegenspraak is tussen de informatie die wordt uitgebracht. Ja, ik ben mij bewust van opzettelijk foute info, maar zoals ik al zei, er zijn ook veel ‘stabiele’ boodschappers die afwijkende informatie overbrengen. Zovele mensen zijn zo moe … en het is genoeg geweest!

FVL: Wij zijn ons hiervan bewust en toch WETEN wij dat Ieder van u zal doorzetten in zijn/haar eigen Licht – in geest en lichaam. Alles verandert nu heel snel. Mogen wij even afwijken van het onderwerp, om te zeggen dat wij ons ook bewust zijn van de vele zielen die een onregelmatige hartslag/hartkloppingen ervaren in hun hart Energie.

Sommigen voelen dat het rechtstreeks gericht is … op/doorheen … het hart en anderen ervaren een afwijkende werking in datzelfde gebied. Wij zeggen niet dat u dit moet negeren, want het is voor veel mensen echt en verontrustend. Maar als geruststelling willen wij zeggen dat veel mensen die dit ervaren ‘er doorheen geraken naar de andere kant’, zonder verdere problemen.

Dit hangt samen met de Hogere Energetische Trilling die samenvloeit met uw Planeet en uzelf. Wanneer uw lichaam zich aanpast aan deze Hogere Energieën zult u ‘vanzelfsprekend’ onregelmatigheden ervaren, vanwege de upgrade van de organen in uw lichaam.

Het hart is uiteraard van LEVENSbelang en daarom zijn ‘de veranderingen ervan’ wanneer het overgaat naar een hogere frequentie, voor sommige mensen duidelijker merkbaar dan voor anderen. Dit gebeurt met heel veel fysieke werkingen en wij willen u geruststellen dat die ‘voorvallen’ slechts tijdelijk zijn.

Maar wij benadrukken nogmaals dat wij geen medische achtergrond hebben en uiteraard moet u, indien u zich zorgen maakt, hulp zoeken bij een specialist/arts in uw wereld, die u wellicht kan geruststellen.

Mocht het nodig zijn dat de problemen betreffende uw hart fysiek moeten worden ‘bijgesteld’, dan komt dat doordat de verandering in Trilling bij die mensen een iets te hoge beweging voortbracht dan zij aankonden … maar onthoud dat dit alles gaandeweg tot rust zal komen.

Extreme vermoeidheid ‘overvalt’ veel mensen. Gedurende vele levens heeft u zich voorbereid op wat gaat komen. Gedurende eonen hebben Zielen van het Licht zich een weg ‘gevochten’ doorheen de duisternis, en zij zijn daarin glansrijk geslaagd.

De Ziel is vermoeid … en in combinatie met de afleidingen/invloeden die worden voortgebracht door de chemische stoffen om u heen en in zoveel dingen waarmee u dagelijks in contact komt … is de BEHOEFTE aan IETS wat geruststelling en bemoediging geeft om verder te gaan, heel belangrijk voor heel veel mensen.

BG: Ja, inderdaad! Soms vraagt men zich af of HET GEBEUREN niet gewoon maar een wortel is, die ons wordt voorgehouden om toch maar door te gaan? Maar het kan juist omgekeerd werken wanneer voor de zoveelste keer (zoals ik/wij al hadden voorspeld) de verhalen en verwachtingen over HET GEBEUREN dat gaat plaatsvinden, weer verstommen en men zich leeg en verloren voelt. Maar … terug naar de eigenlijke vraag … hoe kan er/waarom is er … zoveel verschil ten aanzien van onze nabije toekomst? Ik heb het gevoel dat u iets gaan zeggen over tijdlijnen en parallelle universa en zo. Heb ik gelijk, of heb ik gelijk?

FVL: U heeft ongelijk!

BG: LOL!

FVL: Wij geven de voorkeur aan een nieuwe insteek.

BG: O! Ja, graag!

FVL: Lieve Zielen … de reden achter deze verschillende uitkomsten voor uw nabije toekomst ligt hierin, dat de perspectieven van datgene wat vóór u ligt kunnen veranderen binnen de mogelijkheden en … er zijn oneindig veel mogelijkheden. Het kan dus zijn dat één iemand die informatie overbrengt iets méér neigt naar één bepaalde uitkomst en dat iemand anders zich voelt aangetrokken tot een andere uitkomst.

BG: Maar … U spreekt over HET GEBEUREN dat op enig moment zal plaatsvinden … en dat is een ENORM gebeuren, wanneer het ook zal zijn. (Ook dat verschilt enorm). Maar, ALS DAT ZO GAAT ZIJN … hoe kan het dan dat een andere boodschapper daar niet eens over spreekt … alsof het niet eens in de planning zit? Daardoor gaan mensen twijfelen aan wat de WAARHEID nu IS en WANNEER het zal plaatsvinden en WAAROM wij zouden moeten blijven geloven in iets dergelijks.

FVL: Blossom … gelooft u voor uzelf dat HET GEBEUREN zal plaatsvinden?

BG: Ha! Dat is een goeie! Mijn Waarheid is … ik wil er zo graag in geloven … ik wil het zo graag weten. Ik kan het me voorstellen (ook al kan ik me geen beeld vormen van wat er daarna gaat gebeuren). Dan zijn er ook momenten waarop ik eraan twijfel of het wel of niet zal plaatsvinden. Er werd gezegd dat deze veranderingen zullen plaatsvinden ‘nog tijdens ons leven’. Wel, sommige mensen die deze woorden lezen zijn al ver in de tachtig … zij ‘voelen het nog niet’ en ze hebben soms al méér dan zestig jaren gewacht!! Dat is zeer ontmoedigend voor hen!

FVL: Dus vragen wij u opnieuw … gelooft u voor uzelf dat HET GEBEUREN zal plaatsvinden?

BG: Het enige antwoord dat ik u kan geven is … ik wil het wel! Om te beginnen … heeft U gezegd dat het zo zal zijn en ik ben uw boodschapper, het heeft dus weinig zin om u niet te vertrouwen.

FVL: Maar u heeft recht op uw eigen mening. Zoals White Cloud en wijzelf altijd hebben gesteld … als wij iets zeggen wat niet overeenkomt met UW WAARHEID, wijs het dan af. Want het is UW WAARHEID die WAAR is voor u.

BG: Het punt is … ik zeg niet dat het wel of niet mijn Waarheid is. Ik zeg dat ik het niet weet!

FVL: Laat ons u nu vertellen IN ONZE EIGEN WAARHEID … wij kunnen u enkel maar datgene … brengen/bieden … wat ONZE WAARHEID is. Wij hebben niet het ‘recht’ en het is niet onze ‘plaats’ om opmerkingen te maken over andermans mening en gedachten omtrent deze kwestie.

WIJ BIEDEN U ONZE WAARHEID. En daarbij zeggen wij heel vriendelijk ‘Neem het of laat het’.

Dit is ons punt, Blossom. Wij bieden u datgene waarvan WIJ ONS BEWUST ZIJN. U hoeft ons hierin niet te volgen … er is geen strafhoek wanneer wat wij zeggen niet overeenstemt met iemand anders.

Iedere ziel volgt haar eigen weg … iedere ziel is onderweg naar huis … ze nemen verschillende routes om daar te komen … door de keuzes die ze maken. Er is niet slechts één pad … want zoveel zielen als er reizen… zoveel paden zijn er ook.

IN ONZE WAARHEID, KENNIS EN WETEN … ZAL HET GEBEUREN PLAATSVINDEN.

BG: Dank u hiervoor. Maar, zoals ik al zo vaak heb gezegd, sommigen zijn het met mij eens en anderen niet … het zou zo verheffend en bemoedigend zijn om een kleine aanloop te hebben … bijvoorbeeld NU! Geen bericht vooraf! DOE GEWOON IETS!

Ja, ik weet dat ik door dit te zeggen een stroom van e-mails op gang zal brengen, die gaan uitleggen dat wij niet hier zijn om gered te worden. Wij zijn hier om het zelf te volbrengen. DAT WEET IK!

Maar wist U/wisten WIJ toen we hier aankwamen om deze transformatie te ‘volbrengen’, HOE MOEILIJK het zou worden? Echt waar … waren wij ons ervan bewust hoe laag het meest vage lichtje nog zou branden? Dat konden wij niet weten, want het leven breidt zich steeds verder uit in al zijn verscheidenheid en misschien, heel misschien … zou een OPPEPPER van Jullie Daarboven een tegenwicht kunnen vormen voor een paar ‘veronderstelde oppeppers’ die in onze systemen worden geïnjecteerd!

Ik klink heel erg geïrriteerd. Toch gaat het echt wel goed met mij, maar er zijn zoveel mensen die het niet goed gaat en voor wie een ‘opwarmertje’ welkom zou zijn, om ons weer te motiveren en op te laden … om hier doorheen te geraken.

FVL: Lange tijd geleden, Blossom, heeft u ons gevraagd of wij in beraad konden gaan, om te kijken of dit mogelijk was.

BG: Heb ik een antwoord gekregen?

FVL: Wij hebben toegezegd om in beraad te gaan.

BG: En dat heeft u gedaan?

FVL: Dat hebben wij gedaan.

BG: Ik weet niet meer wat daaruit is gekomen?

FVL: Na langdurig overleg leek het ons verstandiger om in de loop der jaren kleinere blijken te geven dan u … had verwacht/zocht … omwille van de veiligheid van de mensen op uw Planeet. Want wij nemen aan dat veel ontwaakte zielen zich ervan bewust zijn dat, mocht er zich zoiets voordoen … zelfs als opwarmertje … op een grotere schaal dan wij nu tonen … dit kan leiden tot veel oproer en commotie.

BG: Ik volg de politiek niet, zoals u weet … maar is dat niet precies wat er ook gaande is aan het politieke front? Veel oproer en commotie? Waarom gooit u daar dan niet een enorm Lichtschip bij en dan kijken waar we gaan belanden? Het is tijd, jongens … niet dan? Is het niet hoog tijd om er gewoon voor te gaan? Velen zeggen dat WIJ ALS GEHEEL nog niet klaar zijn.
Maar waarom doen we het niet gewoon en dan zien we het wel? We zijn alleen maar bezig met het opruimen van de brokken van deze warboel. Als we nu eens een SCHIP VAN LICHT zouden te zien krijgen, zichtbaar voor iedereen … dan konden we nog steeds moeten puinruimen, maar in ons hart zou nieuwe hoop leven en het verlangen om dienstbaar te zijn en anderen te helpen begrijpen, aangezien er zovelen van ons nog steeds ‘met hun duimen zitten te draaien’ in afwachting om daaraan te beginnen. O jee! Ik kom nu maar best van mijn zeepkist af!

FVL: Gezegende Zielen van Licht op de Aarde … Wij kijken er altijd naar uit om deze gesprekken te hebben, omdat zij ook ons ‘Verlichten’ ten aanzien van uw Aardse dilemma’s. Wij zijn niet ‘van’ deze kant van de ervaringswereld en daarom verwelkomen wij altijd uw oprechte ideeën, om ons te helpen de situatie vanuit uw standpunt te begrijpen.

BG: Grote goedheid! Laat me maar niet beginnen!

FVL: Vanwege de Energie voelen wij dat het tijd is voor ons om dit gesprek te verlaten. Wij nemen zéér ’ter harte’ wat u heeft gezegd namens velen, Blossom. Het wordt niet genegeerd noch afgewezen. Wij zullen hier terdege rekening mee houden bij de doorlopende besluitvorming.

BG: Dank u voor die erkenning. Oké jongens … ik moet weer verder … het leven leven naar mijn beste vermogen en VOLHOUDEN MET VOLHOUDEN … want dat zal ons uiteindelijk brengen naar waar het ook is dat we onderweg zijn.

Heel veel Liefde … Veel dank ook, voor dit gesprek en omdat u mij waardig en eerzaam genoeg vindt om deze positie te bekleden!

FVL: Ons plezier om dienstbaar te zijn … in het belang van het Hoogste Goed van alles wat is.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings